آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

صلوات

تاریخ:دوشنبه 3 تیر 1392-02:52 ب.ظ

.

لطفاً برای اطلاع از مطالب قبلی به فهرست مطالب ،  آرشیو  مطالب قبلی  و یا صفحات جانبی مراجعه نمائید

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

هندسه زندگی

تاریخ:سه شنبه 14 اردیبهشت 1395-08:16 ق.ظ


زندگی هندسی

  هندسه زندگی :

                     می توان به زندگی  " نگاه هندسی " داشت و از " زاویه " دید دیگری " محیط" پیرامون

                  خود را محاسبه کرد و " مساحت عمر " را سنجید و به شخصیت خود " شکل " مناسب داد

                  می توان زندگی را" مربعی " قرار داد که چهار ضلعش  را هدف تلاش ایمان و درستکاری

                   تشکیل داده باشد

و می توان " مثلثی " ساخت که در سه زاویه اش علم و عقیده و اخلاق قرار گرفته باشد .

            می توان مرکز دایره حیات را یک " انتخاب خوب " قرار داد و همه تلاش های روزانه و ماهانه

           و  سالانه را بر محور ان چرخاند .

          چرا باید " سطحی " بیندیشیم وقتی می توان به زندگی و فکر " عمق " داد.

          وقتی می توان " حجم معنویت " را در خویش افزون ساخت

          وقتی می توان از نقطه نقطه لحظه های عمر  " خطی مستقیم " در جهت خوبی و صفا

          ترسیم کرد

         وقتی می توان زندگی را بر" قاعده " پاکی استوار ساخت و به " موازات " حق  پیش رفت و

         زاویه دید را " باز " گذاشت

          وقتی چنین قابلییت هایی در حجم و شکل و امتداد وجود ماست چرا " ذو زنقه " باشیم ؟

           چرا "  شکل غیر منتظم " داشته باشیم ؟

         چرا از همه خطوط خط شکسته ویا منحنی را بر گزینیم ؟

        " منشوری " چند وجهی است که از هر سو به ان نگاه شود جلوهای خاص به چشم می خورد .

         انسان  به راحتی می تواند نور محبت را تجزیه کند تا فضای زندگی را با رنگهای امید و عرفان و

        نوعدوستی و نیایش و خلوص و ایثار و یکدلی بیاراید .

      نباید گذاشت  " هندسه وجود " اشفته و بهم ریخته  شود

        "حساب " عمر را باید داشت 

         " چهار عمل اصلی مان " نباید اشتبا ه شود .

          اگر فرصتهایمان را " جدول بندی " کنیم انچه از چشمه استعدادمان می جوشد و در نهر زمان

       جاری می شود بدون هدر رفتن مزرعه زندگی را سیراب و سرسبز می کند .

         چرا شما دکتر" حسابی " یا " هندسی" نشوید ؟

        اگر حساب  هندسه ی وجود را داشته باشید یک مهندس هستید.

                                               اری زندگی یک کلاس ریاضی است !

منیع هندسیاعلم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

روز معلم

تاریخ:یکشنبه 12 اردیبهشت 1395-05:35 ب.ظ

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

دایره محیطی مریع

تاریخ:یکشنبه 12 اردیبهشت 1395-10:38 ق.ظ

  
شکل2

دایره محیطی مریع

شرح
دایره محیطی دایره ای که اطراف مریع رسم شده وبا 4 راس مریع مماس است.از همهٔ رأس‌های مریع می‌گذرد. یه طوری که قطر دایره منطبق با قطر مربع است.شکل2

شعاع دایره محیطی نصف قطر استl.

مساحت دایره محیطی بیشتر از مساحت  مریع که توسط دایره محاط شده

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

محیط مربع

تاریخ:یکشنبه 12 اردیبهشت 1395-10:36 ق.ظ

شکل1                             شکل2

محیط مریع

توضیح.
محیط مربع مجموع ضلعها= 4×ضلع.

فرمول محیط:

1. فرمول محیط براساس ضلع
P = 4a
2.  فرمول محیط مریع براساس مساحت:
P = 4√A
3. فرمول محیط مریع براساس قطر مربع:
P = 2d2
4. فرمول محیط مریع براساس شعاع  دابره محیطی:
P = 4R√2
5.  فرمول محیط مریع براساس قطر  دابره محیطی:
P = 2Dc2
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

خواص یک مریع

تاریخ:یکشنبه 12 اردیبهشت 1395-10:30 ق.ظ


توصیف.متوازی الاضلاعی که دارای 4 ضلع  است و 4 زاویه مساوی  دارد.
            
شکل2                                                                                   شکل  1

خواص مریع

 مریع میتواند متوازی الاضلاع ، لوزی ، مستطیل باشد  اگر دو قطر مساوی ، اضلاع روبرو  باهم مساوی ، واندازه زاویه ها مساوی باشد

1-هر4 ضلع مریع مساویند:AB = BC = CD = AD:

AB = BC = CD = AD
2. ضلع های روبرو باهم موازیندl:

AB||CD,   BC||AD
3. هر4 زاویه مساویند و=90 درجه
∠ABC = ∠BCD = ∠CDA = ∠DAB = 90°
4. Sمجموع زاویه های داخلی=360 درجه:

∠ABC + ∠BCD + ∠CDA + ∠DAB = 360°
5. طول قطرها باهم مساویند:

AC = BD
6.
 هر قطر مربع را از نظر مساحت دوقسمت مساوی تقسیم می کند.
 محل برخورد دو قطر مریع 4 زاویه راست ایجاد می شود.
 قطرها همدیگررا نصف میکنند. :

ACBD        AO = BO = CO = DO =  d
2
8. محل تقاطع قطرهای مربع مرکز مربع است. که البته مرکز دایره محیطی ودایره محاطی مریع هم هست.
9-هر قطر نیمساز هرزاویه مربع هم هست یعنی هر زاویه را به دوقسمت مساوی تقسیم می کند.:
ΔABC = ΔADC = ΔBAD = ΔBCD
∠ACB = ∠ACD = ∠BDC = ∠BDA = ∠CAB = ∠CAD = ∠DBC = ∠DBA = 45°
10.
 هر دو قطر مربع را 4 قسمت مساوی تقسیم میکند که هر قسمت مثلث  قائم الزاویه  متساوی الساقین   مساوی ایجاد کرده:
 
:

ΔAOB = ΔBOC = ΔCOD = ΔDOA

قطرهای مریع

شرح. پاره خطهایی که دو راس های زاویه های  مقابل را یه هم وصل کند
 اندازه قطر مربع بزرگتر ازضلع مربع است ومساوی      2√   می باشد

  فرمول های قطرهای مریع

1.

  فرمول های قطرهای مریع براسا س رابطه ضلع:

d = a·√2
2.

فرمول های قطرهای مریع براسا س رابطه مساحت:

:
d = √2A
3.

فرمول های قطرهای مریع براسا س رابطه محیط:

:
d =    P
2√2
4.

فرمول های قطرهای مریع براسا س رابطه شعاع دایره

d = 2R
5.

فرمول های قطرهای مریع براسا س رابطه قطر دایره

d = Dc
6.

فرمول های قطرهای مریع براسا س رابطه شعاع وقطر دایره

:
d = 2r2
7.

فرمول های قطرهای مریع براسا س رابطه قطر دایره محاطی

:
d = Di2
8.

فرمول های قطرهای مریع براسا س رابطه پاره خط l در شکل2

d = l 2√10
5
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

تست زدن

تاریخ:یکشنبه 12 اردیبهشت 1395-10:14 ق.ظچند فوت کوزه گری در تست زنی .

در زیر به بیان مهم ترین فنون تست زنی می پردازیم :

1- درست خواندن سوالات و فهمیدن منظور سوال بخش مهم تست زنی است . پس ضمن خواندن صورت سوال ، زیر نکات مهم خط و دور کلمات کلیدی دایره بکشید .

2- مطمئن شوید در پاسخ نامه خانه درست را پر می کنید ، مخصوصاً اگر جواب تستی ، مثلاً  عدد سه باشد آن را باگزینه سوم اشتباه نگیرید . شماره سوال و گزینه درست را با خود تکرار کنید سپس وارد برگه پاسخنامه کنید .

3- نقش زمان  در تست زنی بسیار مهم است . بیشتر اوقات ، شما وقت خود را صرف تست های مشکل کرده واز پاسخ دادن به بقیه تست ها عقب می مانید . به خاطر داشته باشید ارزش سوال های ساده و دشوار یکسان است . پس با مکث طولانی روی یک سوال دشوار از پاسخ دادن به تعداد بیشتری از سوال های ساده ومتوسط باز می مانید.

4- از تکنیک ضربدر منفی حتماً استفاده کنید . یعنی کنار سوال هایی که نیاز به فکر کردن بیشتر از زمان خودش دارد یا محاسبه طولانی دارد ( همه این مراحل را به محض خواندن سوال باید  تشخیص دهید ) علامت ضربدر  وکنار سوال  هایی که بلد نیستید  علامت منفی بزنید . بعد از اینکه  به بقیه سوالات در زمان خودش پاسخ دادید ودر صورتی که هنوز وقت باقی مانده است ، روی سوال ضربدر دار فکر کنید .

5- جواب های درست را همان موقع که حل  می کنید به پاسخ نامه انتقال دهید . زیرا اگر ابتدا درون دفتر چه سوالات علامت بزنید و سپس آنها را به پاسخ نامه منتقل کنید ، با کمبود وقت یا اشتباه در انتقال جواب ها به پاسخ نامه مواجه می شوید .

6- تمام سوالات دفتر چه را بخوانید ، از اولین سوال شروع کرده و تمام سوالات را بخوانید . اگر در درسی به چند سوال متوالی نتوانستید  پاسخ دهید آرامش خود را از دست ندهید ، نفس عمیقی بکشید و با خود بگویید حتی نفراتی که رتبه های خوبی را کسب می کنند به تمامی سوالات آزمون پاسخ نمی دهند ، سپس سوالات بعدی را با دقت بخوانید و آنها را رها نکنید  شاید بعد از این سوالات ، چند تست ساده مطرح شده باشد .

دقت کنید حتی در دروس  مشکل نیز سوالات ساده وجود دارند بنابراین تمام سوالات دفترچه را حداقل یک بار بخوانید و از هیچ سوالی نخوانده رد نشوید !

7- اگر پاسخی را علامت زدید ، آن راتغییر ندهید . تحقیقات نشان داده  احتمال درست بودن پاسخی که برای اولین بار به ذهن  می رسد وشما آن را انتخاب کرده اید بسیار زیاد است ،

8- تمام دفترچه آزمون را دقیق بازبینی کنید . این کار از فراموش کردن یا ندیدن برخی از صفحات یا برخی از سوالات جلوگیری می کند .

9- قبل از آزمون ، زدن تست های سرعتی بسیار مفید است .البته تا بر مطالب درسی احاطه کامل نیافته اید هرگز شروع به تست زنی نکنید . درهنگام تست زنی حتماً وقت استاندارد پاسخ گویی به سوالات را در نظر داشته باشید .

10- در هنگام مطالعه جهت آزمون های چهار گزینه ای خود را به جای طراح سوال گذاشته و به تمام موارد دقت داشته باشید و تمام تصاویر پاورقی ها و نمودار ها و خط به خط مطالب را به دقت بررسی و مطالعه کنید .

11- بهتر این است بعد از خواندن  صورت سوال  ، جواب آنها  را در ذهن خودتان حدس زده  و سپس در گزینه ها به دنبال  جواب بگردید .

12- در پاسخگویی برخی از  تست ها می توانید از روش حذف گزینه های غلط استفاده کنید .پس از خواندن تست ، اگر نتوانستید جواب را حدس بزنید به سراغ  گزینه هایی می رویم  که مطمئن هستیم غلط است آن را حذف می کنیم تا بتوانیم از بین گزینه های محدود تر ، گزینه درست را انتخاب کنیم .

----

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

الگوی 5 عضوی عددهای اول با فاصله مساوی

تاریخ:شنبه 11 اردیبهشت 1395-08:05 ب.ظ

یک الگو عددی که ۵ عضو بیابید که همه ی اعضای آن اول واختلاف هردو عدد متوالی یکسان باشد.
هریک با 6 جمع شدند:

     5و11و17و23و29
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

آیا مجموع دوعدد گنگ همیشه گنگ است؟

تاریخ:چهارشنبه 8 اردیبهشت 1395-06:40 ق.ظ

حاصل جمع دو عدد گنگ، همواره عدد گنگ نمی باشد.
                  a
=5+√3                ,                      
b=5-√3

a+b=(5+√3  )+(5-√3)=10
                     
             عدد 10 عددگویا(   Q

حاصل تفریق دو عدد گنگ هم، همواره عدد گنگ نمی باشد.
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

فنون تست زدن

تاریخ:جمعه 3 اردیبهشت 1395-07:09 ق.ظ


یک به یک سؤالات رابخوانید. به طور متوسط خواندن متن هر سؤال حدود ۱۵ تا 20 ثانیه طول می‌کشد. اگر جواب سؤال و گزینه‌ی درست را می‌دانید، بلافاصله در پرسش‌نامه (و نه پاسخ‌نامه) علامت بزنید و سر سؤال بعدی بروید. به سؤالاتی می‌رسید که جواب آنها را نمی‌دانید. در این جا دو حالت پیش می‌آید:

۱- جواب را نمی‌دانید، ولی می‌دانید که می‌توانید به نتیجه برسید. در کنارسؤال یک ستاره بزنید.

۲- در مورد بعضی از سؤالات هم اصلا جواب را نمی‌دانید و حدس می‌زنید که ارزش وقت‌گذاری ندارد. در کنار این نوع سؤالات دو ستاره بزنید.

به همین ترتیب تا پایان سؤالات آن درس پیش بروید. معمولا درمرحله‌ی اول تعدادی از تست‌ها را با اطمینان درست علامت زده‌اید، که البته در مورد درس‌های متفاوت فرق دارد.

حال، مرحله‌ی دوم را به سؤالات تک ستاره‌ای اختصاص دهید. در این مرحله هم تعدادی ازسؤالات را پاسخ خواهید داد.

در مرحله‌ی سوم به سؤالات دوستاره‌ای بپردازید.

در دروس تخصصی امکان زیادی وجود دارد که وقتی برای سؤالات دوستاره‌ای باقی نماند.

بعد از اتمام این سه مرحله جواب‌های صحیح را یک به یک و با دقت به پاسخ‌نامه منتقل کنید.

کلید: سؤالات هر درس را در سه مرحله‌ی تست‌های با جواب مشخص، یک ستاره‌ای و دوستاره‌ای پاسخ دهید.

 جرأت گذشتن از تست

در مورد سؤالات دوستاره‌ای صحبت کردیم و گفتیم که در دروس تخصصی حتی این امکان وجود دارد که فرصتی برای پاسخ به آنها باقی نماند.

برای تعداد زیادی ازدانش‌آموزان پذیرفتن این نکته که باید از خیر بعضی از سؤالات  بگذرند، سخت است. دانش‌آموزان باید عادت کنند که از روی بعضی از تست‌ها بگذرند و این خود نه تنها نشانه‌ی ضعف نیست، بلکه بیانگر مهارت دانش بالای فردا است. دانش‌آموزان بسیار محدودی وجود دارند که هم توانایی و هم فرصت آن را داشته‌باشند که بتوانند به همه‌ی سؤالات پاسخ دهند.

کلید: باید این فن جسورانه را بیاموزید که ازسر بعضی تست‌ها بگذرید.

 قدرت ریسک

این سؤال هم برای دانش‌آموزان پیش می‌آید که اگر در مورد گزینه‌ها شک کردند (با توجه به نمرات منفی تست‌ها) آیا علامت بزنند یا خیر.

اگر در مورد هر چهار گزینه تردید دارید، توصیه می‌شود که ازخیر آن سؤال بگذرید.
اگر بین سه گزینه شک داشتید، باز هم توصیه‌ی قبلی را به کارببندید.
زمانی که می‌دانید حداقل دوگزینه غلط است، حتما یکی از گزینه‌هارا علامت بزنید.
کلید: در تست‌هایی که در مورد گزینه‌ی صحیح شک دارید، تنها زمانی ریسک کنید که اطمینان داشته‌باشید حداقل دو گزینه غلط است.

 خواندن کل اجزای تست

این نکته‌ای است که همه در مورد آن اتفاق نظر دارند، باید تمام اجزای تست را با دقت بخوانید. صورت مسأله را با حوصله و تمرکز مطالعه کنید. به همین ترتیب به تک تک گزینه‌ها توجه کنید. یادتان باشد اگر عجله کنید، شاید زمان را ذخیره نمایید، ولی به طور حتم، احتمال اشتباه بسیار زیاد خواهدبود .اگر بپذیرید که باید از بعضی از تست‌ها بگذرید، این به دقت شما هم خواهد افزود.

کلید: قبل از هر گونه اقدام به پاسخ‌گویی تست، تمام  اجزای آن را با دقت بخوانید.

 پیش‌بینی قبل از جواب

اگر حوصله‌اش را دارید و عجله نمی‌کنید، سعی نمایید وقتی صورت مسأله را خواندید قبل از نگاه‌کردن به گزینه‌ها، جواب را حدس بزنید. این کار سرعت عمل شما را در پاسخ‌گویی به تست‌ها افزایش خواهدداد. حتی در صورتی که حدس شما درست از آب درآمد و پاسخ شما بین گزینه‌ها وجود داشت، باز هم حتما سایر گزینه‌ها را بخوانید.

کلید: سعی کنید قبل از پاسخ به هر تست، گزینه‌ی صحیح را حدس بزنید.

 فریب نخورید

به محض خواندن صورت مسأله، سراغ راحت‌ترین و سادهترین گزینه نروید. متوجه گزینه‌های انحرافی باشید. به قول کنکوری‌ها، اگر شما مفهومی را خوانده باشید، احتمال انحراف شما کاهش خواهدیافت. با این همه بازهم ممکن است به خاطر عدم تمرکز، عجله و اشتباه گرفتن سرنخ‌ها فریب بخورید و ناخودآگاه به محض دیدن کوچک‌ترین سرنخی از پاسخ، آن را علامت بزنید. پس بسیار بسیار مهم است که از یک طرف تمرکز و دقت را تمرین کنید و از طرف دیگر با روش‌های کنترل اضطراب آشنا باشید، تا بتوانید حالت تعادلی خود را حفظ نمایید.

کلید: درجلسه‌ی کنکور دقت کنید در فضایی قرار نگیرید که با کوچک‌ترین سرنخ‌ها فریب بخورید.

 تقسیم زمان

این درست است که باید درجلسه‌ی کنکور تقسیم زمان داشته‌باشید، اما به آن معنانیست که برای همه‌ی تست‌ها زمانی یکسان در نظر گرفت. این نکته بسیارظریف و حساس است. اگر برای تستی سه دقیقه وقت صرف کردید، حتما تستی هم وجود خواهدداشت که درظرف 20 ثانیه پاسخ آن را بیابید. بنا بر این در مورد تقسیم زمان وسواس به خرج ندهید. شما برای هر درس زمانی را در اختیار دارید، باز اگر پذیرفته‌باشید که از سر بعضی تست‌ها بگذرید، احتمالا زمان برای بقیه‌ی سؤالات کافی خواهد بود. در بعضی موارد (به خصوص دروس عمومی) امکان استفاده از زمان‌های دروس دیگر هم به وجود می‌آید.

کلید: در تقسیم زمان برای پاسخ‌گویی به تست‌ها، توجه داشته‌باشید که زمان برای حل هر تست متفاوت است.

 زمانی برای مرور

اگر فرصتی بود زمانی برای مرور تست‌ها کنار بگذارید ولی پاسخ‌ها را عوض نکنید، مگر این که اطمینان حاصل کنید که پاسخ اول شماغلط بوده‌است. هر چه بیش‌تر سر یک سؤال مردد باشید، احتمال زیادتری دارد که سر گیجه بگیرید.

کلید: اگر زمانی برای مرور تست‌ها باقی ماند، پاسخ را تنها زمانی تغییر دهید که به غلط بودن پاسخ اولیه اطمینان حاصل نمایید.

 سرعت عمل

سرعت عمل در تست زنی به عوامل متعددی بستگی دارد:

به این که چقدر مفهومی را خوانده باشید؟  (وحفظی کارنکرده باشید)
چقدر سر حال و باحوصله باشید؟
چه تیپ شخصیتی داشته باشید؟ (فردی آرام هستیدیامضطرب)
چقدر تست زنی را تمرین کرده‌باشید؟
به هر حال،سرعت عمل در تست زنی موضوعی مستقل از سایر رفتارها نیست. فردی که کلا کند است، فردی که زود مضطرب می‌شود و یا کسی که تقسیم زمان مناسبی ندارد، احتمالا در کلیه‌ی فعالیت‌هایی که نیازمند سرعت عمل و توانایی مشاهده است، مشکل خواهدداشت.

کلید: برای افزایش سرعت عمل در تست زنی چهارعامل مؤثرند: تمرین و رکوردگیری تست زنی، شادابی و سر حال بودن، تمرکز و آرامش، ومطالعه‌ی مفهومی.

 دقت درمحاسبات عددی

در همه‌ی رشته‌های کنکوری دروسی وجوددارند که در آنها حل مسأله و محاسبات عددی ضرورتی اساسی است. اشتباهات دانش‌آموزان در محاسبات عددی عمدتا ناشی ازعجله وعدم تمرکز آنها است که این هم ناشی از تلاش آنان برای از دست ندادن زمان است. گفته شد، این عجله غیر از ضرر وافزایش احتمال اشتباهات، به طورحتم هیچ خیری ندارد. به محاسبات عددی به خصوص دررشته‌ی ریاضی که موارد آن زیاد است،
دقت بیشتری داشته‌باشید. سعی کنید به نحوی در محاسبات پیش روید که همان یک بار محاسبه، اطمینان شما را حاصل نماید. عجله در محاسبه، شک شما را افزایش داده و منجر به محاسبات دوباره و سه باره و اتلاف وقت خواهدشد.

کلید: محاسبات ریاضی را با دقت و تمرکز انجام دهید.

 مجموعه‌ی ریاضی

در تست‌های ریاضی برای کسب نتیجه‌ی بهتر ساختاری با این ترتیب توصیه می‌شود:

مفهوم را به خاطر بسپارید. موارد جامع و مانع را شناسایی کنید. قضایای مربوط به مفهوم مورد نظر را به دقت و با تمامی اجزا به خاطر بسپارید.

موارد منتج از این قضایا را شناسایی کنید. تا حد ممکن مواردخاص پیرامونی را شناسایی کنید.

در دروس ریاضی نباید به حفظیات اکتفا کرد، اگر چه لازم است تمام فرمول‌ها را بدانید. در هر مسأله، مجهول مسأله را در یک طرف ومفروضات را در طرف مقابل بنویسید. مشکل عمده‌ی دانش‌آموزان در دروس ریاضی این است که صورت مسأله را درک نمی‌کنند. اگر مفروضات مسأله را تشخیص دهید، می‌توانید به پاسخ هم برسید. راه حل، درون همین مفروضات وجود دارد. در درس دیفرانسیل مرور نکات کلی مربوط به نمودارها می‌تواند در حل مسایل مربوط به برد تابع، اکسترمم‌های نسبی ومطلق وتغییرات تابع، مفید واقع شود. با توجه به توزیع سؤالات کنکور در درس دیفرانسیل منطقی به نظر می‌رسد که بیشتر تمرکز در فصول سوم  به بعد باشد.

 

 


علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

دو زاویه مجانب

تاریخ:پنجشنبه 2 اردیبهشت 1395-02:37 ب.ظ

دو زاویه ی مجاور : یعنی دو زاویه که دارای رأس و یک ضلع مشترک باشند و ضلع مشترک بین دو ضلع دیگر قرار داشته باشد
مجاورمتمم                       مجاور مکمل

دو زاویه ی مجانب: یعنی دو زاویه  که هم مجاور و هم مکمل باشند.

زاویه ی دو نیمسازهای دو زاویه ی مجاور ، نصف مجموع آن دو زاویه است.دلیل: زاویه ی مشخص شده در شکل از دو جزء تشکیل شده، که هر جزء نصف یکی از دو زاویه ی اصلی است. پس کل این زاویه نصف مجموع دو زاویه ی اصلی است.

* نکته: نیم ساز های دو زاویه ی مجانب بر هم عمودند.


Image result for ‫زاویه مجانب‬‎

* دلیل: طبق نکته ی قبل، زاویه ی نیمسازها، نصف مجموع دو زاویه، یعنی نصف 180 درجه ، یعنی 90 درجه است. 

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

اندازه زاویه بین هردوقطر چند ضلعی

تاریخ:پنجشنبه 2 اردیبهشت 1395-02:21 ب.ظ


 
مجموع زاویه های چند ضلعی منتظم از فرمول زیر به دست می آید.

                                                مجموع زاویه های چند ضلعی منتظم = 180 × ( 2   تعداد اضلاع )

مثال: مجموع زوایای  داخلی یک هشت ضلعی چند درجه است؟             1080 = 180 × 6 = 180 × ( 2   8 )

اندازه هریک زاویه داخلی    8 ضلعی از دو راه :

  راه اول:       یک زاویه داخلی 8 ضلع= 135=8÷1080

 

- ا راه دوم :اندازه ی یک زاویه چند ضلعی منتظم = ( تعداد اضلاع ÷ 360 )   180

اندازه ی هر یک از زاویه های  داخلی 8 ضلعی.

135= 45   180 = ( 8 ÷ 360 )   180                         

     اندازه زاویه بین هردوقطر چند ضلعی 

                 
          اندازه زاویه بین هردوقطر چند ضلعی = ( 2 - تعداد ضلع )÷یک زاویه داخلی


اندازه زاویه بین هردوقطر 8 ضلعی=        22/5 =  (2-8)÷ 135


تعداد قطرهای یک چند ضلعی که از یک رأس می گذرد = 3    تعداد اضلاع

 مثال: از یک رأس یک 8 ضلعی چند قطر می گذرد؟

تعداد قطرهای یک هفت ضلعی که از یک رأس می گذرد                            5 = 3 8

  علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

حذف فعل قرینه لفظی ومعنوی

تاریخ:چهارشنبه 1 اردیبهشت 1395-06:36 ق.ظموارد حذف فعل یا قسمتی از فعل یا سایر ارکان جمله

 

1 – حذف به قرینه لفظی : هرگاه دو جمله دارای یک فعل مثل هم باشند می توانیم یکی از فعلها را حذف کنیم . این عمل در مورد سایر اجزای جمله نیزامکان دارد .

مثال :

او انسانی است شایسته و باوقار ( است . ) در این جمله ما است دوم را حذف کرده ایم .

گاهی در فعلهائی که از مجموع دو کلمه ساخته می شوند مانند « رفته بودم  ، گفته باشم ، قسم می خورم ، قول می دهم » فقط بخش دوم فعل به قرینه لفظی حذف می شود .

مانند :

او کتاب را تسلیم و رسید آن را دریافت کرد . ( او کتاب را تسلیم کرد و رسید آن را دریافت کرد . )

در جمله زیر :

من او را دعوت و با او سخن گفتم . چون فعل حذف شده ( کردم ) با فعل دوم ( گفتم ) قرینه نیست ، پس حذف فعل ( کردم ) در جمله نادرست است .

2 – حذف به قرینه غیر لفظی ( معنوی ) : اگر جزئ یا اجزائی از جمله را حذف کنیم اما لفظی معادل آن جمله نباشد ، چنانچه بخش حذف شده را با توجه به معنی جمله تشخیص دهیم ، حذف آن به قرینه معنوی است .

حذف اجزای جمله به قرینه معنوی در موارد زیر اتفاق می افتد >

الف ) در شروع هر کاری نام خدا را بر زبان می آوریم ، اما سایر اجزای جمله را حذف می کنیم . زیرا هر شنونده ای با توجه به موقعیت خاص در هر مورد دنباله جمله را می فهمد .

مانند :

بسم الله الرحمن الرحیم : به نام خداوند بخشنده مهربان ( سخن را آغاز می کنم . )

ب ) به دلیل کمبود وقت ، یا در موقعیت خاص مهمترین جز جمله را می گوئیم و بقیه جمله را حذف می کنیم .

اما شنونده با توجه به زمان و مکان و وضعیت موجود متوجه منظور ما می شود .

مانند :

کمک ، یعنی کمک کنید .

تولدت مبارک ، یعنی تولدت را تبریک می گویم .

ج ) وقتی کلمات نشانه سوگند را به کار می بریم و پس از آنها حرف ربط » که : را می آوریم .

مانند :

به خدا که من از این موضوع بی خبرم . یعنی به خدا قسم می خورم که از این موضوع بی خبرم . 

د ) در جمله های عاطفی ( دعایی یا تعجبی ) گاهی فعل حذف می شود ، اما شکل جمله و موقعیت ، آن گونه است که شنونده خود ، متوجه منظور گوینده می شود .

مانند :

چه منظره زیبائی ! ( وجود دارد . )

ه ) در جمله های بیان پرسش ، گاهی اوقات فعل حذف می شود .

مانند :

وقتی در خانه یکی از اعضا به بیرون می رود می پرسیم ، کجا ؟ یعنی به کجا می روی ؟

و ) در شعر و یا نثر ادبی ممکن است که فعل جمله به دلیل آهنگ شعر یا واضح بودن مطلب حذف شود .

مانند :

احمد از سفر برگشت و برادرش . ( یعنی احمد و برادرش از سفر برگشت . )
 منبع=       http://gayagizi3.blogfa.com/cat-100.aspx  علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

چرا عددهای منفی جذرو ریشه دوم حقیقی ندارند

تاریخ:دوشنبه 30 فروردین 1395-07:01 ق.ظهر عددمثبت دو ریشه دارد مثبت ومنفی
 همچنین توان دوم هر عدد هیچگاه عددمنفی نیست مجذور هر عدد یعنی هرعدد × خودش
   2(2-)=4    که 4 دو ریشه 2+ و2- دارد.
ریشه دوم منفی عدد  
2(2-)    ویا 4 برابر2-

مثلا 25- = 5-×5+ اصلا مجذور نیست
ریشه های دوم 16 را با   16  +و  16  -  نشان می دهیم.
               4+ =   16  √ +                     4-=  16  √-
 حتی دوعدد منفی که درهم ضرب شوندمثبت می شوند 5-×5-=25+
 برای نمایش ریشه منفی علامت پشت رادیکال قرار می گیرد

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

مبالغه( بزرگ نمایی) ادبیات

تاریخ:یکشنبه 29 فروردین 1395-04:28 ب.ظ


در مبالغه، شاعر با استفاده از دو شیوۀ بزرگ­نمایی و کوچک­نمایی استفاده  می کند. مفاهیم خُرد را بزرگ­ جلوه می­دهد و مفاهیم بزرگ­ را خُرد، و در واقع با استفاده از این ابزار بیانی سخن خویش را بسط  می­دهد و تأکید می­کند تا القای مفهوم بهتر انجام پذیرد.
«مبالغه» در لغت «کوشش بسیار و زیاده­روی در کار» و در اصطلاح علم بدیع تجاوز از واقعیت است،به طوری که شاعر یا نویسنده، کسی یا چیزی را در لفظ و معنا چنان وصف کند که صفات منسوب بدان از حدّ متعارف درگذرد یا فروتر از حدّ متعارف جلوه کند. به عبارت دیگر، «مبالغه»توصیفی است که در آن افراط یا تفریطِ تواَم با تأکید باشد (قدامه بن جعفر، 1400ق: 146؛ ابن منقذ، 1380ق: 83؛ سیوطی، 1426ق: 1773؛ تفتازانی، 1409ق: 434؛ کاشفی سبزواری، 1369: 113)
مثال:

اگر مــوری سخن گوید وگـر مــویی روان دارد             

من آن مور سخنگویم من آن مویم که جان دارد

2-ز ســمّ سـتـوران در آن پــهن دشـت           زمیـن شـد شـش و آسمـان گشـت هشـت

3-شــود کــوه آهــن چــو دریــای آب              اگــر بــشــنــود نــام افــراسیــاب

زمانه از ورق گل مثال روی تو بست

                                             ولی ز شرم تو در غنچه کرد پنهانش

                                                                                  حافظ
مبالغه توصیفی است که در آن افراط و تأکید باشد و بر سه نوع است:بیانی -حماسی- بدیعی

مطالعه بیشتر:

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=40076علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

عددهای اول از1تا1000

تاریخ:شنبه 21 فروردین 1395-06:20 ب.ظ     2         3       5      7       11      13    17         19     23                 29       

31      37      41      43       47       53        59        61         67     71

73       79      83      89        97       101      103     107        109    113

127     131    137     139      149     151     157       163        167    173

179     181    191     193      197     199    211      223        227    229

233     239    241    251      257      263     269      271       277    281

283     293    307    311      313     317     331      337       347    349

353     359    367     373      379     383    389      397       401    409

419     421    431     433      439     443    449      457       461    463

467     479    487    491      499     503     509      521       523    541

547     557    563     569     571     577     587      593       599    601

607     613    617     619     631     641     643      647       653    659

661     673    677     683     691     701     709      719       727    733

739     743    751     757     761     769     773      787       797    809

811     821    823     827     829     839     853      857       859    863

877     881     883    887     907     911     919      929       937    941

947    953      967    971     977     983     991      997

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات()