آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

یک جمله ای چند جمله ای متشابه

تاریخ:پنجشنبه 29 خرداد 1393-10:28 ق.ظ


حل معادله یا عبارت جبری

کلیک کنید.

تمرین معادله

تمرین معادله درجه اول  

معادله درجه اول ساده :درس

توازن درحل معادله ها درس

چگونه معادله حل کنیم
یک جمله ای
بر حسب متغیر X به صورت axn تعریف می شود که در آن a یک عدد حقیقی و n (توان     )یک عدد صحیح نامنفی است. a را ضریب عددی می نامند.
  در جه جمله  با توان  متغیر که عددی صحیح ونامنفی است اعلام می شود.

درجمله3x 2      عدد3 راضریب   و  x را متغییر  وتوان متغییر را درجه جمله گویند.

یک جمله ای ها :
مثل :     4 /، 2x 2   ،    ax      و   3x             


13,    3x,    -57,     x²,     4y²,     -2xy,  یا  520x²y²
                 (توان منفی وتوان کسری  مورد نظر نیست.)
  
توجه:اگر متغیر دارای توان های کسری یا منفی باشد یا متغیر زیر رادیکال یا در مخرج کسر باشد عبارت،یک جمله ای محسوب نمیشود.اگر متغیری در یک جمله ای وجود نداشته باشد آن را درجه ی صفر در نظر میگیریم.همه ی اعداد حقیقی یک جمله ای محسوب می شوند
 درجه
 متغییر یک جمله
 0 ندارد  4 /3
 2 x 2x 2
 3 y3 y
دوجمله‌ای‌ها از  مجموع دو عبارت‌ یک جمله‌ای تشکیل شده است. این عبارات از ضرب یک عدد ثابت (بنام ضریب) در یک یا چند متغیر ایجاد می‌شوند. هر متغیر باید یک توان ثابت عددی داشته باشد 


3x + 1,    x² - 4x,     2x + y,    یا    y - y²
 
3جمله‌ای‌ها از  مجموع 3 عبارت‌ یک جمله‌ای تشکیل شده است. این عبارات از ضرب یک عدد ثابت (بنام ضریب) در یک یا چند متغیر ایجاد می‌شوند. هر متغیر باید یک توان ثابت عددی داشته باشد


x2 + 2x + 1,      3x² - 4x + 10,       2x + 3y + 

چندجمله‌ای‌ها از  مجموع دو عبارت‌ یک جمله‌ای تشکیل شده است.
x2 + 2x,      3x3 + x² + 5x + 6,       4x - 6y + 8

بعضی چند جمله ایها ساده ترین صورت تبدیل می شوند وتعداد جمله کمتر می شود. مثال:

              x2 + 2x + 1 + 3x² - 4x  ساده می شود به : 4x2 - 2x + 1

یعنی جمله های مشابه باهم جمع یا تفریق می شوند.           

بعد از ساده کردن باید به ترتیب توان از بزرگ به کوچک واز چپ به راست بنویسید..

  مثال:  4x2 - 2x + 1    

جمله های متشابه یا عبارت جبری متشابه  میتوانند عدد یا عدد ومتغیر یا    جمله های تواندار باشند. 

میتوان به جای متغییرها مقدار عددی قرار داد.
اگر  x0باشد = 1به جای آن قرار می دهیم.    5 = 5x0 = 5•1 = 5

2،5،0 یا....
جمله های متشابه


نکته:جمع یک جمله ای ها:فقط یک جمله ای هایی را می توان جمع کرد که قسمت حرفی آن ها دقیقا یکی باشند.چنین یک جمله ای هایی را متشابه گویند.به عبارت دیگر،اگر دو یک جمله ای متشابه باهم تفاوت داشته باشند،این تفاوت فقط در ضریب عددی آن ها است.

4x²و   x² متشابه هستند وبا هم =5x²   می شوند زیرا ضریب x²  یک است با 5x² = 4x² ).

4x² + 5x² = 9x²   :مثال2

 

جمله های متشابه
2xy,4xy ,-3xy
جمله های متشابه
4a2b3 ,9a2b3
جمله ها متشابه نیستند.
x2 ,x ,2x3 ,4

 

2x²       +       3x²      =          5x²          جمع جمله های متشابه


                              اختلاف دوجمله متشابه   محاسبه شده    3x   +    (-4x)       =         -x

ضرب یک جمله ای ها:برای ضرب کردن دو یک جمله ای،ضرایب آنها را در هم ضرب کرده و متغیر ها را بر اساس قانون ضرب اعداد توان دار با پایه های مساوی ضرب میکنیم.
 ادامه توضیح در درس بعدیعلم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 
یکشنبه 20 فروردین 1396 10:06 ق.ظ
ممنون
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی :
Ss
سه شنبه 8 فروردین 1396 08:04 ب.ظ
سلام أیا رادیكال xبه توان دو با فرجه ٢جمله حساب میشه
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : بله زیررا xاز رادیکال خارج می شوذد
پارمیدا
پنجشنبه 26 اسفند 1395 02:30 ب.ظ
لطفن جواب منوبدین زود!
پارمیدا
پنجشنبه 26 اسفند 1395 02:28 ب.ظ
رادیکال دوایکس تقسیم بر25عبارت گویاست؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : زیر رادیکال متغیر دارد خیر
امیر
شنبه 7 اسفند 1395 07:28 ب.ظ
جواب عبارت
X×5 چه میشود؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 5x
مصطفی
سه شنبه 26 بهمن 1395 01:09 ق.ظ
آیا۶xy همه متغیرهاش اگ به توان عدد صحیح مثبت برسند یک جمله ایی میشود؟؟؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : بله
دوشنبه 18 بهمن 1395 11:33 ب.ظ
مرسی از پاسختون اما اعداد که به تنهایی یک جمله ای هستند در آن ها متغیر وجود ندارد که بگوییم به صورت حاصل ضرب عدد حقیقی در متغیر و اینکه درجه اعداد چند است؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : خودعدد در Xبادرجه صفر ضرب شده وخودعددایجاد شده که درجه Xصفر است یعنی
مثلا5X^0=5


مرضیه
دوشنبه 18 بهمن 1395 02:46 ب.ظ
چرا وقتی متغییر در زیر رادیکاله یک جمله ای حساب نمیشه آیا برای تعیین تک جمله ای ها قراردادی وجود داره؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : بله با علامت + و- جدا نشوند
متغیر در مخرج نباشد
توان منفی نداشته باشد
متغیر زیر رادیکال نباشد
توان متغیر کسر نباشدو.................................
یکشنبه 17 بهمن 1395 11:30 ب.ظ
سلام مرسی از توضیحاتتون میخواستم بدونم چرا اعداد یک جمله ای هستند.
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : هر عبارت که به صورت حاصل ضرب یک عد حقیقی درتوانهای صحیح ونامنفی(حسابی) یک یا چند متغیر باشد را یک جمله ای گوییم. هر عدد ثابتی به تنهایی یک جمله ای هستند
مهدی
شنبه 16 بهمن 1395 08:35 ب.ظ
در چه صورت دو عبارت جبری یک جمله ای را می توان ساده کرد
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : حروب مشابه دارند
فاطیما
پنجشنبه 14 بهمن 1395 12:20 ب.ظ
ببخشید من میخوام بدونم وقتی قدر مطلق یک متغیر یک جمله ای نیست چه مغایرتی با تعریف اینکه باید عدد یا متغیر حقیقی وتوان نیز حسابی باشد دارد
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : قدر مطلق فاصله یک نقطه تا مبدا که دراین فاصله بی شمار اعداد هست
یکشنبه 10 بهمن 1395 12:50 ب.ظ
چرا قدر مطلق یک متغیر ییک جمله ای نیست
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : زیرا قدر مطلق فاصله یک نقطه تا مبدا است وبی شمار اعداد حقیقی هست
رها
پنجشنبه 30 دی 1395 11:08 ق.ظ
چرا|x|جمله جبری نیست؟؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : زیرا قدر مطلق فاصله یک نقطه تا مبدا است وبی شمار اعداد حقیقی هست
رضا
جمعه 17 دی 1395 10:45 ب.ظ
سلام ریشه سوم یک عدد رو چطوری پیدا کنیم
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : اگر توان3 دارد با فرجه 3 که ساده می شود
http://fathi5.mihanblog.com/post/1751
fatemeh
جمعه 10 دی 1395 10:16 ق.ظ
درجمله 3xy۲ با جمله 3x۲y باهم متشابه اند
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : اگر عدد2 توان نباشد بله
fatemeh
پنجشنبه 9 دی 1395 07:38 ب.ظ
سلام در جمله ۳xy- به توان دو با 3xبه توان دو y باهم متشابه اند
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : توان معلوم نیست مربوط به کدام حرف است
سید فاطمه
پنجشنبه 9 دی 1395 06:52 ب.ظ
سلام چرا قدرمطلق ایکس یک جمله ای نیست؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : به طور کل متغیر در قدر مطلق باشد یک جمله ای نیست
dindin
چهارشنبه 8 دی 1395 11:55 ب.ظ
سلام خسته نباشید یک سوال داشتم
5a²b#5ab²مشابه اند
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : خیر
dindin
چهارشنبه 8 دی 1395 11:55 ب.ظ
سلام خسته نباشید یک سوال داشتم
5a²b#5ab²مشابه اند
سیمین
یکشنبه 28 آذر 1395 07:00 ب.ظ
سلام ببخشید آیا 2 به توان x و 2 به توان y مشابه اند؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : خیر
امیرحسین
سه شنبه 23 آذر 1395 12:32 ب.ظ
ایا5abبا3xyمتشابه هست
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : خیرباید متغیرها مشابه باشند
یاس
دوشنبه 22 آذر 1395 08:00 ب.ظ
سلام
چرا اگر توان متغیر منفى باشد جزء یك جمله اى ها نیست؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : متغیر که در مخرج باشد یک جمله ای نیست
دانش آموز
یکشنبه 14 آذر 1395 03:43 ب.ظ
6xyبه توان 2
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 36 xy هرحرف به توان2
دانش آموز
یکشنبه 14 آذر 1395 03:41 ب.ظ
سلام ببخشید6xyبه توان آیا دو جمله است؟؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : خیر یک
شنبه 13 آذر 1395 10:37 ب.ظ
سلام
چرا اگر متغیر در توان قرار بگیرد یک جمله ای نیست
امیرعباس
شنبه 13 آذر 1395 01:46 ق.ظ
سلام ببخشید یه سوال ، آیا بعد از 2xبه توان دو بیاد و بعدش m بیاد با جمله ی 3xm متشابه هست یا نه ؟ اگه نیست چرا
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : خیر باید حرفها وتوان حرفها باهم مساوی باشند
یاسمن
جمعه 12 آذر 1395 08:01 ب.ظ
آیا میتوان یک عبارت جبری را بر یک عدد تقسیم کردمثلا 3xبه توان دو تقسیم بر 3
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : بله
فربد
چهارشنبه 10 آذر 1395 01:47 ب.ظ
سلام با عرض خسته نباشید میخواستم بدونم ایا m تقسیم بر دو یک جمله بوده و اگر بوده ضریب ان چقدر بوده؟ ممنون میشم جواب بدین
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : یعنی m× یک دوم پس ضریب یک دوم
Miss._.tina1
جمعه 21 آبان 1395 10:58 ق.ظ
مرسی بابت توضیحاتون...
یه سوال ... 3X و X÷5 متشابه هستند؟!
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : خیر 3x یعنی 3ضرب در x
محمد
دوشنبه 17 آبان 1395 03:41 ب.ظ
یه سوال چرا به2xیک عبارت جبری می گویند
اصلاعبارت جبری
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : حرف دارد عبارت جبری است وضریب عددی دارد
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکرنمایش نظرات 1 تا 30