آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

درصد

تاریخ:جمعه 9 آبان 1393-04:32 ب.ظ

درصد- تخفیف- سود

    ضرب عدددر10 یا 100

ضرب عدد در 10 یا


نسبت -تناسب درصد

درصد (یعنی یک صدم.
علامت درصد  %.

5%  =  

نج

100صد

  در 

/ یعنی  خط کسری 

بنابراین, 1% یعنی یک صدم 1/100 یا یک در صد,
و 7% یعنی 7/100 یا هفت درصد.

.          

درصد ها را می شود به آسانی به کسر یا اعشاری نوشت.

 

63%  =  

63

100

  =  0.63
  9%  =  

9

100

  =  0.09

1. باتوجه به شکلهای زیر مقدار رنگی یا رنگ نشده را به کسر ،وعدداعشاری ودرصد در جاهای خالی بنویسید.

a.

چند درصدرنگ شده؟
  =  _____ = _____%

چند درصدرنگ نشده؟

   =  _____ = _____% 
b.

  چند درصدرنگ شده؟

  =  _____ = _____%

چند درصدرنگ نشده؟

   =  _____ = _____%

2.  به کسر ،وعدداعشاری ودرصد در جاهای خالی بنویسید.

 28%  =  

28

100

  =  0.28
 17%  =      =  _____

 

3. دریک تور ماهی گیری 50 ماهی قزل، 10 خرچنگ ،   100  میگو  و40  ماهی سفید شکار شد  ازهرنوع چند درصد شکارشد؟


تبدیل کسر به درصد

چه کسری از مدادها کوتاه هستند?

در حدود 2پنجم  به کسر =2/5

 

ما 2/5 را در جدول تناسب قرار دادیم

وکسری مساوی آن نوشتیم که مخرج 100 باشد.

ببینیم جای خالی را چگونه محاسبه کنیم.

× 20

4

100

=

2

5


× 20

  می نویسیم  40/100 یا 40%.
  40% مدادها کوتاهند.

4.  باتوجه به شکلهای زیر تعداد مدادهای کوتاه به بلند  را به کسر ،وعدداعشاری ودرصد محاسبه کنید.

 

a.      =   

      

100

  =  ____%

b.      =   

      

100

  =  ____%

5. کسرها را به درصد تبدیل کنید.

a.            = 

4

10

  =   

      

100

  =  _____%
b.   

11

20

  =   

      

100

  =  _____%

6. اگر ظروف زیر را 100در100 بگیریم,
    چند درصد هر ظرف شربت آلبالو دارد؟ به کسری  بنویسید وبه درصد تبدیل کن.

a.     

         به کسررنگ شده:     =  _____%

 

  به کسررنگ نشده:     =  _____%

b    

        به کسر رنگ شده:     =  _____%

 

  به کسررنگ نشده:     =  _____%

در صد هایی که بیشتر از 100%  هستند.

تصویر نشان داده که  یک واحد کامل و 55/100رنگ شده

به عدد مخلوط و اعشاری مینویسیم:

 155%  =  

55

100

  1=  به اعشاری=1.55


به نمونه ها توجه کنید که بیشتر از 100در100 هستند..

 

200%  =  

200

100

  = 2
  308%  =  

308

100

  =  3.08

7. باتوجه به شکها که بیشتر از واحد هستند را به کسر ودرصدو عدد مخلوط بنویسید.

a.   

      

100

  =  _____ = _____%

b.   

      

100

  =  _____ = _____%

8. درصد های زیر را به کسر واعشاری بنویسید.

 105%  =     =   ______
 457%  =     =  ______

9. هر کسر  را به درصد تبدیل کنیددر جای خالی  بنویسید.

    a. در حدود 4/5 ( _______ %) جمعییت ایران  بزرگسال هستند.

    b. در حدود 2/25 ( _______ %)  جمعییت قاره افریقا سفید پوست هستند.

    c. قاره افریقا 1/5 ( _______ %) کره زمین است..

10. بلندی یکدرخت. در حدود 5/4     بلندی در خت دیگر است.
   a. به در صد محاسبه کنید..

    b.اگر درخت کوتاهتر 160 سانتیمتر باشد درخت بلندتر چقدر است؟?


تغییر وتبدیل هر کسر به درصد

می خواهیم کسر 1/7 را به درصد تبدیل کنیم.:

a.            = 

       

100

  =   

   1   

7

  =  _____%
  • بهتر است یک را در100 ضرب کنیم به 7تقسیم کنیم.
  •        = 7÷(1×100)
  • در تقسیم 2رقم پیش روی کنید. تقسیم روبرو:

در تقسیم 100 بر 7, ما 14.28...
حساب کردیم که با تقریب به,  14%نزدیک است.

کسر  2/7 چند درصد است؟?
کسر  5/7چنددرصداست؟

 7     

)

  0 0 . 100
14.28
              7


         0 3 0
 

 

         28-
           0 2
            4 1-
   

  0  6

   

   6 5 -

   

 4

 

11. چه کسری رنگی است؟ به درصد حساب کنید(باتقریب).

a.      =  ______%

b.      =  ______%

12. کسرهای زیر را به درصد حساب کنید..

    a. در حدود 1/20 ( _________ %) از جمعیت هند 64 ساله اند..
   (2009 سال)

    b. درحدود 13/100 ( ________ %)  از جمعیت استرالیا 64 ساله یا بیشترند.
    (2009 سال)

13.  هر کسر زیر به چه عددی  نزدیکتر است ؟ به درصد محاسبه کنید.

      a. 8/7   

      b. 1 3/8 

معما:

چند درصد شکل رنگ شده?
 

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic