آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

هم نهشت سوال

تاریخ:جمعه 23 آبان 1393-04:37 ب.ظ


قبل از حل مسائل به لینکهای زیر مراجعه کنید تا به شما کمک کند.

هم نهشت مقدمه

هم نهشت اثبات

هم نهشت اندازه گیری ارتفاع درخت

هم نهشت - مسئله


سوال 4 گزینه ای در رابطه با شکلهای هم نهشت.

1.

کدام مثلث ها همیشه باهم متشابه  اند؟
a.  قائم الزاویه
b. متساوی الساقین
c.  متساوی الاضلاع

انتخاب گزینه:

a  
b


 

 

2.

 اضلاع یک مثلث5و6و10 هست. طول  بزرگترین ضلع مثلث متشابه با این مثلث چقدر است؟اگر طول کوچکترین ضلع 15 باشد.  .

انتخاب گزینه:

10
 
15
18
30


 
3.

مثلث های متشابه دقیقا هم اندازه هستند..

انتخاب گزینه:

درست
غلط 

 

4.

درشکل خط   ED موازی با AC   است.
 
BD=4   و  DA=6   و EC=8 طول BC با تقریب 0.1 چقدر است؟

انتخاب گزینه:

4.3
5.3
8.3
13.3


 

 

5.

 

طول  BCچقدر ؟با توجه به اندازه هادرشکل

انتخاب گزینه:


4.5 
13.5 
17


 

 

6.

دونردبان یکی به طول 10متر و18متر کنارساختمان طوری قراردارد که  با ساختمان زاویه قائمه می سازد.  نردبان 10متری تا  ارتفاع8متری ساختمان

رسیده  پس نردبان 18 متری تا چند متر بالاتر قراردارد?

انتخاب گزینه:

4.5
6.4
14.4 
22.4


 

 

7.

 
طول قدیک پسربچه که  5فوت است طول سایه او 8فوت  است.اگر طول سایه درختی در همان زمان 28 فوت باشد، ارتفاع درخت چندفوت؟

انتخاب گزینه:

8.5
16
17.5 
20

فوت=تقریبا30 سانتیمتر

 

 

8. دومثلث متشابه اند.اضلاع اولی 7و 9 و11 س هست.
کوچکترین ضلع مثلث دومی 21 سانتی متر است .محیط مثلث دومی چقدر؟
.

انتخاب گزینه:

27
33
63
81


 

 

9. دومثلث  متساوی الساقین متشابه اند.
  نسبت ساق اولی به دومی 16 به24 هست، ارتفاع مثلث کوچک تر 6 سانتیمتر باشد،ارتفاع دومی چقدر؟ .

  

انتخاب گزینه:

6
9
36
81


 

 

10. دو چند ضلعی متشابه هستند.  اگر نسبت محیط انها 4:7باشد نسبت ضلعها چقدر؟   

انتخاب گزینه:

7 : 4
49 : 16


 

 

11. نسبت محیط  2مثلث  متشابه  7:3 بود؟ 

نسبت مساحت ها آنها چقدر؟

انتخاب گزینه:

3 : 7
9 : 49


   
12. نسبت مساحت های دو چند ضلعی 25:81می باشد.  نسبت ضلعها چقدر؟

انتخاب گزینه:

5 : 9
25 : 81
625 : 6561


 

13. دو5 ضلعی که ضلع بزرگتر=5 وضلع کوچکتر=4س متشابه اند..

نسبت تشابه بزرگتر به کوچکتر)?

انتخاب گزینه:

8 : 12
2 : 1
4 : 8


 

 

14. دو4 ضلعی لوزی شکل که ضلع بزرگتر=12 وضلع کوچکتر=x
با هم متشابه اند..
.

اگر نسبت تشابه انها

3 : 1,
پیداکنید xرا

انتخاب گزینه:

4
6
9


 

 

15. درمثلث     ABC اگر زاویه   A = 90º  و  زاویه  B = 35º            باشد. درمثلث      DEF  اگر زاویه    E = 35º      و F = 55º  باشد
آیا باهم متشابه اند؟ 

انتخاب گزینه:

بله
خیر


 

 

16.


دومثلث قائم الزویه که ارتفاع  بزرگتر=0 2 وارتفاع کوچکتر =10 وقاعده مثلث کوچک=6
با هم متشابه اند..
.
  زاویه  A و زاویه A'  هریک  59º
هستند.
پیداکنید طول قاعده مثلث بزرگتریعنی AC.

انتخاب گزینه:

8
10
12
18


 

 

17. طول سایه یک پرچم 12 متر بود.درهمان زمان یک درخت 8 متری طول سایه اش 3 متر بود . ارتفاع پرچم چقدر بود؟
 انتخاب گزینه:

8
12
24
32


 

 

18. دومکعب داریم ضلع مکعب کوچک4 و دیگری8 سانتیمتر نسبت حجم مکعب کوچکتر به بزرگتر چقدر؟

انتخاب گزینه:

8:6
16:9
64:27
64:36علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic