آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

صلوات

تاریخ:دوشنبه 3 تیر 1392-02:52 ب.ظ

.

لطفاً برای اطلاع از مطالب قبلی به فهرست مطالب ،  آرشیو  مطالب قبلی  و یا صفحات جانبی مراجعه نمائید

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

آموزش انرژی با انیمیشن

تاریخ:یکشنبه 4 بهمن 1394-06:22 ق.ظ


برای دیدن هر کدام از انیمیشن های مورد نظرتان بر روی عنوانش در زیر کلیک کنید تا باز شوند


انرژی الکتریکی                                          انرژی خورشیدی


انرژی جنبشی                                             انرژی پتانسیل-جنبشی

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

هندسه محیط - آموزش با انیمیشن

تاریخ:شنبه 3 بهمن 1394-07:06 ق.ظ

برای دیدن هر کدام از انیمیشن های مورد نظرتان بر روی عنوانش در زیر کلیک کنید تا باز شوند

محیط مثلث                                                  محیط دایره   


محیط متوازی الاضلاع                                  محیط  مستطیل


محیط ذوزنقه                                                محیط مربع

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

هندسه سطوح - آموزش باانیمیشن

تاریخ:شنبه 3 بهمن 1394-06:45 ق.ظ

برای دیدن هر کدام از انیمیشن های مورد نظرتان بر روی عنوانش در زیر کلیک کنید تا باز شوند

مساحت مخروط                        مساحت بیضی                            مساحت قطاع دایره


مساحت کره                             مساحت منشور                            مساحت مکعب مستطیل


مساحت مستطیل                       مساحت متوازی الاضلاع             مساحت استوانه


مساحت هرم                            مساحت مثلث                             مساحت مربع


مساحت ذوزنقه                         مساحت دایره

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

هندسه احجام -آموزش با انیمیشن

تاریخ:جمعه 2 بهمن 1394-04:09 ب.ظ

برای دیدن هر کدام از انیمیشن های مورد نظرتان بر روی عنوانش در زیر کلیک کنید تا باز شوند

حجم مکعب مستطیل                                    حجم مخروط


حجم منشور                                                  حجم هرم  


حجم  کره                                                    حجم استوانه

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

کسر بین دو کسر

تاریخ:جمعه 2 بهمن 1394-08:07 ق.ظسه راه برای یافتن كسری بین دو عدد كسری

بین هر دو عدد کسری ، هر قدر هم به هم نزدیک نه تنها یک عدد کسری بلکه بی شمار عدد کسری وجود دارد.

راه اول برای پیدا نمودن یک عدد کسری بین دو کسر،باید کسری را تشکیل دهیم که صورت آن مجموع صورت های دو کسر و مخرج آن نیز مجموع مخرج های دو کسر باشند.

راه دوم:معدل یا میانگین دو عدد کسری نیز بین آن ها قرار دارد. (دو کسر را با هم جمع کرده و تقسیم بر دو می کنیم)

راه سوم: بین دو کسر  مخرج مشترک می گیریم و در صورت لزوم مضارب مشترک دیگری به عنوان مخرج انتخاب می کنیم.


 برای به دست آوردن چند کسر بین دوکسر ،ابتدا دوکسر را هم مخرج می کنیم بعد از آن اگر ۲ کسر بین آن دورامی خواستیم آن ها را در عدد ۳ ضرب می کنیم و اگر ۳ کسر بین آن ها رامی خواستیم آن هارا در عدد ۴ ضرب می کنیم و.... بعنوان مثال:

۱ ،  ۱
۲،   ۳ 
 
 ابتدا برای آنها دوکسر مساوی، با مخرج مشترک می نویسیم . مخرج ۶ را انتخاب می کنیم.
 
۳،  ۲
۶،  ۶          
 
 سپس آنها رادر عدد ۳ ضرب می کنیم . همان طور که مشاهده می کنیم دو کسر بین آن ها قرار می گیرد.
 
 ۹  ،  ۸  ، ۷  ،  ۶
۱۸ ، ۱۸ ، ۱۸ ،  ۱۸ 
 
اگر ۳ کسر بین آن ها را می خواستیم ؛ آن دو را در عدد ۴ ضرب می کنیم .

4 کسر بین : 1 ,  1

56

روش اول :  مخرج کسر ها را جمع می کنیم  سپس صورت کسر ها را جمع می کنیم   و کسر حاصل را بین

دوکسر می نویسیم.                            

2 ,  
11

باز دو باره جمع مخرج و صورت کسرها ی کنار همدیگر را ادامه می دهیم و الی اخر

،  2    ،   ،     1
5 ، ۱1 ،   ،       6   

روش دوم :    مخرج مشترک را با ساختن کسر مساوی انجام می دهیم.                           

 6  ،  ...  ، ...  ،  5
30 ، ... ، ... ،  30

سپس کسر های ساخته شده را در یک عدد بالاتر  از تعداد کسرهای خواسته شده در5 ضرب می کنیم 

مثال :            30        ،      29        ،      28    ،     27    ،     26    ،   25

                  150           150             150          150      150        150              
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

هندسه - آموزش با انیمیشن

تاریخ:جمعه 2 بهمن 1394-07:43 ق.ظ

برای دیدن هر کدام از انیمیشن های مورد نظرتان بر روی عنوانش در زیر کلیک کنید تا باز شوند

ساخت مثلث با انیمیشن                                            جمع دوضلع مثلث با ضلع سوم نادرست

جمع دوضلع مثلث با ضلع سوم درست                       اثبات قانون فیثاغورث1                            

اثبات قانون فیثاغورث2                                               بررسی زاویه ها در خطوط متقاطع

کار با نقاله 1                                                             کار با نقاله 2

زاویه های مجاور مکمل هم میتوانند باشند

کاربرد خط کش و گونیا -خطوط موازی

کاربرد خط کش و گونیا ترسیم خطوط موازی

زاویه های داخلی مثلث                                             زاویه های خارجی مثلث

زاویه های خارجی                                               

رسم زاویه 60 درجه با خط کش و گونیا

نشان دادن اندازه های زاویه های مختلف با چرخش

مجموع زاویه های خارجی چند ضلعی

ترسیم مثلث با خط کش و پرگار

ترسیم دو خط عمود برهم با گونیا و خط کش
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

جمع تفریق ضرب تقسیم کسر آموزش با انیمیشن

تاریخ:جمعه 2 بهمن 1394-06:58 ق.ظ

برای دیدن هر کدام از انیمیشن های زیر بر روی عنوانش کلیک کنید تا باز شود

محور ها جمع کسر                                                                     محور ها 

جمع کسر باشکل های مدور-عدد های مخلوط

تقسیم کسر روی محور                                                              تقسیم کسر با شکل دایره ای2

  تقسیم کسر با شکل دایره ای1                                                ضرب کسر روی محور 1

ضرب کسر روی محور2                                                              ضرب کسر با اشکال دایره ای

عدد های مخلوط                                                                        درک مفاهیم کسر های سادهعلم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

واحد های اندازه گیری

تاریخ:پنجشنبه 1 بهمن 1394-04:39 ب.ظ

مقیاس حجم:
یک متر مکعب = 1000 لیتر

ییک سی سی = 30 قطره
یک متر مکعب = 1000000 سانتی متر مکعب
 یک لیتر = 1000 سانتی متر مکعب( سی سی ) سانتی مترمکعب=1000میلیمترمکعب
دسیمتر مکعب=100سانتیمتر مکعب=1000000میلیمتر مکعب
متر مکعب = یک استر= 1000دسیمتر مکعب =1000000000میلیمتر مکعب
اینچ مکعب = 386/16 سانتیمتر مکعب
یارد مکعب = 764/0متر مکعب
حجم مایعات:

سانتی لیتر=10میلی لیتر
دسی لیتر =10سانتی لیتر= 100میلی لیتر
لیتر =10دسی لیتر= 100 سانتی لیتر= 1000میلی لیتر
دکا لیتر =10لیتر= 100دسی لیتر
هکتو لیتر= 10 دکا لیتر =100 لیتر
کیلو لیتر= 10هکتولیتر= 1000لیتر
یک بشکه= 919/4 هکتو لیتر
یک لیتر معادل با حجم یک کیلوگرم آب خالص در شرایط استاندارد میباشد واین حجم تقریبا معادل 1000 سانتیمترمکعب ویا یک دسی متر مکعب است
متر مکعب = 10هکتولیتر =1000 لیتر
 واحد های طول شامل:میلیمتر< سانتیمتر< دسیمتر

یک متر = 10 دسی متر
یک متر = 100سانتی متر
یک متر = 1000 میلی متر
یک دسی متر = 10 سانتی متر
یک دسی متر = 100 میلی متر
یک سانتی متر = 10 میلی متر

یک کیلومتر = 1000 متر

یک متر = 100سانتی مترمتریك جهانی

 واحد های  دیگر(استفاده در بعضی كشورها)

5/2   سانتیمتر   cm

 

1 اینچ

3048  /0متر   m

  12   اینچ     in

1فوت

9164 /0متر    m

3 فوت      ft

1یارد

6063    /0   كیلومتر  km

1760 یارد   yd

1مایل

835   /1كیلومتر    km

4/ 2025    یارد

1مایل دریایی

واحد سطح:


سانتیمتر مربع=100میلیمتر مربع
دسیمتر مربع=100سانتیمتر مربع
متر مربع=10000سانتیمتر مربع
آر=100متر مربع
جریب=1000ذرع
هکتار=100آر=10000متر مربع
کیلومتر مربع=100هکتار=1000000متر مربع
یارد مربع=836/0 متر مربع
اینچ مربع=51/6 سانتیمتر مربع

متریك

واحد های دیگر(استفاده در بعضی كشورها)

4516  /6 cm2   سانتی مر مربع

 

1 انیچ مربع [in2]

929   /0    متر مربع       m2

144 اینچ مربع      in2

1فوت مربع [ft2]

8361   /0 متر مربع      m2

9فوت مربع       ft2

1یارد مربع [yd2]

9   /4046 مترمربع        m2

4840یارد مربع  yd2 

1    اكر acre

  59   / 2کیلومتر مربع        km2

640  اكر    acres 

1 مایل مربع [mile2]هر سانتیمتر = 10 میلیمتر = 01/ 0 متر است

هر دسی متر =100 میلیمتر = 1/ 0 متر است .

هر یارد = 90 سانتیمتر = 3 فوت است

هر متر = 10 دسی متر = 100 سانتیمتر = 1000 میلی متر است

هر سانتیمتر مربع = 100 میلیمتر مربع است .

هر دسی متر مربع 100 سانتیمتر مربع است .

هر متر مربع =10000 سانتیمتر مربع است .

یک متر مکعب = 10 هکتومتر = 1000 لیتر است

یک لیتر حجمی معادل یک کیلوگرم آب خالص تحت شرایط استاندارد است .

هر لیتر = 1000 سی سی

هر دکا متر = 10 متر = 1000 سانتیمتر است

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

قانون سینوس وکسینوس

تاریخ:یکشنبه 27 دی 1394-08:12 ق.ظقانون سینوس وکسینوس


قانون سینوس

نسبت هر ضلع به سینوس زاویه مقابل


: 2R= c  = 
b   = 
  a
sinc sinb sina


 

قانون کسینوس

دریک  مثلث متساوی الاضلاع که ارتفاع رسم شود مثلث قائم الزاویه ایجاد شد 


Cosine Law

قانون تانژانت

Law of Tangents

مساحت مثلث : نصف حاصلضزب قاعده در ارتفاع


Area of a Triangle

مساحت مثلث  نصف ارتفاع × قاعده ×sinC

Area of a Triangle

Area of a Triangle

Area of a Triangle

فرمول هرون:مساحت مثلث بدن داشتن ارتفاع وداشتن 3 ضلع a ،b، c

.

Area of a Triangle

نصف محیط مثلث

Semiperimeter

فرمول هرون:

Heron's Formula

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

محاسبه نسبتهای مثلثاتی 30 و60 درجه

تاریخ:یکشنبه 27 دی 1394-08:10 ق.ظ


دایره مثلثاتی


محاسبه نسبتهای مثلثاتی 30 و60 درجه

سینوس, کسینوس و تانژانت 30º و 60º

با رسم مثلث متساوی الاضلاع به اضلاع  L ورسم ارتفاع h مثلث  ;که مثلث به دومثلث قائم الزاویه تقسیم شده با کمک قضیه فیثاغورث

اندازه ارتفاع محاسبه می شود :

Equilateral Triangle Height

30º Sine Ratio

30º Cosine Ratio

30º Tangent Ratio

Triangle

سینوس, کسینوس و تانژانت 45º

Diagonal of a Square

45º Sine Ratio

45º Cosine Ratio

45º Tangent Ratio

Diagonal of a Square

جدول نسبتهای مثلثاتی 30 و60 و45 و90 و180 و270 درجه

Table of Trigonometric Values

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

دایره واحد- مثلثاتی-جدول

تاریخ:یکشنبه 27 دی 1394-08:06 ق.ظ


دایره مثلثاتی


دایره مثلثات

دایره مثلثات 

دایره مثلثات به مرکز (0, 0) وشعاع1.

 دایره مثلثاتی دایره ای جهت دار است که جهت حرکت خلاف عقربه شاعت  ونقطه(0  ، 1 )به عنوان مبدا کمان  حرکتی اختیار کردیم.

توضیح:

دایره ای را روی محور مختصات  x وy به مرکز o که مبدا مختصات است وشعاع 1 در نظر بگیرید.. نقاط (x,y)به فاصله 1واحد محل برخورد دایره با محورهای مختصات است.

یک نقطه  (محل فلش )روی محیط را انتخاب کرده  با رسم شعاع که

با محور  زاویه θ می سازد. این نقطه روی محیط حرکت کرده وزاوبه های مختلف می سازد.


Unit CircleTrigonometric Ratios

Trigonometric Ratios

Trigonometric Ratios

مکان نسبتها روی محور مختصات:

Unit Circle Ratios

-1 ≤ sen α ≤ 1

-1 ≤ cos α ≤ 1

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

نسبت های مثلثات

تاریخ:یکشنبه 27 دی 1394-08:04 ق.ظ


نسبت مثلثاتی

Trigonometric Ratios

با توجه به مثلث قائم الزاویه نسبت ها معرفی می شوند:

سینوس

سینوس ( sine )زاویه B نسبت بین طول ضلع مقابل به وتر مثلث

    b

a

  =  

طول ضلع مقابل به زاویه

طول وتر

 =sinB


   

کسینوس:

کسینوس ( cos B )زاویه B نسبت بین طول ضلع مجاور به وتر مثلث


    c

a

  =  

طول ضلع مجاور به زاویه

طول وتر

 =cos B

تانژانت

 تانژانت(  tan B )زاویه B نسبت بین طول ضلع مقابل به ضلع مجاور


b

c

  =  

طول ضلع مقابل به زاویه

طول ضلع مجاور به زاویه

  =  

sinB

cos B

 
  =tan B 
 


کسکانت

کسکانت زاویه   B معکوس  sine  B.


a

b

  =  

        وتر                 

طول ضلع مقابل به زاویه

  =  

   1    

sinB

 
  =csc B 
 


سکانت:
سکانت زاویه   B معکوس  cosine  B

a

c

  =  

        وتر                 

طول ضلع مجاور به زاویه

  =  

   1    

cosB

 
  =sec B 
 

کتانژانت:

کتانژانت زاویه      معکوس تانژانت B.
c

b

  =  

       طول ضلع مجاور           

طول ضلع مقابل به زاویه

 = 

cos B

sin B

 = 

   1   

tanB

 =cot B


علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

واحداندازه گیری زاویه

تاریخ:یکشنبه 27 دی 1394-08:00 ق.ظ


زاویه مرکزی محاطی ظلی


رادیان چه واحدی است؟

اندازه گیری واحد زاویه

زاویه یا گوشه یکی از مفاهیم هندسه است و به ناحیه‌ای از صفحه گفته می‌شود که بین دو نیم‌خط که سر مشترک دارند محصور شده‌است. به سر مشترک این دو نیم‌خط راس زاویه یا گوشه می‌گویند. بزرگی یک زاویه «مقدار چرخشی» (دورانی) است که دو نیم‌خط از گوشهٔ زاویه نسبت به یکدیگر دارند، با بدست آوردن طول کمانی تولید شده در اثر چرخش می‌توان اندازهٔ زاویه را بدست آورد.


چرخش یا دوران :زاویه ها براساس حرکت عقربه ساعت یا خلاف حرکت عقربه ساعت براساس مرکز دوران کنند  . زاویه معکوس  عکس عقربه ساعت دوران می کند..

واحدهای اندازه گیری زاویه:

1.درجه 60تایی (°)

اگر محیط دایره را به 360 قسمت مساوی تقسیم کنید زاویه مرکزی هریک= (1°).=1درجه
(1°).

یک درجه  60 دقیقه (' ) و یک دقیقه 60 ثانیه ( '').

2. رادیان (rad)

اندازه  زاویه ای که یک رایان است.کمان دایره‌ای که طول کمان با شعاع دایره برابر است.

یک دور برابر است با ۲π رادیان و یک رادیان خود ۵۷٫۲۹۵۸ درجه یا    نسبت 180 به  پی     \frac{180}{\pi}. درجه‌است

2pi rad = 360°    

 pi rad = 180°

30ºflecha rad

Raidan Conversion

pi/3 rad flecha º


Degree Conversion

Radian

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

خط بریل

تاریخ:چهارشنبه 23 دی 1394-06:27 ب.ظ
یکصد و پنجاه سال پیش به نظر غیر ممکن می رسید که روزی نابینایان نیز همانند سایرین قادر به خواندن و نوشتن باشند ، اما لویی بریل که در زمان حیات خود از نعمت بینایی محروم شد دست به ابتکاری زد که بعدها به نام خود وی به ثبت رسید . ابتکار او نه تنها نابینایان را قادر به خواندن و نوشتن کرد بلکه حتی عده ای از آنان را به کسب مدارج عالی تحصیلی ، علمی و نیز به موقعیتهای شغلی بالا رساند ، شاهکاری که زندگی آنان را دگرگون و میل به حیات را در آنان دو چندان کرد .

علی رغم آسان بودن فراگیری الفبای خط بریل ، اکثر نابینایان در انتقال حس بینایی به حس لامسه دچار مشکل اند و به راحتی قادر نیستند آن چیزی را که لمس می کنند درک کنند . با این همه ، کارشناسان معتقدند الفبای بریل بهترین امکانی است که در دسترس نابینایان قرار گرفته تا بتوانند حداقل نیازهای خواندن و نوشتن خود را رفع کنند .

نخستین ابتکار در به کارگیری نوشته های برجسته نابینایان در قرن چهاردهم میلادی در ایران آغاز شد و چهارصد سال پس از آن " والنین هوی " فرانسوی ، اولین مدرسه نابینایان را در پاریس تاسیس کرد که در آن کلماتی بسیار ساده و ابتدایی با حروف برجسته روی کاغذ چاپ و به نابینایان آموزش داده می شد . آنان با این روش تنها قادر به خواندن بودند ، بدون آنکه بتوانند بنویسند .

در نهایت " لویی بریل " موفق به ابداع روشی شد که بر اساس آن شش نقطه در دو ستون موازی روی سه خط افقی بیانگر 63 حرف ، عدد و علامت بودند و به گفته انجمن نابینایان هیچ زبان شناخته شده ای در دنیا نیست که مدعی شود قادر به اجرای این روش در زبان خود نیست.

" لویی " حدود سال 1809 در فرانسه متولد شد . وی در سن سه سالگی در اثر برخورد شی ء تیز به چشمانش در کارگاه پدرش ، نابینا گشت . وی دوران دبستان را در مدارس عادی روستای خود به اتمام رسانید و با حمایت پدر و مادر در شناخت استعدادهای بالقوه اش ، موفق به فراگیری چندین آلت موسیقی نیز شد .

" بریل " در سن 11 سالگی در پی آشنایی با یک افسر ارتش به نام " نیکلاس ماری " اولین گام را در جهت ابداع روش خود برداشت . و در سن 16 سالگی موفق به ابداع زبان شش نقطه ای خود شد اما بدون این که اوج موفقیت خود را لمس کند در سن 43 سالگی بر اثر بیماری سل ، دیده از دنیا فرو بست .

پس از مرگ " بریل " چهار مرد نابینا به رهبری دکتر " توماس آرمیتاژ " بر اهمیت این اختراع وقوف یافتند و انجمنی ایجاد کردند که سرانجام به موسسه ملی سلطنتی نابینایان مبدل گردید .

 در نهایت ،50 سال قبل خدمات " لویی بریل " در فرانسه مورد شناسایی رسمی قرار گرفت و سال 1925 پیکر او را به پاریس انتقال دادند و در پانتئون ، گورستان قهرمانان ملی فرانسه به خاک سپردند . 

  منبع تبیان

انواع حروف به خط بریل

حروف لاتین


حروف فارسی
 حروف فارسی

                                      
اطلاعات کاملترhttp://blind.vcp.ir/2/علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

رادیکال حل تمرین

تاریخ:جمعه 18 دی 1394-08:55 ق.ظ

توان - رادیکالها


جمع رادیکالها

رادیکال ها

تقسیم رادیکالها


گویاکردن رادیکالها2

گویا کردن -رادیکال ها

ضرب رادیکالها


حل تمرین رادیکالها


شماره1:

Radical Exercise

Radical Exercise

Radical Exercise

Radical Exercise

2شماره:

Radical Exercise

Radical Exercise

Radical Exercise

Radical Exercise

3 شماره:

Radical Exercise

4شماره:

Radical Exercise

5شماره:

Radical Exercise

Radical Exercise

6 شماره:

Radical Exercise

Radical Exercise

Radical Exercise

Radical Exercise

7شماره:

Radical Exercise

8شماره :

Radical Exercise

9 شماره:

Radical Exercise

پاسخ  های تمرین های بالا

1پاسخ  های تمرین

شماره:

Radical Exercise

Radical Solution

Radical Exercise

Radical Operations

Radical Solution

Radical Exercise

Radical Operations

Radical Solution

Radical Exercise

Radical Operations

Radical Solution


2پاسخ  های تمرین

شماره2:

Radical Exercise

Radical Operations

Radical Solution

Radical Exercise

Radical Operations

Radical Solution

Radical Exercise

Radical Solution

Radical Exercise

Radical Operations

Radical Operations

Radical Solution


3پاسخ  های تمرین

شماره:

Radical Exercise

Radical Solution


4 پاسخ  های تمرین

شماره:

Radical Exercise

Radical Solution


5 پاسخ  های تمرین

شماره:

Radical Exercise

Radical Solution

Radical Exercise

operaciones

Radical Solution


6 پاسخ  های تمرین

شماره:

Radical Exercise

Radical Solution

Radical Exercise

Radical Solution

Radical Exercise

Radical Operations

Radical Solution

Radical Exercise

Radical Operations

Radical Solution7 پاسخ  های تمرین

شماره:

Radical Exercise

Radical Operations

Radical Operations

Radical Solution8 پاسخ  های تمرین

شماره:

Radical Exercise

Radical Solution


9 پاسخ  های تمرین

شماره:

Radical Exercise

Radical Operations

Radical Operations

Radical Operations

Radical Operations

Radical Operations

Radical Solution

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات()