آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

ضرب عبارت های جبری تمرین

تاریخ:سه شنبه 10 تیر 1393-03:53 ب.ظ


یک جمله چند جمله ای شرح جمله ها کلیک

چندجمله ای مسئله

خاصیت جمع وضرب اعداد


توجه تمرینات را حل کنید و گزینه درست را انتخاب کن. بعد به پاسخ در همین صفحه مراجعه کنید
 

1.

(x + 1)(x - 1) = 


انتخاب پاسخ:


x2+  2x    -1

x2    -1

x2    +1

              

AN03555_.jpg


 

 

2.

2( 4+ x)

انتخاب پاسخ:


x2+   16 

x2+  4x    + 16   

x2+  8x    + 16  

              

 

AN03554_.jpg


 

 

3.

 (a + 4)(a + 3) =

انتخاب پاسخ:


a2+7a+ 12   

a2+ 12  

a2+a+ 12 

      

 

AN03555_.jpg


 

 

4.

  (x + 1)(x² + 2x + 1) =

انتخاب پاسخ:


x3+2x2+  x    + 1

x3+3x2+ 3 x    + 1

x3+3x2+  x    + 1

 

      

AN03554_.jpg


 

 

5.

 (2m + 6)(2m - 6) =

انتخاب پاسخ:


4m2 - 36

4m2 + 36

4m2+24 m- 36 

               

 

AN03555_.jpg


 

 

6.

 (2x2)(3x2 + 5x - 4) =  

انتخاب پاسخ:


5x4+7x3- 6 x2   


6x5+10x2- 8 x

6x4+10x3- 8 x2 

           

            

AN03554_.jpg


 

 

7.

 2y - 1)² )=

انتخاب پاسخ:


4y2 + 1

4y2 -4y+ 1

4y2 -2y+ 1

 

AN03555_.jpg


 

 

8.

(3a + 2b)(a + b) = 

انتخاب پاسخ:


3a2+ 2 b2

3a2-6ab+ 2 b2    

3a2+5ab+ 2 b2  
 

 

AN03554_.jpg


 

 

9.

 (x - 2)³ ) =

انتخاب پاسخ:


x3 -8   

x3-6x2+ 10 x    - 8

x3-6x2+ 12 x    - 8 

 

 

AN03555_.jpg


 

 

10.

  3x + 3)² )=  

انتخاب پاسخ: 
9x2 +18x+ 9 


9x2 +12x+ 9

9x2 + 9  
 

AN03554_.jpg

 

 

 


11.


/ علامت  خط کسری
1/5y - 50)(3/4y + 10) =

   

انتخاب پاسخ:


3/10y 2-25y+ 500

3/10y2 -35y+ 500

 
3/10y2 -25y- 500
 

AN03556_.jpg

 

پاسخ ها     1-2           2-3                      3-1              4-2                  5-1                        6-3                     7-2
3-8                        9-  3               10-  1          11 - 3علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic