آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

سری بین

تاریخ:یکشنبه 3 آبان 1394-11:32 ق.ظ

دنباله های هندسی

دنباله های حسابی

دنباله- الگوا

Nامین عضو-دنباله ها


محدوده یک دنباله

کران پایین در دنباله ها

اگر در دنباله ای همه عضوها بزرگتر یا مساوی با Kباشند  . Kرا کران پایین گوییم

an ≥ k

در دنباله ای

n

2n+1

  اگر به جای  nعدد متوالی بگذاریم  جملات به صورت زیر دراید  که عددصفر کران پایین دنباله زیر است.

   1 

2n+1

  و...و 

4

9

  و 

 3

7

 و

2

5

 و

1

3


کسر یک سوم هم کران پایین است زیرا دیگر عضوها از ان بزرگترند

کران بالا

اگر در دنباله ای همه عضوها کوچکتر یا مساوی با Kباشند  . Kرا کران بالا گوییم.

an ≤ k'


دنباله کران دار

اگر در دنباله ای همه عضوها کمتر یا مساوی با Kباشند یا دنباله بزرگتر یا مساوی K' دراین صورت اعضا دنباله بینkو K'هستند .

k ≤ an ≤ K'

مثال:دنباله زیر را  در فرمول بررسی کنیم: اگر به جای  nعدد متوالی بگذاریم  جملات دنباله  به صورت واحد و  وکسری در می اید .

   n+2 

2n-1

  =.an 
 

3, 4/3, 1, 6/7,...

که می بینیم دنباله کاهشی است..

حالا در فرمول  بالا اگر به جای  nعدد 1000یا 1میلیون بگذاریم:

a1000= 0.5012506253127.

a1000 000 = 0.5000012500006.

حدود 0.5.

0.5 کران پایین.

دنباله کران دار است.

1/2 < an 3

در فرمول زیر اعداد 1تا ............. را می گذاریم :

   n 

n+1


  =.an 

دنباله کسری زیر ایجاد شد: دنباله افزایشی

   5 

......

6

  و 

4

5

  و 

 3

4

 و

2

3

 و

1

2


کران پایین یک دوم است.

حالا در فرمول  بالا اگر به جای  nعدد 1000یا 1میلیون بگذاریم:

a1000= 0.999000999001.

a1000 000 = 0.999999000001.

حدود تقریبا= 1

1 کران بالا ست.

0.5 ≤ an < 1


علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات