آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

خطوط موازی عمود فصل 3 ریاضی ششم

تاریخ:دوشنبه 5 آبان 1393-07:24 ب.ظ

www.fathi5.mihanblog.com معلم 5 فتحی

خطوط موازی وعمود

دو خط می توانند همدیگر را قطع کنند   2 خط متقاطع (یا موازی هم باشند   2خط موازی.  نام دارند

 جالب :فکر کنید که دو خط راست کنار هم باشند ولی هیچوقت با هم ملاقات نکنند.

این دو خط متقاطع هستند.

 این دوخط موازی هستند

2 خط که باهم  زاویه راست  یا چند زاویه راست می سازند.

 2خط عمود می گوییم.


زاویه راست را با این علامت   در گوشه زاویه نشان می دهیم.

   

دوخط   u و t چند زاویه راست

ساخته ?

   

خط  AB
و AC برهم عمودند..

1. درباره این دو خط چه می گویید.؟? آیا متقاطع هستند یا موازی؟
    این دو خط را با خط کش ادامه دهید. می فهمید.

 

 

2. در تمرین زیر  کدام   خطوطعمود  وکدام موازی هستند?

a. پاره خط AB و BC

    ___________________________________هستند

    پاره خط AD و BC

    ____________________________________هستند

   
b. پاره خط EF و GH

     ____________________________________.

    پاره خط EH و FG

     ____________________________________.

   

چگونه زاویه راست   ویک مستطیل یا دو خط عمو  د رسم کنیم؟

برای رسم یک زاویه راست می توان از گونیا  یا خطکش یا نفاله استفاده کرد.با کمک نقاله ویا گونیا  زاویه راست و دو خط عمود و مستطیل را رسم می کنیم.


با کمک یک خط  ر است فعالیت ها ی زیررا انجام دهید.

اول, روی یک خط نقطه ای بگذارید. بعد  یک نقاله  یا گونیارا به کار ببرید.  .

1) کاربرد نقاله:  

طرف صاف یا کف صاف نقاله راروی خط میزان کنید  طوریکه  وسط نقاله روی نقطه باشدواندازه 90 در جه روی نقاله ،روی خط راست به حالت قائم  قرار دهید.و خطی راست رسم کنید که از نقطه بگذرد.

یک خط رسم کن نقطه ای

روی خط  بگذارید..

2) کاربرد گونیا:  

  طرف زاویه راست گونیا را رو ی خط راست البته در کنار نقطه وکمی پایینتر از خط  میزان کنید. از لبه خطی رسم کنید که از نقطه بگذرد.

خطی راست رسم کن

نقطه ای روی خط  بگذارید..

..

3. روی شکل زیر خطوطی بر هر نقطه عمود کنید.

 

 4. با توجه به شکل روبرو خطی عمود بران رسم کنید از نقطه بگذرد. .


 

 

 

5.با کمک نقاله یا گونیا   شکل ها را تکمیل کنید.:  a) یک مستطیل;   b) مربع.
    با کمک خط کش    خطوط را اندازه بگیرید و مطمئن شوید که خطوط موازی یا عمودند..

a. b.

 
6. a. با کمک دو خط عمود مثلث قائم الزاویه رسم کنید..
       

    محیط این مثلث را با واحد میلیمتر و سانتیمتر  محاسبه کنید..خطی موازی با خط داده شده رسم کنید.. روش 1: خط کش.

1- خطی راست با خط کش بکشید. بعد لبه خطکش را کنار خط قرار دهید و طرف دیگر خطکش خط دیگر رسم کنید.

میتوانید خط کش را کی بالا تر دور تر از خط ببرید.


روش 2: نقاله.

 
II. Iروی خط رسم شده با  خطکش به فاصله  1 یا 2
سا نتی متری  از  نقطه قبلی نقطه ای بگذارید . 

 
III. مثل  فعالیت شماره 1 با  نقاله خطی موازی با خط دیگر  رسم کنید. دقت کنید که 90 درجه روی خط قرار گیرد.

 
I. خطی راست رسم کن

نقطه ای روی خط  بگذارید..

طرف صاف یا کف صاف نقاله راروی خط میزان کنید  طوریکه  وسط نقاله روی نقطه باشدواندازه 90 در جه روی نقاله ،روی خط راست به حالت قائم  قرار دهید.و خطی راست رسم کنید که از نقطه بگذرد.

.
 

7. روی شکل روبرو در دفترتان خطی رسم کنید وبا نقاله  خطی موازی با این خط رسم کنید.!

 

 9. مربعی به ضلع 5 سانتیمتر رسم کنید..دقت کنید از روش کاربرد نقاله استفاده کنید.
  

 

10. در با توجه به  شکل زیر  جاهای خالی را پر کنید.

خطوط موازی را مشخص کنید.....

خطوط متقاطع کدامند.؟

از علامت های زیر استفاده کنید.

      نکات::   برای خطوط موازی و  برای خطوط عمود  .
      مثال,
l   m m یعنی l mموازی با m, و AB CD یعنی AB بر CDعمود است.

b.
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 
آناهیتا
جمعه 28 آذر 1393 09:04 ب.ظ
مثل همیشه عالی
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی :


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic