آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

تقسیم کسر 2

تاریخ:یکشنبه 18 خرداد 1393-04:52 ب.ظ

تقسیم کسر1

ضرب مساحتی   

کسرهای مساوی

جمع عددهای مخلوط

تفریق عددهای مخلوط 

جمع کسر مخرج نامساوی

کسر درکسر 


تدریستقسیم اعشاری مرحله1                 تقسیم اعشاربرعددتدریس2

تقسیم اعشاربرعددتدریس3                     تقسیم اعشاربرعددتدریس4   


تقسیم اعشاربرعددتدریس5


تقسیم کسر   مرحله دوم : در درس قبل مرحله اول توضیح داد یم .

در این مرحله تقسیم کسر را از راه ضرب کسر حل می کنیم اما به یک

نکته باید توجه کرد.به مثالها توجه کنید آیا نکته را متوجه  شدید؟

به مراحل توجه کنید  مقسوم ÷مقسوم علیه   ، مقسوم علیه چه تغییری کرده؟

علامت ÷ به علامت × تبدیل شده است ومقسوم علیه برعکس شده است. جای صورت ومخرج عوض شود.

7

9

  ÷  

2

5

 

 
     

9

7

  ×  

2

5

  =  

18

35

 

امتحان تقسیم:   

18

35

 ×

7

9

  =  

2

5

9

10

  ÷   7

 

     
         

10

9

  ×   7

  = 

70

=

9

  = 

7

9

 
7

 

امتحان:   

70

9

  ×  

9

10

  =  

7

1

  =  7

5   ÷  

10

11

 

 

 

 
         

1

5

  ×  

10

11

  = 

10

55

  = 

2

11

 

امتحان:   

2

11

  × 5  =  

10

11

توجه : ما در آخر کار امتحان تقسیم را انجام می دهیم.
( خارج قسمت یا )پاسخ را در مقسوم علیه اصلی ضرب می کنیم. باید مقسوم به دست آید.

1. تقسیم کنید: از را ضرب حل کنید.( توجه کنید که عددهای مخلوط را اول به کسر تبدیل کنید)

a.   

9

10

÷

2

5

 

 

امتحان تقسیم:

 

b.  

3

7

÷

4

3

c.  

2

11

÷

2

3

  

7

8

 1÷ 

3

4

 

 

امتحان تقسیم:

 

  

1

15

  2÷ 

3

1

5

 

10

11

  5÷  6

2. در رابطه با  هرشکل تقسیم  مربوط را بنویسید.

a.چند تا 

 در این شکل 
?

هست؟

 

b.  چند تا

 دراین شکل 
   هست؟?


اگر بخواهیم  کسر  8/10را بین 4نفر تقسیم کنیم .به واحد 4 مخرج یک داده  و مانند مثال تقسیم را از راه ضرب حل می کنیم. می توان    قبل از ضرب ساده کرد.

4

1

  ÷  

8

10

 

  

1

4

  ×  

8

=

10

  =

2

10

 

به هر نفر 2دهم می رسد.   

2

10

.

مثال 2.  4 

6

÷

7

 

 

1

4

  ×  

6

7

  =  

3

14

6 را بر2 ساده می کنیم  می شود3   و4بر2 ساده کردیم شد 2  بعد صورت در صور ت  ومخرج در مخرج ضرب می کنیم. می شود:3/14 

3. مسئله حل کنید.  با رسم شکل

a. اگر   4/6 1(یک و4ششم)پیتزا را بین 2 نفر تقسیم کنیم به هر نفر چقدر می رسد؟
  


 

b. اگر  9/10 کیک را که مانده بین 2 نفر تقسیم کنیم به هر نفر چقدر می رسد؟ 

نکته هر گاه کسری در معکوس خودش ضرب شد حاصل یک می شود .مثال

3

4

 معکوس

4

3

هست.  1=  

12

12

 =

3

4

 ×

4

3

  =  1.

1

7

    معکوس   7هست.1= 

7

7

 


 = 

1

7

  ×  7
کسر  

m

n

  معکوس:  

n

m

هست.
مراحل ضرب  

m

n

 × 

n

m

  =  

n × m

m × n

  =  1.
  اگر عدد مخلوط داشتیم اول به کسر تبدیل می کنیم. مثال:

3

4

 2= 

11

4

 معکوس 

4

11

.

چند تمرینیک بار دیگ  مثال ها را بررسی می کنیم.

عددهای مخلوط به کسر تبدیل  وبعد تقسیم کنید ودرپاسخ کسر را  به عدد مخلوط .

چندتایک سوم در 3چهارم هست ؟ به شکل توجه کن!
    در این     هست  ?

1

3

 ÷ 

3

4

 

 

 

 

   
3

×

3

4

 =   

9

4

  = 

1

2

4

چندتا2 پنجم در یک و 3چهارم هست ؟ به شکل توجه کن!
چند تا در  هست؟

2

5

  ÷  

7

4

 
   

5

2

×

7

4

 =  

35

8

  =   

3

4

8چند  تا2هفتم در 2نهم  هست ؟ به شکل توجه کن!
چند تا در ?

2

7

  ÷  

2

9

 = 


   

7

2

×

2

9

 =  

7

9


توجه : 2 کار باید انجام داد:در محاسبه تقسیم کسر :

  1. علامت تقسیم را به ×  تبدیل کنید..
  2. مقسوم علیه یا عامل دوم را معکوس کنید.( صورت ومخرج جا عوض کنند.)علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 
دوشنبه 19 خرداد 1393 11:47 ق.ظ
سلام خوب بود ولی حیف كه خیلی كم رنگ بود
لطفا از استان لرستان را نیز بگذارید


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic