آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

خط شعاع زاویه

تاریخ:یکشنبه 28 اردیبهشت 1393-02:32 ب.ظ

انیمیشن ها

چگونه با داشتن اندازه 3 ضلع مثلث رسم کنیم
زاویه های داخلی و خارجی 5 ضلعی
انواع زاویه ها
رسم زاویه 60 درجه
زاویه خارجی
زاویه های خارجی و داخلی هر مثلث
مجموع زاویه های داخلی یک مثلث
رسم خط موازی
کاربرد خط کش و گونیا - رسم دو خط موازی
دو زاویه مکمل و مجاور
کاربرد نقاله در اندازه گیری زاویه 2                دانلودکاربرد نقاله در اندازه گیری زاویه1
بررسی زاویه ها در خطوط متقاطع
ارتباط مثلث قائم الزاویه با وتر
رسم مثلث با داشتن سه ضلع 2
رسم مثلث با داشتن سه ضلع 1
تغییر دادن مثلث
کاربرد خط کش و گونیا - رسم خط عمود

درس

خط،شعاع،زاویه 

A

   

 این نقطه است با
حرف خوانده می شود.
نقطه ی A
   
,وقتی بین دو نقطه را با خط راست وصل  کنیم.
 فاصله دونقطه  طول پاره خطی که  دو نقطه
 را به هم وصل کند .
. به آن پاره خط  AB

یا  AB(که خط بالای آن رسم شده)می گوییم
از دو نقطه دلخواه تنها یک خط می گذرد

   
طول ضلع های مثلث
 هر یک ،پاره خط هستند.
 

خط   : خط شروع یا پایان ندارد.
با تصویر نشان دادیم. به شکل یک پیکان دوسر(فلش دوسر)

ما        

می توانی دو نقطه روی خط قرار دهیم.وبخوانیم   خط EF یا خط (توجه علامت فلش دو سر بالای دوحرف).
یا حرف  s را زیر آن قرار دهیم  وبخوانیم خط s

از هر نقطه بی شمار خط راست می گذرد.

روی هر خط بی شمار نقطه هست.

شعاع ما می توانیم اشعه  خورشید  به شکل یک  پیکان یا فلش را در نظر بگیریم که از خورشید تابیدند.
متوانیم مثل شکل زیر نمایش دهیم شعاع QP یا (پیکان بالای دوحرف)
یا وسط آن حرف r بگذاریم وبخوانیم شعاع r 

 

         

زاویه چیست؟دونیم خط که در یک نقطه به هم رسیدند.

محل برخورد دو نیم خط (راس vertex)

 دونیم خط دوضلع( sides  ) زاویه هستند.

زاویه را با سه نوع نام گذاری می کنند .
می خوانیم DEF یا ∠DEF.  یا با نام راس می خوانیم علامت  ∠ .

                                  1. نام شکل های زیر را بگویید :زاویه ،خط ،پاره خط ، نیم خط ،شعاع

 

a.  _______________________

b.  _______________________

 

c.  _______________________

d.  _______________________

e.  _______________________

f.  _______________________

2.    در این شکل  : a.  دو نیم خط DE و DF کدام زاویه را ایجاد کردند؟  

نام زاویه را بنویسید.

 

    b.دو نیم خط  CAو CE کدام زاویه را ایجاد کردند؟   نام زاویه را بنویسید.


    c.     شکل BD    چیست؟   خط یا نیم خط یا پاره خط


 

 

3. a. دو   نقطه  Dو E    رسم کنید . با خط  به هم وصل کنید.

    b.  نقطه Q   را رسم کنید . رو  ی خط نباشد.

    c.دو نیم خط DQ و EQ   را رسم کنید. چه شکلی ایجاد شد؟

    d.  زاویه EDQ  و   را  DEQ   مشخص کن.

   زاویه بین این
دونیم خط صفر درجه  
دونیم خط که باز نشدند صفر درجه
اما وقتی دو نیم خط  را باز کنیم که  تصور کنیم قسمتی از کمان دایره را نشان دهد. می توانید با مداد کمان را رسم کنید. به شکل نگاه کنید.
فعالیت:  یک تکه نخ  به طول 6 سانتیمتربردارید دوسر  آن را گره بزنید   یک سر آن را با انگشت یا پونز روی تخته یا مقوا نگه دارید ونوک مداد راسر دیگر نخ بگذاریدومداد را بچرخانید. شکل های  یک چهارم دایره،نیم دایره ودایره ایجاد خواهد شد. امتحان کنی. ازسنجاق قفلی هم   به جای نخ می توان استفاده کرد.

اگر کاملا مداد را بچرخانید تا به نقطه اول برسید،یک دایره می سازد.که تمام صفحه نام دارد= 360 درجه=° 360

(° )       علامت درجه است.


 

نیمدایره  هم یکزاویه  می سازد زاویه نیم صفحه = °180            
 

دونیم خط  یا دوضلع  زاویه نیم صفحه  به روی زمین دراز کشیدند  .


 

یک چهارم دایره= °90.

 به زاویه 90 درجه ،زاویه راست یا قائمه گوییم.
 
گوشه کتاب ودفتر هم زاویه راست است..

        

Iهریک از زاویه های شکل روبرو که بین 1تا90درجه  است

یعنی کمتراز 90 درجه ،کوچکتر از   °90 زاویه راست 

هستند، زاویه حاده یا تند می گویند.


 


  زاویه باز  ، زاویه ای
  که بیشتر از زاویه راست و

کمتر از نیم صفحه است
بین 90 تا 180 درجه 

 

راه های شناخت زاویه فراوان است  شاخه های درختان وساقه ها، مشاهده طلوع تا غروب خورشید وزاویه نسبت به خودت ،سایه ها روی زمین و...آیا ضلع زاویه در اندازه زاویه تاثیر دارد?

درازی وکوتاهی ضلع دراندازه زاویه بی تاثیر است .گوشه یک کتاب وگوشه یک خط کش یا گوشه یک مقوای 50 سانتی دراندازه زویه 90 درجه بی تاثیر است . اگر گوشه یک کاغذ که 90 درجه است و چند با تا بزنید ویک زاویه حاده ایجاد کنید . سر کاغذ را ببرید زاویه تغییر نمی کند.

   فعالیت :انتهای دو تکه مقوای به ابعاد1سانتی متر در10 سانتی متر را با پونز یا گیره به هم وصل کنید.یک زاویه باز بسازید. حالا از هر ضلع این زاویه 5سانتیمتر کوتاه کنید آیا اندازه زاویه تغییر کرد/؟ 


در شکل روبرو کدام زاویه بزرگتر است؟?
بهتر است کمان قرمز(قسمتی از دایره) هر یک را مقایسه کنید.?
زاویه سمت چپ کمتر از زاویه سمت راست است..
 
       
شما می توانید یک کمان کوچک نزدیک راس زاویه رسم کنید.
ومشاهده ومقایسه کنید. کنید شکل سمت چپ.
 

4. زاویه ها رادوبه دو مقایسه کنید? کدام بزرگتر؟

a.    یا  
b.  یا   
c. یا   
d. یا  
e.   یا  
f.    یا

5. a.در بخش فعالیت بالا گفتیم دو نوار مقوایی 1س در 10 سانتیمتر را به هم با گیره  یا پونز وصل کنید و3زاویه حاده در اندازه های متفاوت بسازید

    b. با زاویه اماده شده سه زاویه  باز متفاوت بسازید

    c. یک زاویه راست ویک زاویه نیم صفحه رسم کنید..

با دو مداد این زاویه ها را نشان دهید.
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g. 
h. 
i. 

 

7. یک مثلث 3زاویه دارد .درحقیقت اندازه هر زاویه نوع مثلث را تعیین می کند.

مثلث قائم الزاویه -مثلث حاد ه الزاویه -مثلث منفرجه الزاویه    که نام های دیگر هم دارند.

    کدام مثلث روبرو زاویه باز دارد؟?

   
    کدام زاویه راست دارد?

a.  b.  c. 

 

8. (   رو ی دفترتان   فعالیت زیر را انجام دهید یا تصاویری که دارید در دفتر بچسبانید ونوع زاویه را بنویسید.  !

فعالیت
  • یک خط
  • یک پاره خط
  • یک نیم خط
یک زاویه
  • یک زاویه حاده یا تند
  • یک زاویه راست
  • یک زاویه باز

    یک زاویه نیم صفحه


علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 
م
یکشنبه 24 بهمن 1395 08:40 ب.ظ
نسبت متمم زاویه ای به مکمل آن دو پنجم است این زاویه چند درجه است؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 30 درجه
اختلاف دونسبت را در جدول بگذار با 90 حل کنید 60 و150 به دست می اید که متمم ومکمل30


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic