آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

حجم مساحت محیط اشکال هندسی فرمول

تاریخ:جمعه 23 خرداد 1393-08:42 ق.ظ


مساحت مـــربع = یـــک ضلع × خـــودش 
محیــط مـــربــــع = یک ضلع × 4
2) مساحت مسـتطیـــــــل = طـول × عـرض 
محیط مستطیل = ( طول + عرض) × 2
3) مساحت مثلث = ( قاعده × ارتــــــفاع ) ÷ 2 
محیط مثلث = مجموع سه ضلع
4) مساحت مثلث متساوی الاضلاع = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ 2 
محیط مثلث متساوی الاضلاع = یک ضلع × 3
5) مساحت مثلث متساوی الساقین = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ 2 
محیط مثلث متساوی الساقین= مجموع سه ضلع
6) مساحت مثلث قائم الزاویه = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ 2 
محیط مثلث قائم الزاویه = مجموع سه ضلع
7) مساحت ذوزنقه = ( قاعده بزرگ + قاعده کوچک ) × ارتفاع ÷  2
محیط ذوزنقه = مجموع چهار ضلع
8) مساحت لوزی = ( قطر بزرگ × قطر کوچک ) ÷ 2 
محیط لوزی = یک ضلع × 4
9) مساحت متوازی الاضلاع = قاعده × ارتفاع 
محیط متوازی الاضلاع = مجموع دو ضلع متوالی × 2
10) مساحت دایره = عدد پی ( 3/14 ) × شعاع × شعاع 
محیط دایره = عدد پی ( 3/14 ) × قطر
11) مساحت کره = 4 × 3/14 × شعاع به توان دو 
حجم کره = چهار سوم × 3/14 × شعاع به توان سه
12) مساحت بیضی = (نصف قطر بزرگ × نصف قطر کوچک ) × 3/14 
13 ) محیط چند ضلعی منتظم = یک ضلع × تعداد اضلاعش
14 ) حجم مکعب مستطیل = طـول × عـرض × ارتفاع 
حجم مکعب مربع = قاعده × ارتفاع ( طول یال×مساحت یک وجه)
15 ) حجم هرم = مساحت قاعده ی هرم × ارتفاع هرم× یک سوم 
16) مساحت جانبی استوانه = محیط قاعده × ارتفاع   حجم استوانه = مساحت قاعده × ارتفاع
سطح کل استوانه = سطح دو قاعده + مساحت جانبی ( مساحت مجموع دو قاعده + ارتفاع × پیرامون قاعده )
17) مساحت جانبی منشور = مجموع مساحت سطوح جانبی 
مساحت کلی منشور = مجموع مساحت دو قاعده + مجموع مساحت سطوح جانبی
18) حجم مخروط = مساحت قاعده × یک سوم × ارتفاع

فرمول های مساحت:
شکل فرمول متغیر ها
مثلث متساوی الاضلاع \tfrac14\sqrt{3}s^2\,\! s طول یک ضلع مثلث است. یکچهارم رادیکال   2s3
مثلث \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}\,\!  s نصف محیط, a, b و c طول هر ضلع هستند.فرمول هرون
مثلث \tfrac12 a b \sin(C)\,\! a و b دوضلع دلخواه و C زاویه بین شان است.
مثلث \tfrac12bh \,\! b و h به ترتیب قاعده و ارتفاع هستند
مربع s^2\,\! s طول یک ضلع مربع است.
مستطیل lw \,\! l و w به ترتیب اندازه طول و عرض مستطیل هستند.
لوزی و متوازی الاضلاع \tfrac12ab a و b طول دو قطر متوازی الاضلاع یا لوزی هستند.
متوازی الاضلاع bh\,\! b طول قاعده و h ارتفاع عمود بر آن است.
ذوزنقه \tfrac12(a+b)h \,\! a و b طول دو ظلع موازی و h فاصله بین شان (ارتفاع) است.
شش ضلعی منتظم \tfrac32\sqrt{3}s^2\,\! s طول یکی از اضلاع است.
هشت ضلعی منتظم 2\left(1+\sqrt{2}\right)s^2\,\! s طول یکی از اضلاع است.
چند ضلعی منتظم \frac{ns^2} {4 \cdot \tan(\pi/n)}\,\!    s   طول یک ضلع و n تعداد اضلاع است.
\tfrac12a p \,\! a شعاع دایره فرضی محیط بر چندضلعی و p محیط چندضلعی است.
دایره \pi r^2\ \text{یا}\ \frac{\pi d^2}{4} \,\! r شعاع و d قطر است.
قطاع دایره \tfrac12 r^2 \theta \,\! r و \theta به ترتیب شعاع و زاویه (برحسب رادیان) هستند.
بیضی \pi ab \,\! a و b دو قطر بیضی هستند.
مساحت کل یک استوانه 2\pi r (r + h)\,\! r و h به ترتیب شعاع و ارتفاع هستند.
مساحت جانبی استوانه 2 \pi r h \,\! r و h به ترتیب شعاع و ارتفاع هستند.
مساحت کل مخروط \pi r (r + l) \,\! r و l به ترتیب شعاع و مولد مخروط هستند.
مساحت جانبی مخروط \pi r l \,\! r و l به ترتیب شعاع و مولد مخروط هستند.
مساحت کل کره 4\pi r^2\ \text{or}\ \pi d^2\,\! r و d به ترتیب شعاع و قطر کره هستند.
مساحت کل کره بیضوی   مانند کره.
مساحت کل هرم B+\frac{P L}{2}\,\! B مساحت قاعده, P محیط قاعده و L ارتفاع عمود بر آن هستند.

منابع ویکی

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 
ترلان
یکشنبه 23 آبان 1395 06:36 ب.ظ
خوب بود مرسی


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic