آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

خط دایره زاویه ظلی سوال

تاریخ:دوشنبه 25 خرداد 1394-05:34 ب.ظ

کمان دایره

زاویه مثلث تمرین

وتر کمان

دوخط موازی مورب ارزشیابی

کمان دایره

زاویه مرکزی محاطی ظلی

مثلث مختلف الاضلاع

دایره زاویه محاطی مرکزی تمرین


زاویه ظللی (  A)زاویه ای که راس روی دایره باشد  ویک ضلع آن دایره را قطع کند

وضلع دیگرش(AC) مماس بر دایره باشد.

اندازه زاویه ظللی= نصف کمان روبرو

120اندازه کمان روبرو120=240-360

انداز0 زاویه ظللی 60=2÷120
                                              

      

به مثال دقت کنید  زاویه ظلی:
زاویه ای که یک راس آن روی محیط دایره است.ویک ضلع آن وتر دایره ویک ضلع آن مماس بردایره

مماس یعنی خطی  دریک نقطه  با دایره تماس دارد.

اندازه زاویه ظلی =
 (نصف) کمان روبرو

<ABC یک زاویه ظلی است اندازه آن = 60 درجه .
زیرا کمان روبرو A تا B.=120 درجه
m<ABC = 60°
 

                                               

محاسبه زاویه ها ی درون دایره حل تمرین


1.


زاویه ظللی               

خط ,بردایره مماس شده اندازه زاویه xچقدر؟

گزینه:

  30
 
60
 
120
 
240
 

2.


زاویه ظللی                   

خط ,بردایره مماس شده اندازه زاویه xچقدر؟


گزینه:

25
50
100
260 

3.


زاویه ظللی
خط ,بردایره مماس شده اندازه زاویه xچقدر؟

 
راهنمایی:  اولy را محاسبه کنید

گزینه:

 72
 
108
 
144
 216

 

 

4.


زاویه ظللی
خط ,بردایره مماس شده اندازه زاویه xچقدر؟

 
راهنمایی:  اولy را محاسبه کنید
. 

گزینه:

 30
 60
 150
 
300

 

نکته راهنمایی: اندازه زاویه که از محل برخورد دووتر دریک دایره ایجاد شود .

برابر نصف مجموع اندازه دو کمانی از دایره که به ضلعها وامتداد ضلعهای ان زاویه محدودند. 

.  زاویه بین دو وتر:
اگر دو وتر از یک دایره در نقطه ای درون دایره همدیگر راقطع کنند هریک از زاویه های پدید آمده در نقطه تقاطع زاویه بین دووتر نام دارد.مثل xو M.

اندازه هر زاویه بین دو وتر =  نصف مجموع اندازه دو کمان از دایره که به ضلعها وامتداد ضلعهان آن زاویه =
(کمانBD+کمانAC)نصف=x

  مجموع دوکمان  


توجه کنید که برخورد دو وتر همانند برخورد دو خط متقاطع زاویه های متقابل به راس ایجاد می شود. یکی از زاویه هارا محاسبه کردید زاویه های دیگر به راحتی محاسبه می شود.هر وتر در برخورد زاویه نیم صفحه هم می سازد که= درجه180).

 


<BED دارای دو کمان روبروکمانBD+کمانAC.
 

240=70+170

120=2÷240
 
همچنین, m<CEA = 120° (متقابل به راس)
m<BEC و m<DEA = 60° مکمل.

5.

دووتر درون دایره باهم برخورد کردند .اندازه زاویه xرا حساب کنید.   

گزینه:

 20
 40
 60
 
80

 

 

6.


دووتر درون دایره باهم برخورد کردند .اندازه زاویه xرا حساب کنید.
 توجه
: قطر دایره ویکی از وترها   

گزینه:

 30
 50
 100
 
110

توجه توجه :

در هر دایره، اگر قطر بر وتر عمودشد ان وتر وکمانهای نظیر ان وتر را نصف می کند.

7.

قطر دایره که عمودبر وتر دیگر شده .
اندازه زاویه xچقدر؟     

گزینه:

 30
 60
 90
 
120

 

 

8.

قطر دایره  که عمودبر وتر دیگر شده .
اندازه 
y  چقدر؟

گزینه:

  30
 
60
 90
 
180

 

 

9.

خط بردایره در نقطه Aمماس شده . اندازه کمانهای دایره به نسبت 3و3و4 

محاسبه کنید xرا     

گزینه:

 54
 
72
 
108
 
144

 

 

10.

دو وتر درون دایره همدیگرا قطع کرده اند 4 زاویه که یکی از زاویه های  ایجادشده=53درجه  . 

اندازه کمان های مقابل زاویه این زاویه
 3x + 3

وکمان دیگر =10x - 14.

اندازه کمان بزرگتر چقدر؟

گزینه:

  9
 
13
 30
 
76

 

 

11.

یک بشقاب چینی به زمین خورد وشکست .شکل زیر قسمتی از بشقاب شکسته را نشان داده

  خط  در نقطه

B بر(وتر) مماس شده  و زاویه45 در جه ایجادشده .   کمان  ,  چند درجه?

گزینه:

  45
 
60
 90
 
180


علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 
آرزو
دوشنبه 1 تیر 1394 07:31 ب.ظ
خوب بود ممنون ازش استفاده کردم


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic