آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

عبارت جبری -کسری- ضرب

تاریخ:جمعه 28 شهریور 1393-07:22 ب.ظ

برای اطلاع بیشتر به لیک ها مراجعه کنید.

عبارت جبری- کسر- جمع

عبارت جبری- مشابه- کلاس هفتم

عبارت جبری- کسرمرکب تقسیم

ضرب عبارت های جبری تمرین
عبارت جبری به ازای- کلاس هفتم
ضرب عبارت های جبری- کلاس هفتم
چندجمله ای مسئله
چندجمله ای تمرین
حل معادله یا عبارت جبری  
جبر وعبارت جبری
حل معادله یا عبارت جبری
درس

نکته:درضرب دو کسر داریم : صورت×صورت    .،مخرج در مخرج

 
ac
bd
  =    c
d
  . 
 a
b

تمرین 1.   عبارت های جبری کسری را ضرب کنید بعد به پاسخ ها توجه کنید.:.


  a)    10
x2
=        
2
x
  . 
5
x
  b)    3a³b2
 5cd
     =
3ab
 4c
 . 
4a2b
 5cd
   به  4'ساده شد.
  c)      18x³ 
x2 − 1
=              
 6x2 
x − 1
  . 
  3x
x + 1
 از ضرب مخرج در مخرج اتحاد مزدوج ایجاد شد. 
  d)    x2 − 5x + 6
x2 + 2x + 1
=       
x − 2
x + 1
  . 
x −  3
x + 1
نکته:  a·   b
c
  یا  
b
c
·  a   جابه جایی در ضرب عاملها،در پاسخ  تفاوتی نمی کند.
a·   b
c
 =   ab
 c

تمرین 2.   ضرب عبارت جبری کسری:. محاسبه کنید.

  a)    2x2
 3
= 
2x
 3
  · 
x
 
  b)    21x5
 4
=  7x3   · 
3x2
  4
  )      x2 − 9
          x + 6   
=x − 3

  · 
x + 3
 x + 6
  d)     2x5 − 4x4 + 10x3
6x2 − 4x + 1
=  2x3   · 
x2 − 2x + 5
  6x2 − 4x + 1
   ساده تر نمی شود!

ساده شدن : گاهی  می توانیم در ضرب کسرها ، قبل از ضرب کردن ، صورت یک کسررا با مخرج یک کسر به یک مقسوم علیه مشترک  ساده کنیم. در مثال زیر به    a ساده کردیم:


a
b
·    c
d
·   e
a
  =    ce
bd

یا در پاسخ ضرب ها ساده کنیم.

 ace 
bda

  تمرین3.   عبارت جبری کسرها را قبل از ضرب کردن ساده کنید..به پاسخ ها با قرمز  نوشته توجه کنید.

  a)   bh
gk
=        
 ed
 fg
·    hcf
ake
  · 
ab
cd
  b)    (x − 2)    
  
4(x − 1)
=       
     __2x__     
(x + 2)(x − 1)
  · 
   (x − 2)(x + 2)
8x
  c)         __1__     
x + 2)x4
)
       = 
x + 3
  x7
   · 
  __         x³_   
((x + 2)(x + 3)
  d)   

    x      
3(x − 1)
   

= 
     __2__     
(x + 1)(x − 1)
  · 
   _ (x(x + 1_   
         6   


     aq·   b
cq
  =   ab
 c
     10·  x + 2
   2
  =   5(x + 2)   =  5x + 10
    3x·  5x
 6
  =   5x2
 2
  h)    a
 b
·   1
a
  =   1
b
  گاهی بهتر است در ضرب عبارت جبری یک 3 جمله ای  در جه 2 را به مقسوم علیه  ها تبدیل کنیم
  مثال 1.   ضرب کنید.   
x2 − 4x − 5
x2x − 6
·   x2 − 5x + 6
x2 − 6x + 5

نتیجه: اول به مقسوم علیه تجزیه کنیم تا بتوانیم ساده کنیم (روی لینک کلیک کنید تا اطلاع بیشتر بگیرید..

مثال قبل را به مقسوم علیه ها تجزیه کردیم.  ببینید :

x + 1)(x − 5)
(x + 2)(x − 3)
·   (x − 3)(x − 2)
(x − 1)(x − 5)
  =   x2 − 4x − 5
x2x − 6
·   x2 − 5x + 6
x2 − 6x + 5
 
 ساده کردیم:
  =   x + 1
x + 2
·   x − 2
x − 1
 
 
   پاسخ =   x2x − 2
x2 + x − 2

تمرین 4. ضرب عبارت جبری. اول مقسوم علیه های هر جمله  می نویسیم یا  از اتحادها را کمک می گیریم.:بعد ساده کنیم.

  a)       __x2__   
(x + 4)(x − 3)
·   (x − 3)(x + 3)
  2x6
  =        __x2__     
x2+x+2
·   x2- 9
    2x6
 
  ساده شد  =      1   
x + 4
·   x + 3
  2x4
 
 
    پاسخ=   _ x + 3 _
2x5 + 8x4
  b)             x − 1)2    
(x − 4)(x + 3)
·   (x + 3)(x − 2)
(x − 1)(x − 5)
  =   __(x − 1)2__
(x − 4)(x + 3)
·   (x 2+x −6)
(x 2 − 6x + 5)
 
  ساده شد   =   x − 1
x − 4
·   x − 2
x − 5
 
 
    پاسخ=   x2 − 3x + 2
x2 − 9x + 20
  c)    (x + 5)(x − 2)
(x + 6)(x − 2)
·   (x − 1)(x + 6)
(x − 1)(x + 5)
  =   x 2+3x −10
x 2+4x −12
·   x 2+5x −6
x 2+4x −5
 
    پاسخ=   1  
  d)     _x³_ 
x2 − 1
·   x2 + x − 2
      x4
·    __x2__ 
x2 + 4x + 4

  =      ___x³___   
(x + 1)(x − 1)
·   (x − 1)(x + 2)
       x4
·    __x2__
x + 2)2

ساده کردیم  =   x 3+2 −4
 x + 1
·      1   
x + 2
 
  پاسخ  =   _    _x_   _
x2 + 3x + 2


...


علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 
نگین
یکشنبه 12 فروردین 1397 07:31 ب.ظ
یک شرکت حمل و نقل 10000تومان در ابتدای قرارداد و سپس برای هر ساعت 3000 تومان دریافت کرد برای nساعت چقدر باید بپردازند؟
خواهشا واسش جمله عمومی بنویسید
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 3000n+1000
میترا ارسیمان
شنبه 6 آذر 1395 10:28 ب.ظ
(M67 )


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic