تبلیغات
معلم5 فتحی

آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

صلوات

تاریخ:دوشنبه 3 تیر 1392-03:52 ب.ظ

.

لطفاً برای اطلاع از مطالب قبلی به فهرست مطالب ،  آرشیو  مطالب قبلی  و یا صفحات جانبی مراجعه نمائید

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

چند ضلعی ها و اطراف شما

تاریخ:یکشنبه 10 بهمن 1395-07:34 ب.ظچند ضلعی?

 دو بعدی هستند از خطوط راست ایجاد می شوند. وبسته هستند.


pentagon irregular not a pentagon (curve) not a pentagon (open)
چند ضلعی هست
(ضلع ها از خطوط راست ایجاد شدند)
چند ضلعی نیست
(خط منحنی دارد)
چند ضلعی نیست 
(باز است, بسته نیست)


انواع چندضلعی

منتظم و نا منظم

چند ضلعی منتظم زاویه ها باهم واضلاع باهم مساویند.

pentagon regular   pentagon irregular
منظم   نا منظم

 

چند ضلعی محدب ومقعر

زاویه های داخلی کمتر از 180 درجه هستند 180°.

اگر زاویه یک چند ضلعی بیشتر از 180° . (در حقیقت غاری درون کوه ایجاد شود)     180 درجه شود چند ضلعی مقعر نام دارد

pentagon irregular   pentagon concave
محدب   مقعر

 

چند ضلعی مرکب یا ساده ؟

 چند ضلعی ساده اضلاع  به داخل شکسته نشدندودارای مرزویا مسیر ویا حد وحدود  است

چند ضلعی مرکب  اضلاع همدیگرا را قطع کردند:


pentagon irregular   pentagon complex
چند ضلعی ساده
(5 ضلعی)
  چند ضلعی مرکب
(5 ضلعی  جالبه؟)

 

مثال:

hexagon irregular   concave octagon   star polygon
6 ضلعی نامنظم

  8 ضلعی مقعر

  چند ضلعی مرکب
(یک "چند ضلعی ستاره",
ستاره 5 پر)

 

polygons interactive

منتظم!

 ... 5 ضلعی منتظم ومحدب.

نامها

    اگر چند ضلعی منتظم باشد...
نام تعداد ضلع
شکل یک زاویه داخلی
3ضلعی 3 regular triangle 60°
 (مربع) 4 regular quadrilateral 90°
5 ضلعی
5 regular pentagon 108°
6 ضلعی
6 regular hexagon 120°
7ضلعی7 7 regular heptagon 128.571°
8 ضلعی
8 regular octagon 135°
9 ضلعی
9 regular nonagon 140°
10 ضلعی
10 regular decagon 144°
11 ضلعی
11 regular hendecagon 147.273°
12 ضلعی 12 regular dodecagon 150°
13 ضلعی 13   152.308°
14 ضلعی 14   154.286°
15 15   156°
16 16   157.5°
17 17   158.824°
18 18   160°
19 19   161.053°
20 20   162°
30 30   168°
40 40   171°
Pentacontagon 50   172.8°
Hexacontagon 60   174°
Heptacontagon 70   174.857°
Octacontagon 80   175.5°
Enneacontagon 90   176°
هکتا گون
100   176.4°
هزارضلعی 1,000   179.64°
میراگون 10,000   179.964°
مگا کون
1,000,000   ~180°
گوگل گن
10100   ~180°
n-gon n regular n gon (n-2) × 180° / n

quad bike
4 چرخ و 4 ضلعی ها

پنتاگون (5 ضلعی) در واشنگتن

pentagon building

6 ضلعی (6 ضلعیدر کندوی عسل)

honeycomb


Octagon (8 ضلعی- هشت پای دریایی)

octopus
حالا شما در طبیعت نمونه ها را به یاد اورید

 

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

طرح های ماندالا

تاریخ:شنبه 9 بهمن 1395-05:18 ب.ظ


ماندالا

mandala sand  

نوعی طرحهای هندسی که در مذهب بودایی که درکمک به تفکر واندیشه  عمیق ودرک تصویری نقش والایی دارد

 طرح  ها هندسی هستندنوعی از الگوهای ریاضی هندسی که برداشتی از طبیعت وجهان افرینش الهام  می گیرد .

ایا شما میتوانید بسازید!

بله شما هم می توانید :

وسایل لازم:

 • کاغذ
 • مدادهای رنگی.

فعالیت

دایره ای رسم کنید.

از مرکز شروع کنید وطرحهای ساده ایجاد کنید, !

شروع از مرکز.

الگوهایی رسم کنید وقرینه هارا ایجاد کنید,
.

  mandala stage 1
     
از مرکز قدم به قدم دور شوید وطرحهای قرینه رسم کنید.   mandala stage 2
     

نتیجه کار!

(ار مجورهای مختصات هم می توان کمک گرفت.)

  mandala finished

 

ماندالا در زبان سانسکریت به معنی دایره است . اما این واژه فقط یک دایره ساده نیست . بسیاری از ما روزانه با انواع طرح های ماندالا برخورد می کنیم اما چون شناختی نسبت به این موضوع نداریم خیلی ساده از کنار آن می گذریم . به عنوان مثال تصاویر گلها و حلزون که در زیر مشاهده می کنید نمونه های ساده و زیبایی از این طرح های ماندالا است

ماندالا به طرح های دایره ای شکلی اطلاق می شود که دارای یک مرکز واحد است و دیگر اجزای طرح به صورت منظم بر حول آن مرکز چیده می شوند .
نمونه های دیگری از طرح های ماندالا هم وجود دارند مانند طرح هایی که روی دیوارهای قدیمی و سقف های سنتی دیده می شود . حتی کاشیکاریهای گنبدها هم نوعی طرح برگرفته از همین طرح های ماندالا است . در دید کلی تر جهان هستی و چینش سیارات و ستارگان به دور نقطه ی ثابت خورشید هم نوعی طرح ماندالای خدایی است

طرح دوم: انچه لازم دارید

 • پرگار
 • خطکش
 • مداد
 • مدادهای رنگی

1. با پرگار دایرهای به شعاع دلخواه رسم کنید..

 

step 1

 

2. بدون تغییر پرگار چند کمان روی محیط دایره علامت بزنید

شما 6 کمان زدید.

 

step 2

 

3. با خط کش کمانها را به مرکز دایره متصل کنید.

 

step 3

 

4. یک درمیان نقاط را به هم وصل کنید ستاره ای درست می شود.

.

 

step 4

 به دلخواه رنگ امیزی کنید.

 

6-pointed star mandala

 

 

طرح های جالب دیگر!

 

 

 

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

گسترده استوانه وحجم هرم انیمیشن

تاریخ:جمعه 8 بهمن 1395-07:47 ب.ظ
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

مساحت مستطیل و دایره

تاریخ:جمعه 8 بهمن 1395-07:46 ب.ظعلم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

بدل در ادبیات

تاریخ:جمعه 8 بهمن 1395-07:25 ب.ظ


درباره بدل
تعریف بدل

بــــدل اسم یا گروه اسمی است که نــام دیگر یا شهرت یامقام و عنوان یا لقب یا شغـــل ویا یکی دیگر از خصوصیات اسم قبل از خود را بیان می کند.( انوری ، ۱27 و دکتر خانلری ، 93 ) در واقع بدل برای توضیح یا تاکید اسم قبل از خود می آید . ( خیامپور ، 44 )   به بیان ساده تر گاهی چون کسی یا چیزی را نام می بریم گمان می کنیم که شنونده احتمـــال دارد مقصود ما را در نیابد.پس برای واضح تر کردن مقصـود خودمان ، نـام دیگر یا شغـل و مقام یا نشـــانی دیگر اسم را بیان می کنیم.این توضیح اضافی که درباره ی اسم می دهیم «بدل»خوانده می شود . (خانلری ،94-93)

ویژگی های بدل

ویژگی های بدل که ما آنها را با عنوان « راه های تشخیص بدل » می شناسیم عبارت اند از :

۱ – بدل و اسم قبل از آن باید در جمله ، یک نقش داشته باشند.

2 – بدل و اسم قبل از آن باید یک چیز یا یک شخص باشند و دو چیز یا دو کس مستقل از هم نباشند .

3 – بدل از جمله قابل حذف شدن باشد ؛بدون این که به معنی جمله آسیبی برسد .

4 – اسم قبل از بدل نباید کسره داشته باشد .

5 – بدل بین دو ویرگول قرار می گیرد .

مثال : فردوسی ، حماسه سرای بزرگ ایران ، سخن را به آسمان علیین برد .

که اگر این مثال را با روش ها یا همان ویژگی های شش گانه ی فوق بررسی کنیم ؛می بینیم که :

۱ – حماسه سرای بزرگ ایران  و فردوسی هر دو در جمله  نقش نهادی دارند .

2 – هر دو یک شخص هستند .یعنی فردوسی همان حماسه سرای بزرگ ایران  است و این ها دو شخص مستقل از هم نیستند .

3 – ما می توانیم بدل ( حماسه سرای بزرگ ایران ) را از جمله حذف کنیم ؛ بدون این که به معنی جمله آسیبی برسد .

4 – بعد از بدل ( حماسه سرای بزرگ ایران ) بلافاصله فعل نیامده است .

5 – اسم قبل از بدل ( فردوسی ) کسره ندارد .

6 – بدل ( حماسه سرای بزرگ ایران ) بین دو ویرگول قرار گرفته است .

فرق بدل با صفت و مضاف الیه

فرق بدل با صفت ، آن است که موصوف با کسره به صفت اضافه می شود ، ولی مبدل منه ( اسم قبل از بدل ) با کسره به بدل اضافه نمی شود . ( انوری ، ۱28 )

فرق بدل با مضاف الیه ، آن است که اولا : مضــاف با کســره به مضاف الیـــه اضـــــافه می شود ،ولی

 مبدل منه ( اسم قبل از بدل ) به بدل اضـــافه نمی شود .ثانیا : مضـــاف ومضاف الیه دو موجود مستقل وجداگانه اند ، در حالی که بدل و اسم قبل از آن هردو یکی هستند . ( انوری ، ۱28 )

منابع و ماخذ کانال تلگرام ادبیات

ا – انوری، حسن ، دستور زبان فارسی  ، جلد2 ، چاپ بیستم ، انتشارات فاطمی ،تهران ، ۱379

2 – ناتل خانلری ، پرویز ، دستور زبان فارسی ، چاپ هجدهم، انتشارات توس ، تهران ،۱380

3 – خیامپور ، عبدالرسول دستور زبان فارسی ، چاپ یازدهم ، انتشارات ستوده ،تبریز ، ۱382


علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

فرمول حجمها ومساحتها

تاریخ:جمعه 8 بهمن 1395-08:23 ق.ظ

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

مساحت اشکال هندسی

تاریخ:جمعه 8 بهمن 1395-08:19 ق.ظ

Image result for ‫محیط و مساحت تمام اشکال هندسی‬‎


علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

مساحت دایره

تاریخ:جمعه 8 بهمن 1395-07:43 ق.ظ

روی هر لینک کلیک کنید

مساحت قطاع دایره انیمیشن

قطاعها ی دایره:مساحت قطاع دایره

مساحت دایره

دد پی حدود چهار هزار سال پیش نیز کشف شده بود، ولی نام خاصی برای آن تعیین نشده بود و در آن زمان نمی دانستند که عدد پی، عددی گنگ است. یکی از نظریه ها راجع به مساحت دایره بوده است که نمایان گر آن است عدد پی را به صورت نامحسوسی کشف کرده بودند؛ این نظریه ی پاپیروس است که می گفت: اگر قطر دایره ای را به نه قسمت مساوی تقسیم کنیم و یک قسمت از آن را حذف کنیم، مربعی به ضلع آن، مساحتی برابر با مساحت آن دایره دارد. با این حساب عدد پی به صورت یک عبارت گویا و به صورت اعشاری تقریباً برابر است با "3.16" که این عدد خیلی به عدد پی نزدیک است و دقتی تا این حد در آن زمان بسیار جالب توجه است. البته این قبل از آن است که مشخص شود عدد پی گنگ است.[۱]

تقریب اعشاری عدد پی

Cir.jpg

پس از آن که مشخص شد که عدد پی، عددی گنگ است؛ اولین نظریه در مورد مقدار تقریبی عدد پی توسط ارشمیدس بیان شد. این نظریه بر پایه تقریب زدن مساحت دایره بوسیله یک شش ضلعی منتظم محیطی و یک شش ضلعی منظم محاطی استوار است.[۱]

ریاضیدانان اروپایی در قرن هفدهم به مقدار واقعی عدد پی نزدیک‌تر شدند. از جمله این دانشمندان جیمز گریگوری بود که برای پیدا کردن مقدار عدد پی از فرمول زیر استفاده کرد: {\frac 11}-{\frac 13}+{\frac 15}-{\frac 17}+{\frac 19}-\ldots ={\frac {\pi }{4}}

یکی از مشکلاتی که در این روش وجود دارد این است که برای پیدا کردن مقدار عدد پی تا ۶ رقم اعشار باید پنج میلیون جمله از سری فوق را با هم جمع کنیم.

طبق محاسبهٔ کامپیوتری سری فوق، تعداد سری و اعشار محاسبه شده مطابق زیر است:

 • ۱۰۰ میلیون جمله: ۷ رقم اعشار
 • یک میلیارد جمله: ۸ رقم اعشار

منبع ویکی پدیا

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

قانونها درکسر

تاریخ:سه شنبه 5 بهمن 1395-07:28 ق.ظ0a=0     a ≠ 0

a0= تعریف نشده

a1=a

aa=1

(ab)1=1ab=ba

(ab)c=((ab)1)c=(ba)c

a1=1a

ab=1ab

ab=ab

ab=ab

ab=ab

abc=acb

bca=bca

1bc=cbعلم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

واحدهای اندازه گیری تبدیل

تاریخ:یکشنبه 3 بهمن 1395-08:19 ب.ظواحد اندازه گیری طول 

=================   

  الف - واحد اندازه گیری طول = متر

یک متر = 100 سانتی متر = 1000 میلی متر 

یک سانتی متر =.0.01 متر = 10 میلی متر

یک میلی متر = 0.1 سانتی متر = 0.001 متر  

   1- روش تبدیل متر به سانتی متر، میلی متر:

       متر به سانتی متر= ضربدر 100 ** 

متر به میلی متر = ضربدر 1000 ** 

سانتی متر به میلی متر = ضربدر 10.

       مثال : سانتی متر 200= 100× 2متر

** میلی متر 3000 = 1000× 3 متر

** میلی متر 40 = 10×4 سانتی متر.

       ( برای تبدیل واحد بزرگتر به واحد کوچکتر، ضرب می کنیم )

  

  2- روش تبدیل میلی متر و سانتی متر به متر:

      میلی متر به متر= تقسیم بر 1000

** سانتی متر به متر = تقسیم بر 100

** میلی متر به سانتی متر= تقسیم بر 10 .

      مثال : متر 3= 1000÷3000 میلی متر

** متر 6 = 100÷600 سانتی متر

*** سانتی متر 30=10÷300 میلی متر.

      ( برای تبدیل واحد کوچکتر به واحد بزرگتر، تقسیم می کنیم )

  

  3- برای پیدا کردن کسری از یک واحد: کسر را در واحد ضرب می کنیم مثال:

      ** 0.3 و 0.37 متر هرکدام چند سانتی متر هستند؟  چون یک متر 100 سانتی متر است پس می نویسیم :

      سانتی متر 30=100× 0.3

***  سانتی متر  37=100×0.37 .

     ** 0.4 ، 0.49 و 0.345 متر به ترتیب هرکدام چند میلی متر هستند؟

چون یک متر 1000 میلی متر است پس می نویسیم:

      میلی متر 400=1000×0.4

** میلی متر 490=1000×0.49

*** میلی متر 345=1000×0.345 .

  4- تبدیل سانتی متر به میلی متر : آنرا در 10 ضرب می کنیم. مثال:

       میلی متر 120= 10×12 سانتی متر

  

  5- تبدیل میلی متر به سانتیمتر : آن را بر 10 تقسیم می کنیم. مثال:

       سانتی متر 12= 10÷120 میلی متر.

 

  توجه : اگر بیشتر از یک متر بود، ابتدا متر را به سانتی متر یا میلی متر تبدیل کرده و سپس ضربهای بالا را انجام می دهبم مثال:  

  0.6سه متر چند سانتی متر و چند میلی متر است؟

  ابتدا 3 متر را به سانتی متر و میلی متر تبدیل می کنبم یعنی، سانتی متر300=100×3

 و  میلی متر3000= 1000×3 .

  سپس :  سانتی متر 180= 300×0.6 متر،  میلی متر 1800= 3000×0.6متر .

 

  نکته ی مهم: بجز کیلومتر و تبدیل آن به متر یا تبدیل متر به کیلومتر، بقیه ی موارد جهت آشنایی شما آورده شده است.

 

  کیلومتر: برای اندازه گیری مسافتهای طولانی مانند فاصله ی شهرها یا کشورها از یکدیگر به کار می رود.

   یک کیلومتر = 1000 متر = 100000متر = 1000000 میلی متر.

   یک متر=0.001 کیلومتر

*** یک سانتی متر=0.00001 کیلومتر**** یک میلی متر 0.000001 کیلومتر

  

  1- برای تبدیل کیلومتر به متر، سانتیمتر و میلی متر ، آن را در 1000 ، 100000 یا 1000000 ضرب می کنیم. مثال:

     متر6000 = 1000×6 کیلومتر

*** سانتیمتر 400000 = 100000×4 کیلومتر

*** میلیمتر 7000000=1000000×7 کیلومتر.

  

  2- برای تبدیل هرکدام از واحدهای کوچکتر به کیلومتر هم،  تقسیم می کنیم. مثال:

      ک م 7=1000÷7000 متر

*** ک م 4=100000÷400000 سانتی متر

**** ک م 3= 1000000÷3000000 میلی متر.

  

  3- برای پیدا کردن کسری از کیلومتر: کسر را در آن ضرب می کنیم. مثال:

      *** 0.2 ، 0.47 و 0.305 کیلومتر چندمتر هستند؟ چون کیلومتر   1000 متر راست پس می نویسیم:

      متر200=1000×0.2کیلومتر

** متر 470= 1000×0.47 کیلومتر

***  متر 305= 1000×0.305 کیلومتر.

 

  توجه : اگر بیشتر از یک کیلومتر بود، ابتدا کیلومتر را به متر، سانتی متر یا میلی متر تبدیل کرده و سپس ضربهای بالا را انجام می دهبم مثال: 

  0.6سه کیلومتر، چند متر، چند سانتی متر و چند میلی متر است؟

ابتدا 3 کیلومتر را به سانتی متر و میلی متر تبدیل می کنبم یعنی،  

  متر3000=1000×3 ک م

** سانتی متر300000=100×3 ک م

**  میلی متر3000000= 1000×3 ک م.

  سپس :  متر1800=3000×0.6

** سانتی متر 180000= 300000×0.6 ، 

میلی متر 1800000= 3000000×0.6 .

 

  برای دانستن این که یک سال نوری چند کیلومتر میشود، باید بدانیم که یک سال 365 روز،و هر روز 24 ساعت و هر ساعت 60 دقیقه و هر دقیقه 60 ثانیه است.

یعنی 365*24*60*60 که برابر است با 31536000.یعنی یک سال برابر است با 31536000 ثانیه.حال باید این عدد را در سرعت نور،یعنی 300 هزار ضرب کرد.عدد km  ≈   9461,000,000,000 بدست می آید که فاصله جسمی که از ما یک سال نوری فاصله دارد را بر کیلومتر مشخص میکند.

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

خواص مثلث قائم الزاویه

تاریخ:سه شنبه 28 دی 1395-06:58 ق.ظ


 1. قائم‌الزاویه متساوی الساقین: دو ضلع زاویه قائمه با یکدیگر برابر هستند.
 2. قائم‌الزاویه مختلف الاضلاع: هر سه ضلع مثلث، طول‌های گوناگونی دارند.

وتر، به ضلع روبرو به زاویهٔ ۹۰ درجه می‌گویند. بزرگ‌ترین ضلع در مثلث قائم‌الزاویه وتر است.
 • در مثلث قائم‌الزاویه ضلع روبرو به زاویهٔ ۶۰ درجه برابر رادیکال سه دوم وتر و ضلع روبرو به زاویهٔ ۳۰ درجه برابر نصف وتر می‌باشد.
 • اگر یکی از زوایا ۴۵ درجه باشد، ضلع مقابل آن زاویه رادیکال یک دوم مجذور وتر است.
 • در مثلث قائم‌الزاویه‌ای با زوایای ۱۵ درجه و ۷۵ درجه، ارتفاع وارد بر وتر، یک چهارم وتر است.

در مثلث قائم‌الزاویه، مجموع مربع‌های طول دو ضلع، برابر با مربع طول وتر است. این قضیه در ریاضیات به نام کسی که اولین بار آن را ثابت کرد، یعنی فیثاغورس، به ثبت رسیده و شناخته شده‌است. به بیان دیگر، اگر روی اضلاع مثلث قائم‌الزاویه، مربع و یا نیم‌دایره تشکیل دهیم، مساحت شکلی که بر روی وتر ساخته می‌شود، برابر مجموع مساحت‌هایی است که روی دو ضلع دیگر تشکیل شده‌است.
 • ر مثلث قائم‌الزاویه، میانه وارد بر وتر نصف وتر است.
 • در مثلث قائم الزاویه، حاصل ضرب اضلاع قائم برابر وتر در ارتفاع وارد بر آن می‌باشد.
 • شعاع دایره محیطی هر مثلث قائم‌الزاویه نصف وتر است. دایره محیطی دایره‌ای است که محیط آن بر روی رئوس (گوشه‌های) مثلث قرار می‌گیرد.
 • مجموع مساحت‌های هلالین بقراط با مساحت مثلث قائم‌الزاویه برابر است.

Image result for ‫هلال بقراط‬‎Lune of Hippocrates


علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

پیکو چه واحدی است؟

تاریخ:شنبه 25 دی 1395-07:42 ق.ظپیکومتر (به انگلیسی: pm: picometre) یک واحد طول در سیستم متری می‌باشد و برابر با ۱۲-۱۰ متر است.
 یک پیکومتر معادل ۱۰۰۰ فمتومتر یا ۱/۱۰۰۰ نانومتر است.علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

مجموعه 6عضوی حداقل چند زیر مجموعه 3 عضوی دارد

تاریخ:جمعه 24 دی 1395-07:21 ق.ظ


مثال:
مجموعه ی { 1,2,3,4,5,6 } =
68(4                               64 (3                               42 (2                          32 (1
جواب : گزینه ی 2 صحیح است.


علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

تقارن محوری -تقارن مرکزی - محور تقارن

تاریخ:چهارشنبه 22 دی 1395-07:39 ق.ظ-تقارن محوری:درتقارن محوری قرینه یک نقطه را نسبت به یک خط بدست می آوریم.

محور تقارن :خطی است که قرینه هر نقطه ازشکل نسبت به آن برخود شکل منطبق می شود.یا خطی است که شکل را به دوقسمت مساوی تقسیم می کند.


-تقارن مرکزی:درتقارن مرکزی قرینه یک شکل را نسبت به یک نقطه بدست می آوریم.که آن نقطه مرکز تقارن شکل است.


تبدیل یافته هر شکل در تقارن محوری با آن شکل برابر است .
اما تساوی ، تساوی معکوس است . زیرا طرز قرار گرفتن زاویه ها و راس های نظیر در دو شکل هندسی در دو جهت مختلف است .

نتیجه ترکیب دو تقارن با محورهای موازی یک انتقال است .

مرکزتقارن نقطه ای است که قرینه هرنقطه ازشکل نسبت به آن برخودشکل منطبق می شود.

مربع 4تا محور تقارن دارد.           مستطیل دوتا محور تقارن دارد.    

لوزی 2تا محورتقارن دارد.         متوازی الاضلاع محور تقارن ندارد.      دایره بی شمار محور تقارن دارد.   

مثلث متساوی الاضلاع 3تا محورتقارن دارد.

مثلث متساوی الساقین یک محور تقارن دارد.

ذوزنقه متساوی الساقین یک محور تقارن دارد.

درهریک ازمواردزیرتعدادمحورتقارن ومرکزتقارن درصورت وجودمشخص کنید.

الف)نقطه:یک محورتقارن داردوآن خودش است، وبی شمار محورتقارن دارد.

ب)خط:بی شمار مرکزتقارن دارد،کلیه نقاطی که روی خط قرار دارند. بی شمار محور تقارن دارد.خطوطی که بر این نقاط می گذرند،

ج)nضلعی منتظم:nمحور تقارن دارد،اگر nزوج باشدیک مرکز تقارن دارد،واگرnفردباشدمرکز تقارن ندارد.

د)نیم خط: نیم خط مرکز تقارن ندارد،ولی یک محور تقارن دارد.

ه)پاره خط:دومحور تقارن عمودبرهم دارد،یکی عمود منصف آن ودیگری خطی است که پاره خط جزیی ازآن است.ویک مرکز تقارن دارد.

نکته 1:ذوزنقه ها درحالت کلی محورتقارن ندارند.

نکته 2:یک مثلث درحالت کلی محورتقارن ومرکزتقارن ندارد.

نکته3:مثلث متساوی الساقین مرکزتقارن ندارد.

نکته4:مثلث متساوی الاضلاع مرکز تقارن ندارد.

محور تقارن-


محور تقارن

تعریف.

هر گاه قرینه هر نقطه از شکل نسبت به خط ثابت بر روی خود شکل قرار گیرد خط را محور تقارن شکل گوییم . یک شکل ممکن است چندین محور تقارن داشته باشد .
خاصیت چهارم. بنا به نتیجه (۱) و تعریف بالا هر گاه شکلی دارای دو محور تقارن عمود بر هم باشد، دارای مرکزتقارن است و محل تلاقی دو محور تقارن خواهد بود . مانند بیضی ، دایره، مربع و …

خاصیت پنجم.

هر ضلعی منتظم دارای محور تقارن است . اگر فرد باشد این محورهای تقارن از یک راس و وسط یک ضلع می گذرند مانند مثلث متساوی الاضلاع ، پنج ضلعی منتظم و … و اگر زوج باشد نصف محورهای تقارن از وسط های اضلاع و نصف دیگر از راس ها می گذرند مانند مربع ، شش ضلعی منتظم و … هم چنین دایره بی شمار محور تقارن دارد .

img/daneshnameh_up/2/2f/mathm0014i.JPG

دو دایره با شعاع های مساوی و مرکز های متمایز دارای دو محور تقارن عمود بر هم می باشد و دو دایره با شعاع های نامساوی و مرکز های متمایز دارای یک محور تقارن می باشند که این محور تقارن امتداد خط المرکزین آن هااست و مماس مشترک های دو دایره نسبت به آن قرینه اند . هم چنین دو دایره متحد المرکز دارای بی‌شمار محورتقارن هستند.

img/daneshnameh_up/0/04/mathm0014j.JPG
(الف)
(ب)


هر خط راست بی شمار محور تقارن دارد .


علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

معلوم ومجهول

تاریخ:سه شنبه 21 دی 1395-07:58 ق.ظ

درباره‌ی فعل مجهول گفته‌اند که فعل مجهول را به نهادی که قبلن در جمله‌ی معلوم، مفعول بوده است، نسبت می‌دهند. برای روشن شدن مطلب مثالی می‌زنیم: فرزانه کتاب را آورد.

فعل این جمله (آورد) معلوم است، زیرا آن را به نهاد (فرزانه) نسبت داده‌ایم. صورت مجهول این جمله چنین است:
کتاب آورده شد. فعل این جمله (آورده شد) مجهول است زیرا آن را به نهاد جدید (کتاب) نسبت داده‌ایم که در جمله‌ی معلوم، مفعول بود. پس در فارسی فعل مجهول دارای ساخت است و فرمول تبدیل فعل معلوم به مجهول چنین است:
صفت مفعولی فعل مجهول + صرف‌شدن فعل در زمان فعل معلوم

مثال: «من نامه را خواهم فرستاد» که صفت مفعولی فعل جمله می‌شود "فرستاده" و صورت مجهول جمله چنین است: «نامه فرستاده خواهد شد

برای تبدیل جمله‌ی معلوم به مجهول، نخست باید نهاد جمله‌ی معلوم را حذف کنیم، سپس مفعول جمله‌ی معلوم را نهاد جمله مجهول قرار دهیم و اگر «را» یعنی نقش‌نمای مفعول داشته باشد، آن را حذف کنیم. سپس شناسه‌ی فعل مجهول را با نهاد جدید منطبق سازیم: همان‌گونه که مثال «خواهم فرستاد» به صورت:«فرستاده خواهد شد» درآمد. (دکتر وحیدیان کامکار)

http://aryaadib.blogfa.com/post-881.aspx


در جمله های گذرا به مفعول ،اگر فعل جمله را به نهاد  نسبت دهیم،به آن «معلوم» و                                                                                                           اگر فعل را به نهادی  كه قبلا مفعول بوده است،نسبت دهیم،به آن مجهول

 می گوییم:

دانش آموزان را به كتاب خانه می بریم.(معلوم)

  دانش آموزان به كتاب خانه برده می شوند.(مجهول)


روش مجهول كردن جمله های معلوم


۱ - نهاد جمله حذف شود. مثال: دانش آموزان را  به كتاب خانه می بریم.

۲ - مفعول جمله را به جای نهاد قرارمی دهیم

 و «را» نشانه ی مفعول را حذف می كنیم.

۳ - فعل جمله را به صفت مفعولی تبدیل  می كنیم.(برده )

۴  - از مصدر «شدن» فعلی متناسب بازمان  فعل اصلی می سازیم و به آن اضافه می كنیم:

 اگر ماضی باشد از «شد» استفاده می كنیم

 و اگر مضارع باشد از «شو» استفاده می كنیم.

۵ - شناسه را با نهاد جدید مطابقت می دهیم.

مثال: دانش آموزان به كتاب خانه برده می شوند.

فقط فعل های گذرا به مفعول مجهول می شوند ،

چنان چه بخواهیم فعل های ناگذر را مجهول كنیم، باید ابتدا آن را گذرا كنیم وسپس به مجهول

تبدیل نماییم:

   آب می جوشید —-> آب را می جوشاند —->    آب جوشانیده می شد.

همه ی فعل های ناگذر یا گذرایی كه تكواژ «ان»

را می پزیرند«گذرای سببی» نام دارد.


تست:


مجهول فعل جمله ی « دبیر ورزش آن ها  را به تماشای مسابقه خواهد آورد.»كدام است؟

۱  - آورده خواهد شد. 

۲ - برده خواهند شد.   

۳ - آورده می شوند.

۴ - آورده خواهند شد.علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 


 • تعداد صفحات :110
 • ...  
 • 5  
 • 6  
 • 7  
 • 8  
 • 9  
 • 10  
 • 11  
 • ...