آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

زاویه بین امتداد دو وتردایره سوال

تاریخ:دوشنبه 25 خرداد 1394-05:36 ب.ظ

برای مطالعه روی لینک ها کلیک کنید

کمان دایره

زاویه مثلث تمرین

وتر کمان

دوخط موازی مورب ارزشیابی

کمان دایره

زاویه مرکزی محاطی ظلی

مثلث مختلف الاضلاع

دایره زاویه محاطی مرکزی تمرین

خط دایره زاویه ظلی سوال

خط ودایره

زاویه بین دو خط مماس دایره


زاویه بین امتداد 2 وتر که در خارج دایره همدیگر را قطع کردند. :
زاویه < ACE که ایجادشده
دووتر درخارج دایره  Oیکدیگر را قطع کردند. 
AEکمان بزرگتر ,BDکمان کوچکتر و

اندازه زاویه بین امتداد دووتر= نصف تفاضل اندازه کمانهایی از دایره که به ضلعهای زاویه محدودند.

60=80-20

30=2÷80


سوالهایی در رابطه با اندازه زاویه بین امتداد دووتر  با پاسخ

1.

دووتر دایره، همدیگر را در خارج دایره قطع کرده وزاویه ای از برخورد امتداد دوتر  ایجاد شده .

اگر یکی از وتر ها از مرکز عبور کرده باشد پیداکنید  xرا

گزینه:

  20
 
30
 
60
 
80
 

2.

x

دووتر دایره، همدیگر را در خارج دایره قطع کرده وزاویه ای از برخورد امتداد دوتر  ایجاد شده ..

زاویهx  چند درجه؟
 راهنمایی:  اول y را پیدا کنید.

گزینه:

 40
 60
 80
 
140 

3.

از برخورددومماس

(   tangent)دایره

زاویه xایجاد شد .
زاویه xرا محاسبه  کنید .
 

گزینه:

 80
 
100
 
180
 260

 

 

4.

 زاویه x که از  ازبرخوردامتدادیک مماس ووتری که از مرکز دایره گذشته ایجادشده است   چند درجه است.

گزینه:

  135
 90
 55
 
45

 

 

5.


اندازه زاویهxکه از برخورد امتداد دو وتر از یک دایره ,
پدید امده چند درجه است؟  

گزینه:

 40
 
70
 110
 
150

 

 

6.اندازه زاویه که از برخورد امتداد دو وتر از یک دایره ,
پدید امده 80 درجه است
,
اندازه کمان
xچند درجه ؟  

گزینه:

 105
 80
 45
 
25

 

 

7.

 


 زاویه که از  ازبرخوردامتدادیک مماس ویک وتر دایره  ایجادشده است   45 درجه است.

  اندازه کمان xچند درجه ؟؟  

گزینه:

 135
 150
 160
 
180

 

 

8.

از برخورددومماس

(   tangent)دایره

زاویه xایجاد شد .
زاویه xرا محاسبه  کنید .

  

گزینه:

  30
 
60
 120
 
180

 

 

9.


اندازه زاویه که از برخورد امتداد دو وتر از یک دایره ,
پدید امده
3x درجه است,
واندازه دوکمان که به ضلعها محدودند:

30 درجه و   4x+50 

اندازهx چقدر؟

گزینه:

 10
 
20
 
30
 
40

 

 

10. در کدام شکل زیر
همیشه <1مساوی  <2 نمی تواند مساوی باشد؟

گزینه:

4                                   3                             2                       1
 
                   

 

 

11.


اندازه زاویه که از برخورد امتداد دو وتر از یک دایره ,
پدید امده ° 32 درجه است,

اندازه کمان کوچک( )AB=50 درجه

واندازه کمان بزرگتر کچند درجه:


گزینه:

  64
 
84
 
104
 
114

 


 

12.

  نقطه  P مماس بر دایره O  به قطر است.
زاویه ای که از برخورد  مماس
و امتدادوتر
  پدید امده =30 درجهاست اندازه کمان چقدر؟.                       


پاسخ راه حل: 12

 

نیمدایره = 180 درجه
توجه x = کمان AB
30 = (1/2)(x  180 - x)

x = 120
پاسخ:  =
BC کمان = 60 درجه

 

13. یک نورافکنC باتابش نور رنگارنگ عصرها برای جلب توجه بچه ها چرخ وفلک
شهربازی را روشن می کند .
شعاع نور  به صورت دومماس نور به دایره می تابد که به نقاط A   و B  روی دایره محدود می شود.
A   و B نقاط تماس شعاع نورند.
البته شعاع نوراز مرکز دایره
O هم  به صورت قطری عبور می کند وتا نقطه D طرف دیگر دایره می رسد.نسبت کمان       ( ADB ،AEB   = (  3:2 
 


اگر شعاع نور مماس مترAC ,  BC=   متر60   
شعاع نور که از مرکز می گذرد.تانقطه E=   متر     EC=43.6  

EC = 43.6
الف:  اندازه زاویه بین دوشعاع نور    ومماس بر چرخ وفلک را محاسبه کنید .
ب:طول قطر DEچرخ وفلک چقدر؟


پاسخ راه حل: 13

3x + 2x = 360
5x = 360
x = 72اختلاف دوکمان
  اندازه کمان کوچک 144 =
2x AEB=144 درجه 

کمان بزرگتر=216 درجه

 زاویه  که از امتداد دومماس درست شود =نصف مجموع دو کمان محدود به ضلعها

72=216-144

36=2÷72

m<ACB = درجه 36

ب: اندازه قطرچرخ وفلک.

مجذور طول دومماس=

حاصلضرب طول EC ×CD

602 = (x + 43.6) (43.6)
3600 = 43.6x + 1900.96
1699.04 = 43.6x
x = 38.96880734
x = تقریبامتر39علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات