آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

تقسیم کسربه عدد

تاریخ:جمعه 16 خرداد 1393-06:14 ب.ظ

ضرب مساحتی   

کسرهای مساوی

جمع عددهای مخلوط

تفریق عددهای مخلوط 

جمع کسر مخرج نامساوی

کسر درکسر 


اول کسری از شکل را بین تعدادی  افرادتقسیم می کنیم.
یعنی تقسیم کسر به واحد  یا عدد

4

5

  کیک رابین 2نفر تقسیم کردیم
به هر نفر  

2

5

  کیک رسید..
 
   

4

5

 = 2 × 

2

5

     امتحان:  

2

5

 = 2  ÷ 

4

5

9

10

  کیک رابین 3نفر تقسیم کردیم.
ه هر نفر  

3

10

  کیک رسید..

 

   

9

10

 = 3 × 

3

10

   :  امتحان 

3

10

 = 3  ÷ 

9

10

نکته :بعد از تقسیم    برای درستی آن از راه ضرب امتحان می کنیم.

1.  باتوجه به سوال شکل را رنگ کنید و تقسیم کنید و سهم هر نفر را با رنگ دیگر نشان دهید. مثل مثال بالا

a.  

4

6

  کیک رابین 4نفر تقسیم کردیم.

b.  

3

5

  کیک رابین 3نفر تقسیم کردیم

c.  

6

9

  کیک رابین 2نفر تقسیم کردیم.

d.  

6

10

  کیک رابین 3نفر تقسیم کردیم.

e.  

6

12

  کیک رابین 3نفر تقسیم کردیم.

f.  

15

20

  کیک رابین 5نفر تقسیم کردیم.

2. تقسیم مربوط به هر  سوال را بنویسید:

     الف-   6/9    یک پیتزا بین 3نفر تقسیم شد به هر نفر چه کسری رسید؟

 

یک کیک 20 قسمت شد وحالا12 قسمت مانده  که  بین 4نفر   به طور مساوی تقسیم شد .  به هر نفر چه کسری رسید/
   


    چه گونه کسرهایی با صورت یک را  بین افراد تقسیم می کنیم؟ مثل 1/2, 1/3, 1/5, 1/8, 1/12,
 وغیره...
نصف این کیک را بین 4 نفر تقسیم کردیم..

  به هر نفر 1/8 کیک رسید.
چرا?  وفتی یک قسمت به 4 قسمت شد ،

قسمت دیگر هم خود به خود تقسیم می شود و

کل شکل 8 قسمت شد.

1

2

 = 4 × 

1

8

      امتحان:    

1

8

   =  4   ÷ 

1

2

یک پنجم کیک را بین 3 نفر تقسیم کردیم.

 به هر نفر 1/15  کیک رسید,
  یک پنجم را 3 قسمت کردیم.
در حقیقت هرقسمت هم به سه قسمت

خواهد شد که کل شکل 15 قسمت می شود.

1

15

 = 3 ÷ 

1

5

     امتحان:    

1

5

   =  3   × 

1

15

3. Sشکل ها را با توجه به سوال تقسیم بندی کنیدو    تساوی تقسیم  را  بنویسید وحل کنید.  امتحان کنید.

a. تقسیم نصف کیک  بین 2 نفر.

    
2  ÷  

1

2

امتحان:    = 2 ×---- 

تقسیم ثلث کیک  بین 2 نفر.

    
2  ÷  

1

3

امتحان:    = 2×---  

تقسیم خمس کیک  بین 2 نفر.

    
2  ÷  

1

5

امتحان:    = ____×...  

تقسیم ربع کیک بین 2 نفر

    
2  ÷  
 

تقسیم نصف  کیک بین 5 نفر

  
5  ÷  تقسیم نصف کیک بین 4 نفر.

تقسیم ربع کیک بین 4 نفر

تقسیم ثلث کیک بین 3 نفر

    


 

تقسیم ربع کیک بین 3 نفر

  

خلاصه مطالب بالا :   ( عدد = m)     

1

کسر

 n

   

1

m×n

= m  

÷

1

 n

مثال.  

1

56

 = 7  ÷ 

1

8


4حل کنید .                                                                         

a.  

1

56

 = 7  ÷ 

1

8

b. 

 = 2  ÷ 

1

10

c.  

 = 3  ÷ 

1

7

d.  

 = 5  ÷ 

1

8

e.  

 = 2  ÷ 

12

20

f.  

 = 14  ÷ 

1

2

g.  

 = 4  ÷ 

8

4

h.  

 = 9  ÷ 

1

95.    اگر 1/4شکلات  1000   تومانی بین 3 بچه تقسیم شود، سهم هر نفر چند تومان است؟

    به ریال چقدر؟

6. نصف یک ظرف یک لیتری رابدر 4 لیوان ریختیم .گنجایش هر لیوان چه کسری از لیتر؟ 

    گنجایش هر لیوان چند سی سی  (میلی لیتر)است؟


8. حل کنید:                                                

a.  

 = 2  ÷ 

2

9

b.  

 = 2 ÷ 

1

9

c.  

 = 7  ÷ 

14

20

d.  

 = 4  ÷ 

8

11

e.  

 = 3  ÷ 

6

9

f.  

 = 4  ÷ 

8

15

g.  

 = 3  ÷ 

21

100

h.  

 = 2  ÷ 

1

11

9. Sجای خالی عدد مناسب بنویسید.

a.   3
÷ -----  = 

1

4

b.  
2÷ ---  = 

2

5

c.   6
÷ ----  = 

1

7

d.  
  =

3

10

  برای تقسیم های زیر مسئله بنویسید.

a.  

 = 4  ÷ 

1

2

b.  

 = 2  ÷ 

6

8

c.  

 = 5  ÷ 

1

411.احمد قرار بود یک هشتم کتابش را دوره کند اما توانست ثلث این مقدار را دوره کند .چه کسری دوره کرده است؟.

      چه کسر دیگر  دوره کند تا  مقدار معین شده را به پایان برسان

. راه دیگر :
توجه: می توانید تقسیم کسر برعدد را مخرج مشترک یگیرید.از مخرج ها صرف نظر کنید و صورت اولی را برصورت دومی تقسیم کنید.
 
مثال:
    

3

8

  = 

8

4

 + 

3

4

= 2 ÷  

3

4

ما 3چهارم را به 2 قسمت تقسیم کردیم .
یعنی هر یک چهارم  را به 2 قسمت کنیم.  
 6 هشتم شدوبین دو نفر قسمت کردیم  .
به هر نفر 3هشتم می رسد.
.
   
2 ÷  

3

4

 
   

6

8

 = 2  ÷ 

3

8

12.  با توجه به هر مسئله راه حل را بنویسید. . انتخاب راه حل با شما:

a. اگر  5/6 یک کیک را بین 2نفر تقسیم کنیم
    اول باید هر یک ششم را دوقطعه کنیدو....

      

b. اگر  2/3 کیک را بین 3نفر تقسیم کنید به هر نفر چه کسری می رسد؟
   .

      
c. اگر 2/3 کیک را بین 4نفر تقسیم کنید به هر نفر چه کسری می رسد؟.

 

d. اگر 3/4 کیک را بین 4نفر تقسیم کنید به هر نفر چه کسری می رسد؟.

 

e. اگر 2/5 کیک را بین 3نفر تقسیم کنید به هر نفر چه کسری می رسد؟.

 

f. اگر 4/5 کیک را بین 3نفر تقسیم کنید به هر نفر چه کسری می رسد؟.
 

 
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic