آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

چندجمله ای تمرین

تاریخ:یکشنبه 1 تیر 1393-06:54 ق.ظ

پاسخ را در گزینه ها بیابید و در پایین صفحه  پاسخ ها را ببینید.و بررسی کنید.

 

توجه :دقت کنید که تمرین جمع  است یا تفریق یا هردو.

 

1.

 

    (5x – 1) + (10x2 + 7x) - (2x + 4)

 

انتخاب پاسخ:

10x2 + 10x - 5
10x² + 7x + 3
10x2 + 14x - 5

 

 

2.

 

    (16x2 + 2) - (10x2 - 8) + (3x2 - 4)

 

انتخاب پاسخ:

9x2 + 10
6x2 - 10  
9x2 + 6

 

 

3.

 

    (3m - 4q - 6) + (12q + 5) - (-10)

 

 

انتخاب پاسخ:

3m + 8q + 9
3m - 8q + 1
3m + 8q + 21

 

 

4.

 

   (4x + 2y) - (y + 8) + (-3x - 4y - 1)

 

انتخاب پاسخ:

x + 3y + 7
x – 3y - 9
7x + 5y + 9

 

 

5.

 

      اختلاف ( 4x2 - 5y2 - 8 -) از
                     (2x2 + 3y2 + 8).

 

 

انتخاب پاسخ:

-2x2 - 2y2
-2x2 + 8y2 + 16
6x2 + 8y2 + 16

 

 

6.

 

     (x2 + 4x) + (x2 + 8x) - (3x – 7) 

 

انتخاب پاسخ:

2x2 + 9x - 7
2x2 + 9x + 7
2x2 - 9x + 7

 

 

7.

 

           3x2 - (2x2 - 12) + (- 20)

 

 

انتخاب پاسخ:

x2 - 32
x2 + 8  
x2 - 8

 

 

8.

 

     (6x - 4) + (2x + 4y + 5) – (-3y)

 

 

انتخاب پاسخ:

8x + y - 1
8x + 7y + 1
8x - 7y - 9

 

 

9.

 

         (x + 3) + (x - 3) – ( -x + 1)

 

 

انتخاب پاسخ:

x + 1
3x + 1
3x - 1

 

 

10.

 

  اگر (  2x2 +3x -9 -) تفریق شوداز
(4x2 - 6x +9), نتیجه: 

 

 

انتخاب پاسخ:

6x2 - 3x
6x2 - 9x + 18
2x2 - 9x + 18

 

 

11.

 

     جای خالی عبارت مناسب بنویس:
(4x + ___) + (2x + 3) - (x + 1) = 5x + 3

 

 

انتخاب پاسخ:

8
2
1

 

 

12.

 

     جای خالی عبارت مناسب بنویس:
    (x2 + 8x + __) - (___+ 7x + 4)
             = -3x2 + x + 11  

 

انتخاب پاسخ:

5; 4x2 
15; 4x2
15; -2x2

 


 

13.

 

     اختلاف   23p2q2   از   20p2q2

 

انتخاب پاسخ:

3p2q
3p2q2 -
43p2q

 


 

14.

 

     به ساده ترین صورت بنویس:
              (    9.8d2) + ( -17.5d2) - (-14d2)           

 

انتخاب پاسخ:

6.3
6.3d2
-21.7d2

 


 

15.

   (   2/3a - 4b  + (3.2b - a )-( 5 / 6a-20b  )  
   
  به ساده ترین صورت بنویس:
          

انتخاب پاسخ:

-1/6a + 27.2b  
-5/6a - 12.8b   
-7/6a + 27.2b  
-7/6a - 12.8b

 


 

16.

  (   25t3v3 - 20t2v2-7tv)   - (14t3v3 - 11tv   )
   
  به ساده ترین صورت بنویس:     
     

 

انتخاب پاسخ:

11t3v3 + 20t2v2 + 4tv
11t3v3 + 20t2v2 - 18tv
11t3v3 + 4tv

 


 

17.

      (   4x - 7.8y)   - (0.5 x- 3.89y + 4 . 1z)   
    
به ساده ترین صورت بنویس:
       

انتخاب پاسخ:

3.5x - 3.91y + 4.1z
3.5x - 3.91y - 4.1z
3.5x - 4.09y - 4.1z

 پاسخ ها=1-1           2-3         3-3       4-2         5-3        6-2      7-3

8- 2       9- 3         10 - 2               11 -3     2 1   -2              13-  2                       14   -2    

15 -3                         16 -1                              17-   2         
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات