آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

معکوس یعنی چه؟

تاریخ:جمعه 25 مهر 1393-11:26 ق.ظ

معکوس یعنی چه؟

کسر بزرگتر از واحد

تقسیم کسر

مفهوم کسر - مقدمه

جمع دو کسر با مخرج متفاوت

ضرب مساحتی کسر

ضرب عدد در کسر

معکوس یعنی چه



مثال عدد8 که معکوسش عدد 1 تقسیم بر 8 می شود

معکوس  هرعدد یعنی تقسیم آن عدد بر 1

معکوس 2    یعنی نصف  یعنی یک دوم     = ½ (نصف)

مثال:

عدد معکوس تبدیل به اعشار
5 1/5 = 0.2
8 1/8 = 0.125
1,000 1/1,000 = 0.001

معکوس یعنی یک عدد را  بچرخانیم  و کسری بشود با صورت  کسر یک و مخرجش همان عدد

 

Iدر حقیقت یک عدد واحد که معکوس شود می چرخد و به صورت کسر با صورت 1  می شود وعدد به مخرج کسر می رود.

مثل غلتیدن ":

عدد   معکوس
5 = 5/1   1/5
8 = 8/1   1/8
1,000 = 1,000/1   1/1,000

معکوس کسر

معکوس 3/4 می شود4/3


غلتیدن یک قرقره

اما توجه کنید که معکوس معکوس یک عدد = خود عدد می شود!


Reciprocals

مثال:

معکوس 4 می شود 1/4

و معکوس 1/4 می شود 4 (بر می گردد 4دوباره)مثلا شما  از خانه تان به مغازه ای می روی وبعد، دوباره به خانه تان برمی گردی.

اما صفر نه

هر عددی معکوس دارد به جز صفر کسری که مخرج ان صفر شود تعریف نشده.یا

معکوس صفر در ریاضی تعریف نشده.

 اگر هر عددی درمعکوس  خودش ضرب شود =1  میگردد.

ضرب عدد در معکوس خودش:

2 × (1/2) = 2 × 0.5 = 1

مثال2:

10 × (1/10) = 10 × 0.1 = 1

همیشه 1

معکوس کسر

معکوس کسر یعنی چرخیدن به پایین  ، صورت  کسربه طرف پایین ومخرج کسر به صورت می رود.یا بعبارت دیگر جای صورت با مخرج عوض می شوند


کسر

کسر (مثل 3/4) دو عدد دارد:
صورت
ـــــــــ
مخرج

عدد بالای خط کسری  صورت, و عددی که پایین خط کسری می باشد .مخرج  می گویند و براساس آن یک چیز تقسیم بندی می شود

معکوس کسر

یعنی چرخیدن  کسر ، به این صورت که صورت به مخرج کسر ومخرج به صورت کسر می رود.

یعنی غلتیدن .یا جابجا شدن

مثال:

کسر معکوس
3/8 8/3
5/6 6/5
1/3 3/1 = 3
19/7 7/19

مثال اثبات با هم مخرج کردن


 بعد از هم مخرج کردن  می بینیم که مخرج اولی بردومی تقسیم شود 1 می شود  انها را زدیم.
 پس صورت  اولی را بر دومی تقسیم می کنیم .حالا اگر از هم جدا کنیم می بینیم که خود به خود کسر دومی معکوس شده است.

     


      


       

3
   ×

2

    

4

5

  = 

               
    
  =

3×4

5

  =   

5

3×5

  ÷ 

3 × 4

3×5

  =  

2

3

  ÷ 

4

5

که معکوس شده در زیر :

3

2

  × 

4

5

معکوس عدد مخلوط 

(/)  این خط کج علامت خط کسری یا تقسیم  در زبان انگلیسی و رایانه است

باید اول  عدد مخلوط را به کسر بزرگتر از واحد تبدیل کنید:

مثال: معکوس عدد مخلوط  1/3 2یعنی؟

1. تبدیل عدد مخلوط به کسر بزرگتر از واحد   :  1/3 2= 7/3
2. معکو س کسر که به پایین چرخیده است : 3/7

پاسخ: 3/7

ضرب کسر در معکوس خودش:

هر عدد درمعکوس  خودش ضرب شود =1

مثال:

5/6 × 6/5 = 1

1/3 × 3 = 1

 

اعداد گویا کسرهایی هستند که از تقسیم عدد صحیح بر عدد صحیح به جز صفر پدید آمده باشد. به عنوان نمونه، نسبت {\displaystyle {\frac {\sqrt {3}}{2}}} کسر هست، ولی، گویا نیست، بلکه اصم یا عدد گنگ است ولی {\displaystyle {\frac {3}{2}}} یک عدد گویا است .

بطور کلی می توان اعداد گویا را بدین سان نمایش داد : {x/y|x,y ϵZ ,y≠0|}.

معکوس کردن اعداد صحیح یعنی بر عکس کردن در این محاسبه علامت عددمنفی یا مثبت( تغییر نمی کند تنها جای
اعداد صورت و مخرج آن تغییر خواهد کرد. توجه داشته باشید

عدد صفر بدلیل اینکه مبدا اعداد است معکوس و قرینه ندارد.

اگر درکسر عوامل محاسبه اینچنین باشند؛       2-/3-   حاصل عددی مثبت خواهد شد که اول باید علامت صورت ومخرج درهم ضرب شوند وبعد معکوس شوند


 روی دکمه کلیک کنید ومعکوس عدد را ببینید.

.×.


علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 
علی
جمعه 26 اردیبهشت 1399 06:13 ب.ظ
معکوس چیه?
Bita
پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 02:21 ق.ظ
معکوس عدد 2عدد صحیح و سه پنجم عدد نقطه چین.....، است. جواب بدین
یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 07:12 ب.ظ
معکوس.معکوس هرعدد با ....... برابر است



جواب؟؟
یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 07:11 ب.ظ
معکوس.معکوس هرعدد با ....... برابر است
فاطمه
یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 02:22 ق.ظ
معکوس عدد۵از خود عدد۵.... است.
لطفاََ جواب بدین
یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 02:14 ق.ظ
معکوس عدد ۵ از خود عدد ۵.....

است. لطفاََ جواب بدین.
یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 02:14 ق.ظ
معکوس عدد ۵ از خود عدد ۵.....

است. لطفاََ جواب بدین.
یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 02:14 ق.ظ
معکوس عدد ۵ از خود عدد ۵.....

است. لطفاََ جواب بدین.
یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 02:14 ق.ظ
معکوس عدد ۵ از خود عدد ۵.....

است. لطفاََ جواب بدین.
یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 02:14 ق.ظ
معکوس عدد ۵ از خود عدد ۵.....

است. لطفاََ جواب بدین.
یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 02:14 ق.ظ
معکوس عدد ۵ از خود عدد ۵.....

است. لطفاََ جواب بدین.
یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 02:14 ق.ظ
معکوس عدد ۵ از خود عدد ۵.....

است. لطفاََ جواب بدین.
یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 02:14 ق.ظ
معکوس عدد ۵ از خود عدد ۵.....

است. لطفاََ جواب بدین.
یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 02:14 ق.ظ
معکوس عدد ۵ از خود عدد ۵.....

است. لطفاََ جواب بدین.
یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 02:12 ق.ظ
معکوس عدد ۵ از خود عدد ۵جای خالی است. لطفاََ جواب بدین.
دوشنبه 15 اردیبهشت 1399 12:39 ب.ظ
آیا معکوس عددیک وجود دارد یانه
غزل
سه شنبه 26 فروردین 1399 08:29 ب.ظ
سلام خانم معلم بین دوعذ منفی پانزده وقرینه اش چند عذ صحیح وجود دارد تشکر
غزل
سه شنبه 26 فروردین 1399 08:28 ب.ظ
سلام خانم معلم چند عددگویاوجود دارد که باقرینه ومعکوس خود برابرند تشکر
غزل
سه شنبه 26 فروردین 1399 08:25 ب.ظ
سلام خانم معلم عدد شانزده ممیز هشت چند برابر عددسه وده چهاردهم است متشکرم وبی نهایت دوستتون دارم
غزل
سه شنبه 26 فروردین 1399 08:23 ب.ظ
سلام خانم معلم خسته نباشی کسری معادل هفده دوازدهم بنویسید که اختلاف صورت ومخرجش دوازده واحد باشد تشکر
غزل
سه شنبه 26 فروردین 1399 08:22 ب.ظ
سلام خانم معلم خسته نباشی کسری معادل هفده دوازدهم بنویسید که اختلاف صورت ومخرجش دوازده واحد باشد تشکر
غزل
سه شنبه 26 فروردین 1399 08:19 ب.ظ
سلام خانم معلم مجموع دوعددگویا منفی یک ویک هفتم واختلاف انها سه پنجم می باشد عذ بزرگتر چند برابر عددکوچکتر است تشکر
علیر ضا
جمعه 20 دی 1398 12:49 ق.ظ
سلام عددی مدنظرماست سه برابرخمس آن عددچندبرایرخودآن عددمیشود
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : سه پنجم عدد
صبا
جمعه 19 بهمن 1397 08:33 ب.ظ
اگر پایه هر عدد توان دار معکوس کنیم توان ان چه می شود؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی :
یا اگر توان منفی باشد
عدد به توان منفی برابر است با معکوس آن به توان مثبت.
یکشنبه 7 بهمن 1397 02:48 ب.ظ
در یک مثلث اندازه یک زاویه دو برابر زاویه دیگر است اندازه هر زاویه را بدست اورید
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : اگر قائم الزاویه باشد 90و30و60
یکشنبه 7 بهمن 1397 02:46 ب.ظ
معکوس یک عدد با یک نهم ان برابر است ان عدد را بدست اورید
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : عدد3
مبین
شنبه 29 دی 1397 07:04 ق.ظ
سلام پس حاصل ضرب هر عدد در معکوس خودش برابر یک است
درست است یا خیر
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : هرعدد غیراز صفر
F
شنبه 22 دی 1397 04:44 ب.ظ
سلام.خسته نباشید
ببخشید برای تقسیم کسرها چرا کسر دوم رو معکوس میکنیم؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : اگر هم مخرج کنید و صورت اولی بر صورت دومی تقسیم شود
از روش مساوی کردن
مخرج ها در تقسیم با مخرج های مساوی و خاصیت جابه جایی در ضرب کسرها کمک بگیرید(.
ملکه بیخیال
یکشنبه 9 دی 1397 04:47 ب.ظ
کوچک ترین عدد گویا که با معکوسش برابر چیه
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 1
آرین
یکشنبه 2 دی 1397 08:02 ب.ظ
معکوس عدد منفی دو و سه چهارم
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : عددرا به کسر تبدیل کن وبعد جای صورت ومخرج را عوض کن


نمایش نظرات 1 تا 30
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic