آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

ساده کردن کسر قبل از ضرب

تاریخ:چهارشنبه 14 خرداد 1393-12:23 ب.ظساده کردن  کسر :    راه اول:مثال : صورت ومخرج کسر  12 بیستم   را به عددی

که برهردو بخش پذیربود، تقسیم می کنیم).

دراین کسر صورت ومخرج بر4 ساده می شود.  در روبرو نشان دادیم.
در فکر خودمان 3 ÷ 4÷ 12و 5 = 4 ÷ 20” راه دوم   : خودتان تفسیر کنید:

1
3

5
2

 = 

4×3

4×5

  =  

12

  20

  

3

5

  = 

3
12

20
5

 
 = 

7

11

  =

7
35

55
11

1. کسرهای زیر را ساده کنید:

a.  

14

16

b.  

33

27

c.  

12

26

d.  

9

33

 

گاهی در ضرب کسر  می توانید قبل از ضرب کردن

صورت را بامخرج  هر کدام ساده کنید.

Iصورت ومخرج 3ششم بر3 تقسیم کردیم ، شد یک دوم”

 

5

16

 = 

5

8

  × 

1
3

6
2

 

6

35

 = 

2
 4 

10
5

  × 

3

7

صورت ومخرج کسر  4/10   را بر2 ساده کردیم . 2/5 شد  .بعد از ساده کردن صورت ×صورت

ومخرج×مخرج

2. ضرب کسرهارا   قبلا ساده کنید وبعد ضرب کنید.  به مثال   توجه کنید.

a.  

2

4

 = 

3×1

5×7

  =    

3
6

10
5

  ×  

1
2

14
7

b.  

2

4

 ×  

3

15

  =  
c.  

8

12

 ×  

1

2

  =  
d.  

8

32

 ×  

14

21

  =  
e.  

6

15

 ×  

6

9

  =  
f.  

27

45

 ×  

21

49

  =  


شما می توانید در ضرب کسرها صورت یک کسر را
 با مخرج کسر  دیگر ساده کنید. به مثال توجه کن!

.

7

18

 = 

1
  3

9

  × 

7

6
2

چرا می توان ساده کرد؟

اگر  در ضرب کسر بالا  جای صورت ها را عوض کنیم را  می شود:

 

7

9

 × 

3

6

 .    

 3/6 مساوی 1/2 که همان  کسر ساده شده  در مثال قبل  است. ودر ادامه ضرب کردیم.


اگر ضرب کسر را ساده نکنیم.صورت×صورت ومخرج ×مخرج   

7 × 3

6 × 9

  =  

21

54

 ,
باید در پاسخ  ساده کنید که راهی طولانی است.  

7 × 3

9 × 6

  =  

21

54

 

3. ضرب کسر ها را اول ساده کنید بعد ضرب کنید.

a.   

8

9

×

6

11

b.   

3

10

×

2

5

c.   

4

7

×

1

12

d.   

7

4

×

3

21

e.   

3

16

×

8

5

f.   

3

8

×

12

11

 

 

1
5

6
2

  ×  

1
3

15
3

مراحل ساده کردن را ببینید.

 

5

6
2

  ×  

1
3

15

اول 3و6 ساده شده است.


4. قبل از ضرب ساده کنید.

a.   

7

8

×

2

7

b.   

3

5

×

5

6

c.   

5

12

×

4

10

d.   

9

15

×

3

18

e.   

8

11

×

3

4

f.   

12

100

×

4

15ساده کردن این ضرب کسر  

27

45

 × 45   
   

1)یک راه حل این است.که صورت ×صورت بعد برمخرج تقسیم کنید.  45 ÷ 27 × 45 .  

2) راه دوم به  45 مخرج یک بگذاریم. به مراحل توجه کنید:   

27

45

×

45

1

 .
       45 را با 45 مخرج ساده کردیم:       =  27.

5. ساده کنید بعد ضرب کنید.:

a.   

82

77

 × 77  =  
   13 × 

49

13

  =   
c.   

14 × 16

14

    =   

d.   

5

6

 × 24  =  
   54 × 

2

9

  =   
f.   

16 × 5

8

    =   

6. یک پیراهن بچه گانه 3/8  متر( عدد کسری است.  ) پارچه مصرف کرد .8 پیراهن چند متر؟  

 

7.     پدر احمد هر هفته  3/4 kg گو شت می خرد.در یک سال چند کیلوگرم گوشت می خرد؟

 

 

8. روز تولد بهاره   12/20  کیک مصرف شد.صبح فردای آن روز  خواهرش  2/3    باقی مانده را  خورد. خواهرش چه کسری کیک خورده است؟


در ضرب 3 کسر هم به همان صورت اول ساده می کنیم وبعد ضرب می کنیم..

مثال:. :   

14

25

×

10

9

×

5

6

 

1. 10 و25 را بر5 ساده کردیم

5

6

 × 

2
10

9

  × 


14

25
2

    2 .

2.

5

6
3

 × 

2
10

9

  × 

7
14

25
5


6و14 را به 2 ساده کردیم    

=   

14

27

3. 5 و5 هم ساده شد

1
5

6
3

 × 

2
10

9

  × 

7
14

25
5

1

.

 
=   

14

27

 

9. اول ساده کنید بعد ضرب کنید.

a.   

4

5

×

3

4

×

2

3

  = 
b.   

11

8

×

6

8

×

2

3

  = 
c.   

9

10

×

5

2

×

2

7

  = 
d.   

3

5

×

6

12

×

5

3

  = 
e.   

4

5

×

9

8

×

10

24

  = 
f.   

7

12

×

3

5

×

6

7

  = 

10. a.  احمد 3/5  زمین را شخم زد و  از این قسمت 2/3   آنراماش کاشت .  چه کسری از کل زمین ماش کاشته شده است؟

اودر مرحله بعدی نصف  باقی مانده زمین را شخم زد.چه کسری از زمین در مرحله دوم شخم زده شد؟

 

اگر شما ضرب کسرها را اول ساده نکنید چه اتفاقی می افتد؟
در روبرو دو مرحله  ضرب کسر را نشان دادیم شما قضاوت کنید کدام راه آسانتر است/

!

3

20

 = 

21

140

  =  

42

280

  =  

7

35

  × 

6

8

مریم اول ضرب کرده بعد ساده کرد.

1
7

35
5

 ×  

3
6

8
4

  =  

3

20

احمد اول ساده کرده.

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 
مهنا
دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 11:15 ق.ظ
عالی
سپهر هوتی
جمعه 10 آبان 1398 09:35 ب.ظ
عالیه‌ممنون⁦
aaa
شنبه 11 آذر 1396 11:28 ب.ظ
راه حل ساده کردن اینارو میخواستم
33
____=
75
21
____=
48
38
____=
16

16
چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396 07:34 ب.ظ
خیلی عالیییییی بود
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی :
پرهام رحیم نژاد
جمعه 12 آذر 1395 12:38 ب.ظ
ممنونیم ، سوالات بسیار مفید بود کلاس 5
فاطمه
پنجشنبه 30 اردیبهشت 1395 11:21 ق.ظ
درساده کردن میشه دو عدد زیر هم رو ساده کرد ؟(در ضرب کسرها )
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : فقط صورت با مخرج


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic