آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

زاویه

تاریخ:جمعه 10 مرداد 1393-12:40 ب.ظ


مثال1

BCD زاویه نیم صفحه

باتوجه به شکل اندازه هر زاویه را حساب کن.

c + 180° = 180° (BCD  زاویه نیم صفحه)
c = 180° – 100°
c = 80°
همچنین b = c, زیرا مثلث متساوی الساقین, پس b = 80°.
a + b + c = 180° (مجموع  زاویه های داخلی مثلث= 180°)
پس:
a =  (80° + 80°)-180
پس a = 20°

مثال 2

خطی مورب دوخط موازی را قطع کرده a = 65°, باتوجه به شکل اندازه هر زاویه را حساب کن..

b = 180° – a (وb, aمکمل هستند.
مجموع دوزاویه مکمل  180°)
b = 180° – 65°
b = 115°
c = a = 65° (دوزاویه متقابل به راس هستند.)
d = b = 115° (زاویه های متشابه یا نظیر, چون دوخط موازی هستند.)
e = a = 65° (زاویه های متشابه یا نظیر)
f = a = 65° ( زاویه های متناوب)

مثال 3

اگر   روی شکل بالا هر 10 سانتیمتر را100 متر  فرض بگیرید

1 cm ≡ 10 m.

فاصله  ABرا تخمین بزنید:

اندازه ها به این صورت:

m100 ≡ 10 cm, 80 m ≡ 8 cm, 60 m ≡ 6 cm

روی جدول شطرنجی رسم کردیم:

درحقیقت   رو جدول, AB = 11.7 cm, ماداریم AB = 117 m.

تمرین

سوال

باتوجه به شکل ها اندازه هر زاویه چند درجه؟

(a)
 
c = 180° – 63°   (زاویه های مکمل)

= 117°
a = 63°   (متقابل, زاویه های متشابه)
b = 180° – a   (مکمل)

= 180° – 63°

= 117°

(b)

a = 48°   (متقابل, زاویه های متشابه)
b = a   (متقابل به راس)

= 48°
c = 180° – 48°   (مجاور متشابه c
ومکمل 48°)

= 132°

سوال

اندازه هر زاویه چند درجه؟:

                                                                    b=             c=                     d=             e=        =a
سوال

BCDE iذوزنقه است. اندازه هر زاویه چند درجه؟

p=               q=          s=      r=           x=     y=     =z
سوال
(a)

ساعت 3 هست زاویه بین دو عقربه چند درجه؟


 
زاویه بین دوعقربه ساعت در 1و35 دقیقه چند درجه است؟فرمول:(5.5×دقیقه)-(30×ساعت)

(a)

کدام زاویه ها مساوی هستند؟?

 

سوال

شکل از 3 لوزی سفید و3لوزی ساه درشت شده  ضلعها همه مساوی  وموازی هستند. یکی از زاویه ها ی لوزی=70 درجه 

(a)

اندازه  زاویه k    زاویه مجاور 70 درجه چند درجه؟

      ...=k
(b)

زاویه  mچند درجه؟       m =


سوال

       زاویه های خارجی   a,b,cاین مثلث را باتوجه به اندازه  های داده شده حساب کنید.

(a)


a

مایک لوزی رسم کردیم ویکی از زاویه های خارجی را 50 درجه قراردادیم دو زاویه مجاورهم داخلی لوزی   d وeهر یک چند درجه؟

            e=          =d

سوال

به مثلث توجه کنید:

ضلع AB مساوی AC.
ضلع BD iمساوی BC.
اندازه زاویه  x=

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic