آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

ضرب وتقسیم عدد های صحیح

تاریخ:چهارشنبه 29 مرداد 1393-07:15 ب.ظ

عددهای صحیح
ضرب عددهای صحیح
ضرب وتقسیم عددهای صحیح

الف) عددهارا بدون علامت درهم ضرب می کنیم  .10=2×5
ب) ببینیم 10- یا 10+  باشد. به قانون ضرب توجه می کنیم. مثبت ×منفی=منفی    پاسخ ما      10-=(2-)5
هر عددی سمت راست یا چپ پرانتز باشد در عدد داخل پرانتز ضرب می شود.
  

قانون  علامت حاصل ضرب و تقسیم
 عدد صحیح
مثبت×مثبت
مثبت
مثبت×منفیمنفی
منفی×مثبتمنفی
منفی×منفیمثبت

به تمریها وضرب علامت ها توجه کنید.

 
به قانون علامت ها توجه کنید:در کسرها  یا تقسیم هاهم علامت ها درهم ضرب می شوند.

هر عددی سمت راست یا چپ پرانتز باشد در عدد داخل پرانتز ضرب می شود.


   مثال 1. (2-) 5-  =   10 

 
  5(2-)   =   10- 

 
  12-
4-
  =  

 
   12 
4-
  =   −3 


2.  به ضرب علامتها توجه کنید.

منفی صورت × منفی مخرج = مثبت

مثبت صورت × منفی مخرج= منفی

منفی صورت × مثبت مخرج =منفی

.

a-
b-
  = +
a
b
  a-
  b
  =  −  a
b
    a 
b-
  =  −  a
b

دقت کنید که با مشاهده دقیق  بهتر به موضوع پی می برید .

   مثال 2. در صورت امکان ساده کنید و علامت ها ی صورت ومخرج را درهم ضرب کنید . 
2-
−6
  =+ 
1
3
 
  2-
6
  =   −  1
3
 
    1 
3-
  =   −  1
3

  تمرین1.   ضرب کنید.و علامت را دقت کنید.

   a)   7(8-) = 56-   b)   (7-)8 = 56-   c)   8(7-)  = 56-   d)   8-(7-) = 56
 
   e)   (3-)7 = 21-   f)   5(9-) = 45-   g)   6-(9-) = 54   h)   8-(4-) = 32

تمرین 2.   محاسبه کنید.  (تمرین های عددهای صحیح را انجام دهید به جمع وتفریق وضرب وتقسیم توجه کنید)

   a)   4 + 6 -= 2-   b)   4(6-) = 24-
 
   c)   (4-) + 6 -= 10-   d)   (4-)(−6) = 24
 
   e)   5 − 8×= 11-   f)   (5 − 8)×= −6
 
   g)   5 + 8 - 2 = 1-   h)    (8 + 2)- 5= 5-
 
   i)    3(6-)- 2= 20   j)   (2 − 3)(6-) = 6

مثال 3.( ab(−c   به این تمرین :  

اول عددپشت پرانتز راضرب کردیم   10-= (2-)  5- 

مثال دیگر:

   5را را در 2- ضرب کنید.وبه
عد علامت منفی را          (2-)
دخالت دهید  .
3-5  =   (10-)- 3
 
    =   10 + 3
 
    =   13

=     یا                                  13   =  10  + 3= (2-)5-3

مثال 3.( ab(−c   به این تمرین :به زبان دیگر از همان اول  10+= 2-×5-

                                                                                  13=3+10

 ab(−c

دراین تمرین    bc=   -b×-c+:

a + bc.

تمرین 3.   محاسبه کنید..

   a)    16=8+8=(4-)2- 8
  b)   19=10+9 = (2-)5 - 9
 
   c)   5-= (5-)3- 20-   d)   7-=70+63- (−7)9 -70-
 
   e)   3 +(9-) 4= 33-   f)   16-=5(2-)5- 6-
 
   g)   2-=(8 −4)2- 10-   h)   48=(12-)(4 −) = (10-2-)(8-4)

تمرین  4.  .   مقدار y را  در عبارت حساب کنید .درصورتی که   x    به ازای :  

y = 3x − 6.

مقدار    x    به ازای :   داده شده را به جای آن در عبارت قرار دهید ومحاسبه کنید.:

 x  =  0,   y  =  3* 0 − 6  =  0 − 6  =  −6.اگر

 x  =  1,   y  =  3* 1 − 6  =  3 − 6  =  −3 اگر

 x  =  −1,   y  =  3* −1 − 6  =  −3 − 6  =  −9اگر

 x  =  2,   y  =  3* 2 − 6  =  6 − 6  =  0اگر

 x  =  −2,   y  =  3* −2 − 6  =  −6 − 6  =  −12اگر

 x  =  3,   y  =  3* 3 − 6  =  9 − 6 = 3گر

 x  =  −3,   y  =  3* −3 − 6  =  −9 − 6  =  −15گر

  تمرین5.  مقسوم علیه های منفی عددها.

برای اطلاع بیشتر روی لینک کلیک کن.

مقسوم علیه اول

مقسوم علیه های منفی هر عدد را ببینید دقت کنید که اگر بین دوپرانتز علامت نباشد اعداد داخل پرانتز درهم ضرب می شوند.

   a)   (2-)(2-) =    b)  = (2-)(2-)(2-) = 8-
 
   c)   (2-)(2-)(2-)(2-) = 16   d)   (2-)(2-)(2-)(2−)(2-) = 32-

تمرین 6.   توجه کنید:

اگر تعداد مقسوم علیه عددی فرد باشد  عدداصلی منفی است واگر تعداد مقسوم علیه زوج بود  عدداصلی مثبت است.

  مثال4.   ضرب کنید :       = (5-)7(9-)2-

راه حل:.   ما درضرب بالا داریم: 

    = 5×7×9×2 = (5-)7(9-)2-

چون  ما اول همه اعداد  را ضرب درهم می کنیم و بعد علامتها را ضرب می کنیم.

تعداد علامتها  3تامنفی داریم که فرد است  : علامتها منفی ×منفی ×منفی =منفی  

                            630-   = 5×7×9×2 = (5-)7(9-)2-

درضرب اعداد جابه جایی هم  می توان حل کرد.

2-× 5× 7× 9 = 7× 7× 5× 2-
 
  10-× 63
 
 =630-

اگر در صرب اعداد صحیح به اعدادی برخورد کردیدکه حاصل ضرب آنها 10 یا 100 می شود را بیابید و در بقیه اعدا ضرب کنید

زیرا آسانتر وسریعتر به جواب می رسید.

مثلا 7.  ضرب کنید.. به  ضرب تعدادعلامتها  منفی یعنی  زوج وفرد توجه کنید.

   a)   2(3-)4  = 24-   b)   (2-)3(4-)  = 24   c)   (3- 4-)  2= 14-
 
   d)   (3-)(4-)(5-)  = 60-   e)   (1-)(2-)(3-)(4-) = 24
 
   f)    (2-)8(5-)7 = 560   g)   (8-)(3-)(4-) 25= −100× 24 = 2400-
 
   h)   (1-)(1-)(1-) = 1-   i)   (1-)(1-)(1-)(1-) = 1

مثال 8.   با توجه به مثال1و2 وتقسیم کسرهای عددصحیحساده کنید وعلامتها توجه کنید.

منفی صورت × منفی مخرج = مثبت

مثبت صورت × منفی مخرج= منفی

منفی صورت × مثبت مخرج =منفی
   a)   24-
  6 
  =   4-      b)    24
6-
  =   4-      c)   24-
 6-
  =  
 
   d)      3  
12-
  =   1
4
 -    e)    8-
20-
  =   2
5
     f)   18-
 42
  =-  3
7
 
   g)   2-
  =   2
3
-
   h)     2 
−3
  =   2
3
 -    i)   2-
3-
  =   2
3
 
   j)   12-
   3
  =   4-      k)    5-
20-
  =   1
4
     l)     3 
4-
  =  3  -
4
  ضرب کسرمثال 5. درضرب کسرها صورت×صورت   و  مخرج ×مخرج.
  
multiply signed numbers
 
 
c
d
*

a
b
 =  ac
      bd   

تمرین 9.  ضرب کسری عددهای صحیح. به حل توجه کنید.

  a)    21
  40
-=
21-
40
  =   3-
 5
   
× 7
8
  b)    x
8
-=
x-
  8
  =   1
 2
   
× x-
4
  c)  =
2x
  24
+=
  2x-
24-
  =   2-
3
  × 
 x
8-
  d)      x 
10
=
  3x
30
  =   3
5-
  × 
 x
6-
multiply signed numbersعلم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 
مهسا
سه شنبه 30 مرداد 1397 01:36 ب.ظ
عالی و درست بود
باران
سه شنبه 30 مرداد 1397 01:34 ب.ظ
بسیار عالی بود
پنجشنبه 4 مرداد 1397 12:47 ب.ظ
عااالی بود
فاطمه جون
شنبه 16 دی 1396 07:25 ق.ظ
عالییییی بود
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی :
امیر
دوشنبه 15 آبان 1396 09:29 ب.ظ
عالی ممنون
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic