آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

کسر بامخرج های متفاوت جمع تفریق

تاریخ:چهارشنبه 31 اردیبهشت 1393-11:10 ق.ظدر در س قبل

در جمع کسرهای زیر مشکل داریم   چرا؟  چون مخرجها مساوی نیستند  .                                                                                                 .

+ =

1

3

+

1

2

=

چه کسری ?

      
+ =

1

3

+

1

4

=

چه کسری?

 


 

+

1×2

3×2

+

1×3

2×3

   
     
+ =

2

6

+

3

6

=

5

6

+

1

3

+

1

4

   
     
+ =

4

12

+

3

12

=

7


12

میدانید چه طور مشکل کسرهایی که مخرج مساو ی ندارند را حل کنیم؟

بهتر است کسرهای مساوی برای هر یک  بنویسم که  مخرج ها مساوی شوند.
راه دوم: از مخرج یکدیگر کمک بگیریدو صورت ومخرج هر کسر  را درمخرج دیگری ضرب کنید.  تا مخرج مساوی شوند                                                                بعد  دو کسر  جدید راجمع یا تفریق می کنیم.  

گاهی مخرج بزرگتر   بر مخرج دیگری بخشپذیر است . در این صورت کسر دیگر را در عددی ضرب کنید که هردو مخرج مساوی شوند

مثال تمرین زیر سمت راست                                     

                                                                                                                                                                   

باتوجه به شکل ها جمع کسر برای هر یک بنویسید وهم مخرج کنید                                                                                                                            
   

a. +

 

1

2

+

1

4

   
       
  + =
  +

=
b. +

  +    
       
  + =
  + =
c. +

  +    
       
  + =
  + =


2.باتوجه به شکل ها جمع کسر برای هر یک بنویسید وهم مخرج کنید    .                                                                                                                     
   

a. +

 

1

2

+

1

6

   
       
  + =
  +

1

6

=
b. +

 

1

8

+

1

4

   
       
  + =
 

1

8

+ =
c. +

 

1

6

+

1

4

   
       
  + =
  + =
d.  

5

6

1

2

   
       
 

5

6

=
e.  

5

8

1

4

   
       
  =
f.  

5

6

1

4

   
       
  =

 

g. +

 

1

2

+

1

8

   
       
  + =
  + =
h. +

 

3

10

+

1

5

   
       
  + =
  + =
i. +

 

2

5

+

1

2

   
       
  + =
  + =
j.  

1

2

+

3

8

   
       
  =
k.  

9

10

2

5

   
       
  =
l.  

4

5

1

2

   
       
  =

نکته گاه مخرج یکی از کسرها به دیگری بخش پذیر است .می توان صورت ومخرج کسر دیگر را در عددی ضرب کرد که با مخرج دیگر مساوی شود.

3. باتوجه به شکل ها جمع کسر برای هر یک بنویسید وهم مخرج کنید  . 

   
a.

 

8

+

5

8

=
   
b.

 

 

+

3

4

=
   
c.

 

 

+

5

6

=

باتوجه به شکل ها جمع کسر برای هر یک بنویسید   . 

   
d.

 

10

+

 

10

=
   
e.

 

15

+

 

 

=
   
f.

 

 

+

 

 

=

4. در تمرین زیر دوکسر داریم با مخرج های متفاوت   بهتر است چه عددی را برای مخرج مساوی کردن هردو انتخاب کنیم                                                

جای خالی عدد مناسب بنویسید.?                                                                                                  

 

نوع قسمت
در مخرخ دو کسر:
انتخاب مخرج مشترک
برای هردو:
a.

2

و

8

          8
b.

2

و

4

_____ 4
c.

3

و

6

_____

 

نوع قسمت
در مخرخ دو کسر:
انتخاب مخرج
مشترک:
d.

2

و

5

_____
e.

3

و

5

_____
     f.

3

و

2

_____

مخرج مساوی برای کسر های زیر بنویسید      در س بعد را هم مطالعه کنید                                                                                            

a.

1

2

+

2

3

 
     
  + =
b.

2

5

2

3

 
     
  =
c.

1

3

+

3

4

 
     
  +
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 
هستی
یکشنبه 2 مهر 1396 05:21 ب.ظ
عبارت زیر رو چه حوری میشه حل کرد؟؟
هستی
یکشنبه 2 مهر 1396 05:18 ب.ظ
ی خورده کیفیت سایت رو ببرین بالا اصلن نمیشه ازش استفاده کرد
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : به صفحه های دیگر مراجعه کنید بچه ها همه جور قشری هستند از دومی تا دبیرستان سعی کردم همه جور بنویسم
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic