تبلیغات
معلم5 فتحی

آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

صلوات

تاریخ:دوشنبه 3 تیر 1392-03:52 ب.ظ

.

لطفاً برای اطلاع از مطالب قبلی به فهرست مطالب ،  آرشیو  مطالب قبلی  و یا صفحات جانبی مراجعه نمائید.

در پایین همین صفحه شماره های 1و2 تا  .... وجود دارد که روی هر

شماره کلیک کنید صفحه جدیدی برای  مطالعه بگشوده می شود .


علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

دفترچه سوالهای تیز هوشان ورودی نهم به دهم 97-96

تاریخ:یکشنبه 17 اردیبهشت 1396-07:19 ق.ظ
دفترچه سوالهای تیز هوشان ورودی نهم به دهم 97-96
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

استوانه حجم ومساحت

تاریخ:یکشنبه 17 اردیبهشت 1396-06:41 ق.ظیک استوانه دوقاعده دایره شکل دارد. وسطح جانبی مستطیل شکل است. که اطراف قاعده دایره شکل قرار می گیرد

cylinder   surface area of cylinder

شعاع دایره روی شکل را   r     مینامیم و ارتفاع را h  

حجم استوانه=مساحت قاعده×ارتفاع

گاهی درون  استوانه   یک استوانه دیگر وجود دارد مثل یک لوله

 اول مساحت حلقه را حساب کنید یعنی مساحت دایره بزرگتر- مساحت دایره کوچکتر

volune hollow cylinder

حجم استوانه  سوراخ دار:
= πR2 h – πr 2 h
= πh (R2r2)

مثال:

 استوانه سوراخ داری داریم که شکل نی مانند تو خالی  است.شعاع دایره درونی=2سانتیمتروشعاع دایره خارجی=2.4 سانتیمتر

ارتفاع نی 10 سانتیمتر حجم نی چقدر است؟

 

حل:

قاعده شکل یک حلقه است: π =عددپی
مساحت حلقه = [ π (2.4)2– π (2)2]= 1.76× π ×cm2

حجم =  π×1.76 × 10 = 55.3 cm3
حجم نی = 55.3 cm3

مساحت جانبی وسطح کل

گسترد استوانه  از دوقاعده و یک مستطیل که اطراف قاعده قرار می گیرد.

طول مستطیل همان محیط قاعده وعرض مستطیل همان فاصله دوقاعده یا ارتفاع است.

 سطح جانبی= محیط قاعده×ارتفاع

سطح کل= سطح جانبی+ مساحت دوقاعده


surface area of cylinder

به زبان دیگر:   شعاع=r           ارتفاع=h          عددپی=π
سطح کل = 2 × مساحت دایره + مساحت مستطیل
مساحت کل   = 2πr 2 + 2πrh = 2πr(r + h)
شعاع r است hارتفاع.

قطر قاعده استوانه12 cm وارتفاع 8 cm. مساحت استوانه چقدر؟.

حل:   مساحت کل= جانبی+ مساحت دو قاعده

جانبی= محیط قاعده× ارتفاع

یا راه دوم

شعاع = 6 cm
سطح کل    = 2πr (r + h)

22/7×6×(8+6)
=
= 528 cm2

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

نوشتن علائم نگارشی در word

تاریخ:یکشنبه 17 اردیبهشت 1396-06:34 ق.ظنگارش ویرگول ( ، ): Shift+T
نگارش نقطه ویرگول ( ؛ ): Shift+Y
نگارش ( [ ): Shift+O
نگارش ( ] ): Shift+I
نگارش گیومه ( « ): Shift+K
نگارش گیومه ( » ):  Shift+L

 حرکت گذاری (اعراب گذاری) در word
نگارش ( ژ ): Shift+C
نگارش تشدید ( اّ ): Shift+F
نگارش فتحه ( اَ ): Shift+A
نگارش کسره ( اِ ): Shift+D
نگارش ضمه (اُ): Shift+S
نگارش تنوین (اً): Shift+Q
نگارش تنوین ( اٍ ): Shift+E
نگارش تنوین ( اٌ ): Shift+W
نگارش همزه ( ۀ ): Shift+G
نگارش همزه ( أ ): Shift+N
نگارش همزه ( إ ): Shift+B
نگارش همزه ( ؤ ): Shift+V
نگارش همزه ( ء یا ئ ): Shift+Mعلم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

شکلهای هندسی- و محیطمساحت رنگی

تاریخ:جمعه 15 اردیبهشت 1396-07:00 ق.ظ


چگونه مساحت رنگی را محاسبه کنید؟
گام 1: محاسبه شکل درونی
گام 2: محاسبه شکل بیرونی
گام 3: مساحت رنگی = مساحت شکل کل یا بیرونی –مساحت شکل درونی

مثال:

مساحت رنگی چقدر؟:

area of shaded region

راه حل:
گام 1: محاسبه شکل درونی یا مربع = 2 cm × 2 cm = 4 cm2

گام 2: محاسبه شکل بیرونی = (2 cm × 3 cm) + (10 cm × 3 cm)
                                                        = 6 cm2 + 30 cm2
                                                        = 36 cm2

گام 3:  مساحت رنگی = مساحت شکل کل یا بیرونی – مساحت شکل درونی
                                = 36 cm2 – 4 cm2
                                = 32 cm2


مساحت رنگی چقدر؟:
area of shaded region

مثال دیگر:  اگر دقت کنید  اندازه میط یا طول کمانNM = زاویه مرکزی A=درجه45


 arc of circle, angle

اندازه مساحت رنگی یا قطاع دایره   = مساحت دایره× نسبت اندازه زاویه به 360

area sectorarea of sector

اندازه مساحت رنگی دایره ( قطاع دایره) با شعاع 5 سانتیمتربا زاویه 60 درجه=

اندازه  =

=13.09 cm2

مثال:


اندازه مساحت ( قطاع دایره) با شعاع6 سانتیمتر=35.4 سانتیمتر مربع اندازه زاویه مرکزی یا قطاع دایره چند درجه است؟

. (عددپی را =  π = 3.142).

حل:


    
 

  مساحت دایره×   

زاویه مرکزی  

  360

  =  مساحت قطاع.

زاویه  =

= 112.67°

calculate arc length

محیط دایره54 cm, طول کمان ABCچقدر ؟

نتیجه:

محیط = 2πr = 54
زاویه 120 درجه به 360 درجه=یک سوم محیط
پس محیط را دریک سوم ضرب کنید.

arc length

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

سوالهای ازمون ورودی هفتم تیزهوشان با پاسخ 96-97

تاریخ:پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396-08:45 ب.ظ
 سوالها ی ازمون ورودی  هفتم تیزهوشان     با پاسخ تشریحی  97 -   96 


نحوه محاسبه امتیاز :

-فارسی ،هدیه ،علوم درست در ۳ ضرب کن منهای غلط حاصل را در دوسوم ضرب کن

-مطالعات وتفکر درست در ۳ ضرب میشه واز غلط کم میشه حاصل در یک سوم ضرب

-ریاضی در سه ضرب منهای غلط

-استعداد تحلیلی در ۳ ضرب منهای غلط در شش دهم ضرب
تاارسال كلید نهایی از سوی سمپاد نیز صبور باشیدعلم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

دفترچه آزمون سوالات تیزهوشان سال 97-96

تاریخ:پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396-08:43 ب.ظ


مطابق مفادّ دستورالعمل اجرایی آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان ، دفترچۀ سؤالات آزمون ورودی دبیرستان‌های دورة اوّل و دوم استعدادهای درخشان سال تحصیلی 97-1396 به پیوست منتشر می‌شود و «کلید اوّلیّۀ تصحیح آزمون» نیز تا اواخر هفتۀ جاری بر روی همین پایگاه اینترنتی انتشار خواهد یافت.

جهت دریافت دفترچۀ سؤالات آزمون دوره اول  كلیك كنید .

جهت دریافت دفترچۀ سؤالات آزمون دوره دوم  كلیك كنید .
سوالها ی ازمون ورودی  هفتم تیزهوشان     با پاسخ تشریحی  97 -   96 

برای دانلود دفترچه سوالات آزمون فرزانگان سال67-66 بر روی جمله زیر کلیک کنید


دفترچه آزمون تیزهوشان  67-1366علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

نامه نیما یوشیج به همسرش

تاریخ:چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396-06:48 ق.ظنامه نیما یوشیج به همسرش عالیه جهان گیر

مرا ببخش ! از این جرم بزرگ که دوستی است و جنایت ها به مکافات آن رخ می دهد چشم بپوشان ؟ اگر به تو «عزیزم» خطاب کرده ام ، تعجب نکن . خیلی ها هستند که با قلبشان مثل آب یا آتش رفتار می کنند . عارضات زمان ، آن ها را نمی گذارد که از قلبشان اطاعت داشته باشند و هر اراده ی طبیعی را در خودشان خاموش می سازند

اما من غیر از آن ها و همه ی مردم هستم . هر چه تصادف و سرنوشت و طبیعت به من داده ، به قلبم بخشیده ام . و حالا می خواهم قلب سمج و ناشناس خود را از انزوای خود به طرف تو پرتاب کنم و این خیال مدت ها است که ذهن مرا تسخیر کرده است.

می خواهم رنگ سرخی شده ، روی گونه های تو جا بگیرم یا رنگ سیاهی شده ، روی زلف تو بنشینم

 من یک کوه نشین غیر اهلی ، یک نویسنده ی گمنام هستم که همه چیز من با دیگران مخالف و تمام ارده ی من با خیال دهقانی تو ، که بره و مرغ نگاهداری می کنید متناسب است

 بزرگ تر از تصور تو و بهتر از احساس مردم هستم ، به تو خواهم گفت چه طور

 اما هیهات که بخت من و بیگانگی من با دنیا ، امید نوازش تو را به من نمی دهد ، آن جا در اعماق تاریکی وحشتناک خیال و گذشته است که من سرنوشت نامساعد خود را تماشا می کنم

دوست کوه نشین تو

نیماعلم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

اسم مرکب

تاریخ:چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396-06:41 ق.ظ


انواع اسم مرکّب :

1)اسم+اسم = اسم :لاک پشت ، شاه توت ، دستمزد ، دام پزشک ،حاجی فیروز ،کارنامه ، آب گوشت ،کتاب خانه
2)اسم +بن ماضی = اسم ::کارکرد ، رهاورد ، صلاحدید،دستبرد ، دستاورد

3)اسم+بن مضارع= اسم : :آبکش ،خط کش ،خاک انداز ، مدادتراش ،دستبند ،گلگیر
4)صفت +اسم = اسم :سیاه مشق ، نوروز ،سپیدرود ،چهارپا ،سبزقبا
5)ضمیر+ بن مضارع =اسم : خودنویس ،خودتراش

6)صفت +بن مضارع = اسم :زیرگذر   زودپز   دور نما
7)صفت +اسم = اسم = بالا دست   زیرزمین    پس کوچه
8)اسم + صفت =صفت : قدبلند  ریش سفید پابرهنه

9)صفت +اسم =صفت :بدبخت  سفید پوست   بد گمان  بزرگ سال
10)اسم +بن مضارع=صفت :دروغ گو   خدا شناس  چادر نشین   محبت  آمیز
11)ضمیر +بن مضارع = صفت :خود خواه   خوددار   خویشتن شناس
وند: جزئ بی معنا

3)اسم مشتق –مرکّباسم مرکبی که وندداشته باشد آن را مشتق مرکب می نامند.

انواع اسم مشتق –مرکب:
اسم +بن مضارع +ان:آینه بندان ،عقدکنان ،
بن  +و(میانوند)+بن:سوزوگداز ،پرس وجو ،جنب وجوش   خرید و فروش

اسم +وند +بن =صفت :خدا نشناس   زبان نفهم
اسم +وند +اسم = اسم /قید/صفت : دست به دست
صفت +اسم +وند : یک شبه   هیچ کاره

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

اسم نکره ومعرفه درادبیات

تاریخ:چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396-06:29 ق.ظنكره در زبان فارسی

 از نظر معنایی، اسم نكره به یك یا چند فرد نامشخص  از انسان و یا هر چیز مادی و غیر مادی اشاره می كند.

-كتابی خرید.

-غذایی خورد.

-كتابهایی خریدم.

-در اطراف جنگل، خانه هایی ساخته شد.

نشانه ی نكره اسم در زبان فارسی«یا» ای است كه به آخر اسم مفرد یا جمع افزوده می شود.

گاهی واژه ی «یك» پیش از اسم نكره ظاهر می شود، ولی در فارسی امروز بویژه در گفتار به معنی«چنان» به كار می رود:

یك درسی به او دادم.

اگر «یا» یِ نكره به همراه اسم غیر قابل شمارش  یا مفهومی كه بر آن دلالت كند به كار رود معنی اسم را محدود می كند:

-غذایی خورد(=غذایِ كم و ناچیز)

-پولی داری به من قرض بدهی؟(=اندك ونه زیاد)

«یك» در زبان فارسی

 واژه ی «یك» از نظر دستور زبان فارسی هم اسم است و هم صفت:

-یك با دو می شود، سه.

- ده ما بر یك.

-هیچ دویی نیست كه سه نشود.

اگر «یك» پیش از اسم به كار رود در حكم صفت پیشین است:

-یك سرباز مجروح شد.

-یك دست صدا ندارد.

-یك گنجشك در دست بهتر از صد گنجشك در هوا.

-یك كتاب روی میز بود.

بنابر این«یك» تنها زمانی به كار می رود كه قصد گوینده یا نویسنده تصریح به واحد بودن اسم باشد. در نتیجه كاربرد آن به جایِ « یا» یِ نكره یا بیان اسم جنس نا درست است. چنانكه از مثالهای بالا بر می آید، گاهی «یك» را با عدد بزرگتر یا واژه ای كه معنی كثرت یا اسم جمع دارد، مقابل می كنند: یك بز گر گله ای را گر می كند.

با توجه به آنچه گفته آمد، دو جمله ی« كتابی نوشت» و «یك كتاب نوشت» از نظر معنایی یكسان نیستند. علاوه بر این، كاربرد نادرست «یای» یِ نكره و عدد«یك» در بیان اسم جنس یا اسم نكره از زبانهای بیگانه و رواج نادرست آن از گونه نوشتاری  زبان فراتر رفته و امروز حتی در زبان گفتار اغلب  گویندگان آنها را نادرست به كار می برند. به جمله های زیر توجخ كنید:

-یك سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام داشت(مبادا كه اشتباه كنید كه دو نفر بوده اند!)

-تروریست فراری دستگیر شد و به یك زندان در جنوبِ ... انتنقال داده شد(اگر بتوان كسی را در آنِ  واحد در دو زندان نگاهداشت، این جمله می تواند درست باشد!)

-یك رئیس جمهور چه خصوصیاتی دارد؟(= رئیس جمهور چه خصوصیاتی دارد؟)

-یك انسان دو سوم بدنش آب است(= دو سوم بدن انسان آب  است یا دوسوم بدن هر انسانی آب است یا دو سوم بدن انسانها آب است.)
علایم اسم معرفه:
1 -همه ی اسامی خاص معرفه هستند.

2 -اگر قبل از اسمی كلمات «این،آن،همین،همان»بیاید آن اسم معرفه است.

3 -منادا همیشه معرفه است.

4 -اسمی كه برای بار دوم در جمله تكرار شود(اگرچه در مرحله اول نكره باشد ):من اتومبیلی خریدم واتومبیل همان روز اول خراب شد.

5 -همه ضمیرهامعرفه هستند .
6 -هراسمی كه قبل از اسم معرفه یا ضمیر قرار گیردوآخرآن مكسور باشد آن اسم را به خاطر اضافه شدن به كلمه معرفه ،معرفه می گویند.:كتاب تقی--
خانه ی او
7-اگر در مورد اسم عامی حكم كلی صادر شود آن اسم عام حكم اسم جنس پیدا می كند ومعرفه است:اتاق باید بزرگ باشد .

در این قسمت باید بتوانیم قبل از آن «هر»وپس ازآن«ی»اضافه كنیم وجمله  تغییر معنی ندهد.:(هراتاقی...)    اگر آن اسم جمع باشد باید بتوانیم قبل از آن

از«هیچ»استفاده كنیم واگرجمله منفی بودبه جای«هر»از «هیچ»استفاده می كنیم.
8 -اگر بتوانیم در جمله ای به جای اسم عامی ،اسم خاص قرار دهیم یا پس از آن ضمیر یا اسم معرفه ای اضافه كنیم وهنوز جمله معنی اول خود را حفظ كرده
باشد آن اسم معرفه است..مثلاً به دوست خود می گوییم:من به خانه می روم(:به خانه خود می روم(
گفت پیغمبر به آواز بلند           با توكل زانوی اشتر ببند
پیغمبر=محمد(ص) یا=پیامبرما   ویا=پیامبراسلام
آواز بلند=آواز بلندش    **اشتر=اشترخود
9 -حرف«را»یكی ازعلایم معرفه است
10 -درگفته ها ونوشته های عامیانه امروزی حرف«و- ه »علامت معرفه است :
پسره-پسرو-آقاهه-سنگه
12 -اسم مند وب معرفه است:وامحمد - واعلی
13 -گاهی علامت جمع علامت معرفه است: دربازار عرب ها را دیدی.
تذكر:هراسمی كه هم علامت معرفه وهم علامت نكره را داشت،معرفه است.(بر اساس دستور سنتی)  :آن
پسری كه دیدی ،بردر من بود.                 علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

روز معلم چیست

تاریخ:سه شنبه 12 اردیبهشت 1396-06:46 ق.ظدر سطح جهان و به پیشنهاد یونسکو روز ۵ اکتبر (۱۳ مهر) هر سال به عنوان روز جهانی معلم نامگذاری شده است.[۱] با این حال در بسیاری از کشورها از جمله ایران در روز متفاوتی جشن گرفته می‌شود.

در ایران

قبل از انقلاب  روز معلم در ۱۲ اردیبهشت بود و مناسبت آن، کشته شدن یکی از معلمان به نام ابوالحسن خانعلی در روز ۱۲ اردیبهشت سال ۱۳۴۰ در تجمع اعتراض‌آمیز معلمان در میدان بهارستان بود.

پس از انقلاب جمهوری اسلامی ایران خبر ترور و قتل  استاد مرتضی مطهری به دست اعضای گروه فرقان (که شب قبل اتفاق افتاده بود) در ۱۲ اردیبهشت منتشر شد و به همین مناسبت نیز همین روز دوباره به نام روز معلم نامگذاری گردید.

سابقه نامگذاری روز معلم در ۱۲ اردیبهشت به پیش از انقلاب برمی‌گردد.

قطعنامه مهرگان

ماجرا از این قرار بود که «باشگاه مهرگان» یا همان مجمع صنفی معلمان در ۱۸ بهمن ۱۳۳۹ طی قطعنامه‌ای درخواست افزایش حقوق معلمان را مطرح کرد. ریاست این باشگاه با فردی به نام محمد درخشش بود.

در این قطعنامه آمده بود: «معلمین می‌گویند حقوق یک دبیر لیسانسه کمتر از حقوق یک مستخدم جزء در سازمان برنامه یا شرکت ملی نفت است و ما خودمان مکرر نوشتیم که حقوق یک معلم کمتر از حقوق یک راننده دولتی و به مراتب کمتر از یک راننده تاکسی است. یک لیسانسه در وزارت فرهنگ ماهی ۴۰۰ تومان می‌گیرد ولی لیسانسه دیگر با همان تحصیلات و پایه معلومات در یک سازمان دولتی دیگر ۲۵۰۰ تومان دریافت می‌کند».

در پی این قطعنامه، معلمان زیادی حمایت خود را از آن اعلام کردند.

دولت وقت در آن زمان به نخست‌وزیری جعفر شریف‌امامی تازه تشکیل شده بود. جهانشاه صالح، وزیر فرهنگ وقت، لایحه «اشل حقوقی جدید فرهنگیان» را به مجلس برده بود، اما این لایجه مورد موافقت معلمان نبود.

بنابراین، بنا به درخواست باشگاه مهرگان، معلمان از روز ۱۲ اردیبهشت ۱۳۴۰ دست به اعتصاب زدند و مدارس را تعطیل کردند و برای اعتراض مقابل مجلس در میدان بهارستان تجمع کردند.

خونریزی در بهارستان

مأموران انتظامی برای متفرق کردن معلمان از ماشین آب‌پاش استفاده کردند، اما معلمان با اینکه خیس شده بودند، در جای خود ماندند. گفته می‌شود ردیف اول که معلمان زن بودند، بیشتر در معرض خیس شدن بودند. بنا به روایتی، در این میان، عده‌ای از معلمان برای اینکه جلوی خیس شدن همکاران خود را بگیرند، تلاش کردند، مسیر شلنگ‌های آب‌پاش را منحرف کنند. به این ترتیب درگیری بین معلمان و مأموران شدت گرفت. مأموران با تیراندازی هوایی و استفاده از باتوم می‌خواستند معلمان را متفرق کنند، اما در این وقت، سرگرد ناصر شهرستانی، رئیس کلانتری بهارستان با شلیک تیر مستقیم، موجب تحولات بیشتری در آن ایام شد. سه نفر در اثر تیراندازی مأموران و حمله با سرنیزه یا چاقو مجروح شدند و یکی از گلوله‌های شهرستانی به پیشانی معلم جوانی به نام ابوالحسن خانعلی نشست.

خانعلی، اهل یکی از توابع تهران به نام کن بود و به عنوان دبیر فلسفه و عربی در دبیرستان‌های جامی و شریف تدریس می‌کرد. خانعلی با مدرک لیسانس معقول و منقول در سال ۱۳۳۵ به استخدام وزارت فرهنگ درآمده بود و همزمان با تدریس، دوره دکترای فلسفه را در دانشگاه تهران می‌گذراند.

گفته می‌شود که جنازه خانعلی از بیمارستان بازرگان به مسجد اسکندری منتقل شد و «یکصد معلم» دور جنازه را گرفتند تا به دست حکومت نیفتد.

بزرگترین تظاهرات بعد از کودتا

جعفر شریف‌امامی  در خاطرات خود نوشت: «وقتی خانعلی تیر خورد ساعت ۱۱/۳۰ شب به کاخ شاه احضار شدم. شاه گفت قرار است فردا شیطنت کنند و جنازه را راه بیندازند و شلوغ کنند». امامی به شاه وعده می‌دهد که جلوی اخلالگری را بگیرد. با وجود قول نخست‌وزیر به شاه، تشییع جنازه خانعلی در روز ۱۳ اردیبهشت به بزرگترین تظاهرات خیابانی بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تبدیل شد. نه تنها معلمان که گروه‌های مختلف در تشیع جنازه او حضور یافتند و او را در ابن‌بابویه (شهر ری) دفن کردند.

در پایان این تشیع جنازه باشکوه، قطعنامه‌ای قرائت شد که مهمترین بندهای آن، درخواست استعفای دولت شریف امامی، اجرای قطعنامه باشگاه مهرگان در مورد افزایش حقوق معلمان و مجازات قاتل خانعلی بود.

در پی این حوادث، شریف امامی روز ۱۶ اردیبهشت ۱۳۴۰ استعفای خود را به دربار تسلیم کرد و شاه، علی امینی را به عنوان نخست‌وزیر معرفی کرد.

پایان کار

معلمان همچنان به اعتصاب و تجمع مقابل مجلس ادامه می‌دادند و دانشجویان و قشرها دیگر به آنها پیوسته بودند. امینی تلاش کرد اوضاع را آرام کند و به باشگاه مهرگان رفت تا با معلمان دیدار کند، به آنها قول داد خواست‌هایشان عملی شود اما معلمان اعلام کردند که تا زمان اجرای مطالبات دست از اعتصاب برنمی‌دارند.

معلمان معترض در شب هفت خانعلی، روز ۱۲ اردیبهشت را روز معلم نامیدند: «اجتماع عمومی معلمین پایتخت در تاریخ روز ۱۸ اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۰ تصویب کردند که روز دوازدهم اردیبهشت ماه به یاد بود اعتصاب موفقیت‌آمیز معلمین ایران و شهادت معلم دانشمند مرحوم دکتر خانعلی، روز معلم اعلام گردد. در این روز همه ساله کلیه مدارس و مؤسسات فرهنگی در سرتاسر کشور تعطیل رسمی خواهد بود و مراسم خاصی اجرا خواهد گردید».

امینی با درخشش، رئیس باشگاه مهرگان، دیدار کرد و علاوه پذیرفتن شرایط معلمان، گفت که قصد دارد بنا به درخواست معلمان، او را به عنوان وزیر فرهنگ به مجلس شورای ملی معرفی کند. سرگرد شهرستانی برکنار و تحویل دادگستری شد، هیئت دولت تصویب کرد که حقوق معلمان افزایش یابد و محمد درخشش به عنوان وزیر فرهنگ به کار مشغول شد.

به این ترتیب، اعتصاب معلمان بعد از دوازده روز، در روز ۲۳ اردیبهشت ۱۳۴۰ پایان یافت.

هجده سال بعد استاد  مرتضی مطهری در شامگاه یازده اردیبهشت ۱۳۵۸ به دست گروه فرقان کشته شد و روز ۱۲ اردیبهشت دوباره به نام روز معلم نامگذاری شد.

منبع:ویکی پدیا

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

راهنمایی های مفید قبل از آزمون تیزهوشان و نمونه

تاریخ:سه شنبه 12 اردیبهشت 1396-05:10 ق.ظفرزندان دلبندم من چند توصیه مهم برایتان دارم که بهتره خوب بهشان توجه کنید

 

 یکروز قبل از آزمون، استراحت کرده و دیگر مطالعه نکنید  تا مغزتان استراحت کافی بکند                      و اگر ممکن است برایتان حوزه‌ی امتحانی خود را با کمک والدینتان موردشناسایی قرار دهید تا روز آزمون دنبال ادرسش نگردید.و دچار استرس و دلشوره نشوید

 

روز آزمون صبحانه مقوی و سبکی نوش جان کنید تا سر جلسه دچار گرسنگی وضعف نشوید .معمولاً به شما اجاز میدهند تا شوکلات ویا بیسکویت کوچکی همراهتان باشد.(درصورتیکه خودشان تهیه نکرده باشند.معمولاً تهیه و به موقع بهتان خواهند داد)

 

    وسایلی را که باید همراهتان باشد را از شب قبل آماده کنید و در جای مطمئنی بگذارید که عبارتند از :   3عددمداد مشکی،مداد تراش و پاک کن،سنجاق،ساعت مچی(اگر میل داشتید)، شناسنامه (کارت شناسایی عکس دار) و بطری کوچک آب.و توجه کنید که موبایل ،تبلت ، جزوه و کتاب ممنوع است این ها را همراهتان نبرید به جلسه آزمون.

 

     با رویی خندان و مصمم به جلسه بروید این آزمون هم مثل بقیه آزمون هاست شما که خوب خوانده اید پس دلهره نداشته باشید.فراموش نکنید سایر شرکت کننده ها مثل خودتان کلاس ششمی هستند و با هم فرقی نداریدجز اینکه مدرسه های تان با هم فرق میکند

 

آزمون را با نام خدا آغاز کنید و توکل تان به خدا باشد.. وقتی سوالات را دادند ارام بخوانیدشان و اگر دیدید سوالات مشکلند ، بدانید برای بقیه هم مشکل است و شما که خوانده اید  پس شروع کنید به پاسخ دادن.

 صورت سؤال ها را با دقّت و تا آخر بخوانید و در جواب دادن عجله نکنید و اگر سوالات بنظرتان سخت بود ارام باشید سوالات آسان هم هست.

سوالات را با ترتیب پاسخ دهید و اگر سوالی پیچیده بود شماره اش را کنار دفترچه یادداشت کنید ودر مقابل شماره سوال علامتی بگذارید تا بعداً سریعتر پیدایش کنیدوبروید بقیه را پاسخ دهید اما توجه کنید که پاسخ هر سوال را درجای خودش بزنید و توجه کنید که هم سوالات و هم پاسخ ها شماره دارند تا جابجا پاسخ ندهید..((این خیلی مهم است حتماً توجه داشته باشید))

 

از تکنیک ضربدر منفی حتماً استفاده کنید . یعنی کنار سوال هایی که نیاز به فکر کردن بیشتر از زمان خودش دارد یا محاسبه طولانی دارد ( همه این مراحل را به محض خواندن سوال باید تشخیص دهید ) علامت ضربدر وکنار سوال هایی که بلد نیستید علامت منفی بزنید . بعد از اینکه به بقیه سوالات در زمان خودش پاسخ دادید ودر صورتی که هنوز وقت باقی مانده است ، روی سوال ضربدر دار فکر کنید .

 

 جواب های درست را همان موقع که حل می کنید به پاسخ نامه انتقال دهید . زیرا اگر ابتدا درون دفتر چه سوالات علامت بزنید و سپس آنها را به پاسخ نامه منتقل کنید ، با کمبود وقت یا اشتباه در انتقال جواب ها به پاسخ نامه مواجه می شوید .

 

مطمئن شوید در پاسخ نامه خانه درست را پر می کنید ، مخصوصاً اگر جواب تستی ، مثلاً عدد سه باشد آن را باگزینه سوم اشتباه نگیرید . شماره سوال و گزینه درست را با خود تکرار کنید سپس وارد برگه پاسخنامه کنید .

 

 نقش زمان در تست زنی بسیار مهم است . بیشتر اوقات ، شما وقت خود را صرف تست های مشکل کرده واز پاسخ دادن به بقیه تست ها عقب می مانید . به خاطر داشته باشید ارزش سوال های ساده و دشوار یکسان است . پس با مکث طولانی روی یک سوال دشوار از پاسخ دادن به تعداد بیشتری از سوال های ساده ومتوسط باز می مانید.

 

اگر سوالی را اصلاً بلد نیستید تا پاسخ دهید ،پاسخ غلط ننویسید تا نمره منفی به شما تعلق نگیرد.فقط یادتان باشد جای پاسخ این سوال در پاسخنامه باید خالی باشد و دقت کنید پاسخ سوال بعد را در جای خودش بنویسید


اگر پاسخ سوالی را خواستید پاک کنید .خوب پاکش کنید تا اشتباه حساب نشود و برگه پاسخ هایتان را تمیز نگه دارید و تا نزنید

     هیچ عجله نکنید و دقت در خواندن صورت سوال بسیار مهم است زیرا با ارامش خواندن باعث می گردد که بفهمید منظور از سوال را .

 و تصور کنید خودتان تنهائید و حواستان فقط به خودتان باشد تا با توجه بی مورد به اطراف وقتتان تلف نشود


برای چرک نویس از کناره ها ی دفترچه سوالات هم می توانید استفاده کنید .فقط یادتون باشه شماره اون سوالاتی را که پاسخ نداده اید در چرک نویس گم نشود.

  

  توجه کنید که برگه پاسخ نامه تا نخورد و کثیف نشود و اگرپاسخ سوالی را خواستید پا ک کنید ، این کار را خوب انجام دهید تا اثری از نوشته در جایش باقی نماندو کاملاً پاک شود.


نکته مهم که باید توجه کنید اینست که پس از پاسخ مثلاً هر 10 سوال شماره سوال را با شماره پاسخنامه بررسی کنید که مثل هم باشند و جابجا نزده باشید .

در پایان اگر وقت داشتید دفترچه سوالات و پاسخنامه را  مرور کنید که تمام سوالات را پاسخ داده اید و سوالی بی پاسخ نمانده باشد. 

این کار از فراموش کردن یا ندیدن برخی از صفحات یا برخی از سوالات جلوگیری می کند .

برای مطالعه بیشتر شما....بر روی عنوان مورد نظرتان کلیک کنید

چگونه خودرا برای ازمون های تستی آماده کنیم
چگونه تمرکز داشته باشیم
چگونه مطالعه کنیم
فنون تست زدن در هر آزمون
روش‌های کم کردن استرس
چگونه استرس امتحانات فرزندمان را کاهش دهیم
چگونه درس بخوانیم؟ چگونه امتحان دهیم؟
تیزهوش کیست،انواع تیزهوشان
چگونه قبل از امتحان درس بخوانیم
چگونه خودرا برای ازمون های تستی آماده کنیم
چگونه تمرکز داشته باشیم
چگونه مطالعه کنیم

فنون تست زدن

تست زدن
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

دایره وخط

تاریخ:یکشنبه 10 اردیبهشت 1396-08:18 ق.ظ

زاویه هاودایرهدراین درسها،مروری داریم بر زاویه هایی که در دایره ایجاد می شوند.
 • زاویه ای که از برخورد دو وتر درون دایره ایجاد شود= نصف مجموع دو کمان  که به ضلع ها وامتداد ضلعها  ی ان زاویه محدود باشد.
 • زاویه های مرکزی که راس روی مرکز دایره هست= اندازه کمان روبرو.
 • زاویه مرکزی =دوبرابر زاویه محاطی کمان مشترک.
 • زاویه مقابل قطر= 90˚.
 • اره خطی که دو نقطه متمایزاز دایره را به هم وصل کند وتر نام دارد.
 • در4ضلعی های محاطی که 4 راس روی محیط دایره باشد زاویه های روبرو مکمل هم هستند.
 • زاویه محاطی که یک راس روی محیط دایره باشد= نصف کمان روبرو
 • یک شعاع یا قطر که بر وتر دایره عمود باشد وتر را به قسمت مساوی تقسیم می کندو
 • اگر خط مماس بردایره شد با شعاع زاویه راست می سازد..
 • مماسهای رسم شده  از یک نقطه بر دایره باهم مساوند
 • اگر دووتر از یک دایره برابر باشند کمانهای ان دو وتر با هم مساویند..
در شکل زیر موقعیت زاویه ها را  درون دایره   نشان داده که زاویه های محاطی که روی
بروی یک کمان قرار دارند هم با هم مساویند شکل سمت چپ

x y ∠زیرا روبروی کمان  AECقرار دارند.


زاویه های مرکزی که راس روی مرکز دایره قرا ر دارند مساوی کمان روبرو

x y کمان AB = کمان CD


زاویه مرکزی = 2 برابر زاویه محاطی که روبروی کمان مشترک هستند.

موقعیت زاویه های مرکزی ومحاطی را ببینیدزاویه مقابل قطر دایره= 90°

angle semicircle

POQقطر دایره است. ∠PAQ = ∠PBQ = ∠PCQ = 90˚.

زاویه ظلی از برخورد خط مماس و یک وتر ایجاد شده.

اندازه ان = نصف کمان روبرو

alternate segment

توجه کنید  زاویه محاطی روبرو به کمان مشترک زاویه ظلی  باهم مساوندکه ∠CEA ∠= CDE

زاویه ها در 4ضلعی های محاطی

چهار ضلعی هایی که  4 راس روی محیط دایره باشند  چهار ضلعی محاطی گوییم. که زاویه های روبرو در این چهار ضلعی ها مکمل هم هستند=180°

cyclic qudrilateral

a + c = 180 ˚, b + d = 180 ˚

زاویه خارجی 4 ضلعی های محاطی = زاویه خارجی مقابل ان

cyclic quadrilateral

زاویه خارجی ∠ ADFمساوی زاویه متشابه داخلی ABC.

زاویه خارجی∠ DCE مساوی زاویه متشابه داخلی ∠ DAB.

شعاع عمود بر وتر دایره

یک شعاع یا قطر دایره که بر وتر دایره عمود باشدوتر را دو قسمت مساوی تقسیم می کند.وکمان روبرو را هم نصف می کند.

perpendicular bisector chord

اگر شعاع OB iبروتر  PQ  عمود شود ،پس PA = AQ.

خط مماس بر دایره

خط مماس بر دایره با شعاع زاویه راست می سازد..

radius tangentبرخورد دو مماس دایره:

 وقتی دو مماس در خارج دایره با هم برخورد کنند این دو مماس باهم برابرن

اگر AB وAC دو مماس دایره Oباشند ودر یک نقطه خارج به هم برخورد کنند و , پس:

 • دو مماس باهم برابرند
 • OA نیمساز زاویه BAC بین دو مماس است.
 •  هر مماس با شعاع زاویه 90 درجه می سازد
 • OA نیمساززاویه  BOC که ضلع ها دوشعاع دایره هستند.
 • مثلث AOB ومثلث AOC هردو مثلث قائم الزاویه هستند.

two tangents to a circle

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

گزار،گذار

تاریخ:شنبه 9 اردیبهشت 1396-05:22 ب.ظیکی از اشتباهات بسـیار رایج نزد فارسی زبانان، کار برد دو فعل گذاشتن و گزاردن به جای یکدیگر است، به ویژه در نوشـتن ترکیبات آن ها، مانند: قانون گذار، بنیادگذار، نماز گزار، خدمت گزار و مانند آن ها.

نخست باید دانست که نوشتن این دو فعل به صورت گزاشـتن  و گذاردن نادرست اسـت و درسـت آن ها همان گذاشـتن و گزاردن اسـت.

گذاشـتن دارای یک معنی حقیقی و یک معنی مجازی است:

١-  گذاشتن در معنی حقیقی به معنی قرار دادن چیزی به طور عینی و مشـهود در جایی اسـت.

مانند : او کتاب را در قـفـسـه گذاشـت.

۲-  گذاشتن در معنی مجازی به معنی پی انداختن،  وضع کردن و  بنیاد نهادن چیزی است،

مانند  قانون گذار کـه قانون را وضع  می کند

یا بنیاد گذار که چیزی را تاسیس می کند

و  یا نام گذاری که وضع کردن نام برای چیزی است.

گزاردن  نیز دارای دو معنی کلی است:

١- به معنای  به جا آوردن ،  ادا کردن ،  انجام دادن

مانند نماز گزاردن،  یعنی " ادا کردن نماز"

یا وام گزاردن یعنی " ادا کردن وام "، بنابراین وام گزار درسـت اسـت نه وام گذار.
به همین ترتیب باید نوشـت: حج گزار، خراج گزار، سپاس گزار، شکرگزار، خدمت گزار، حق گزار، پاسخ گزار، مدح گزار، پیغام گزار، گله گزاری، خبرگزاری،
کارگزار( انجام دهـنده ی کار )، پیغام گزار( کسی که پیغام را باز گو می کند یا پیغام را می آورد
بدانیم   «گذار» از ریشه گذاشتن است و زمانی کاربرد دارد که کاری فیزیکی انجام می گیرد. این فعل به معنی قرار دادن چیزی است. مثل گذاشتن کتاب در قفسه یا گذاشتن پول در جیب.
اما «گزار» از ریشه گزاردن است و از انجام عملی فیزیکی خبر نمی دهد. بلکه به معنی به جا آوردن است. مثل نمازگزار، کارگزار و...
هرگاه پسوند به معنی گذاشتن و قرار دادن باشد ، با ( ذ ) می نویسیم.
هرگاه پسوند به معنب ادا کردن و بجا آوردن باشد با ( ز ) می نویسیم.
گذاشتن : قرار دادن ، بنیان نهادن
گزاردن : انجام دادن ، به جا آوردن ، ادا کردن
 
گذار - گزار
گذار:
تخم گذار -  کینه گذار - پایه گذار - بنیان گذار - سرمایه گذار - امانت گذار - دین گذار - مرهم گذار - بیمه گذار - قانون گذار - فرمان گذار - فروگذار
*
گزار:
کارگزار - سپاسگزار - باج گزار - مصلحت گزار - شکر گزار - گله گزار - حق گزار - شیرین گزارعلم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

فعل ربطی

تاریخ:شنبه 9 اردیبهشت 1396-05:15 ب.ظفعل ربطی

پرکاربردترین نقشی که فعل « شدن » در زبان فارسی بر عهده دارد، نقش فعل ربطی است. در این طرح این نقش را در جملات اسنادی کامل و جملات اسنادی ناقص مورد بررسی قرار می دهیم.

فعل ربطی در جملات اسنادی کامل

بیش ترین کاربرد فعل های ربطی را در زبان فارسی می توان در جملات اسنادی کامل مشاهده کرد.

منظور از جملات اسنادی کامل جملاتی هستند که دارای هر سه جزء فاعل، مسند و فعل ربطی هستند.

اکنون به مثال های زیر دقت کنید:

علی خوشحال شد.

بچه ها آزاد شدند.

ما سرباز شدیم.

به جملات بالا جمله های اسنادی کامل می گویند.

فعل « شدن » در جایگاه فعل ربطی معمولاً دارای دو ویژگی است:

ویژگی نخست آن این است که در اکثر موارد می توان به جای آن از فعل ربطی« بودن » نیز استفاده کرد. این ویژگی مهم ترین معیار برای شناسایی ربطی بودن فعل « شدن » از دیگر نقش های آن است.

در این معنا افعال « شدن » در جملات زیر فعل ربطی هستند زیرا تمام آن ها را می توان به « بودن » تبدیل کرد:

علی خوشحال شد : علی خوشحال است.

بچه ها آزاد شدند : بچه ها آزاد هستند.

ما سرباز شدیم : ما سرباز هستیم.

دومین ویژگی مهم افعال ربطی این است که وقتی مسند صفت باشد غالباً می توان آن را سببی کرد. یعنی چون جمله ی اسنادی همواره غیر سببی است، می توان آن را تبدیل به یک جمله ی سببی کرد:

جملات اسنادی ( غیر سببی )مانند :

الف) علی خوشحال است / علی خوشحال شد.

جمله ی سببی مانند :

او علی را خوشحال کرد.

ب) علی آزاد است/ علی آزاد شد.

او علی را آزاد کرد.

گاهی فقط یکی از دو معیار فوق قابل اعمال است که همان هم برای این که نشان دهیم « شدن » فعل ربطی است کفایت می کند.

فعل ربطی در جملات اسنادی ناقص

در زبان فارسی جمله های اسنادی خاصی وجود دارد که یا فاعل یا مسند آن ها حذف شده است.

فاعل یا مسند این جمله ها که آن ها را جملات اسنادی ناقص می نامیم، بر اثر کثرت استعمال یا بدیهی بودن حذف می شوند و برای تعیین آن ها چاره ای جز رجوع به بافت کلام نداریم:

آفتاب شد در اصل بوده ) آفتاب پیدا شد. ( حذف مسند(

آفتاب شد  در اصل بوده ) آسمان آفتاب شد. ( حذف فاعل)

ابر شد در اصل بوده ) ابر ظاهر شد. ( حذف مسند (

جنگ شد   در اصل بوده ) جنگ برقرار شد. ( حذف مسند)

سرد شد  در اصل بوده ) هوا سرد شد. ( حذف فاعل)

چنین است  در اصل بوده ) وضعیت چنین است. ( حذف فاعل )

فعل ربطی « شدن » در این جمله ها نیز مانند جمله های اسنادی کامل قابل تبدیل به فعل ربطی « بودن » است :

آفتاب شد : آفتاب است.

ابر شد : ابر است.

جنگ شد : جنگ است.

دعوا شد : دعوا است.

سرد شد : سرد است.

چنین شد : چنین است.

و این جملات را نیز – مخصوصاً وقتی فاعل آن ها حذف شده باشد- می توان به جملات سببی تبدیل کرد:

هوا سرد شد : باران هوا را سرد کرد.

هوا گرم شد : تابش آفتاب هوا را گرم کرد.
به کمک نهاد یا مسندالیه بوسیله ی کلمات«چه،چگونه،چطور،چجور»از فعل ربطی سوال می پرسیم.آنچه در جواب می آید«مسند»می باشد

هوا سرد شد -هوا گرم شد
نکته:

مسند یک اسم یا صفت می باشد و غالبا قبل از فعل ربطی می آید..

*آسان ترین راه برای پیدا کردن  نقش کلمات در شعر،تبدیل آنها به نثر ساده و روان می باشد
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

زاویه هاودایره

تاریخ:جمعه 8 اردیبهشت 1396-08:22 ق.ظدایره وزاویه ها واجزا

 دایره و زاویه ها.

زاویه محاطی: راس روی محیط دایره و دو ضلع ان وترهای دایره باشد


زاویه ای که راس ان روی محیط دایره هست..

inscribed angle ABC
  دو وتر AB , CB     "درنقطه"
B برخورد کرده "زاویه محاطی ایجاد شده "

زاویه مرکزی a که دوضلع ان دو شعاع دایره باشد و درمرکز دایره  همرس شدند اندازه کمان روبرو هست.

   زاویه محاطی  نصف زاویه مرکزی است

 زاویه مرکزی=2a°    =دوبرابرزاویه محاطی که روبروی یک کمان باشند.inscribed angle a on circumference, 2a at center
(زاویه مرکزی = 2 برابر زاویه محاطی)


اگر دو زاویه محاطی  رویروی یک کمان باشند اندازه هردو مساویند

البته اهمیت ندارد که راس کجای محیط دایره باشد اگر هردو روبروی یک کمان باشند باهم برابرند.


x = m∠AOB = 12 × 120° = 60°°inscribed angle alwyas a on circumference
                                               زاویه  a°  هردو  محاطی ومساویند.
                                                        (زاویه های روبرو به یک کمان)

 

مثال: اندازه زاویه  POQ    چقدر? (O مرکز دایره است)

زاویه های مرکزی و کمانها:


زاویه مرکزی چیست?
راس زاویه روی مرکز دایره وضلع هایش شعاع دایره باشد.

چه ارتباطی بین زاویه وکمان دایره هست?

اندازه زاویه مرکزی= کمان روبرو

مثال :

inscribed angle 62 on circumference  x = m∠AOB = زاویه مرکزی روبروی کمان A تا B که     = 120°

زاویه poQ مرکزی است و2 برابر زاویه محاطی PRQ می با شد

در سمت راست زاویه محاطی وزاویه مرکزی مقابل کمان   PQ هستند;که محاطی  PRQ   نصف زاویه مرکزی PRQ  است.

  زاویه PRQ = 2 × 62° = 124°

مثال: اندازه زاویه  CBX?

inscribed angle example

زاویه ADB  = 32° که مساوی  محاطی ACB زیرا روبروی یک کمان هستند..

وزاویه ACBمساوی زاویه XCB.

 در مثلث BXC ما می دانیم زاویه  BXC = 85°, وزاویه XCB = 32°

مجموع اویه های ذاخلی مثلث= 180° :

زاویه CBX + زاویه BXC +XCBزاویه  = 180°
زاویه CBX  + 85°زاویه + 32° = 180°
زاویه CBX = 63°

زاویه محاطی روبرو به قطر درنیمدایره:

اگر یک نقطه روی محیط میدایره هرکجا فرقی ندارد بگذارید وبه دو سر قطر متصل کنید همیشه زاویه ایجاد شده =90 درجه هست.:

angle semicircle 90 degrees
( نقطه روی محیط دایره به دوسر قطر متصل شده,
.)

چرا? زیرا:

زاویه محاطی همیشه نصف کمان روبرو است چون کمان نیمدایره  مقابل زاویه  180°   فراردارد پس این زاویه محاطی همچنین نصف زاویه مرکزی که روبروی کمان مشابه باشد:
= 90°

(کابرد "زاویه مرکزی" بالا)

angle semicircle 90 degrees and 180 at center

 

دلایل دیگر:

angle semicircle rectangle

angle semicircle rectangle

اگر این زاویه محاطی روی نیمدایره را 180° دروران دهیم   یک مستطیل میسازد!

درمستطیل ضلع ها دوبه دو باهم موازیند وهردو قطر مساویند


هر4 زاویه مستطیل هریک= (90°).

 

angle semicircle always 90 on circumference
بنابرین اهمیت ندارد که راس کجای دایره باشد زاویه محاطی  که یک ضلع ان قطر دایره باشد  !
همیشه = 90°

مثال: اندازه زاویه  BACچقدر است؟

inscribed angle example

می دانیم که زاویه محاطی که یک ضلع ان قطر دایره باشد ACB = 90°

مجموع زاویه های داخلی مثلث 180° = BAC:

زاویه BAC + 55° + 90° = 180°
زاویه BAC = 35°

4 ضلعی های محاطی:

4 ضلعی های محاطی هر4 راس روی محیط دایره باشد:

quadrilateral cyclic

در چهار ضلعی های محاطی زاویه های مقابل هم

 مجموعامکمل هم هستند=180°:

 • a + c = 180°
 • b + d = 180°
quadrilateral cyclic a and c add to 180

مثال: اندازه زاویه  WXY?

inscribed angle example

زاویه های مقابل هم

 مجموعامکمل هم هستند=180°:

 180°

زاویه WZY +WXY زاویه  = 180°
69° +WXY زاویه  = 180°
  WXY = 111°

 

90 degrees between radius and tangent

زاویه خط مماس بادایره

خطی که دریک نقطه با دایره مماس شود( تماس داشته باشد).

این خط همیشه با شعاع دایره زاویه راست می سازد.=90 درجه

 

زاویه ای که راس آن خارج دایره باشد یا زاویه بین دو مماس

 زاویه  که یک راس آن خارج دایره باشد  چه ارتباطی با کمان دارد؟

اندازه زاویه که راس آن نقطه مماس دایره باشد = نصف اختلاف دو کمان روبرو
اندازه زاویه که راس خارج دایره هست= 12× (نصف اختلاف دو کمان قطع شده توسط ضلع ها)

مثال:

اندازه زاویه راس  x چقدر؟

130-80=50                  50÷2=25

image0.jpgImage result for angle circle

زاویه هایی که  راس آنهاداخل دایره   باشد واز برخورد دووتر دردایره درنقطه ای به نام M ایجاد می شود:

اندازه  ادازه یک زاویه  که راس داخل دایره باشد =نصف مجموع دوکمان روبرو ی راس ان زاویه

اندازه زاویه که راس داخل دایره و از برخورد دووتر ایجاد شود.= 12× (مجموع دوکمان مقابل نقطه تقاطع )

مثال:


12 × (160° + 25°) = 97.5°
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 


 • تعداد صفحات :116
 • ...  
 • 6  
 • 7  
 • 8  
 • 9  
 • 10  
 • 11  
 • 12  
 • ...