آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

محیط ومساحت اشکال هندسی مسئله

تاریخ:پنجشنبه 12 تیر 1393-10:07 ق.ظبرای حل مسئله ها  نیاز به فرمولها داریدبه لینک زیر مراجعه کنید "

مساحت و محیط اشکال هندسی

میخواهیم تعدادی مسئله در رابطه با مساحت حل کنیم ...

 
1.

مثلثی داریم به قاعده 28 س وارتفاع 20س ویکیازضلع ها 24 سانتیمتراست.مساحت چند سانتیمترمربع است؟.

دقت کنید که در اطلاعات مسئله چون قاعده وارتفاع را داریم به ضلع که24سانتیمتراست نیازی نداریم..

A=1/2bh

مساحت مثلث= نصف حاصلضرب قاعده در ارتفاع
            280=2÷(28×20)


 
2.

  متوازی الاضلاعABCD
  به قاعده8س وارتفاع9 سانتیمتر داریم که یکی ازضلعها 10 سانتیمتر است.پیداکنیدمساحت متوازی الاضلاع را.

ارتفاع از راس به قاعده باید عمود شود وزاویه راست بسازد.قاعده  نظیرهم که 8 سانتیمتر است.

پس ما به  10اندازه ضلع،، نیازی نداریم .

= بلندی        قاعده=bیا

مساحت=قاعده×ارتفاعA=bh

72سانتی مترمربع72=9×8 
3.

مثلث منفرجه الزاویه داریم به قاعده20 س وارتفاع نظیر 16 سانتیمتر مساحت چقدر؟.

Iتوجه کنید که دوارتفاع منفرجه الزاویه درخارج مثلث رسم می شود..

A=1/2bh

مساحت مثلث= نصف حاصلضرب قاعده در ارتفاع
            سانتیمتر مربع160=2÷(16×20)


 

4.

دایره ای به قطر 10 سانتیمتر مساحت چقدر؟.

درحل مساحت دایره به شعاع نیاز داریم زیرا

مساحت دایره=شعاع×شعاع×3.14

A=πr2

شعاع5=2÷10

78.50=3.14×5×5 سانتیمترمربع

 

5.

ذوذنقه ای داریم  به ارتفاع26 س و قاعده کوچک20 سانتیمتروقاعده بزرگ42سانتیمتر وطول دوساق28و35 سانتیمتر. مساحت چقدر؟

توجه کنید که برای محاسبه مساحت ذوزنقه به اندازه دوقاعده وارتفاع  نیاز داریم وطول دوساق را نیاز نداریم..

806=2÷26×(20+42)

نصف حاصلضرب مجموع دوقاعده ×ارتفاع

(A=1/2h(b1+b2)

b1=قاعده کوچک         b2=قاعده بزرگ   h=ارتفاع


 
6.

مساحت مستطیلی به قطر17 س وعرض8 سانتیمتر چقدر؟.

شمابرایمساحت مستطیل به طول وعرض نیاز دارید. ام دراین مسئله  برای محاسبه طول باید از فرمول فیثاغورث   استفاده کنید . با رسم قطر مستطیل به دو مثلث قائم الزاویه تقسیم شد که وتر ویک ضلع راداریم .از فرمول :

مجذوروتر=حاصل جمع مجذوردوضلع مجاور زاویه راست

b2+a2=c2

172=82+x2

x=15   طول

مساحت=طول ×عرض=15×8=120


مسائل راحل کنید وبرای درستی  پاسخ  به ادامه  مراجعه کنید. 

1.

یک فلوت زن با دوستانش دراطراف یک میدان 5 ضلعی  منتظم به ضلع 85متر قدم میزدند. درآخرمتوجه شدند 3بار این میدان را طی کرده بودند.چند متر آنها قدم زدند.؟

انتخاب گزینه:

255 متر
500 متر
1275 متر
1530 متر


 

 

2.

 

مساحت مستطیلی به قطر13 س وعرض12 سانتیمتر چقدر؟.

 

انتخاب گزینه:

 30
34 
47
60 


 

 

3.

 

 

محیط یک ذوزنقه متساوی الساقین 92سانتیمتر است.
  اگرطول یک ساق=  x  و قاعده ها 

x+2  و  x+10 باشد مقدار x   را پیدا کنید.

انتخاب گزینه:

10.7
20
26.7
40


 

 

4.

ذوذنقه ای داریم  به ارتفاع10 س و قاعده کوچک8  سانتیمتروقاعده بزرگ28سانتیمتر وطول دوساق12و15 سانتیمتر. محیط چقدر؟.

 

انتخاب گزینه:

56 س.
63 س.
73
س
280
س


 

 

5.

قطر دایره ای 15 سانتیمتر است . محیط دایره چقدر؟.

انتخاب گزینه:

22.5 س.
47.1 س.
94.2 س.
176.6 س


 

 

6.

 

یک سگ کنجکاو  می خواست از میان حلقه نمایش بپرد اوبه فضایی به پهنای 36  سانتیمتر  نیاز داردتا از حلقه عبور کند.اگر محیط حلقه  79.6  سانتیمتر باشد ،

آیامی تواند از این حلقه عبور کند؟? 

انتخاب گزینه:

بله
خیر 

 

7.

 محیط یک پیتزا =72.5 سانتی متر است. لیست محیط جعبه ها را در گزینه ها ببینید کدام جعبه برای این پیتزا مناسبتر است؟ 

انتخاب گزینه:
23
24
73
96

 


 

 

8.

مایک باغچه سبزیجات  داریم.، به محیط 16.8 متر وطول باغچه

5.05 متر عرض باغچه چقدر بوده است؟ 

انتخاب گزینه:

3.35 m
5.05 m
6.3 m
10.1 m 


 

 

9.

زمینی به عرض00 12دسیمتر وطول   400 متر داریم .  محیط زمین چقدر؟?

انتخاب گزینه:

3200 متر
520 متر
متر 1600
متر 1040  


 

 

10.

"اگر طول مستطیلی15 سانتیمتر ومحیط آن 46 سانتیمتر هست. اگر حلزونی   قطر مستطیل را طی کند ، چقدر طی خواهد کرد؟"


انتخاب گزینه:

8 س
15 س
  16 س
  17 س  


 


 

11.

یک ضلع 6ضلعی 12.5 دسیمتر است  اگر دوراین 6 ضلعی را اندازه بگیریم  .چقدر  می شود؟

انتخاب گزینه:

62.5 دسیمتر
75 دسیمتر
  125 دسیمتر
130.5 دسیمتر
 

12.

در مثلثی ضلع, AB = 8 و
AC
= 10.  محیط مثلث 3برابرضلع ABباشد طول ضلع

BCچقدر؟

انتخاب گزینه:

6
8
10
24 

 

13.

محیط این شکل چقدر؟.


 

انتخاب گزینه:

34 cm
34  سانتیمتمربع.
56 cm
56 سانتیمتمربع 

 

14.

محیط این شکل چقدر؟.


 

انتخاب گزینه:

68 cm
76 مربع cm
96 cm
101 cm 


 

15.

 

باغچه ای  داریم که قسمتی مستطیل شکل است به طول 9متر وعرض 6متر

ازطرف عرض ،زمین  نیم  دایره شکل

داریم که قطر زمین با عرض زمین برابر است  .اگر دور زمین را نرده   بکشیم، چقدر نرده لازم است؟ 

با تقریب کمتراز 10.

انتخاب گزینه:

93.4
61.7
42.8
32.8


پاسخ ها=  1-  3           2- 4          3- 2               4- 2                     5-2                  6- 2                       7- 4              8- 1  
       9 -  4                       10- 4                  11- 2                 12- 1                  13- 3            14- 3               15-  4
                       
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 
امیر حسین
یکشنبه 23 اسفند 1394 03:32 ب.ظ
عالی بود خوشم اومد
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی :


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic