آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

حاده منفرجه قائمه فصل3 ریاضی6

تاریخ:دوشنبه 5 آبان 1393-06:46 ب.ظزاویه حاده یا تند, باز یا منفرجه, راست یا قائمه

به زاویه های زیر نگاه کنید  .

  

زاویه راست
(= 90°)

 

زاویه باز
(بیشتر از  °90, وکمتراز °180)

زاویه حاده
(  کمتر از < °90)

 
مثلث قائم الزاویه

که فقط یک زاویه راست دارد..

 

 مثلث منفرجه الزاویه 

که فقط یک زاویه بازدارد...

مثلث حاده الزاویه

 هر3 زاویه تند هستند.

 

1. a.یک زاویه راست رسم کنید

وبعد ضلع سوم را رسم کنید. 
 

     b. مثلث قائم الزاویه دیگری  رسم کنید که متفاوت با دیگری باشد..

 

   c. مثلث قائم الزاویه  یک زاویه راست دارد .  دوزاویه دیگر  حاده هستند یا باز؟
      

 

 

 

 

 

 

  c. مثلث قائم الزاویه  یک زاویه راست دارد .ودو زاویه دیگر   _____________________.
هستند.


2. a. یک زاویه باز رسم کنید
وبعد ضلع سوم را رسم کنید..
  نام مثلث..............
 

 
   

    b.مثلث منفرجه الزاویه  دیگری  رسم کنید که متفاوت با دیگری باشد...

    c. مثلث منفرجه الزاویه  یک زاویه باز دارد .  دوزاویه دیگر  حاده هستند یا باز یا راست.


 

 

 

مثلث منفرجه الزاویه  یک زاویه باز دارد .ودو زاویه دیگر   _____________________.
هستند.
_____________________.

 

3. a. یک زاویه تند رسم کنید
وبعد ضلع سوم را رسم کنید..
  نام مثلث...............

    b. زاویه ها را با نقاله اندازه بگیرید..
        اندازه ها _______°,
        _______°, و _______°.
 


 

 

4. مرو رکنید.

c. مثلث قائم الزاویه  فقط یک زاویه راست دارد .ودو زاویه دیگر   .
  _________________    ________________,هستند.

 

مثلث منفرجه الزاویه فقط  یک زاویه باز دارد .ودو زاویه دیگر   .
  _________________    ________________,هستند.


مثلث حاده الزاویه زاویه  ___ و......و   ____________ دارد.5. نام هر مثلث ، نام هر زاویه  را در هر شکل بنویسید..

a.
 

b.
 

c.
 

d.
 

e.

 

f.

 

g.

 7. a. مثلث با دو زاویه
        85° و 40° رسم کنید..

        مراحل رسم را توضیح دهید .

    b.اندازه سومین زاویه ....... درجه .

    c. نام مثلث ....................)

    d. مجموع زاویه ها چند درجه?

 

 

   8. a. مثلث با دو زاویه
        125° و 40° رسم کن.

    b. سومین زاویه ............. درجه.

    c. نام مثلث ....................)

    d. مجموع زاویه ها چند درجه?
 
 

 
   

9. a. مثلثی با 2زوایه
        55° و 35° رسم کن.
 

    b. سومین زاویه ............. درجه. 

    c.  نام مثلث ....................))

    d. مجموع زاویه ها چند درجه?

 

 
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic