تبلیغات
معلم5 فتحی - فعالیت عملکردی ریاضی، تقارن (2)

آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

برای مشاهده و یا دانلود هر کدام بر روی عنوانش کلیک کنید تا دانلود شود

تقارن

تقارن 1                                                                                      تقارن 2