آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

علامتها در ریاضی - کاربرد

تاریخ:جمعه 25 مهر 1393-09:06 ب.ظ


علامت ها ی اصلی در ریاضی

علامت نام
معنی / تعریف مثال
= مساوی
تساوی
5 = 2+3
نامساوی نابرابر 5 ≠ 4
> بزرگتر بزرگتراز ....
5 > 4
< کوچکتر
کمتراز... 4 < 5
نامساوی بزرگتر یا مساوی
5 ≥ 4
نابرابر کمتر یا مساوی
4 ≤ 5
( ) پرانتز اولویت محاسبه داخل پرانتز 2 × (3+5) = 16
[ ] قلاب یا کروشه
اولویت محاسبه داخل کروشه [(1+2)*(1+5)] = 18
+ جمع
مجموع 1 + 1 = 2
منها
اختلاف 1 − 2 = 1
± مثبت - منفی( کاربرد  تقدم در عددهای صحیح و...
3 ± 5 = 8 و -2
منفی - مثبت کاربرد تقدم در عددهای صحیح و... 35 = -2 و8
* ستاره
ضرب 2 * 3 = 6
× ضرب
ضرب کردن
2 × 3 = 6
∙  نقطه
علامت ضرب
2 ∙ 3 = 6
÷ تقسیم
تقسیم کردن
2 ÷6 = 3
/ اسلاش
تقسیم کردن 2 / 6 = 3
خط  افقی کسری
تقسیم  کردن/  خط کسر \frac{6}{2}=3
باقی مانده

باقی مانده
 باقی مانده 7بر 2 = 1
. ممیز جدا کننده عددصحیح از دهمها و...
2.56 = 2+56/100
ab توان عددبه تعدادنما در خودش ضرب شود
23 = 8
a^b توان عددبه تعدادنما در خودش ضرب شود 3 ^ 2 = 8
a ریشه دوم-رادیکال

a · a  = a

9 = ±3
a  3√a ریشه سوم
a  3√a · 3a  · 3a  = a 83 = 2
a  4√a ریشه چهارم
a a  4√a.a  4√a . 4√a. 4√a = a 416 = ±2
na (رادیکال)ریشه  رادیکال n  ام
برای n=3, n8 = 2
% درصد
1% = 1/100 10% × 30 = 3
‰ 1 یک  هزارم

1‰ = 1/1000 = 0.1% 10‰ × 30 = 0.3
ppm
یک  میلیونیم
1ppm = 1/1000000 10ppm × 30 = 0.0003
ppb یک بیلیونیم
1ppb = 1/1000000000 10ppb × 30 = 3×10-7
ppt یک تریلیونیم
1ppt = 10-12 10ppt × 30 = 3×10-10

∈                    عضویت

∩                                  اشتراک

∪                                  اجتماع

{…}                        برای نمایش مجموعه

    ℕ                   عددهای طبیعی

  |…|                            قدر مطلق

∅                                 تهی

→                                 فلش - نمایش تابع


علامتها در هندسه

علامت نام معنی / تعریف مثال
زاویه برخورددونیم خط
ABC = 30º
اندازه زاویه
  ABC = 30º
زاویه کروی(دایره)
  AOB = 30º
زاویه راست
= 90º α = 90º
º درجه  اندازه 1دور گردش(تمام صفحه) = 360º α = 60º
´ دقیقه 1º = 60´ α = 60º59'
´´ ثانیه 1´ = 60´´ α = 60º59'59''
خطAB دوطرف تا بی نهایت
 
AB پاره خطAB سرنقطه A به نقطه B  
نیم خط
یک نقطهA   در یک طرف خط ویک سر آزاد
 
کمان قسمتی از محیط دایره کمان A تا کمان B = 60º
| عمود زاویه خطACبر BCخط عمود است.
  (90º زاویه)
  AC | BC
|| دوخط موازی
خط  های موازی AB || CD
تشابه   وتساوی
اندازه وتساوی بین شکلها
∆ABC ∆XYZ
~ همانند -تشابه
همان شکل , نه همان اندازه
∆ABC ~ ∆XYZ
Δ مثلث شکل مثلث
ΔABC ΔBCD
|x-y| فاصله فاصله بین نقطه x و y | x-y | = 5
π pi عددپی π = 3.141592654...عددپی

نسبت بین محیط دایره به قط دایره 

c = π·d = 2·π·r
rad رادیان رادیان، واحد اندازه گیری زاویه
360º = 2π rad
grad گراد گراد، واحد اندازه گیری زاویه
360º = 400 grad

علامت ها در جبر وهندسه

علامت نام معنی / تعریف مثال
x x متغیر باید مقدار آن را حساب کنیم.
وقتی 2x = 4, پس x = 2
تساوی وهم ارزی
مشابه  
مساوی با
مساوی با  
:= مساوی با مساوی با  
~ تقریبا نزدیک
تقریب 11 ~ 10
تقریبا مساوی
تقریبا مساوی sin(0.01) ≈ 0.01
متناسب با
متناسب با

f(x) g(x

بی نهایت

 
خیلی بیشتر از
خیلی بیشتر از 1 1000000
خیلی بزرگتر از خیلی بزرگتر از 1000000 1
( ) پرانتز درمحاسبه اول ازهمه حساب شود 2 × (3+5) = 16
[ ] کروشه درمحاسبه اول ازهمه حساب شود [(1+2)×(1+5)] = 18
{ } اکولاد مجموعه داخل این علامت قرار دارد.
 
x کف کروشه
گردکردن عدد به عدد پایینتر
4.3= 4
x سقف کروشه
گردکردن عدد به عدد بالاتر 4.3= 5
x! مثل علامت تعجب!
فاکتوریل
!4 = 1×2×3×4 = 24
| x | قدر مطلق قدر مطلق
| 5- | = 5
f (x) تابعx ارزش x به( f(x f (x) = 3x+5
( fg) ترکیب تابع

(f g) (x) = f (g(x))

f (x)=3x, g(x)=x-1 ( fg)(x)=3(x-1) 
(a,b)
(a,b) = {x | a < x < b}              ( x (2,6  
[a,b]
[a,b] = {x | axb}               [ x [2,6
دلتا تغییر / تفاوت t ∆= t1 - t0

Δ = b2 - 4ac  
سیگما مجموع همه اعداد یک مجموعه
xi= x1+x2+...+xn

حاصل ضرب سری
xi=x1∙x2∙...∙xn
e  / Euler's عدد اولر
e = 2.718281828... e = lim (1+1/x)x , x→∞
γ
γ = 0.527721566...  
φ نسبت طلایی
عدد طلایی
 
π pi  پی
π = 3.141592654...


c

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 
محمد مهدی
شنبه 10 خرداد 1399 05:37 ب.ظ
میشه درباره پروسه یک توصیه بهتر بدین چون لازم دارم
سه شنبه 6 خرداد 1399 11:50 ب.ظ
سلام خسته نباشید اگه بخوایم توی فرض نیمسازو نشون بدیم چجوری باید نشون بدیم ؟؟ علامتی داره ؟
راضی
یکشنبه 14 اردیبهشت 1399 10:28 ق.ظ
علامت#در ریاضی و مقالات به چ معناست
فرزانه
جمعه 5 اردیبهشت 1399 05:11 ب.ظ
ببخشید علامت T برعکس به چه معناست ؟
مجتبی
شنبه 18 اسفند 1397 07:30 ب.ظ
t در ریاضی به چه معناست
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : ثانیه
سجاد اسکندری
دوشنبه 6 اسفند 1397 10:09 ق.ظ
باسلام
تلفظ∏ چی میشه؟
چطور باید خونده بشه؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : ب.م.م
فاطی
شنبه 4 اسفند 1397 10:50 ق.ظ
علامتuوhبه چه معناست؟؟؟؟؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : hارتفاع
uاشتراک
سه شنبه 9 بهمن 1397 08:18 ب.ظ
سلام چرا برای نامگذاری چندجمله ای ها از pاستفاده میشه؟
شنبه 6 بهمن 1397 07:55 ب.ظ
سلام برای مقایسه اعداد باید بگم کوچکتر بزرگتر؟؟یا کمتر بیشتر؟؟کدوم درسته؟؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : فرقی ندارد
علی
جمعه 28 دی 1397 05:36 ب.ظ
سلام ^به چه معناست
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : توان
جمعه 28 دی 1397 05:35 ب.ظ
^بهچه معناست
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : توان
نیما
جمعه 28 دی 1397 01:44 ب.ظ
سلام خانم فتحی نیمساز در هندسه علامت داره ؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : خیر
یکشنبه 8 مهر 1397 10:23 ب.ظ
با سلام و خسته نباشید به شما میخواستم بدونم که | در ریاضی یعنی چه‌ اگه خیلی واضح بگین ممنون میشم از شما
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : به ازای
محمد رضا ایزدی
پنجشنبه 28 تیر 1397 06:53 ب.ظ
با سلام ببخشید علمت I در ریاضی به چه معنا است؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : مجموعه اعداد حسابی
مهتاب
یکشنبه 17 تیر 1397 11:06 ق.ظ
سلام. عدد ''6 '6
اگه بخوام به سانتی‌متر تبدیلش کنم چند می‌شه؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : اشکال سوال
hsnifeh
جمعه 21 اردیبهشت 1397 01:51 ب.ظ
معنی علامت ~ روی حروف انگلیسی در ریاضی چیه؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : تشابه
Alistar
پنجشنبه 16 آذر 1396 03:02 ب.ظ
علامت|یعنی (به طوری که)
Alistar
پنجشنبه 16 آذر 1396 03:02 ب.ظ
علامت|یعنی (به طوری که)
پنجشنبه 16 آذر 1396 11:55 ق.ظ
سلام .....
این علامت رو حرفای انگلیسی میاد ینی چی
^این
به معنی زاویس؟؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : توان
جمعه 26 آبان 1396 02:46 ق.ظ
سلام ببخشید I معنیش چیه
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : حسابی
مرتضی
چهارشنبه 17 آبان 1396 11:35 ق.ظ
با سلام
کاربرد علامت دو خط موازی و انتهاشون علامت کوچکتر یا بزرگتر چیه؟؟
منظورم این دو علامت نیست:
>= یا <=
منظورم علامت پیکان از نوع دوخطش هست
با تشکر

پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : حاصل عملیات سمت چپ همان جواب سمت راست است
سحر جعفری
سه شنبه 9 آبان 1396 04:37 ب.ظ
ببخشی کابرد علامت کروشه در ریاضی چیست
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : ترتیب عملیات
فاطمه
یکشنبه 7 آبان 1396 09:26 ق.ظ
اسم علامت حاصل ضرب سریП چیه؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : این علامت ب.م.م
Reyhan
پنجشنبه 27 مهر 1396 08:02 ب.ظ
در ریاضی(!) یعنی چی؟؟؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : فاکتوریل
یکشنبه 9 مهر 1396 12:10 ب.ظ
سلام ببخشید معنی این علامت چیه ۸

این عدد۸ نیست میدونم
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : توان
آرام
سه شنبه 4 مهر 1396 11:36 ب.ظ
سلام معنی علامت عضویت یعنی چی؟؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : http://fathi5.mihanblog.com/post/1590
علی
شنبه 28 مرداد 1396 09:58 ب.ظ
سلام لطفاً علامتی که شبیه حرف E میباشد ولی گرد است و معنی عضویت را میدهد را اضافه کنید.
fh
چهارشنبه 4 مرداد 1396 12:24 ب.ظ
ببخشید در علامت عمودبودن علامت اول بر دوم است یا علامت دوم بر اول
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : از چپ اول بر دوم
fh
سه شنبه 3 مرداد 1396 11:05 ب.ظ
ببخشیدعلامت عموددرهندسه یعنی علامت اولی بر دومی عمود است یا علامت دوم بر اول
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : از چپ به راست
ماهک
چهارشنبه 14 تیر 1396 05:00 ب.ظ
سلام
علامت q در هندسه به چه معناست؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : قدر نسبت


نمایش نظرات 1 تا 30
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic