آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

ضرب چند رقمی در یک رقم

تاریخ:سه شنبه 23 اردیبهشت 1393-06:52 ب.ظ

ترتیب علامتها در ریاضی

مقسوم علیه اول 2

کوچکترین مضرب مشترک دوعدد

مقسوم علیه اول1

ضرب عدد در 10 یا

بزرگترین مقسوم علیه مشترک دو عددو(ب.م.م)

ضرب چند رقمی در یک رقم

تقسیم اعشاری1
ضرب عددهای اعشاری2
ضرب عددهای اعشاری 1
جمع وتفریق عددهای اعشاری2
جمع وتفریق عددهای اعشاری
تدریس

درضرب دورقم در یک رقم  به مراحل توجه کنید:
راه استاندارد برای ضرب کردن
"راه آسان"

     1
3  6
4  ×

2

1      
3 
6
4  ×

2  5  2

ضرب یکی ها درهم:
4 × 3 = 12

1)  2را در پاسخ  می گذاریم و

ویک دهتایی را  روی ده تایی

می نویسیم یا در حافظه

نگه می داریم

,

2)  4را در ده تایی ضرب کردیم

وبا 1 ده تایی قبلی

جمع می کنیم,

4 × 6  +  1 = 25

25 را سمت چپ 2 می نویسم

که می شود252

یعنی 25 دهتایی و2یکی!

3  6
×     4

2  1
0
  4  2 +

2  5  2

 

راه دوم

هر حاصل ضرب را در پاسخ زیرهم نوشته  با هم جمع می کنیم..

راه استاندارد ضرب دورقمی در یک رقمی
"راه آسان"

           3     
   5  7
×     7

5

       3
5 
7
×     7

5  2  5

ضرب یکی ها درهم:
7 × 5 = 35
از 35 ما5یکی ها  رانوشته

و3ده تایی را  بالای ده تایی نگه می داریم.

7را در 7 ده تایی ضرب کرده وبا 3 ده تایی قبلی جمع می کنیم:
7 × 7  +  3 = 52

5  7
×     7

5  3
0  2  5  +

5  2  5

هر حاصل ضرب را در پاسخ زیرهم نوشته  با هم جمع می کنیم

1.   تمرین های زیر را ضرب کنید. از دو راه آسان واستاندارد

a.

9  5
×
ــــــــــ

  9  5
×
ــــــــــ
b. 7  7
×
ــــــــــ
  7  7
×
ــــــــــ
به دوروش استاندارد وآسان ضرب کنید.
9  7
×
ــــــــــ
         
9  7
×
ــــــــــ

b. 8  1   
×
8  1
×

3. ضرب کنید .

a. 1  5
×
ـــــــــــــــ
b. 9  1
×
c. 8  6
×
d. 8  9
×


e. 6  6
×
f.       
8  3
×
g. 8  8
×
h. 6  6
×i. 0  2
9 ×
j. 9  1
×
k. 1  1
×
l. 8  1
×4. برای هر سوال، ضرب مناسب بنویسید.

...  ....
....  ×a.ارزش 3پاکن 98 تومان چقدراست؟

     _________________________________________________

    ارزش9 پاکن چقدراست؟  ____________________________

...  ...
...  ×     b .   کارگری 77 روز کارکرد وروزی600 تومان  مزد گرفت .در آمد اوچقدراست؟
   

     _________________________________________________

    _________________________________________________ضرب سه رقمی  و4 رقمی در یک رقمی.

     3
8  3  2
4    ×   

2


       3    1 
8  3  2
4     ×  

2  5

 

    3     1
2 
3  8
      ×

  95

اول ضرب یکی ها درهم.

4 × 8 = 32

از 32 ما2یکی ها رانوشته
و3ده تایی را  بالای ده تایی نگه می داریم.


 بعد 4  را در3ده تایی ضرب کرده وبا 3 ده تایی قبلی جمع می کنیم.

4 × 3  +  3 = 15

5را می نویسیم و1 را بالای صدتایی می گذاریم
.


بعد 4 را در 8صدتایی ضرب کردیم

با 1باقی   جمع می کنیم..

4 × 2  +  1 = 9 

و9 را در مکان صد تایی می گذاریم..

       1
2  5  6  7
5   ×         

0


       1  2
2  5 6   7
5   ×         

  60

 

      1   2     3 
2  5 6 7
5    ×        

 2

 

     1    2      3
2  5  7
5   ×         

  0  6  2  8  3

اول ضرب یکی ها درهم.:

5 × 2 = 10

صفر را می نویسیم و1را بالای ده تایی می گذاریم.


بعد5را در 5ضرب کردیم وبا 1باقی جمع کردیم:

5 × 5  +  1 = 26

از 26 ما 6 را می نویسیم و2 را بالای صدتایی می گذاریم..


5را در صدتایی ضرب می کنیم با 2 جمع می کنیم.

5 × 6  +  2 = 32 

از 32 تا 2 را نوشته و3را بالای هزارتایی می گذاریم


حالا 5 را در هزارها ضرب کرده وبا 3 جمع می کنیم:

5 × 7  +  3 = 38 

38 را در سمت چپ 260 می نویسیم.

5. ضرب کنید از دوراه استانداردوآسان.

a.

2  5  1 
8   ×
  ــــــــــــ

  2  5  1 
5   ×
b. 3  5    7
9   ×
        
3  5    7
×         
ـــــــــــــــــ


c.


 

  5  6    7
  4   ×  
ـــــــــــــــــ

  5  6    7
  4   ×  
ـــــــــــــــــ
d. 7  6    1
  3   ×  
ـــــــــــــــــ
  7  6    1
  3   ×  
ـــــــــــــــــ


6. از راه    استاندارد  (   ضرب کنید..

a. 1  6    4
  2   ×  
ـــــــــــــــــ
b. 5  0    5
  7   ×  
ـــــــــــــــــ
c. 3 8    2
  5   ×  
ـــــــــــــــــ
d. 9  1    3
  7   ×  
ـــــــــــــــــ


e. 8  8    2
  4   ×  
ـــــــــــــــــ
f. 9  0    8
  8   ×  
ـــــــــــــــــ
g. 0  6    7
  9   ×  
ـــــــــــــــــ
h. 6  6    6
  6   ×  
ـــــــــــــــــ


i. 5  6   4 1
  4   ×  
ـــــــــــــــــ
j. 5 1  2  7
 3   ×  
ـــــــــــــــــ
k. 5  1   6 6
  7   ×  
ـــــــــــــــــ
l. 5  2   9 1
  6   ×  
ـــــــــــــــــ


7. حل مسئله  معما

  304 نفر از دانش آموزان مدرسه ای می خواستند از موزه بازدید کنند هراتوبوسی  43 نفرظرفیت دارد حداکثر چند اتوبوس لازم دارند؟
    .

b. حالا اگر 24 معلم هم بچه هارا همراهی کنند.چند صندلی خالی خواهد بود؟ 
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 
چهارشنبه 2 دی 1394 05:30 ب.ظ
عالی بود با تشکر
چهارشنبه 25 آذر 1394 12:56 ب.ظ
سلام
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی :


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic