آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

جذر - ساده کردن رادیکال -جمع وتفریق رادیکال

تاریخ:یکشنبه 2 شهریور 1393-02:09 ب.ظ

جذر-مجذور-ریشه عدد-رادیکال -کلاس هفتم درس1

جذر - ساده کردن رادیکال -جمع وتفریق درس2

ساده کردن رادیکال

تمرین 1.   برای ساده کردن رادیکال در درس  یک توضیح دادیم که به مقسوم علیه های عدداحتیاج داریم. ?از راه تجزیه درختی یا تجزیه خطی

به سوال زیر توجه کنید

   تمرین 2.   کدام درست است?    4√7   7×4 √  یا      7  √2  =    7×4 √   

   

می دانیم که البته چون 4مجذوراست از رادیکال خارج می شود.پس      √2   درست است.اما جذر7 به همان صورت نوشته می شود. چون جذر  کامل ندارد.

تمرین 3.   رادیکالهارا ساده کنید..  دقت کنید که هرعددرا در صورت امکان به صورت حاصل ضرب مجذور درعدد یا هرراهی که بتوان ساده کرد.    مجذور مثل:  4, 9, 16, 25, وادامه...

جذر28=            7   2=    .   4 7×4    = 28 

a)   جذر50  =   2   5=    .   25  2×25    = 50 

b) جذر 45 =    5   3=    .   5×9    = 45 

c)  جذر98= 2   7=    .   49  2×49    = 98 

d)   جذر48= 3   4    3×2×2×2×2    = 48  √   خلاصه کردیم.

e)    جذر300= 3   10    3×100    = 300 

f)  جذر150=  6   5=    6×25    =  150

g)  جذر80= 5   4   5×16    =  80

رادیکال کسری را ساده کنید.

تمرین 4.   به ساده ترین صورت رادیکال های کسری را بنویسید..

  a)        
20
   2
= 4×5
   2
= 5 2
  2
= 5 √ساده شد 2بر2
  b)   
72
   6
=2×36
   6
=2 6
  6
=5 √ساده شد 6بر6
c) 22
   2
= این رادیکال ساده نمی شودزیرا 22 از ضرب2×11 هست که هیچکدام مجذور نیستند.

       جمع وتفریق :رادیکال هارا ساده کنید.

  باتوجه به قانون علامتهای وجمع وتفریق عددهای صحیح ،رادیکالهاییکه جذ ر ها مساوی دارند یعنی عددزیر رادیکال وفرجه رادیکال(عددبالای رادیکال)دارند را انتخاب کرده وعددهای صحیح سمت چپ رادیکالهای مشابه را جمع یا تفریق می کنیم ( باتوجه به قانون عددهای صحیح

                                            جمله های مشابه هم رنگ هستند.

 7+ √8 + √4- = 7+   3 √2+   3 √6 2 5 -


شرح موضوع:توجه کنید که 3 √2و   3 √ 6 مشابه هتند که فقط عددهای بیرون رادیکال
یعنی6و2 جمع شدندوجذر3 هم  همان طورکنار 8 می نویسیم.   3 √8

وبرای 2 5 - √ 1توجه کنید که  را   یک رادیکال 2 می خوانیم   1    ولی عددیک را نمی گذاریم مثل    
√ 5- و1مساوی4 که پاسخ ما    √4-     شد. در آخرعدد7 را  درکنار پاسخ می نویسیم.زیرا مشابه ندارد.

تمرین 5.   اول رادیکالهارا  ساده کنید به  جمع وتفریق  رادیکالها.

a)    ساده کن بعد جمع یا تفریق کن           √5 =    2 √2+   2 √3 8 + 18 

  b) ساده کن بعد جمع یا تفریق کن   = 49×3 √225×3 √4+ 3147 2- 75  √4
 
  =   33 √2×7- √5×4 
 نکته:جذر 25یعنی 5 از رادیکال خارخ شده درعدد4 ضرب می شود.
همینطو جذر49 در عددپشت رادیکال ضرب شده
                     جواب:         3√7 =  31+  3 14- 20
 
 تمرین 2 ساده کن بعدجمع وتفریق کن


=16×7  2- 22×4 7×4 √3 1122+  88 - 28 √3
 
  √ 4×2- 22 2 + 7 √2×3                               

  =     8- 22 2 + 7 6  
  22 2 +  7 √2-

 تمرین 3 ساده کن بعدجمع وتفریق کن
   6×4 6×9 √+3   24 √+ 54√+3

=
6 2+  6 √3+3
 
=6 26 3+3
  =   6 3+5
 تمرین 4 ساده کن بعدجمع وتفریق کن
 
 2×64 2×9 √-1   128 √+ 18√-1
= 2 √82 √ 1-3

= 2 8 +  2 √ 1-3
   2 √ 1+5

تمرین 5 ساده کن بعدجمع وتفریق کن
 
                             
2 √2 -4
    2
=2×4 √-4
   2
=8 √-4
  2
=ساده شد 2بر2

   2یاهرجمله از صورت  با مخرج ساده شد:             
                  =2 √4-2
  2
     2 √-2 =    جواب                            
         تمرین 6 ساده کن بعدجمع وتفریق کن                
  a)
   
5یاهر دو جمله از صورت با مخرج ساده شد:                2√+2 =  جواب 
2 √10+5
   5
=2×25 √+10
   5
=50 +10
  5

    
=
تمرین 7: ساده کن بعدجمع وتفریق کن

هرجمله از صورت با مخرج بر2 ساده شد:             
      جواب:            =2 √+3      =
  3
درس بعدی ضرب وتقسیم رادیکالها
6 √6+2
   6
=6×4 √+6
   6
=24 +6
  6علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 
چهارشنبه 7 فروردین 1398 01:14 ق.ظ
جواب رادیکال 2 منهای 1ضربدر رادیکال 2منهای 3 چند میشه
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : منهای4 رادیکال2
سارا
یکشنبه 9 دی 1397 04:26 ب.ظ
شما تو سوال دو بعد از اینکه ضرب اعداد رو بغل رادیکال بنویسید جمع و تفریق کردید طفا جواب بدید
امیر
دوشنبه 19 شهریور 1397 04:08 ب.ظ
سلام۶۵√چطوری ساده میشه
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : تقریبا8.06
دنیز
پنجشنبه 18 مرداد 1397 02:32 ب.ظ
با سلام . رادیكال ٣ به توان دو به علاوه ی ٤ به توان دو چند میشه ؟ ( زیر یك رادیكال هستند و فرجه ٢ است )
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : زیر رادیکال به توان برسان=رادیکال25 شد
جواب=5
صبا
چهارشنبه 16 خرداد 1397 12:37 ب.ظ
منفیه رادیکال سه منهایه رادیکال پنج رو میشه یاد بدید با جواب؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : قدر مطلق نبوده
رادیکال3=تقریب1.7
رادیکال5=تقریب2.2
جواب=3.9
سدنا
جمعه 4 خرداد 1397 04:39 ب.ظ
سلام جواب رادیکال 9 با مجذور3 چند میشه لطفا جواب بدین عجله دارم
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : رادیکال 9 =3 با 9=12
سه شنبه 1 خرداد 1397 12:04 ق.ظ
جواب3 بعلاوه رادیکال 5 چند میشود
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : تقریبا5.2
reza
چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 05:03 ب.ظ
سلام
آیا اعداد رادیکالی اول می شوند ؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : رادیکال4=2
رادیکال9=3
یکشنبه 12 فروردین 1397 06:09 ب.ظ
سلام پاسخ رادیکال۱-۴ چند میشه؟
ممنون
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 1.73
ندا
پنجشنبه 17 اسفند 1396 10:52 ق.ظ
سلام جواب رادیکال 9+25 چند میشه؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : رادیکال34=5.83 وعدد گنگ است
Mahsa
شنبه 27 آبان 1396 05:41 ب.ظ
سلام ممنونم عالی بود
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی :
sajede
پنجشنبه 11 آبان 1396 04:56 ب.ظ
سلام میشه فرجه رو توضیح بدین؟
ممنون بابت مطلبتون عالی بود
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : عدد بالای رادیکال
جمعه 28 مهر 1396 03:01 ب.ظ
رادیکال ۲۷با فرجه ۶چند میشه
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 1.7
Mahdi.sfr
جمعه 14 مهر 1396 03:25 ب.ظ
۲۰رادیکال۳ منهای ۲۰رادیکال۲ چند میشود؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : حل ندارد مگر تقریب 2و3 را جذر بگیری ودر20 ضرب کنب وبعد جمع کنی
pooryamaleki
یکشنبه 5 شهریور 1396 12:15 ب.ظ
رادیکال ۱۳ منهای رادیکال ۱۵ چندمیشه
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : ازهم کم نمیشوند مگر جذر تقریب بگیریدوازهم کم کن
13 تقریب=3.6
تقریب15=3.87
pooryamaleki
یکشنبه 5 شهریور 1396 12:11 ب.ظ
حاصل عبارت زیر را به دست آورید رادیکال ۲۱۳ منهای رادیکال ۱۵
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : از رادیکال3 فاکتور بگیر
( رادیکال5 -رادیکال71 ) رادیکال3
yekta
یکشنبه 22 مرداد 1396 04:08 ب.ظ
باسلام.ببخشید یک سوال داشتم.اگر ما بخواهیم 1 رزا به علاوه رادیکال 3 کنیم،آن وقت جواب چی خواهد بود؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 1+ رادیکال3= تقریبی=2.7
حدیث
پنجشنبه 8 تیر 1396 01:14 ق.ظ
سلام شما سوال ششم ابتدایی هم پاسخ میدین ممنون میشم جواب بدین
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : بله اما الان خانم فتحی مسافرتند
جمعه 5 خرداد 1396 09:30 ب.ظ
دو رادیکال 16 بافرجه 3-5رادیکال54 بافرجه 3 چند میشه
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : دو رادیکال 16 بافرجه 3=4 رادیکال2 فرجه 3
5رادیکال54 بافرجه 3 =15 رادیکال2 فرجه3
منها کرده=منفی11رادیکال2 فرجه3
sana
سه شنبه 15 فروردین 1396 10:31 ب.ظ
مرسی ممنون
فتحی
شنبه 12 فروردین 1396 11:32 ب.ظ
اقا فتحی سلام من تو مبحث رادیکال وجذر مشکل دارم کمکم کنید
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : http://fathi5.mihanblog.com/post/1704
sana
جمعه 11 فروردین 1396 02:26 ق.ظ
میشه جواب بدین؟ عجله دارم
sana
پنجشنبه 10 فروردین 1396 09:25 ب.ظ
میشه جواب بدین؟ عجله دارم
sana
پنجشنبه 10 فروردین 1396 09:08 ب.ظ
حاصل جمع رادیکال 2 + رادیکال 18
آیا جواب(4sqrt(2 میشه؟؟
[چهار رادیکال دو]
میشه توضیح بدید راه حل رو؟؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 4 رادیکال2
ملیکا
چهارشنبه 9 فروردین 1396 03:53 ب.ظ
رادیکال ۶۴به توان دو با فرجه۳ چطوری حلش کنم؟؟؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 64=2به توان12 حالا توان 12 را با فرجه3 ساده کن=2به توان4
Maneli
جمعه 20 اسفند 1395 12:45 ب.ظ
سلام ببخشید رادیکال یک چاهارم به علاوه رادیکال هشت به علاوه دو به علاوه رادیکال چهار به علاوه چهار میشه چند؟؟؟؟؟
ممنون
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : دقیق نیست که هردوعدد زیررادیکال است یا چطور
ابوالفضل
دوشنبه 16 اسفند 1395 08:52 ب.ظ
سلام چرا سوال منو پاک کردید من از شما سوال میپرسم بعد پاکش میکنید ؟ رادیکال2+رادیکال3=
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : باهم جمع نمی شوند مگر تقریب بزنید وجذر بگیرید
1.7+1.4=3.1
ابوالفضل
شنبه 14 اسفند 1395 09:42 ب.ظ
لطفا جواب من رو بدید انش الله خیر ببینید...
محمد سبحان
شنبه 14 اسفند 1395 07:40 ب.ظ
می شود جذر 300 300 را به من بگویید

با تشکر
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 10 رادیکال3003 یا 547.99 تقریبا
شنبه 14 اسفند 1395 07:41 ق.ظ
سلام ، مطالب عالیه و مفید واقعا بهم کمک کرد .


نمایش نظرات 1 تا 30
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic