آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

مساحت و محیط مربع مستطیل

تاریخ:چهارشنبه 11 تیر 1393-01:19 ب.ظمحیط: 

مُحیط یا پیرامون در هندسه به خط و مسیری می‌گویند که یک سطح را در میان خود می‌گیرد.

محیط به معنای فراگیرنده است و به درازای بخش بیرونی یک شکل گفته می‌شود. یعنی فاصله‌ای که بر لبه بیرونی یک شکل می‌پیماییم تا به نقطه اول خود بازگردیم محیط می‌گوییم. به خود لبه بیرونی نیز اصطلاحاً محیط گفته می‌شود..

اول طول وعرض زمین را اندازه می گیریم..
Rectangle

p=2×(b+h     محیط=(  طول+عرض)×2

موقع بازی با اسکیت  از دور زمین  می خواهیم حرکت کنیم.  یعنی 2طول و2عرض  زمین را طی می کنیم. مخواهیم ببینیم چند متر طی می کنیم.
محیط= 2برابرمجموع طول وعرض

 
مثلث 3 ضلع
متوازی الاضلاع
4 ضلع
5 ضلعی
5 ضلع
6ضلعی 6 ضلع
7ضلعی 7 ضلع
8ضلعی ضلع8
9ضلعی 9 ضلع
10ضلعی 10 ضلع
12ضلعی 12 ضلع

برای محاسبه محیط اشکال هندسی  به حافظه باید رجوع کنید.

باتوجه به یادآوری اشکال هندسی به جدول سمت راست مراجعه کنید..

توجه داشته باشید که "چند ضلعی های منتظم " چند ضلعی هایی را گویند که طول ضلعها مساوی وزاویه ها همه یک اندازه باشند. وباید  بدانیم که

همه ی چند ضلعی ها منتظم نیستند .

محیط چند ضلعیهای منتظم=یک ضلع×تعدادضلع

 

محیط دایره:

مجموعه نقطه هاروی یک سطح که با  فاصله یکسان از یک نقطه مرکزی  باشند  یک دایره را می سازند.


C=2πr=πr
C=2πrاگر شعاع دایره  معلوم باشد.
 
محیط دایره= 2برابرشعاع×3.14


 

اما اگر قطر دایره معلوم باشد:محیط دایره =قطر×3.14


 C=πd       قطر = d

ر محیط را برقطر تقسیم کنی مثال 1:

اگر دورمیدانی به قطر 0.8کیلومتر را دوبار می دویم چقدر طی کردیم؟.

محیط= 3.14 × قطر

π=3.141592654عدد پی که مافقط 3.14 را حساب می کنیم.
C=πr = (3.14)(0.8) = 2.512 کیلومتر (یک بار)
2×(2.512) = 5.024 = 5 کیلومتر در 2بار
میتوانید تقریب بزنید..


 مثال 2:زمینی داریم به شکل یک ساره 5پر که نامنظم است وطول ضلعها به ترتیب در تصویر می بینید:
2 و 1.5 و 1 و 2 و 1.5 و 2 و 2 و 3 و 2.5 و  متر2است.محیط  این  زمین چقدر؟

محیط = 2 + 1.5 + 1 + 2 + 1.5 + 2 + 2 + 3 + 2.5 + 2
 = 19.5 متر

 


"(توجه کنید که  یاد گیری مساحت ومحیط اشکال هندسی بسیار اهمیت دارد."

 اگر یاد نگیرید ونسبت به یادگیری این ها بی اهمیتی کنید در طول سالهای بعد در بخش ریاضی مثل این است که در یک مسیر پر پیچ وخم سر در گم هستید .

 اما اگر به خوبی یاد بگیرید .درس ریاضی برای شما دوست داشتنی وشیرین خواهد بود .

مساحت ها=توجه داشته  باشید که واحد اندازه گیری  مساحت واحد مربع است. مثلا مترمربع ،سانتیمترمربع و....

Area of Triangle

 مساحت (مثلث)

A=1/2bh

مساحت مثلث= نصف حاصلضرب قاعده در ارتفاع


Equilateral Triangle

 مساحت (مثلث متساوی الاضلاع)

s=ضلع  اگر ارتفاع معلوم نباشد.از فرمول زیر:

یکچهارم مجذورضلع در رادیکال3

اگر ارتفاع معلوم باشد:از فرمول زیر

یا
مساحت مثلث= نصف حاصلضرب قاعده در ارتفاع

h=ارتفاع           قاعده=b

A=1/2bh

Rectangle

 مساحت (مسططیل)

A=bh

h=عرض یا بلندی یا پهنا        طول=bیا

  مساحت (مستطیل) = (طول)×(عرض

Square

 مساحت (مربع)
=مجذور یک ضلع=ضلع×ضلع
                    A=s2=bh

به مربع مستطیل هم می توان گفت.اما هرمستطیلی مربع نیست.

Rhomboid  مساحت(متوازی الاضلاع

h= بلندی        قاعده=bیا

مساحت=قاعده×ارتفاعA=bhقاعده کوچکArea of a Trapezoid

قاعده بزرگ

 مساحت (ذوزنقه
نصف حاصلضرب مجموع دوقاعده ×ارتفاع

(A=1/2h(b+B)

b=قاعده کوچک                B=قاعده بزرگ   

h=ارتفاع

Area of a Rhombus

d1=قطرکوچک 1
d2= قطربزرگ2

 مساحت  (لوزی)

ّّ                  A=1/2dd2

مساحت لوزی= نصف حاصلضرب قطر کوچک وقطربزرگ

یاA=bh

 مساحت  (دایره)

A=πr2

مجذورشعاع ×3.14   یاشعاع×شعاع× 3.14

مساحت قطاع دایره
(قطاع یعنی قسمتی از دایره ویا تکه ای ،قسمتی از یک پیتزا)

قطاع می تواند کسری از دایره باشد. =نصف ، ربع  ،  ویک دوازدهم و....
      .   


نصف دایره
= قطاع
(نصف دایره = نصف مساحت دایره)

مساحت این قطاع A=1/2πr2


ربع -دایره
(1/4 دایره = 1/4 از مساحت)
A=1/4πr2


یک کسری از دایره
یعنی اگر دایره 360 درجه باشد وما قطاع دایره ای به اندازه 30 در جه داشته باشیم باید مقدار درجه را بر360 تقسیم کنیم تا کسر به دست آید
()

n=30 درجه
اگرn  تعداد درجه قطاع باشد،

کسر قطاع 360÷30=n/360

 30/360=یک دوازدهم

اگر اندازه کمان) یاقسمتی از محیط  دایره را داشته باشیم مساحت قطاع را  بخواهیم :
کمان دایره= CS  

A=C2πr
πr2×

             Area of a Regular Hexagon   Area of a Regular Polygon   Area of a Regular Polygon  

میتوان به مثلث های مساوی قسمت کنیم. ویا راه های مختلف ....


مساحت(چند ضلعی های منتظم )

=نصف محیط چندضلعی × ارتفاع

ارتفاع چند ضلعی =فاصله مرکزتا وسط ضلع

A=1/2ap

 

چند صلعی  که همه ضلع ها یش با هم مساوی باشند.

a = ارنفاع
p =محیط

Image result for ‫چند ضلعی‬‎


علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 
حمید
سه شنبه 2 بهمن 1397 02:12 ب.ظ
سلام. یه سوالی برای من پیش اومده. ما یك مستطیل با طول و عرض مشخص داریم مثلا 4 و 5 - حالا چرا محیط این مستطیل میشود 18 ولی مساحت آن میشود 20 . مگر فضایی كه این مستطیل اشغال میكند یكی نیست. چرا این دو با هم متفاوتند. ممنون.
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : محیط مجموع طول وعرض×2
مساحت حاصلضرب طول در عرض
فضایی که اشغال میکند =مساحت قاعده ×ارتفاع
/////////////////
شنبه 1 اردیبهشت 1397 04:28 ب.ظ
عالییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی بودی
دوشنبه 30 بهمن 1396 09:47 ب.ظ
سلام میشه مساحت یک چهارم سه چهارم ونصف دایره را بگید
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : یک ششم عددپی
.....
چهارشنبه 11 بهمن 1396 06:34 ب.ظ
میشه مساحت ربع دایره رو بگید
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : شعا×شعاع×3.14 )÷4
Hamed
شنبه 16 دی 1396 12:12 ق.ظ
سلام من ترم اخر مهندسی برق هستم و مقطع لیسانس رو تموم میکنم تا حالا فرق محیط و مساحت رو نمیدونستم و برای اینکه ببینم سطح مقطع سیم یعنی چی کم کم وارد سایت شما شدم و الان همه چی رو فهمیدم و افسوس میخورم که چرا فقط در دوران تحصیل این ها رو حفظ میکردم و اصلا نیازی به حفظ نبود و با دونستن مفهوم میتونستم فرمول رو بنویسم
نمیخوام راجع به مشکل و معلمایی که درست درس نمیدن بگم من معلمای با شرافت هم داشتم یکی از اساتید باشرافت شما هستید خدا خیرتون بده و دانش آموزاتون قدر استاد بزرگی چون شما رو بدونن
Hamed
شنبه 16 دی 1396 12:09 ق.ظ
سلام من ترم اخر مهندسی برق هستم و مقطع لیسانس رو تموم میکنم تا حالا فرق محیط و مساحت رو نمیدونستم و برای اینکه ببینم سطح مقطع سیم یعنی چی کم کم وارد سایت شما شدم و الان همه چی رو فهمیدم و افسوس میخورم که چرا فقط در دوران تحصیل این ها رو حفظ میکردم و اصلا نیازی به حفظ نبود و با دونستن مفهوم میتونستم فرمول رو بنویسم
نمیخوام راجع به مشکل و معلمایی که درست درس نمیدن بگم من معلمای با شرافت هم داشتم یکی از اساتید باشرافت شما هستید خدا خیرتون بده و دانش آموزاتون قدر استاد بزرگی چون شما رو بدونن
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : عزیزم ارزوی موفقیت برایت دارم
یکشنبه 30 مهر 1396 10:40 ب.ظ
چند نقطه روی محیط مربع وجود دارد که فصلهشان از قطر برابر با عدد پی تقسیم بر ۲ باشد
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 4
بهار
جمعه 5 خرداد 1396 07:18 ب.ظ
سلام میشه محیط ربع دایره رو بگین
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : محیط دایره تقسیم بر4 + دوشعاع
لبو
چهارشنبه 26 آبان 1395 04:41 ب.ظ
محیط انواع مثلث بذارید
دوشنبه 3 آبان 1395 05:08 ب.ظ
سلام ممنون علیه شما کجا کار می کنید ؟؟؟؟؟؟؟؟
فائزه
شنبه 20 شهریور 1395 08:27 ب.ظ
سلام خانم فتحی خسته نباشید
ببخشید قطر دایره چه کسری از محیط دایره هستش
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : تفریباثلث
جمعه 21 اسفند 1394 04:35 ب.ظ
خانم فتحی می توانید درباره مربع،لوزی،مستطیل،ذوزنقی توضیحاتی بدهید
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : http://fathi5.mihanblog.com/post/1280
ساناز
سه شنبه 24 تیر 1393 12:25 ب.ظ
خانوم فتحی جوابم رو بدید
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : سلام عزیز دلم.من میدانم درد پدرت را تو هم احساس می کنی و با او درد می کشی اما نباید خود را ناراحت نشون دهی بلکه به مامانت و پدرت هردو با حرف های قشنگ و شاد روحیه بده و بهشون تلقین کن چیز مهمی نیست و بزودی خوب میشه و همنطور هم هست.و با تلفن به بابات بهش روحیه بده ومامانت را هم با شوخی های مودبانه شاد کن.ولی خود در تنهایی برای سلامتی همه مریضها نه فقط بابات قران و دعا و یا فقط صلوات بفزست .طوری که فقط خودت بدانی و خدا


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic