آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

نقطه خط سطح

تاریخ:یکشنبه 15 آذر 1394-08:41 ق.ظنقطه

یک نقطه بعد ندارد.

Points

یعنی طول ،عرض ،ارتفاع ندارد..

نقطه یک موقعیت را نشان می دهد..

نقطه را با حرف نشان می دهند.


خواص نقطه ها

1. تعریفی ندارند.

2. یک خط از بینهایت نقطه تشکیل شده..

Points on a Straight Line

3. بین دونقطه یک خط راست می توان رسم کرد

 از یک نقطه بینهایت خط می گذرد..

Infinite Straight Lines

4. فاصله بین دو نقطه را پاره خط گوییم.

Line Segment

5. از دونقطه یک خط  راست می گذرد.

Plane

6.  صفحه ای که از سه نقطه متمایز غیر واقع بر یک خط می گذرد .

 


خط یک بعد (طول ) دارد..

Line Segments

فاصله بین دونقطه را با دوحرف نشان می دهند. AB.

خط را از دو طرف راست یا چپ  می خوانیم AB یا  BA.
Line Direction

 

انواع خط

خطوط متقاطع : که دوخط در یک نقطه همدیگر را قطع کنند.

Intersecting Lines

 


 

خطوط موازی

Parallel Lines

 

هیچ نقطه مشترک ندارند وهرچه از دوطرف ادامه یابند همدیگر را قطع نکنند..

خطوط برهم منطبق:
Coincidental Lines

 دو خط برهم منطبفند اگر همه نقاط برهم مشترک شوند.


خطوط عمود:

Perpendicular Lines

 

 دوخط برهم عمودند اگر دربرخورد باهم زاویه 90 درجه بسازند.

 (90º).

 

نیم خط:

Ray

 نیم خط قسمتی از خط که محدود بر یک نقطه است. از یک سر ادامه دارد.


سطح:حرکت خط در فضا و در جهتی مخالف حرکت اصلی خود

برای ایجاد و القای سطح وجود حداقل سه نقطه فرضی در فضا ضروری است.

یک سطح دو بعد دارد :(طول ،عرض)

Planes

سطوح را یا با متوازی الاضلاع یا چهار ضلعی نمایش می دهند.

زاویه هارا با حروف یا حروف یونانی نمایش می دهند: α (الفا), β (بتا) ...

یک سطح محدوداست به:

-الف - 3نقطه که در یک خط راست نباشند..


Plane

ب- یا دوخطی که بهم برخورد کردند.(قطرها).

Planes

ج- محدود بین دوخط موازی.

Two Parallel Lines

محدود بین یک نقطه وخط.

A Point and a Line

خواص سطح:

1.محدود بین چند نقطه.

2.محدود بین چند خط راست.

3.نامحدود نیست.

4.برخورد دو خط متقاطع میتواند سطح ایجاد کند.

6.خطی که از یک سطح بگذرد.

نیم صفحه: وقتی یک صفحه نصف شود:

Half-Plane

 
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 
پرنیا خدادادی
جمعه 30 بهمن 1394 05:31 ب.ظ
خواااااااااااااااهش مکیکنم شیوای گل از همه رنگ
شیوا
چهارشنبه 28 بهمن 1394 03:50 ب.ظ
مرسی پرنیای عزیز و گل


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات