آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

رادیکال-ضرب کردن رادیکال -تقسیم کردن رادیکال -گویا کردن رادیکال

تاریخ:یکشنبه 2 شهریور 1393-04:42 ب.ظ

جذر-مجذور-ریشه عدد-رادیکال -کلاس هفتم درس2

جذر - ساده کردن رادیکال -جمع وتفریق درس2

درس 3 گویا کردن رادیکالها

قانون : جذرعدد× جذرعدد=جذرحاصل ضرب (درضرب دورادیکال عددهای زیر رادیکال درهم ضرب می شوند.

a   b    = ab     

تمرین 1.   ضزب رادیکالها.(  نقطه( .) بین دو رادیکال علامت×

   a)  
  15   =    .      
    49   6=    3×   2  

 
   c)    6= 36   =    .   18       = 6     20 =  5×4 = 2( 2 )  
   e)    =  a2 - b2 = a +b    .a - b      

تمرین- اول ساده کنید وبه ضرب کنید.:

                                                                                   =       7x9  .   14x5 

    7x7 =    :  پاسخ = x):   7.2.7x14          

تمرین2- اول ساده کنید وبه ضرب کنید.:

                                                                              =(    6 +     )(  -   )

نتیجه.   :از اتحاد مزدوج کمک می گیریم

                        4 =  6-2 =2( )-2( )

تمرین3- اول ساده کنید وبه ضرب کنید.درحل تمرین 3 از اتحاد مزدوج کمک می گیریم.

a)                                     =(   5 + 3       )( - 3   )      =  5 − 3 = 2

b)                                           =( 2  3 + 6       )( 2√ - 6   )   =  4· 3 − 6 = 12 − 6 = 6

c)                                     =(  1+ x +1   )( 1-√ x+1   )      =  1 − (x + 1)  =  1 − x − 1  = x

d)         (  a   b    )   a   b   )=       =  ab

تمرین4- اول ساده کنید وبه ضرب کنید.:

                                                 (  1-    a   )                      (  2   + x+ 1 -        )(x
`پاسخ = x − 1)2
 
 

تمرین5- اول ساده کنید وبه ضرب کنید.:
 
        x+ 3 + 3   )( x+ 3 + 3 =
)
 
=x2 + 6x + 9 − 3
= (x + 3)2 − 3
 
 پاسخ:=x2 + 6x + 6


تقسیم رادیکالها: درتقسیم رادیکال ها   (مخرج) b مخالف صفر باشد. هردو عدد a  و    b زیر یک رادیکال قرار می گیرد. برهم تقسیم می شوند..
a/b =a
  b
مثال:
20/2 =20
  2
 
=
10 =

تمرین6- اول ساده کنید وبه ضرب کنید.:

   a)  

 
2 =6
  3
 

  b) 
 
10 6
  2 √8
 


  =   5   3
4

 
 
a a3
  a
  =  
a3 /a=   a· a  =a2


اتحاد مزدوج به صورت زوج مشابه امابین دوجمله یک مثبت ددیگری منفی است.  شبیه زیر :

f :          (    ab  ),(  a )                                           (   a(اتحاد مزدوج هستند.

وقتی دورادیکال درهم ضرب شدند، رادیکال ها ناپدید می شوند. به این صورت  که     2 √× 2 √=2                    پس: و6×6=36
f :          (    6 + 2  ),(  6 )   =  36    - 2  =  34                          مراحل را بررسی کن.   (   a

تمرین 7.   برای هر تمرین زیر جفت دیگر پرانتز را بنویسیدتا  به صورت اتحاد مزدوج در آید سپس  `پاسخ ضرب  را کنید.  

a)         (    ab  ),(  a )                             = a2 − b

b)    (   2+ 3  ),23 )  = 4 − 3 = 1

  c) 
y:          (   4- 3  ),4 +3 )    = 1 6 −3 = 13

d)   (   4- √5  ),4 +5 ) =   16 − 5 = 11

تمرین: برای حل این تمرین  باید مخرج را گویا کنیم در جمله ایی ضرب کنیم که رادیکال مخرج ساده شود  وهمان جمله که در مخرج ضرب شده در صورت هم ضرب می شود.مخرج رادر جفت خودش × کنید ولی با علامت مخالف. تا ساده شود.  مثال:از اتحادها کمک می گیریم و 

    1    
(2+ 3 )

نتیجه.   بایدبرای گویا کردن صورت ومخرج را در       (2- 3 )  ضرب کنید. .

   (2+ 3 )  
9-2=7
=         (2- 3 )
 (2- 3 ) (2+ 3 )
=     3   
(2+ 3 )

بایدبرای گویا کردن  تمرین زیرصورت ومخرج را در       ( 3-2√)  ضرب کنید. .

  مثال4.
 32 - 33  
3-4
=        ( 3-2√) 3
 ( 3-2) ( 3+2
=     3 
( 3+2 )
  جواب:     = 3 − 32   =  32 -3                                                                                                          
                                              1-   
                                                             
درس بعدی رادیکالها ادامه.......

گویا کردن -رادیکال ها
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 
علیرضا
جمعه 3 اسفند 1397 11:50 ب.ظ
اگر توان ها مساوی بود پایه ها هم مساوی بود در تقسیم چطوری باید حساب کرد؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : انتخاب میتوان پایه نوشت و توان منها کرد
mahsa
جمعه 4 خرداد 1397 05:05 ب.ظ
رادیکال3 ضرب در رادیکال3 چند میشه
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 3
باران
شنبه 26 اسفند 1396 03:03 ب.ظ
با سلام و با تشکر از مطالب خوبتون
ببخشید دو ضربدر رادیکال شش جوابش چی میشه ؟ تو کتاب نوشته بود جوابش میشه رادیکال ۲۴،،،،، این ۲۴ چه طوری به دست اومد ؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : غلط
رادیکال6=2.44
الهه
جمعه 6 بهمن 1396 01:22 ب.ظ
سلام جواب این چی میشه؟
سه ضرب در رادیکال 3
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 3 رادیکال3
مهناز
جمعه 10 آذر 1396 10:05 ب.ظ
رادیکال 3/2در رادیکال ده چقدر میشه
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 4 رادیکال2
علیرضا
شنبه 4 آذر 1396 06:07 ب.ظ
سلام جواب سوال رادیکال ۳ منهای رادیکال۵ روی محور چیست
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : رادیکال3=1.7
رادیکال5=2.2
صبا
سه شنبه 11 مهر 1396 07:43 ب.ظ
وقتی رادیکالو بخوایم ب ی عددی تقسیم کنیم اول از زیر رادیکال درمیاریم بعد تقسیم میکنیم یا اول تقسیم میکنیم بعد جذر میگیریم؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : اگر مخرج هم رادیکال دارد صورت ومخرج زیر رادیکال می روند و ساده شده از رادیکال بتواند خارج می شود به نوع سوال بستگی دارد
مه یاس
سه شنبه 13 تیر 1396 12:29 ق.ظ
رادیکال229چگونه بدست می آید
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : خانم فتحی مسافرتند.برگشتند ان شالله پاسختان را خواهند داد
زهرا
پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396 12:22 ب.ظ
رادیکال 125تقسیم بر رادیکال20چند میشه
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : رادیکال 125=5رادیکال5
رادیکال 20=2رادیکال5
باهم ساده شدند=5 به 2 =2.5
پنجشنبه 14 بهمن 1395 03:05 ب.ظ
سلام خانم فتحی پاسخ رادیکال 2 بر روی 2 ضرب در رادیکال 18 می شود 3 اما راه حل را بفرمایید لطفا ؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : اعداد زیر رادیکال درهم ضرب می شوند =رادیکال36 دوم
که از رادیکال خارج می شود 6دوم=3
مهدیس
چهارشنبه 6 بهمن 1395 05:38 ب.ظ
ببخشید ضرب عدد 3 در رادیکال هشت چند میشه؟
و رادیکال هشت تقسیم بر دو چند میشه؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : ممنون
لاله
جمعه 12 آذر 1395 09:51 ب.ظ
جواب 195×3رادیکال
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : واضح نیست
وحید
چهارشنبه 3 آذر 1395 08:52 ب.ظ
خیلی ممنون از پاسخ شماولی میشه بطور عددی و بصورت معادله بنویسید
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : http://fathi5.mihanblog.com/post/1674
وحید
دوشنبه 1 آذر 1395 12:42 ب.ظ
سلام ضرب رادیکال5ضرب رادیکال2بافرجه3ضرب رادیکال3با فرجه4جواب لطف کنید
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : از فرجه رادیکالها ک.م.م بگیر=12 در فرجه رادیکال بگذار
حالا عدد12 را بر فرجه هریک تقسیم کن و عدد زیر ان رادیکال را به توان ان برسان
دراخر= رادیکال فرجه 12 وزیران 5بهتوان6 ×2 به توان4 و×2به توان3
hossein
شنبه 1 خرداد 1395 05:43 ب.ظ
رادیکال چهار به توان دو و رادیکال شیش به توان سه جوابش ?
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : رادیکال چهار به توان دو =4
ادیکال 6 به توان 3=6رادیکال6
علی
چهارشنبه 21 بهمن 1394 10:23 ق.ظ
سلام.حاصل تقسیم رادیکال 18 بر دو به صورت رادیکالی چی می شه.لطفا زود ت جواب بدین.
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 3 رادیکال 2 دوم
هادی
چهارشنبه 21 بهمن 1394 09:34 ق.ظ
سلام لطفا راهنماییم کنید جواب این مسئله چی میشه.
this (2+2√(3 ) i ̇ ) ^4*(2+2i)
ببخشید اشتباه شد این کلمه this اضافه تایپ شد. اونو در نظر نگیرید لطفا.
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : نقطه بعد ار i در وسط عبارت چیست؟! از این سایت کمک بگیریدhttp://www.wolframalpha.com ویا این سایتhttps://mathway.com/

سه شنبه 15 دی 1394 11:31 ق.ظ
42 √ 6= 7 √3× 7 √2 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
7*7=49
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 49 √ 6=42
هادی
پنجشنبه 28 آبان 1394 03:50 ب.ظ
متشکرم،ساده و خوب
پنجشنبه 9 مهر 1394 10:12 ق.ظ
خیلی بد نوشتی
امیر
سه شنبه 6 مرداد 1394 08:18 ق.ظ
احساس میکنم 7x7 برابر با 49 می شود ! نه 42 !
در کل آموزش خوبی بود ممنون
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : خط چند
کوثر
جمعه 1 خرداد 1394 02:25 ب.ظ
خوب بود ولی سطح نمونه سوالاتش پایین بود
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic