آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

جذر تقریبی یک عدد 6رقمی گام به گام3

تاریخ:یکشنبه 19 مرداد 1393-12:41 ب.ظ


عبارت جبری- مشابه- کلاس هفتم

جذرتقریبی

گویا کردن- رادیکالها

رادیکال-ضرب-تقسیم-گویا کردن رادیکال درس3

جذر - ساده کردن رادیکال -جمع وتفریق درس2

جذر-مجذور-ریشه عدد-رادیکال -کلاس هفتم درس1

دنباله درس گویا کردن رادیکال

جذر تقریبی یک عدد 6رقمی که تا 2رقم اعشاری هم  پیشروی کنیم. وقتی می گوییم 2رقم  پیش روی یعنی باید ممیز و4صفر سمت راست این عدد 6 رقمی  بگذاریم

مثال :e:  √297 504 تا دورقم اعشاری جذر را محاسبه کنید.

عدد را از سمت راست  به چپ، دورقم دورقم  جدا می کنیم. دراینجا دورقم 04 و75 جدا شده و29 می ماند . جذر تقریبی که به  29  نزدیک است   عدد 5  است .25=5×  5 که از 29 کم می کنیم.      5 جذرما
  04.75.29


    5 جذر
  04.75.29


  25-


  75   4

5529.75.29√
10=2×5


  25 -
(--10)


75   4

4

504. 75.29√
10=2×5


  25-
416=4×104)


75  
4
گام1)مجذور5مساوی25, را زیر 29 می نویسیم وازهم کم می کنیم.سپس یک جفت عدد بعدی (75)را پایین اوردیم.. گام2)عدد5 بالای جذررا که زردرنگ شده پایین سمت راست نوشته و2برابر میکنیم بعد داخل پرانتز نوشته وسمت راست آن جای خالی می گذاریم . گام3)بعد فکر کنیم ببینیم در جای خالی سمت راست10 چه عدد ی بگذاریم وبعد در همان عدد ضرب کنیم تابه 475  نزدیک وکمتر یا مساوی شود.
 3 و4را امتحان می کنیم.
309=3×103
  416=4×104 می بینیم که 4 انتخاب شد .    عدد4 را بالا سمت راست 5 نوشتیم.


4

   5

04.75.29
10=2×5


 25-
416= 4×104


   75 4  6 1 4-
               
    
 5904
0


4

  5

    04

.75.29
10=2×5


 25-
(416=4×104)


75 4
108=2×54

16   4-
   (-- 108)    04
590

5 4 5

04

.75.29
10=2×5


  25-
(416=4×104)


75  4
108=2×54

16   4-
5425=5×1085)    04
590

گام4)حاصلضرب 416=x 104×4,را زیرعدد 475 نوشتیم وکم می کنیم.پاسخ 59 شد
.  تاکنون جذرما54 شده است.حالا یک جفت عدد بعدی (04) را پایین می آوریم.
گام5)عددجذرما که 54 شده را پایین سمت راست نوشته و2برابر می کنیم . مساوی 108 شد.بعد در پرانتز نوشتیم وسمت راست آن را خالی گذاشتیم.
گام6)بعد فکر کنیم ببینیم در جای خالی سمت راست  ---108 چه عدد ی بگذاریم وبعد در همان عدد ضرب کنیم تابه 5904  نزدیک وکمتر یا مساوی شود.
 45را امتحان می کنیم.
  5425=5×1085
1085می بینیم که 5 انتخاب شد .    عدد5 را بالا سمت راست 54نوشتیم.. تاکنون جذرما545 شده است.


5 4 5

00

.04 75
.29
10=2×5 25- 
(416=4×104)  75
 4
108=2×54


    16
  4-
(5425=5×1085) 
5904   0

5425  -

00
479 0


5 4 5

00

.04 75
.29
10=2×5

  25-
(416=4×104)

  75
 4
108=2×54


16
  4-
(5425=5×1085) 

04 59
1090=2×545)
25 54-
(--1090)
0079 04

  4. 5 4 5

00

.04.75.29√
10=2×5

   25-
(416=4×104) 75
  4
108=2×54


  16
  4-
(5425=5×1085
04 59
1090=2×545

25 54
(43616=4×10904)00
79 04
گام7)مابرای ادامه لازم است که ممیز2صفر به عددمان اضافه کنیم. و 2صفر را پایین می اوریم .برای ادامه مثل گام های قبل عمل می کنیم. حاصلضرب  5425=5×  1085  را  از 5904 کم می کنیم :
479=5904-5425

گام8)عددجذرمان  545 را 2برابر می کنیم.  1090=2×545 پاسخ را داخل پرانتز نوشتیم و سمت راست --1090را خالی گذاشتیم.  گام6)حالا ببینیم سمتراست --1090 چه عددی بگذاریم که در همان عدد ضرب شود به 47900 نزدیک وکمتر یا مساوی شود؟

43616= 4×10904 = 43616, بنابراین عدد4 درجای خالی مناسب است.ممیزرا دربالا سمت
راست جذر  545می گذاریم و4دهم را سمت راست ممیز می نویسیم که  تااکنون جذرما 545.4  شد.
 .

4. 5 4 5

00

.00.04.75.29√
10=2×5

 
  25-
(416=4×104)
   75  4
108=2×54 16   
4-
(5425=5×1085) 

5904  
5425-

  0

1090=2×545

00
0479

(43616=4×10904)     
16
436-


00
84 42
00

4. 5 4 5

00

.00.04.75.29
10=2×5

 
 25-
(416=4×104)


 75
4 0
108=2×54  16
4-
5425=5×1085

 
5904

(1090=2×545)
00
5425 -
43616=4×10904

16  
 436-
10908=2×5454
(-- 08 109)  
8400 42


43 .5 4 5

00

.00.04.75.29
10=2×5

 
 25-
(416=4×104)


 75
4 0
108=2×54  16
4-
5425=5×1085

 
5904

(1090=2×545)
00
5425-
43616=4×10904

16  
 436-
10908=2×5454
(-- 08 109)  
8400   42

بعداز کم کردن ، 4284  باقیمانده که 2صفردیگر پایین آوردیم. 

جذرمان یعنی 5454را 2برابر می کنیم.
داخل پرانتز نوشتیم وسمت راست حاصل را خالی گذاشتیم.رنگ زرد
درجای خالی عدد      -- 08 109  ما عدد3 را می گذاریم
327249=3×109083
100151=  327249 - 428400
چون 3 مناسب است . 3را بالا سمتراست جذر می نویسیم :
جذرما  =545.43
باقیمانده=10.0151


میتوانید جذر را باز هم ادامه دهید

e, 297504 = 545.43
جذرما  =545.43

باقیمانده=10.0151
e, 297504 = 545.43

در آخر ممیز جذر وباقی مانده را درج می کنیم.
تعدادارقام اعشاری جذر  نصف تعداد ارقام اعشاری عدد اصلی است.
تعدادارقام اعشاری باقیمانده مساوی تعداد ارقام عدد اصلی است.

امتحان جذر:

اگر یک جذر را درست انجام داده باشیم:

الف- دو برابر جذر به اضافه یک از باقیمانده ی جذر بزرگتر است.

ب- مجذور جذر به اضافه باقیمانده ، مساوی عدد داده شده است.

نکته/-اگر بخواهیم جذر یک عدد اعشاری را امتحان کنیم، در مورد قسمت الف قبل از درج ممیزها، امتحان جذر را انجام می دهیم.

امتحان جذر عدد0000 .297504 الف ) -                                     109086 < 1 + ( 54543 ) × 2

    ب ) -            297504 = 10.0151 + ( 545.43 × 545.43 )

جذرتقریبی یک عدد6رقمی
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 
مریم
چهارشنبه 10 تیر 1394 08:55 ب.ظ
خانم فتحی میشه در مورد بلوغ حرف بزنید
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : نه .وظیفه من نیست.در این مورد بهترین مشاور شما مادر و یا یکی از محارم خانم فامیلتان است.که چون به شما علاقه دارد بد اموزی نداشته و با دید مثبت صحبت خواهد کرد
شوکا
سه شنبه 9 تیر 1394 09:24 ب.ظ
سلام


شما از چه استانی هستید
شوکا
سه شنبه 9 تیر 1394 04:10 ب.ظ
چه کتابایی برای کلاس هفتم میتونم بخرم ؟
خیلی ازتون متشکرم
خداحافظ
شوکا
سه شنبه 9 تیر 1394 04:10 ب.ظ
چه کتابایی برای کلاس هفتم میتونم بخرم ؟
خیلی ازتون متشکرم
خداحافظ
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : ریاضی جویا مجد که بهتر است از کتاب کار شروع کنی و بعد بروی سطح بالاتر کتاب بگیری
مونا
سه شنبه 9 تیر 1394 04:05 ب.ظ
جواب نظر خصوصی که دادم رو ایننجا بدین
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : کدام نظر؟
شوکا
پنجشنبه 4 تیر 1394 07:34 ب.ظ
سلام.منم به جمع شما پیوستم.
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی :
مونا
شنبه 30 خرداد 1394 07:14 ب.ظ
من تیز هوشان قبول شدم
درصد قبولی تیز هوشان مدرسه سماواحد شیروان 13 نفر بود
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی :
مونا
شنبه 9 خرداد 1394 02:07 ب.ظ
سوال 37 تیزهوشان 95 چی شد
مونا
پنجشنبه 7 خرداد 1394 12:46 ب.ظ
سوالات نمونه خراسان شمالی95 94
رو هم بزارید لطفا
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : چون باید بعد از بررسی نظرات کلید اولیه توسط اساتید کلید نهایی منتشر شود و این کلید درنهایت به استانها برای تصحیح اوراق ارسال گردد و پارسال هم همین روال بود و آزمون18 اردیبهشت و نتایج اواخر خرداد آمد پس صبر داشته باشید.سوالات نمونه را هم باید اموزش شهرتون منتشر میکرد که نکرده و از شما هم گرفته اند پس چگونه سوالاتی را که بدستم نرسیده برایتان بگذارم
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات