آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

دنباله- الگوا

تاریخ:یکشنبه 3 آبان 1394-10:12 ق.ظدنباله ها مجموعه عددهایی که  با نظمی خاص به دنبال هم هستند..

a1, a2, a3 ,..., an

3, 6, 9,..., 3n

اعداد          ... و  a1, a2 , a3   را عضوهای یک دنباله می گویند.

مجموعه اعداد طبیعی             n:                                    1, 2, 3, ... . an

 بعنی تا n امین عدد.


محاسبه دنباله ها

تا Nامین عضو

anبه ما اجازه می دهد که  تا هرچه تعداد خواستیم محاسبه کنیم.. به جای  n به ترتیب 1 وبعد2 وبعد3 وبعد...تا   nگذاریم وحساب کنیم ویک دنباله بسازیم

همینطور ادامه

مثال

an= 2n − 1

a1 = 2 ·1 − 1 = 1

a2 = 2 ·2 − 1 = 3

a3= 2 ·3 − 1 = 5

a4 = 2 ·4 − 1 = 7

                  

b:                1 , 3, 5, 7, ..., 2n −1


همه دنباله ها عضو کلی یا عمومی ندارند مثل اعداداول:

b:                      2 , 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23,...                      :c


فرمول باز گشتی

ازرا ه اعضای قبلی دنباله ها  میتوان به یک فرمول دست یافت .


مثال: دنباله ای داریم . اولین عضو2 وعضو بعدی مجذور عضوقبلی باشد

     ...  , 4,16, 2

2, 4, 16, ...

 در زیر دنباله فیبوناتچی را داریم: از راست به چپ نوشتیم:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, ...

 اولین عضو1 هست 1+0=1 دومی ایجاد شد .

سومی 1+1=2 هر عضوازمجموع دوعضوقبلی ایجاد شده

       n=1                                                  1  ( اگر )

         n=2                                                  1 ( اگر )

n>2                                                  an-1+an+2 ( اگر )


ادامه دارد....
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic