آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

تبدیل عدد مخلوط به کسر

تاریخ:جمعه 25 مهر 1393-09:15 ق.ظ

معکوس یعنی چه؟

کسر بزرگتر از واحد

تقسیم کسر

مفهوم کسر - مقدمه

جمع دو کسر با مخرج متفاوت

ضرب مساحتی کسر

ضرب عدد در کسر


(/) علامت خط کسری یا تقسیم است.

عدد مخلوط

عدد مخلوط= کسر+عدد واحد"

4/43/4
3
4
1
( می خوانیم یک و3چهارم)
. توجه کنید قدم به قدم:

مثل   :      3/4 1

مثال :

2 3/8 7 1/4 1 14/15 21 4/5

عددهای بالا را می خوانیم :

2وسه هشتم- 7ویک چهارم -1 وچهارده پانزدهم- 21 وچهار پنجم

نام گذاری:

 قسمت های یک عدد مخلوط را ببینید  :   عدد 1 را واحد می خوانیم- عدد3 صورت کسر- وعدد4 مخرج کسر

 صورت3
مخرج4
  واحد1


3 نوع کسر

اینجا 3 نوع کسر را ببینید :

کسر کوچک تر از واحد= صورت کوچکتر از مخرج است.

: کسر بزرگتر از واحد - صورت> مخرج است.

عدد مخلوط= کسر + واحد4

15

  1= عدد مخلوط                  

10

3

کسربزرگتر از واحد-         کسر کوچکتر از واحد

2

5


عدد مخلوط یا کسر بزرگتر از واحد

با یک شکل می توانید کسر بزرگتر از واحد یا  عدد مخلوط آنرا نشان دهید..

مثال  3/4 1= 7/4, این جا نشان داد یم.:


3
4
1


1  واحد و 3/4   7/4  کسر بزرگتر از واحد
=

تبدیل عدد مخلوط به کسر بزرکتر از واحد.

قدم به قدم:

 • عدد واحد را در مخرج کسر ضرب کنید.
 •  با صورت جمع کنید.
 • پاسخ را صورت کسر بنویس و مخرج کسر همان مخرج قبلی  را بنویس.

 

مثال: تبدیل  2/5   3   به کسر بزرگتر از واحد.

عدد واحد را در مخرج کسر ضرب کنید:

3 × 5 = 15

 با صورت جمع کنید.:

15 + 2 = 17
 • پاسخ را صورت کسر بنویس و مخرج کسر همان مخرج قبلی  را بنویس. می شود.:

:

17

5

تبدیل کسر بزرگتر از واحد به عدد مخلوط

گام به گام:

 • صورت کسر بزرگتر از واحد را بر مخرج تقسیم کنید.
 • خارج قسمت را  به جای واحد بنویسید.
 • باقی مانده را صورت کسر ومخرج همان مخرج قبلی  بنویسید..

 

مثال: تبدیل  کسر   بزرگتر از واحد 11/4  به عدد مخلوط.

11
4

تقسیم کنید.        2= 4÷ 11           که باقی مانده می شود= 3

     خارج قسمت را  به جای واحد بنویسید. 

 • باقی مانده را صورت کسر ومخرج همان مخرج قبلی  بنویسید..
3
4
2

در جمع زیر باید اول واحد ها را جمع کنی بعد کسر را سمت راست واحد بنویسی.
3

6

  2=  

3

6

 1+13

6

  3=  

3

6

 2+1

در تمرین  زیر اول باید  ضرب را انجام دهی بعد با 1 جمع کنید.
1

2

  1=  

1

4

× 1+2

در جمع واحد با کسر بزرگتر ازواحد می توانید واحد را به کسر بنویسید و در آخر جمع کنید.

                               13/4 =

9

4

 +  

4

4

  =  

9

4

 +1


اعداد مخلوط و کسر ها:
چگونه اعداد مخلوط و کسر را بیکدیگر تبدیل کنیم

اول چند تمرین از مطالب قبل مرورمی کنیم و سپس یاد می گیریم که چگونه کسر را به عدد مخلوط تبدیدیل کنیم و یا بلعکس ؛  عدد مخلوط را تبدیل به کسر نمائیم

عدد مخلوط مطابق با تصویر ارائه شده   

1.   اعداد مخلوط مطابق هر شکل را بنویسید.

a. b.  
c.    

   
d.

2

3.    برای هر کدام از محور های زیر عدد مخلوط  مناسب بنویسید.

a.
b.

4.  اعدا د مخلوط و کسر های مربوط به  فلش ها را  که تصویر زیر نشان داده اند ، بنویسید

a. b. c. d.

 

5. .       کسر های بزرگتر از واحد داده شده   را روی محور زیر علامت بزنید

    a.  

10

6

 , 

17

6

 , 

12

6

 , 

5

6

 , 

14

6

   

 

    b.  

9

8

 , 

22

8

 , 

13

8

 , 

24

8

 , 

11

8

   


 

. a. 

3

5

  2 روی محور    علامت بزنید.                                           b.    

4

5

  روی محور : _______

 

    c. 

1

5

  1  روی محور علامت بزنید                  d.  

3

5

  1: روی محور _______


تبدیل اعداد مخلوط به کسر

3

4

 3 را رو شکل نشان دادیم:
 • برای تبدیل عددمخلوط به کسر اول واحد را در مخرج ضرب کردیم وبا صورت جمع می کنیم.
 •  5+(4 × 3) = 15
 •  در صورت کسر 15 را نوشته ومخرج همان مخرج قبلی
 •  می خوانیم 15 چهارم

 •  15/4

 

توجه  به مراحل:        

صورت: 3 × 4 + 3 = 15

مخرج: 4

     =  

15

4

 

7.  عدد مخلوط و کسر   بزرگتر از واحدهر شکل زیر را بنویسید:

7=2+(5×1)

a.  

2

5

  1=

   7   

5

b.   =

c.   =


d.   =


 

e.   =


f.   =

 

8.      

9

13

  8 را یه صورت عدد مخلوط داریم:جای خالی عدد مناسب بنویسید:

                                               = ------  + (____ × _____) بنابراین

                     ما 5 واحد و 9/13 داریم به کسر تبدیل کردیم شد.74=.9..+...5×13.....
 

  صورت کسر =   .......74............... /مخرج کسر=.....13............. 74/13


 .

9.  هر یک از اعدادمخلوط زیر را  به کسر تبدیل کنید.

    

1

7

2

 

2

6

3

 

3

8

9

 

6

6

10

    

5

2

11

 

1

8

12

 

5

2

16

. 

7

4

8تبدیل کسر به عدد مخلوط


58

7

,  در کسر 58 هفتم   ببینیم چند واحد 7هفتم هست؟
 • اگر با رسم شکل نشان دهیم .
 •    
 •     
    

58

7

, در 58 تا 8تا واحد هست و2هفتم باقی می ماند:
 •  پس      8=7÷58

   2هفتم باقی مانده  است.

8واحد را مینویسیم و2هفتم باقی مانده را در سمت راست واحد می نویسیم.

  

58

7

 =

2

7

8
مثال::  

45

4

     کسر  را به عدد مخلوط تبدیل می کنیم:   اول 45 را بر4 تقسیم کردیم 

,                  11 = 4 ÷ 45   خارج قسمت 11 واحد 4 چهارم
 
که یک چهارم می ماند,      خارج قسمت را واحدوباقیمانده را 
 سمت راست واحد در صورت کسرمینویسم ومخرج همان مخرج قبلی 

45

4

 =

1

4

11

نکته : پس برای تبدیل کسر بزرگتر از واحد به عدد مخلوط

صورت کسر را بر مخرج تقسیم  میکنیم .

خارج قسمت را واحد وباقیمانده را سمت راست واحد 

درصورت کسر می نویسیم ومخرج همان مخرج قبلی است.

10. باتوجه به    تقسیم  وآنچه درباره کسر وعدد مخلوط یاد گرفتید در جای خالی عدد مناسب بگذارید. کسر وعددمخلوط را بنویسید به مثال توجه کنید.
      numbers.”

a.  47 ÷ 4 = 11 باقی=3

     

47

4

 = 

3

       11

4

  =35 ÷ 8 = 4    باقی=3

 

 = 

19 ÷ 2     باقی= ___

 

 = 

35 ÷ 6     باقی= ___

 

 = 

72 ÷ 10       باقی= ___

 

 = 

22 ÷ 7      باقی= ___

 

 = 

11. کسر بزرگتر از واحد ها را به عدد مخلوط تبدیل کنید.

a. 

62

8

b. 

16

3

c. 

27

5

d. 

32

9

e. 

7

2

f. 

25

4

g. 

50

6

h. 

32

5

i. 

24

11

j. 

39

3

k. 

57

8

l. 

87

9
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 
چهارشنبه 8 آذر 1396 11:12 ب.ظ
سلام خانم می توانیم واحدرادرمخرج ضرب کنیم وبه علاوه صورت کنیم
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : بله
عسل
دوشنبه 1 آذر 1395 05:50 ب.ظ
چگونه عدد مخلوط رابه كسر تبدیل كنیم
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : http://fathi5.mihanblog.com/post/1257
حمید
جمعه 28 آبان 1395 07:53 ق.ظ
سلام سرکار خانم فتحی میبخشین این عدد رو چه جوری به مخلوط و کسر بنویسیم؟
=۵+(۸×۵)
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : پنج وپنج هشتم
به کسر= چهل و پنج هشتم
حسین
چهارشنبه 19 آبان 1395 02:47 ب.ظ
عددمخلوط راچگونه تبدیل به کسرکنیم
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : واحد × مخرج +صورت
فرناز
سه شنبه 18 آبان 1395 06:53 ب.ظ
عدد مخلو طی که در صورت قسمت کسریش منفی هست را چطور کسر میکنیم
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : مثلا 2و منفی سه پنج را بنویس 3/5 - 2
فائزه
سه شنبه 10 فروردین 1395 12:25 ق.ظ
تبدیل اعشار به کیلو گرم
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : ×1000
الهه
شنبه 26 مهر 1393 07:26 ب.ظ
سلام خانم فتحی من دانش اموز اول دبیرستان هستم از تیزهوشان قبول نشدم ولی از نمونه در اومدم............خانم فتحی من تو ریاضی پایه ام کمی ضعیفه تو اول و دوم راهنمایی باهامون خوب کار نشده الانم من که از یه مدرسه معمولی رفتم نمونه احساس ضعف میکنم.........معدل ترم دومم19.56 و معدل کل من19.44 که اصلا قابل رضایت من نیس چون من پارسال با اینکه جمعه ها هم کلاس تیزهوشان بودم درس نمی خوندم تو رو خدا کمکم کنید چون به کمکتون نیاز دارم تابستون خیلی میومدموبتون تو رو خدا جوابمو بدید مشکل من تو ریاضی و فیزیکه.........یکی هم اینکه مثلا تو مدرسه ما دانش اموز سوم معدلش 20 شده که من وقتی اونا رو میبینم خیلی نامید میشم......کمکم کنید.......راستی امتحان اول فیزکم رو هم بد خراب کردم فردا ورقه هامونو میده........امیدوارم که جوابمو بدید.........مرسی
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : عزیزم اول سال همیشه کمی دانش آموزان دچار افت می شوند . ولی خیلی زود باید خودت را پیدا کنی . تو می توانی بهترین باشی بیشتر موفق ها دانش آموزانی بودند که در مدارس عادی در س خواندند وهم اکنون می خوانند . بنابراین هر کجا هستی باید زحمت بکشی وتلاش کنی. اصلا به معدل دیگران نگاه نکن چه ممکن است که تو بهتر از آنها بشوی . ا با والدین خود صادقانه حرف بزن .
ب


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic