آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

اندازه گیری دکا متر هکتومتر یارد فوت مایل جریب

تاریخ:جمعه 24 مرداد 1393-06:12 ب.ظ


اندازه گیری واحد

طول   هرکجا این/را دیدید:  (/علامت خط کسری یا÷ )می باشد.

سیستم متریک

1 میلیمتر  =  1/1,000 متر یک هزارم
1 سانتیمتر =  1/100 متر
1 دسیمتر  =  1/10 متر
1 متر (واحداصلی طول است.)
1 دکامتر  =  10 متر
1 کیلومتر  =  1,000 متر

واحد های طول درآمریکا وچند کشور دیگر

1 اینچ  =  1/36 یارد  =  1/12 فوت
1 فوت  =  1/3 یارد
1 یارد (واحداصلی طول)
1 چوب( میله)  =  5 1/2 یارد
1 furlongفورلانگ  (واحد طول  یک هشتم مایل  ) =  220 یارد  =  40 چوب

نکته:furlong =یک هشتم مایل

1 مایل  =  1,760 یارد  =  5,280 فوت
1 fathomفاتوم  =  6 فوت
نکته-fathomفاتوم =فاتوم‌، فادم‌، واحدى‌ از عمق‌ اب‌ برابر با صد و هشتادسانتى‌ متر
1 nautical ناتیکالمایل =  6,076.1 فوت
nautical ناتیکالمایل=واحدطول دریایی


تبدیل واحد ها

1 سانتیمتر  =  0.39 اینچ
1 اینچ  =  2.54 سانتیمتر
1 متر  =  39.37اینچ
1 foot  =  0.305 متر
1 متر  =  3.28 فوت
1 یرد  =  0.914 متر
1 متر  =  1.094 یارد
1 کیلومتر  =  0.62 مایل
1 مایل  =  1.609 کیلومتر

مساحت

سیستم متریک جهانی

1 سانتیمترمربع  =  1/10,000 متر مربع
1 دسیمترمربع  =  1/100 متر مربع
1 متر مربع (واحد اصلی مساحت)
1 آر  =  100 متر مربع
1 هکتار  =  10,000 متر مربع  =  100 آر
1 کیلومترمربع  =  1,000,000 متر مربع

واحد های سطح درآمریکا وچند کشور دیگر

1 اینچ مربع  =  1/1,296 یاردمربع =  1/144 فوت مربع
1 فوت مربع  =  1/9 یاردمربع
1 یاردمربع (واحداصلی سطح)
square rod1چوب مربع   =  30 1/4 یاردمربع
1 اکر  =  4,840 یاردمربع=  160 square rods( چوب مربع)
1 مایل مربع  =  3,097,600 یاردمربع  =  640 اکر
=اکرجریب‌ فرنگى‌ (برابر با ‏0‏6‏5‏3‏4پاى‌ مربع‌ و یا در حدود‏7‏4‏0‏4 متر مربع‌) براى‌ سنجش‌ زمین‌، زمین‌
(هواپیمایى‌)واحدى‌ براى‌ مساحت‌ سطح‌ زمین‌ برابر ‏7‏4‏0‏4 متر مربع‌
=acres

تبدیل واحدها

1 سانتیمترمربع  =  0.155 اینچ مربع
1 اینچ مربع  =  6.45 سانتیمترمربع
1 اکر  =  0.405 هکتار
1 هکتار  =  2.47 اکر
1 کیلومترمربع  =  0.386 مایل مربع
1 مایل مربع  =  2.59کیلومترمربع

حجم وگنجایش (مایع  )

سیستم متریک

1 سانتیمترمکعب =  1/1,000,000مترمکعب  کسری
1 سانتیمترمکعب  =  1/1,000 مترمکعب
1 مترمکعب =  1 استر (واحداصلی حجم)
1 میلی لیتر  =  1/1,000 لیتر  =  1 سانتیمترمکعب=1سی سی
1 سانتی لیتر  =  1/100  لیتر 
1 دسی لیتر  =  1/10  لیتر 
1 لیتر  =  1 دسیمترمکعب (واحداصلی گنجایش)
1 دکالیتر  =  10  لیتر 
1 هکتولیتر  =  100  لیتر   =  1/10 مترمکعب

واحد های حجم وگنجایش درآمریکا وچند کشور دیگر

1 اینچ مکعب  =  1/46,656 یارد مکعب  =  1/1,728 فوت مکعب
1  فوت مکعب  =  1/27 یارد مکعب 
1 یارد مکعب  (واحداصلی حجم)
1 fluid ounceفلوید انس امریکا =  1/128 امریکا گالن  =  1/16  پینت امریکا.
1 فلوید انس انگلیس  =  1/160 گالن انگلیس  =  1/20 پینت انگلیس
1 پینت  =  1/8گالن =  1/2 کوارت
1 quartکوارت  =  1/4 گالن
1 گالن آمریکا (واحداصلی مایعات در آمریکا)  =  231 اینچ مکعب
1 گالن انگلیس (واحد گنجایش مایعات در کشورهای مشترک المنافع)  =  277.4 اینچ مکعب
1 پینت  =  1/64 بوشل  =  1/2 کوارت
1 dry quartکوارت  =  1/32 بوشل  =  1/8 پک
1peck پک  =  1/4 bushelبوشل
1 بوشل آمریکا  (واحد حجم در آمریکا)  =  2,150.4 اینچ مکعب
1 بوشل انگلیس (واحد حجم خشک مثل دانه ها ومیوه هادر کشور های مشترک المنافع )  =  2,219.4 اینچ مکعب

تبدیل واحد ها

حجم خشک شامل میوه ها دانه ها

1 سانتیمترمکعب  =  0.06 اینچ مکعب
1 اینچ مکعب  =  16.4 سانتیمترمکعب
1 یارد مکعب  =  0.765 cubic meter
1 متر مکعب  =  1.3 یارد مکعب 
1 میلی لیتر  =  0.034 fluid ounceفلوید انس
1 فلوید انس  =  29.6 میلی لیتر (سی سی)
1 U.S. کوارت  =  0.946 لیتر
1 لیتر  =  1.06 کوارت آمریکا
1 گالن امریکا  =  3.8 لیتر
1 گالن انگلیس  =  1.2 گالن امریکا  =  4.5 لیتر
1 لیتر  =  0.9 dry quartکوارت خشک
1 dry quartکوارت خشک  =  1.1 لیتر
1 دکالیتر  =  0.28 بوشل امریکا
1 بوشل امریکا  =  0.97 بوشل انگلیس =  3.5 دکالیتر


۱ جریب بین المللی برابر است با واحدهای متریک زیر:

 • ۴٬۰۴۶٫۸۵۶۴۲۲۴ مترمربع
 • ۰٫۴۰۴۶۸۵۶۴۲۲۴ هکتار

۱ جریب آمریکایی برابر است با:

 • ۴٬۰۴۶٫۸۷۲۶۱ متر مربع
 • ۰٫۴۰۴۶۸۷۲۶۱ هکتار

یک جریب (هر دو مقدار) برابر با موارد زیر هست:

 • ۶۶ فوت× ۶۶۰ فوت(۴۳٬۵۶۰ فوت مربع)
 • ۱ زنجیر× ۱۰ زنجیر(۱ زنجیر= ۶۶ فوت= ۲۲ یارد= ۴ رود(واحد)= ۱۰۰ لینکز(واحد))
 • یک جریب برابر است با ۲۰۸٫۷۱ فوت× ۲۰۸٫۷۱ فوت(یک مربع)
 • ۴٬۸۴۰ یارد مربع
 • ۱۶۰ perches. A perch is equal to a square رود(واحد) (۱ square rod is ۰٫۰۰۶۲۵ acre)
 • ۱۰ مربع chains
 • ۴ رود(واحد)
 • A chain by a furlong (chain ۲۲ yards، furlong ۲۲۰ yards)
 • ۱/۶۴۰ (۰٫۰۰۱۵۶۲۵) مایل مربع (۱ مایل مربع برابر است با ۶۴۰ جریب مربع)

در افغانستان هر جریب معادل 2000 متر مربع= با 6 دانگ است.یعنی زمینی با ابعاد 50متر در 40 متر.همچنان دانگ 333.333 متر است.
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 
مریم
سه شنبه 14 بهمن 1393 10:27 ب.ظ
بهتره واحدای ساده ام بذارین
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : مثلا؟


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic