آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

ضرب مساحتی کسر

تاریخ:جمعه 16 خرداد 1393-09:57 ق.ظ

کسر درکسر      

  تفریق عددهای صحیح       مقایسه کسر   

ساده کردن کسرها  
جمع وتفریق کسر بامخرج های متفاوت

کسرهای مساوی

جمع عددهای مخلوط

تفریق عددهای مخلوط 

جمع کسر مخرج نامساوی           

  ضرب عددهای صحیح      

  ضرب عدد در کسر 

 

کسر درکسر


   واحد اندازه گیری  شکل ها( واحد=  اینچ و یا متر یا کیلومتر یا......... ) 
 ابعاد یعنی طول وعرض
مساحت مستطیل چند  است؟

( واحد=  اینچ ) 
ابعاد =    به کسر
(1/2 و 2/3 )

ابعاد یعنی طول وعرض

اگر اضلاع مستطیل را ازهر طرف ادامه دهید
 تا هر ضلع یک واحد شود،

می بینید که مساحت کمتر از نصف مربع شد.
اما دقیقا مساحت  مستطیل چقدر است؟

برای حل
این مشکل  ابعاد مربع را  به  خانه
های شطرنجی تقسیم می کنیم.
طول=یک دوم
عرض=2سوم

حالامساحت رنگی = 2/6 چرا؟.

(مربع 6قسمت شد و2قسمت رنگی,
توجه مساحت مستطیل=طول×عرض

1

3

اینچ مربع =

2÷2

2÷6

  = 

1

2

  ×

2

3

 

1. مساحت شکلهای    رنگی زیر را  نسبت به کل شکل حساب کنید(ابعاد   را  به کسر  بنویسید.

a.

ابعاد  رنگی=: m  و  m

مساحت  ):   متر مربعm2

b.

ابعاد  رنگی:    و 

مساحت):   in2


2. مساحت شکلهای    رنگی اازراه( مساحت مستطیل=طول ×عرض) حساب کنید(ابعاد   را  به کسر  بنویسید. ابعاد یعنی طول وعرض

a.

ابعاد  رنگی: m  و  m

مساحت از راه ضرب):

m ×  m  = 

b.

ابعاد  رنگی:    و 

مساحت از راه ضرب):

in. ×  in.  = 

c.

ابعاد  رنگی: m و  مترm

مساحت از راه ضرب):

m ×  m  = 

d. 

ابعاد  رنگی: km  و  kmکیلومتر

مساحت از راه ضرب):

km ×  km  = 

3. ضرب کسرها را از را مساحتی روی شکل نشان دهید و حاصل را محاسبه  کنید.

a.  

1

4

m  × 

1

2

m  = 

1

8

m2
b.  

1

2

 × 

4

6

  = 

4

12


c.  

3

4

  × 

2

7

  = 
d.  

3

5

km  × 

5

6

km  = 


مساحت این مستطیل=طول ×عرض (ابعاد به کسری

3

4

m  × 

1

3

m  = 

1

4

mمتر مربع  .چرا؟    توضیح در زیر:
 

این مستطیل  قبل را از راه خانه های شطرنجی  حساب کردیم ببینید

که عرض تقریبا 3تا یک سوم    می شود یک واحدمتر

و طول    3/4و   1/4  دیگر = یک مترکه برای حل مساحت می گوییم

  شکلی به ابعادیک سوم متر در3چهارم متر  

می شود  3/12  متر  ساده کردیم شدیک چهارم متر

 

 از عرض یک متر را به 3قسمت کردیم یک سوم رنگ کردیم 

از طرف طوی یک متر را 4 قسمت کردیم

و3چهارم رنگ کردیم =3دوازدهم یا یک چهارم

   

4. ابعاد شکل های زیر به کسر است.شکل ها را  داخل خانه شطرنجی    به طول وعرض یک واحد ببرید  ونسبت به واحد   تقسیم کنید
    ازراه ضرب مساحتی  که در بالا شرح دادیم. مساحت را حساب کنید:  (

a. 1/3 m
1/3 m

 
مساحت:
m ×  m  = 
b. 1/5 m
1/3 m

 

 

c. 1/5 m
1/2 m
   
   
d. 1/4 m
1/4 m


a. 3/4 m
1/2 m
   
   
b. 2/5 m
3/4 m
c. 2/3 m
2/3 m
   
   
d. 3/5 m
1/2 m
e. 3/4 m
3/4 m
   

 
f. 5/6 m
1/2 m

6.  در تصاویر زیر  توجه کنید که نسبت به واحد تقسیم شده اند .طول وعرض مستطیل رنگی را به   کسری بنویسید. مساحت رنگی را   حساب کنید.

a.
 ×    = 
b.
 ×    = 
c.
 ×    = 
d.
 ×    = 

7. a. مقوایی داریم به ابعاد یک متردر یک متر.مساحت این مریع چقدر؟

 

    b. مربعی به  اندازه یک واحد رسم کنید .وروی یک ضلع 3/4و   5/8    جدا کنید. مساحت این قسمت کسری را حساب کنید.
       

8. a. مربعی به ابعاد یک سانتیمتر رسم کنید ومستطیلی به ابعاد 

     3/10 cm و 7/10 cm از هر طرف ضلع جدا کنید. مساحت این مستطیل چند سانتیمتر مربع است؟

 (ابعاد به کسری است)  مساحت با ابعاد کسری چند سانتمتر مربع؟    

 مساحت با ابعاد اعشاری  چند سانتمتر مربع؟


9. a. مساحت دریا چه ای  به ابعاد 3 km و 1/2 kmچند کیلومتر مربع؟(ابعاد کسری است)

 

     b.مساحت یک روستایی به ابعاد 5/8 کیلومترو 3/4 کیلومتر چند کیلومتر مربع؟(ابعاد کسری است)

 

10. اگر برای دوختن دور یک رومیزی  3.50 متر روبان به کار ببریم .برای      3/4  3 رومیزی   چقدر روبان لازم داریم؟(به کسری حساب کنید)

    a.  را با عدد 3.50   با عددمخلوط نشان دهید.

11. a. مریم با      چسباندن 6   تمبرنامه ای  به ابعاد     س7/8      و3/4 س مستطیلی درست کرد. مساحت این مستطیل چند سانتیمتر مربع؟

 

 

      b. The envelope is 8 in. by 5 in.پاکتی به ابعاد 5س در8 س  داریم یکپنجم از 3چهارم این پاکت چقدر؟
         

 

مساحت کدام زمین بیشتر است؟  الف)زمینی مربع شکل به ابعاد     7/8   کیلومتر                

    ب) زمینی مستطیل شکل به ابعاد 3کیلومتر در یک چهارم کیلومتر؟

 
ضرب کسر درکسر2/3×3/4
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 
ManiShamsabadi
شنبه 13 آذر 1395 04:42 ب.ظ
باسلام عددمخلوط پاسخش ضرب مساحتی باشد
وبرای کلاس پنجم باشد.
عذرا
دوشنبه 21 دی 1394 02:51 ب.ظ
با سلام آموزش ضرب مساحتی


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic