آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

کسر - تقسیم بندی کسر 2

تاریخ:دوشنبه 29 اردیبهشت 1393-04:14 ب.ظ

کسر درکسر      

  تفریق عددهای صحیح       مقایسه کسر   

ساده کردن کسرها  
جمع وتفریق کسر بامخرج های متفاوت

کسرهای مساوی

جمع عددهای مخلوط

تفریق عددهای مخلوط 

جمع کسر مخرج نامساوی           

  ضرب عددهای صحیح      

  ضرب عدد در کسر   

تقسیم بندی - شکل وانتخاب کسری ازیک شکل

مقدمه

کسر وتقسیم بندی و مسائل مربوط به آن.

8تا شکل قلب داریم.به 4 قسمت مساوی تقسیم
شدند.
هر قسمت  
1
4
 ((یک چهارم) است.

   راه حل:تقسیم میکنیم   2=4÷8

در  هر دسته  2 تاست.

   

1

4
  ( یک چهارم) 8تا می شود2.

مادر  کیک را 24 قسمت کرد..یک ششم 24 تا را
برداشت.
چند تکه می شود?

6=4÷24  . تقسیم می کنیم:

در  هر دسته  6 تکه است.

   

1

6
  (یک ششم)24 تا مساوی 6.1
5
   مانند بالامثال بزنید وتعدادی شکل را رسم کنید وبه  2, 3, 4, 5, و...  تقسیم کنید و(کسرهای .
و 
1
2
 ,  
1
3
 ,  
1
4
 ,  را حساب کنید. 

1. مانند مثال تمرین ها را حل کنید وبرای هر شکل  جمله  را کامل کنید. 

a.

2=5 ÷ 10

1

5

  از 10 تا می شود2

b.

=_____ ÷ ____ 

1

3

   از__ تا می شود....


c.

=_____ ÷ ____   

از __تا می شود....

d.

=_____ ÷ ____  

 از __تا می شود..

2. مانند مثال تقسیم را حل کنید و جمله را تکمیل کنید..

 6 = 30 ÷ 5

از 30تا می شود6.

....=  48 ÷ 6

از ____ می شود __.

....=  25 ÷ 5 

  از ____.

...=  50 ÷ 5 

  از ____.

3. پاسخ  هر جمله را به طور مناسب  بنویسید.مثال:

a.   

1

6

  از 30 تا می شود__5__.

5=  6 ÷ 30 

b.   

1

7

  از 49 تا _______.

_______ ÷_____ = _____

c.   

1

10

  از250 تا _______.

_______ ÷_____ = _____

d 

1

2

  از 480 تا _______.

       =_____ ÷ ____

e.   

1

9

  از1,800 تا _______.

       =_____ ÷ ____

f 

1

5

  از 400 تا _______.

     =_____ ÷ ____ 
این 10 ماهی را به 5 دسته

تقسیم کنید .


    

1/5 از 10 تامی شود2
 

1

5

 از 10 تا  می شود2.
 از 5دسته دو د سته برداشتیم یعنی4 تا  

2

5

 از 10 تا می شود 4.
 از 5دسته 3 دسته برداشتیم یعنی 6تا.
راه حل:
2=5÷10
6=2×3

 

3

5

 از10 تا می شود6
از  10 ماهی4/5 برداشتیم یعنی......تا 

راه حل:   2=5÷10
8=2×4
 

4

5

 از 10 تا ___8__.

4. جای خالی را   کامل کنید. راه حل را بنویسید

a.
 

1

3

 از 9 سیب می شود ___ سیب.

2

3

 از 9 سیب می شود ___ سیب..

3

3

 از 9 سیب می شود ___ سیب..

b.

1

4

 از 12 گل می شود ___

2

4

 از 12 گل می شود ___

3

4

 از 12 گل می شود ___

4

4

 از 12 گل می شود ____.

 c.

1

5

 از .... ماهی می شود ___ .

2

5

 از .... ماهی می شود ___.

3

5

 از .... ماهی می شود ___.

4

5

 از .... ماهی می شود ___.

5

5

 از .... ماهی می شود ___.

5. تمرین :  راه حل  را بنویسید.. یا ذهنی حل کنید:

a.   

1

5

  از 20 تا _______.
     
   

2

5

  از 20 تا _______.
     
   

3

5

  از 20  تا _______.
b.   

1

8

  از 32 تا _______.
     
   

3

8

  از 32  تا _______.
     
   

5

8

  از 32 تا _______.
c.   

1

10

  از 500 تا __________.
     
   

3

10

  از 500  تا __________.
     
   

7

10

  از 500 تا__________.
d 

1

6

  از 420 تا __________.
     
   

2

6

  از 420 تا __________.
     
   

5

6

  از 420  تا __________.
e.   

1

20

  از 600  تا __________.
     
   

7

20

  از 600  تا __________.
     
   

11

20

  از 600 تا __________.
f.   

1

100

  از 700  تا __________.
     
   

9

100

  از 700 تا __________.
     
   

50

100

  از700 تا __________.


6. Fill in.

a.مریم 180 تومان از مادر گرفت 6 قسمت کرد و یک قسمت را پس انداز کرد .  چقدر پس انداز کرده؟.

    راه حل  :       =_____ ÷ ____

b.اکرم یک چهارم از 80 تومان را پس انداز کرد یعنی چقدر پس انداز کرده؟  تومان ________.

    راه حل:           =_____ ÷ ____

c. یک پنجم پسران  به سینما رفتند کل افراد ، حداقل چند نفر می توانند باشند؟ _____ .

    چند نفر به سینما نرفتند؟      =_____ ÷ ____  

7. مادر دوجعبه تخم مرغ 30 تایی خرید و بادوسوم آنها کیک  پخت .چند تخم مرغ مصرف شد؟

چند تا مانده است؟ 

8. یک جعبه پرتقال 20 کیلوگرم پرتقال وزن داشت.اگر یک دهم آنها وزن جعبه باشد ،وزن پرتقالها  چند کیلوگرم بود؟

ب-اگر یک نهم پرتقالها خراب شده باشد چند کیلو گرم  سالم مانده است?
 

ج. هر کیلو پرتقال 800 تومان باشد  چند تومان ضرر کرده است؟?

 

9. قیمت یک شام  4نفره 60000 تومان شد.مریم یک ششم را پرداخت.واکرم یک چهارم قیمت را پرداخت.

وبهاره  و نگین هر یک ،ثلث قیمت را پرداختند هر یک چند تومان پرداخته اند؟
      .

     مریم: ______________   بهاره: ______________    

     اکرم: ______________      نگین: ______________

10.احمد وعلی  هر یک 24 بادکنک خریدند .احمد 3هشتم و علی 5ششم بادکنک هایشان را فروختند.

      Bهریک چند بادکنک فروختند؟

اگر هر بادکنک را 1200 تومان فروخته باشند هر یک چند تومان فروش داشتند؟

 

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات