آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

تقسیم عدد اعشاری-درس2

تاریخ:دوشنبه 22 اردیبهشت 1393-06:14 ب.ظ

ضرب یا تقسیم بر10 یا 100 یا 1000
تقسیم اعشاری1
ضرب عددهای اعشاری2
ضرب عددهای اعشاری 1
جمع وتفریق عددهای اعشاری2
جمع وتفریق عددهای اعشاری
درس اعشاری

 شما   در درس قبل یادگرفتید:
 • چگونگی تقسیم اعشاربرعددصحیح
 • تقسیم اعشاربراعشار.

 

2 ÷ 2.04 = ___

6 ÷ 0.24  =                     ____

10 ÷ 5.2 =

100   ÷ 5.2 =__

 
 

7ـــــــــ)

  2 7.2 1
 • ...تقسیمهایی که تعداد اعشار  مقسوم ومقسوم علیه مساوی هستند  به درس قبل مراجعه کنید.
 • الف باید مقسوم  علیه را  در عدد10 یا100 یا...ضرب کنید تا به عددصحیح تبدیل شود و در این صورت مقسوم هم در همان عدد ضرب خواهد شد.
 • ب=می توان تقسیمهایی که تعداد اعشار ها ی مقسوم ومقسوم علیه مساوی هستند به را حتی آنها را حذف کنید مثل  تمرین روبرو:
     0.5 ÷ 2.5 = _______ 

       0.003 ÷ 0.021 = _______

:                  0.029 ÷ 4.6                                              0.07  ÷ 0.23   ?
 • گاه در تقسیم اعشاری به نکات جالبی برخورد می کنیم.که   دو عدد با داشتن ممیز  های متفاوت  خارج قسمت  یکسان دارند. به مثالهای   در جدول زیر توجه کنید. 
   

1. تقسیمهای اعشاری را حل کنید. به مکان ممیز در این تمرین توجه کنید  خارج قسمت را به دست آوردید?

ومقایسه کنید.

a.        60   ÷   20  = ___

b.       6    ÷    2   = _____

c.       0.6  ÷  0.2  = ____

d.     0.06 ÷ 0.02 = ____

e.      350  ÷   50  = ____

f.          35   ÷   5    =___

g.         3.5  ÷  0.5  = ____

h.      0.35 ÷ 0.05 = ___

i.     2,000 ÷  10   = ____

j.       200  ÷   1    = ___

k.        20   ÷  0.1  = ____

l.         2   ÷  0.01 =____

 

نتیجه چه بود؟   تعجب نکنید!
ببینید که در 0.6  ،  3تا 0.2 هست.
در6     ،               3 تا 2  هست.
در 60 تا   ،          3 تا 20 هست.
در600تا    3      تا200   هست.

الگو را ادامه دهید  .....

2.      خارج قسمت تقسیم های زیر را   محاسبه کنید نتیجه بگیرید .

        =0.2 ÷ 5

        =  2 ÷ 50

      =  0.35 ÷ 7 

       = 35 ÷ 700

        =    3 ÷ 36.9

     =0.03 ÷ 0.369  در تقسیم  5.6 ÷ 3.439     اول باید مقسوم علیه را به عددصحیح تبدیل کنید  چون مقسوم علیه دهم دارد پس مقسوم ومقسوم علیه را در10 ضرب می کنیم.  

  دراین صورت ممیز مقسوم علیه حذف شده وممیز مقسوم یک رقم به سمت راست می رود.

       56  ÷  34.39

باز می بینیم که در 34 تا   ، 56 تا نیست  صفر    ممیزدرخارج قسمت گذاشته   وتقسیم را ادامه دادیم.

                   ــــــــ56ــــــ) 34.39

 •                  
   

  56

  ___)

  9 3  .4 3

  0.61
     6 . 3 3
      9 7  .0 0
      5 6
    
  3  2   . 0        باقیمانده این تقسیم=0/23
                   اما  برای باقی مانده اصلی باید   0.23 را بر10 تقسیم کنیم  0.023=10÷0.23
 • چرا؟ زیرا مقسوم ومقسوم علیه را در 10 ضرب کرده بودیم

مثال. e.    0.6 ÷ 0.03.

اگر مقسوم ومقسوم علیه را در 10 ضرب

کنیم باز مقسوم علیه اعشاری است.→

باز مقسوم ومقسوم علیه را در 10  ضرب می کنیم

 حلا راحت تقسیم می شود .     20=3÷60    پس خارج قسمت تقسیم  20   = 0.03 ÷ 0.6                 

 

0.03 ÷ 0.6

0.3 ÷ 6

3 ÷ 60     

     (مشکل اصلی.)

      (هنوز مقسوم علیه  عددصحیح نشده.)

← حالا مقسوم علیه عدد صحیح شد.!

امتحان می کنیم       20 تا 3صدم می شود 60  صدم یا 6 دهم

          0.6=0.60  =   0.03×20


مثال دیگرe    2.104 ÷ 0.4.

اگر مقسوم ومقسوم علیه را در 10 ضرب

کنیم ب مقسوم علیه عددصحیح شد.

 →

 

0.4 ÷ 2.104

4 ÷ 21.04   

      (مشکل در مقسوم علیه.)

← حالا مقسوم علیه عدد صحیح شد.!

 

m.     21.04 ÷ 4  →

تقسیم را انجام می دهیم   روبرو ببینید.

خارج قسمت =  5.26):  امتحان می کنیم .خارج قسمت ×مقسوم علیه

  1  2   
5.26
×0.4

104 . 2

  ← دو رقم اعشار
← یک رقم اعشار
سه رقم اعشارشد.همان مقسوم  اولی
 
 

___)

4 1.0 2
  5.26
    0 2
      0 1
      8
       
 
  24
  24
   00

3. تقسیم های اعشاری را حل کنید دقت کنید که حتما مقسوم علیه را به عدد صحیح تبدیل کنید   در 10 یا 100 یا...  ضرب کنیدهر گونه مناسب باشد. .

a. 0.445 ÷ 0.05    

    0.5 ÷ 4.45

    5 ÷ 44.5

     
5ـــــ

)

  44.5

 


 

 

b.        2.394      ÷ 0.7          

4.  تقسیم های اعشاری را حل کنید دقت کنید که حتما مقسوم علیه را به عدد صحیح تبدیل کنید   در 10 یا 100 یا...  ضرب کنیدهر گونه مناسب باشد.

a. 0.832 ÷ 0.4


 

 

 

 

 


 

b. 0.477 ÷ 0.09

c. 9.735 ÷ 0.003 

 

 

 

 

 

d.  1.764 ÷ 0.006

e.  2.805 ÷ 0.11 

 

 

 

 

 

f.  546.6 ÷ 1.2


علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic