آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

گویاکردن رادیکالها

تاریخ:جمعه 18 دی 1394-09:52 ق.ظ

گویا کردن -رادیکال ها

گویا کردن -رادیکال ها


رادیکال حل تمرین

توان - رادیکالها


جمع رادیکالها

رادیکال ها

تقسیم رادیکالها


گویاکردن رادیکالها2

گویا کردن -رادیکال ها

ضرب رادیکالها

رادیکال-ضرب کردن رادیکال -تقسیم کردن رادیکال -گویا کردن رادیکال

گویا کردن  انواع رادیکالها

گویا گردن  انواع دیگر:اگر در مخرج رادیکال باشد صورت ومخرج در مزدوج مخرج ضرب می کنیم

وقتی دورادیکال درهم ضرب شدند، رادیکال ها ناپدید می شوند. به این صورت  که     2 √× 2 √=2
نکته=برای حل این تمرین ها باید مخرج را گویا کنیم در جمله ایی ضرب کنیم که رادیکال مخرج ساده شود  وهمان جمله که در مخرج ضرب شده در صورت هم ضرب می شود.مخرج رادر جفت خودش × کنید ولی با علامت مخالف. تا ساده شود.  مثال:از اتحادها  به خصوص دراینجا مزدوج کمک می گیریم و

1 گویا کردن شماره 1 Rationalization

صورت ومخرج  ضرب کنید در  c√c.و مراحل را بررسی کنید

Rationalizing Operations

Rationalizing Operations

Rationalizing Operations

Rationalizing Operations

Rationalizing Operations

Rationalizing Solution

2 گویا کردن شماره2


Rationalizing Solution

2 توجه کنی برای گویا کردن این نمونه Rationalization Type

صورت ومخرج در این  Radicalضرب کنید به توان های فرجه وعدد زیر رادیکال توجه کنید

Radical Operations

Radical Operations

3 گویا کردن این نمونه 3  باید صورت ومخرج  Rationalization Typeرا در مزدوج مخرج ضرب کنید.

نمونه مزدوجها را در زیر مشاهده کنید:

Conjugate of a Binomial

Conjugate of a Binomial

همچنین این مورد : "اتحاد مزدوج اصلی".

Sum by Difference

Rationalizing Operations

Rationalizing Operations

Rationalizing Operations

Rationalizing Operations

Rationalizing Operations

Rationalizing Operations

Rationalizing Operations

Rationalizing Solution

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic