آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

جمع عددهای مخلوط

تاریخ:پنجشنبه 1 خرداد 1393-01:33 ب.ظ
جمع عددهای مخلوط

در جمع عددهای مخلوط بهتر است

جداجدا ،واحد ها باهم ،وکسرها باهم ،

جمع شوند.:صورت +صورت

وبرای مخرج یکی از

مخرج مساوی را انتخاب کنید.


1

7

  1+  

3

7

  5=  

4

7

 6         یا ستونی
   


1

1

7


3

5

7

4

7

6

به تصویر نگاه کنید  ومراحل جمع راببینید:.

+ =

3

1

6

+

4

1

6

=

7

6

2  =   

1

3

6

درحاصل جمع دقت کنید که اگر صورت کسر بزرگتر شدبه عدn مخلوط تبدیل کنید وبه  واحد ها اضافه کنید
در بالا مشاهده کنید که در حاصل جمع 7ششم یک واحد اضافی دارد با  2جمع می شود.

ویک ششم می ماند.

1. ازکسرهای بزرگترازواحد  ،هر چقدر لازم است به واحد کناری خودش اضافه کنید..

    a. 

3

2

3 ــــــ 

1

4

2

b. 

11

1

9

c. 

7

6

4

d. 

13

3

8

2.در رابطه با شکل ها جمع عددهای مخلو ط بنویسید.

+ +

a.
 

+  

b.

5

6

  2+  

5

6

  1=  

10

6

 3         یا ستونی

 

4

6

4 ـ= 

 +

c.
 

 +  +

d.
 

e.   +     + 


3. جمع عددهای مخلوط را انجام دهید.

      

2

3

3 +  

1

3

8=
  

4

5

4 +  

3

5

1= 
   
      

8

9

 6+  

2

9

1= 
  

6

7

3 +  

4

7

2= 

4.   جالب است که جمع  عددهای مخلوط را به ستونی هم می توان نوشت.به مثال توجه کنید:

a.3

7

4
   
+5

5

7

     
       
 8

9

7

  →  

1

    10 7 


b.


3

5

 3
+


4

5

 3
   
 

 

 

  → 
c.6

9

 4
+7

9

 2
   
d.6

8

 7
+7

8

 2
   

5.  مریم یک روبانی به طول  5/ 3    4  متروروبانی دیگر به طول   1/5    5    متر  داشت آنها را به هم وصل کرد طوروبان جدید چقدر شد؟


6. اکرم در پختن نان دو دستورالعمل دارد 1و2

اگر از دستورالعمل 1 استفاده کند، مقداری کم می آورد.

اما دستورالعمل 2 کافی است . چه کسری کم دارد؟

موادمورد نیاز 1:

1/2 فنجان آرد ذرت
3/8 آرد گندم

(وموارد دیگر...)

 

موادمورد نیاز 2:

1 فنجان آرد ذرت
1 آردکندم

(وموادرد دیگر...)

7. در جای خالی عدد مناسب بنویسید و  کمبود شکلها راسم کنید.

a.  

1

2

1+   ........
= 3
b.  

2

3

2+    .......
= 5
c.  

1

4

1+  ......
= 5
d.  

3

4

2+ ...... 
= 8


درجمع کسرها یا  عددهای مخلوط ممکن است بیش از دومورد با هم جمع شوند . فرقی ندارد واحد ها جدا جمع کنید وکسرها  که مخرج مساوی دارند را جدا جمع می کنیم  در پایان اگر پاسخ بیشتر از واحد داشت   به عدد مخلوط تبدیل کنید وبه واحد قبلی اضافه کنید.

    + +  

=

 


5

6

 1+  

3

6

 1+  

5

6

 1=  

13

3 6 


  →   

1

5 6 


8.  ازکسرهای بزرگترازواحد  ،هر چقدر لازم است به واحد کناری خودش اضافه کنید...                                                

    a. 

13

3

5

b. 

11

1

4

c.

13

6

4

d.

19

3

8

9.  حاصل جمع عددهای مخلوط  را محاسبه کنید.

    a.  

1

6

 3+  

5

6

 2=
b.  

4

5

 4+  

2

5

  1+  

2

5

 5= 
   
    c.  

4

8

 6+  

6

8

 1+  

7

8

 1= 
d.  

6

10

 3+  

8

10

 3+  

9

10

 = 

10. جمع ستونی عددهای مخلوط را انجام دهید.

a.7

9

10
 5

9

 2
+8

9

 3
   
       → 
b.5

11

1
 9

11

 3
+8

11

 2
   
       → 
c.5

6

 2
 4

6

 5
+3

6

 5
   
       → 
d.7

10

 1
 

 

9

10

 
+6

10

 10
   
       → 

11. احمد با دوچرخه 3ویک دوم  کیلومتر  را دیروزو3ویک دوم کیلومتر  را امروز  پیمود . روی هم چند کیلومتر پیمود؟

 

12. جای خالی عددمناسب بنویسید..

 

1

4

 1+

1

4

1+            =  5
 

2

5

 3+

2

5

2+            =  8
  

1

3

 2+ 

2

3

 1+            =  4

1

4   3   
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic