آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

کسر مخرج نامساوی جمع2

تاریخ:چهارشنبه 31 اردیبهشت 1393-08:32 ب.ظقبل از جمع یا تفریق دوکسربامخرجهای نامساوی  اول مخرج ها را مساوی کنید.

برای تبدیل کسر هایی با مخرج نامساوی باید مخرج ها را مساوی کرد که به اینکار مخرج مشترک گوییم.
اما مخرج مشترک را دو کسر را چگونه پیدا کنیم؟ .

مخرج مشترک کوچکترین مخرجی  است ،که به مخرج کسر های دیگر بخش پذیر باشد.

وبه آن کوچکترین مخرج مشترک گوییم

مثال:

1

6

+

5

9

   
       
 

3

18

+

10

18

=

13

18

کسرهای  مساوی بایک ششم  و5 نهم  مینویسیم  تا به
 مخرج مشترک برسیم.
کوچکترین عددی که بر6و9 بخش پذیر باشد ،18 است
پس مخرج 18 برای هردو قرار می دهیم ،
وصورت ومخرج  کسر
1/6   در 3 ضرب شدکه  3/18 شود.و
صورت ومخرج
5/9   را در2 ضرب  کردیم تا  10/18
شود:

.

× 3

1

6

=

3

18


× 3

× 2

5

9

=

10

18


× 2

1. کوچکترین مخرج مشترک دو کسر را نوشتیم هر کسر در چه عددی ضرب شده ؟صورت کسر ها را بنویسیدوجمع یا تفریق کنید.
    گاهی لازم است دومخرج را تغییر دهیم وگاهی فقط مخرج یک کسر را با دیگری مشترک می کنیم.  با قرمز نشان دادیم

a.

1

3

+

3

5

 
     
 

 

15

+

 

15

 =
b.

6

7

1

2

 
     
 

 

14

 

14

 =
c.

1

6

+

2

5

 
     
 

 

30

+

 

30

 =
d.

5

9

1

3

 
     
 

 

9

 

9

 =
e.

1

8

+

3

4

 
     
 

 

8

+

 

8

 =
f.

5

7

2

3

 
     
 

 

21

 

21

 =
g.

2

5

+

1

4

 
     
 

 

20

+

 

20

 =
h.

5

6

3

4

 
     
 

 

12

 

12

 =
i.

3

4

3

7

 
     
 

 

28

 

28

 =


راه دیگر   : محاسبه  کوچکترین مخرج مشترک می توانیم مخرج  یکدیگر را درهم ضرب کنیم. وصورت را هم در عددی ضرب کنید که مخرج ضرب شده است .

کوچکترین مخرج مشترک رابه اختصار(ک.م.م) می گوییم.

مثال:

2×5

 3×5

+

1×3

 5×3

=

     

15

+

     

15

  از مخرج کسر همدیگر کمک  گرفتیم  صورت ومخرج کسر 2سوم را در 5 ضرب کردیم 5 مخرج کسر دیگر است.
وصورت ومخرج کسر یک پنجم را در 3 ضرب می کنیم.
 کوچکترین مخرج مشترک 15  شد. 

3

 8 

1

 6 

=

     

24

     

24

   در جمع این دو کسر،مضرب های 8 =  0, 8, 16, 24, 32, غیره.
مضرب های 6= 0, 6, 12, 18, 24, 30, غیره.
بنابراین 24 کوچکترین مخرج مشترک 6و8 هست.  

7

 8 

+

3

 4 

=

7

 8 

+

    

 8 

  در جمع این دو کسر مخرج 8 بر4 بخشپذیر است ویکی از مضربهای 4 می باشد پس:8 را به عنوان  کوچکترین مخرج مشترک انتخاب می کنیم. و صورت ومخرج  3/4   را  در 2 ضرب می کنیم  6/8شود.

2.   کوچکترین مخرج مشترک (ک.م.م) دوعدد زیر را پیدا کنید..

مخرج  دو کسر (دایره شکل )
ک.م.م

  4  قسمت و5قسمت

 

  7قسمت و3قسمت

 

  10 قسمت و2 قسمت

 
مخرج  دو کسر (دایره شکل ) ک.م.م

   4و12

 

  2و7

 

 9و6

 

3. کوچکترین مخرج مشترک کسر ها را پیداکنید وبعدجمع یا تفریق کنید.

a.

4

5

+

1

4

 مثال:
     
 

 16

 20

+

5

 20

=-----
b.

2

3

1

7

 
     
  =
c.

3

10

+

1

2

 
     
  + =
d.

4

12

+

1

4

 
     
  + =
e.

1

2

2

7

 
     
  =
f.

5

6

4

9

 
     
  =


شما میتوانید همیشه مخرج ها را درهم ضرب کنید و(ک.م.م) دو کسر را پیدا کنید .اما گاهی عدد خیلی بزرگ می شود وبهتر است همیشه کوچکترین عددی را پیداکنید که بر هر دو بخش پذیراست..  یک راه، می توانید مضربهای دو عدد را بنویسید به مثال توجه کنید.

7

10

   و   

1

15

  مثال1(ک.م.م )دوکسر     را می توانید 150=10×15  شود اما 150 خیلی بزرگ است .بنابراین مضربهای 10 و15 را مینویسیم:

مضربهای 10:   0, 10, 20, 30, 40, 50, ...
مضربهای 15:   0, 15, 30, 45, 60, 75 ...

پس:عدد30 بهترین  وکوچکترین مضرب مشترک دو عدد10 و15 هست., 30, !

       

2

7

   و   

1

6

  مثال2(ک.م.م )دوکسر     را می توانید 42=7×6  شود  .بنابراین مضربهای 10 و15 را مینویسیم::

مضربهای 6:   0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, ...
   در مضربهای   تا 42 6هیچکدام مضربهای 7 نیستند..

بنابراین, 42 کوچکترین مخرج مشترک (ک.م.م)6و7 هست).

پس گاهی ضرب دو مخرج  برای محاسبه (ک.م.م)مفید است.

       

4. ک.م.م کسرهای زیر را پیدا کنید وجمع یا تفریق کنید  یا ازراه ضرب دومخرج یا مضربها
   

 
کسرها محاسبه (ک.م.م)
a.

5

12

+

3

8

 
     
    +   =
 
b.

7

4

9

11

 
     
      =
 
c.

1

12

+

1

9

 
     
    +   =
 
d.

7

8

4

9

 
     
      =
 
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 
پنجشنبه 24 فروردین 1396 12:12 ب.ظ
عالی بود
دریا
پنجشنبه 9 دی 1395 02:03 ب.ظ
سلام اگر مخرج مخلوط ها یکی نباشد چگون آنها راساده کنیم ؟برای مثال یک و هفت نوهم منهایه سه و چهار پنجم مساوی
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : مخرج مشترک 45 بگیرید
بهنام
جمعه 26 آذر 1395 01:34 ب.ظ
اجرت به سید الشهدا...دمت گرم معلم عالی بود
بهنام
جمعه 26 آذر 1395 01:34 ب.ظ
اجرت به سید الشهدا...دمت گرم معلم عالی بود
زهرا
سه شنبه 2 آذر 1395 04:23 ب.ظ
سلام
اون سوالی که پرسیدم و جواب نمیدید؟
زهرا
دوشنبه 1 آذر 1395 10:41 ب.ظ
سلام ببخشید جواب این مسئله چی میشه ؟
1/11+1/12+1/13+...1/200
این سوالو با کسر تلسکوپی هم حل کردم ولی جواب نداد.
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : تقریبا2 اگر فقط 3 تای اولی را جمع کنی در بقیه موثر است
علی راسخ
دوشنبه 1 آذر 1395 06:31 ب.ظ
سلام لطفا جواب جمع كسر های زیر رو بدهید ؟ من نتونستم مخرج مشترك بگیرم
1/900
1/400
1/600
این سه كسر رو میخام جمع كنم نمیتونم ، صورت همه كسرها یك است
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : ک.م.م
3600
زهرا
یکشنبه 30 آبان 1395 09:39 ب.ظ
سلام ببخشید جواب این مسئله چی میشه ؟
1/11+1/12+1/13+...1/200
این سوالو با کسر تلسکوپی هم حل کردم ولی جواب نداد.
پارمیدا
شنبه 22 آبان 1395 10:03 ب.ظ
عالیه
فاطمه
جمعه 21 آبان 1395 09:33 ب.ظ
خدا خیرتون بده. مغزم داشت متلاشی میشد که نفهمیده بودم
فاطمه
جمعه 21 آبان 1395 09:03 ب.ظ
تو رو خدا زود بگید که چه طوری مخرج مشترک بین 4کسر بگیریم مثل: 17.3.5.7.
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : چون نسبت بهم اول هستند همه درهم ضرب می شوند
حسین
جمعه 21 آبان 1395 01:11 ب.ظ
یه جمع کلاس هشتم به صورت زیر از چه راهی به غیر از مخرج مشترک حل میشه . اخه مخرج مشترک گیری برای سوال تستی طولانی میشه
=(14/143)+(13/99)+(13/63)+(13/35)+(13/15)
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : از کسرهای تلسکوپی کمک بگیر 13 را فاکتور بگیر ونگهدار صورت ها 1 می شوند
در اخر جواب 13×10/39 =13(1/13-1/3)
پنجشنبه 20 آبان 1395 03:07 ب.ظ
سلام چگونه 5کسربین دوکسریک دوم وکسر سه دهم بامخرج 25 بنویسیم
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : مخرج هردو را به0 10 برسان= 30/100 و50/100
اعداد زوج بین 3تا50 را بنویس وساده کن مثل 32/100= 8/25
علی
جمعه 14 آبان 1395 09:36 ب.ظ
سلام خسته نباشید اگه تعداد کسر ها بیشتر از دو تا بود مثلا 15 تا با صورت 1 و مخرج های مختلف چیکار کنیم ؟
مثلا مخرج اول 2 و بعد 6 و 9 تا 90 چطور میشه؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : ک.م.م بگیرید
سوزی
شنبه 17 مهر 1395 07:24 ب.ظ
جوجو گلم سوال داستم درباره ی مخرج مشترک از طریق ک م م
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : http://fathi5.mihanblog.com/post/1526
http://fathi5.mihanblog.com/post/1006
کیانا
شنبه 17 مهر 1395 06:56 ب.ظ
خیلی خوب پ
کیانا
شنبه 17 مهر 1395 06:56 ب.ظ
خیلی خوب پ
AMIRREZA
دوشنبه 29 شهریور 1395 04:04 ب.ظ
در ضمن مخرج ها همه زوج باشه
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : زوج با چه فاصله ای
AMIRREZA
دوشنبه 29 شهریور 1395 04:03 ب.ظ
سلام اگر بخوام کسر هایی با مخرج مختلف و صورت یکسان پست سرهم از یک دوم تا یک 1024 جمع کنم چجوری باید در بیارم پاسخ رو هرچه سریع تر پاسخ بدید بهتر ممنون
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : زوج با چه فاصله ای
حنا
یکشنبه 7 شهریور 1395 05:41 ب.ظ
کمکمممممممممم کنید فردا امتحان دارم
حنا
یکشنبه 7 شهریور 1395 05:37 ب.ظ
سلام حاصل عبارت زیر چه میشود
9+99+999+...+999999
تعداد 9های اخر صدتا است
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 99تارقم1 ویک صفر یکان
شما می توانید از 9تا 10 تا 9 را جمع کنید ونتیجه بگیرید
مهدی
چهارشنبه 19 خرداد 1395 04:37 ب.ظ
سلام
میشه طریقه مخرج مشترک گرفتن از سه تا کسر با مخرج های متفاوت رو کاملا توضیح بدید و تو اییلم بفرستید خیلی ممنون میشم.
1/a+2/b+6/c
parhan
جمعه 31 اردیبهشت 1395 01:23 ب.ظ
با سلام
ببخشید آبا وقتی می خاهیم 2 کسر را در هم ضرب کنیم باید مخرج مشترک بگیریم؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : خیر صورت درصورت ومخرج در مخرج
اسماعیلی
شنبه 5 دی 1394 11:48 ب.ظ
باسلام خواهشمنداست به من بگوییدچگونه عبارت زیرراجمع بزنم2/3+2/15+2/36+2/35
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : با گذاشتن صفر سمت راست 2/3 اعشارها یکسان شود وزیرهم بنویس وجمع کن با دوتا دوتا =9/16
شیلا
جمعه 29 آبان 1394 11:50 ق.ظ
خیلیییی عالی توضیح داده بودی مرسی م فردا امتحان دارم با خوندن این مطالب خیلی چیزا یاد گرفتم بازم ممنون
فریبا کوثری
دوشنبه 25 آبان 1394 11:43 ق.ظ
جمع کسرها بامخرج نامساوی خیلی خوب
بیان شده بود ممنون
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی :
نگار
سه شنبه 3 شهریور 1394 06:52 ب.ظ
خانم فتحی سلام.خیلی ممنون از مطالب.
چگونه سه کسر را با مخرج های نامساوی کوچک ترین مخرج مشترک بگ
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : از چند راه می توان
الف : عددبزرگتر را انتخاب کن مضرب بگیر یعنی اول ۲برابر کن ببین بر دوعدد دیگر بخش پذیر شد اگرشد همان کوچک ترین مخرج مشترک است . اگر نخورد ۳برابرکن و.......
علی
پنجشنبه 21 اسفند 1393 01:57 ب.ظ
با سلام، بنده دانشجوی حقوق هستم.برای پیدا کردن سهم الارث وراث نیاز به آموختن طرز جمع چند کسر با مخرج نا مساوی داشتم. تشکر می کنم از آموزش این موضوع.
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : سلام .انشاالله در زندگیتان موفق باشید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر