آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

علامتها در ریاضی - کاربرد

تاریخ:جمعه 25 مهر 1393-08:06 ب.ظ


علامت ها ی اصلی در ریاضی

علامت نام
معنی / تعریف مثال
= مساوی
تساوی
5 = 2+3
نامساوی نابرابر 5 ≠ 4
> بزرگتر بزرگتراز ....
5 > 4
< کوچکتر
کمتراز... 4 < 5
نامساوی بزرگتر یا مساوی
5 ≥ 4
نابرابر کمتر یا مساوی
4 ≤ 5
( ) پرانتز اولویت محاسبه داخل پرانتز 2 × (3+5) = 16
[ ] قلاب یا کروشه
اولویت محاسبه داخل کروشه [(1+2)*(1+5)] = 18
+ جمع
مجموع 1 + 1 = 2
منها
اختلاف 1 − 2 = 1
± مثبت - منفی( کاربرد  تقدم در عددهای صحیح و...
3 ± 5 = 8 و -2
منفی - مثبت کاربرد تقدم در عددهای صحیح و... 35 = -2 و8
* ستاره
ضرب 2 * 3 = 6
× ضرب
ضرب کردن
2 × 3 = 6
∙  نقطه
علامت ضرب
2 ∙ 3 = 6
÷ تقسیم
تقسیم کردن
2 ÷6 = 3
/ اسلاش
تقسیم کردن 2 / 6 = 3
خط  افقی کسری
تقسیم  کردن/  خط کسر \frac{6}{2}=3
باقی مانده

باقی مانده
 باقی مانده 7بر 2 = 1
. ممیز جدا کننده عددصحیح از دهمها و...
2.56 = 2+56/100
ab توان عددبه تعدادنما در خودش ضرب شود
23 = 8
a^b توان عددبه تعدادنما در خودش ضرب شود 3 ^ 2 = 8
a ریشه دوم-رادیکال

a · a  = a

9 = ±3
a  3√a ریشه سوم
a  3√a · 3a  · 3a  = a 83 = 2
a  4√a ریشه چهارم
a a  4√a.a  4√a . 4√a. 4√a = a 416 = ±2
na (رادیکال)ریشه  رادیکال n  ام
برای n=3, n8 = 2
% درصد
1% = 1/100 10% × 30 = 3
‰ 1 یک  هزارم

1‰ = 1/1000 = 0.1% 10‰ × 30 = 0.3
ppm
یک  میلیونیم
1ppm = 1/1000000 10ppm × 30 = 0.0003
ppb یک بیلیونیم
1ppb = 1/1000000000 10ppb × 30 = 3×10-7
ppt یک تریلیونیم
1ppt = 10-12 10ppt × 30 = 3×10-10

علامتها در هندسه

علامت نام معنی / تعریف مثال
زاویه برخورددونیم خط
ABC = 30º
اندازه زاویه
  ABC = 30º
زاویه کروی(دایره)
  AOB = 30º
زاویه راست
= 90º α = 90º
º درجه  اندازه 1دور گردش(تمام صفحه) = 360º α = 60º
´ دقیقه 1º = 60´ α = 60º59'
´´ ثانیه 1´ = 60´´ α = 60º59'59''
خطAB دوطرف تا بی نهایت
 
AB پاره خطAB سرنقطه A به نقطه B  
نیم خط
یک نقطهA   در یک طرف خط ویک سر آزاد
 
کمان قسمتی از محیط دایره کمان A تا کمان B = 60º
| عمود زاویه خطACبر BCخط عمود است.
  (90º زاویه)
  AC | BC
|| دوخط موازی
خط  های موازی AB || CD
تشابه   وتساوی
اندازه وتساوی بین شکلها
∆ABC ∆XYZ
~ همانند -تشابه
همان شکل , نه همان اندازه
∆ABC ~ ∆XYZ
Δ مثلث شکل مثلث
ΔABC ΔBCD
|x-y| فاصله فاصله بین نقطه x و y | x-y | = 5
π pi عددپی π = 3.141592654...عددپی

نسبت بین محیط دایره به قط دایره 

c = π·d = 2·π·r
rad رادیان رادیان، واحد اندازه گیری زاویه
360º = 2π rad
grad گراد گراد، واحد اندازه گیری زاویه
360º = 400 grad

علامت ها در جبر وهندسه

علامت نام معنی / تعریف مثال
x x متغیر باید مقدار آن را حساب کنیم.
وقتی 2x = 4, پس x = 2
تساوی وهم ارزی
مشابه  
مساوی با
مساوی با  
:= مساوی با مساوی با  
~ تقریبا نزدیک
تقریب 11 ~ 10
تقریبا مساوی
تقریبا مساوی sin(0.01) ≈ 0.01
متناسب با
متناسب با

f(x) g(x

بی نهایت

 
خیلی بیشتر از
خیلی بیشتر از 1 1000000
خیلی بزرگتر از خیلی بزرگتر از 1000000 1
( ) پرانتز درمحاسبه اول ازهمه حساب شود 2 × (3+5) = 16
[ ] کروشه درمحاسبه اول ازهمه حساب شود [(1+2)×(1+5)] = 18
{ } اکولاد مجموعه داخل این علامت قرار دارد.
 
x کف کروشه
گردکردن عدد به عدد پایینتر
4.3= 4
x سقف کروشه
گردکردن عدد به عدد بالاتر 4.3= 5
x! مثل علامت تعجب!
فاکتوریل
!4 = 1×2×3×4 = 24
| x | قدر مطلق قدر مطلق
| 5- | = 5
f (x) تابعx ارزش x به( f(x f (x) = 3x+5
( fg) ترکیب تابع

(f g) (x) = f (g(x))

f (x)=3x, g(x)=x-1 ( fg)(x)=3(x-1) 
(a,b)
(a,b) = {x | a < x < b}              ( x (2,6  
[a,b]
[a,b] = {x | axb}               [ x [2,6
دلتا تغییر / تفاوت t ∆= t1 - t0

Δ = b2 - 4ac  
سیگما مجموع همه اعداد یک مجموعه
xi= x1+x2+...+xn

حاصل ضرب سری
xi=x1∙x2∙...∙xn
e  / Euler's عدد اولر
e = 2.718281828... e = lim (1+1/x)x , x→∞
γ
γ = 0.527721566...  
φ نسبت طلایی
عدد طلایی
 
π pi  پی
π = 3.141592654...


c

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 
امیر
پنجشنبه 30 دی 1395 10:45 ب.ظ
سلام s,t یعنی چی؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : ثانیه
Asm
پنجشنبه 23 دی 1395 09:38 ق.ظ
سلام ببخشید cبرحسبxیعنی چی?یعنی تقسیم?
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : به ازای
Asd
دوشنبه 20 دی 1395 10:45 ق.ظ
سلام
علامت ضربدر که ۴تا نقطه اطرافشه یعنی چه؟؟؟؟
و نقطه روی یک تابع مثلا (G(x? مشتقه؟؟؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : توضیح کامل نیست دومی بله
محمدتقی باقری فر
دوشنبه 13 دی 1395 09:36 ب.ظ
سلام ببخشیدعلامت مدروی علامت مساوی در ریاضی به چه معناست=~علامت مد روی مساوی قراردارد دردرس زاویه ها
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : تشابه و مساوی
اسرا
جمعه 10 دی 1395 07:53 ب.ظ
ببخشید میشه نمونه سعالات ترم هفتم رو هم بدید و یا نمونه سعالات صحیح یا غلت چهار جوابی وجای خالی و نکته های مهم باتشکر
مبینا
دوشنبه 6 دی 1395 05:32 ب.ظ
علامت محیط چیه؟؟؟؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : p
رحیم
دوشنبه 8 آذر 1395 11:10 ق.ظ
سلام علامت v برعکس در این جا چی معنی میدهد.
نظریه اعداد
a:b v b:c =>a:c
ببخشید سه نقطه که معنای قابل تقسیم را میدهد نوشته نتوانستم بخاطر همین از دو نقطه استفاده کردم
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : یا منطقی یعنی یااین یا اون
زری
شنبه 6 آذر 1395 07:12 ب.ظ
سلام یه همچین عبارتی یعنی چی:
{{1،5{3،5}}} دو عضو داره؟ 3 عضوش هست؟ نیست؟ چه جوریه؟ ضروریه
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : اگر یک کاما باشد بین 1و5 دو عضو
مجتبی
سه شنبه 18 آبان 1395 02:12 ب.ظ
با سلام
علامت دلتای بزرگی که برعکس هست ، در ریاضی به چه معناست؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=78685&consultationid=662719
H.H
یکشنبه 16 آبان 1395 03:33 ب.ظ
سلام ببخشید میخواستم بدونم علامت k در ریاضی به چه معناست
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : علامت قرار دادی تشابه ویا عدد ویا هر تعداد
مبینا
جمعه 14 آبان 1395 04:11 ب.ظ
حروف WوIوXوk یعنی چی؟ یه سوال دیگه قاعده رو باچه حرفی نشون میدن؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : به ترتیب حسابی حسابی البته قراردادی k تشابه
bقاعده
aaa
سه شنبه 11 آبان 1395 09:27 ق.ظ
سلام معنی این علامت چیه؟؟؟
^
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : توان
پردیس
شنبه 8 آبان 1395 11:02 ب.ظ
با سلام
72"/1826mm
علامت " به چه معناست
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : اینچ زگوند ( ″ ) برای اینچ، ثانیه و ثانیه قوسی به کار می‌رود.
آذین
شنبه 8 آبان 1395 10:57 ق.ظ
علامت # نشونه چیه؟
مثلا: #a = b#
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : برنامه نویسی
علی
پنجشنبه 6 آبان 1395 06:59 ب.ظ
سلام علامت I در ریاضی به چه معناست و علامت W به چه معناست؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : ماد اعداد حسابی w است در حقیقت W حرف اول کلمه انگلیسی Whole به معنی کامل است
تمامی مجموعه‌هایی که از این نوع اعداد درست شده را با I هم نشان می‌دهند
آیناز
سه شنبه 4 آبان 1395 09:18 ب.ظ
سلام ببخشید کاربر های دیگر علامت جبری و عدد های جبری را میشه بگید؟ ممنون
Sama
دوشنبه 3 آبان 1395 03:43 ب.ظ
{2x|x€z,_6<x<_3}
امیررضا نژادخراسانی
شنبه 1 آبان 1395 09:24 ب.ظ
سلام.مجموعه ی {a,b}دلتا{a,c}یعنی چی؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : http://math91.blogsky.com/1391/10/29/post-306/
مطلب تفاضل متقارن
امیر
سه شنبه 27 مهر 1395 07:00 ب.ظ
(B مثلث A) یعنی چه؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : میخوانیم مثلث A , B
Anna
جمعه 16 مهر 1395 09:23 ب.ظ
hello,thank you for the nice post
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی :
محمد
چهارشنبه 7 مهر 1395 11:27 ق.ظ
با سلام.کاربرد و معنی علامت کوچک تر مساوی یا بزرگتر مساوی ؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : ≤ 2 مثلا یا مساوی 2 یا بیشتراز2
A
یکشنبه 4 مهر 1395 06:40 ب.ظ
^ این علامت در ریاضی به چه معناست
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : توان
رضا
سه شنبه 26 مرداد 1395 10:34 ق.ظ
سلام برای نشان دادن مبهم در ریاضی از چ علامتی استفاده میشه؟؟
اکثرا خودن کبمه "مبهم"نوشته میشه در ایران،اما آیا هیچ نشان و علامتی نداره؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : http://fathi5.mihanblog.com/post/1605
پریسا
دوشنبه 18 مرداد 1395 01:16 ب.ظ
سلام علامت تعجب یا ! در بعضی مسایل ریاضی دوره اول متوسطه البته در سوالات كتاب كار به چه معناست ؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : فاکتوریل !5=1×2×3×4×5
شنبه 16 مرداد 1395 01:53 ب.ظ
سلام خیلی ممنون به خاطر مطلبه خوبتون فقط یک سوال داشتم s.t. به چه معناست ؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : maxx f(x) s.t. g(x)=0

"subject to" یا "such that"
جمعه 25 تیر 1395 08:42 ب.ظ
سلام
در هندسه معنی = با دو خط به شکل || چیه؟

تقریبا میشه =||
البته باید بصورت عمودی باشن نه افقی
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : دو خط .... و..... موازیند
a
دوشنبه 14 تیر 1395 09:04 ق.ظ
بسیار عالی . منظور ار خط تیره ای که بالای x گذاشته میشود چیست ؟
به طور مثال در a=y-bx بالای x و y
سپاس
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : در جبر منطقی استفاده میشود نه در جبر معادله ای
Asd
چهارشنبه 2 تیر 1395 03:09 ق.ظ
ببخشید منظور از علامت بزرگترمساوی چیه؟
دوشنبه 10 خرداد 1395 09:21 ب.ظ
سلام لطفا جواب بدین خیلی ضروریه این علامت *در ریاضی چ معنی داره مثلا
عمل *به صورت 2+a*b=b
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : ضرب
سبا
دوشنبه 10 خرداد 1395 09:21 ب.ظ
سلام لطفا جواب بدین خیلی ضروریه این علامت *در ریاضی چ معنی داره مثلا
عمل *به صورت 2+a*b=b
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30