آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

مساحت -مسئله

تاریخ:یکشنبه 18 بهمن 1394-07:48 ق.ظ


مسئله وراه حل

-1-مساحت مثلث  قائم الزاویه متساوی الساقین  طول هر ساق 10 س.

2-  چند درخت میتوان در زمین مستطیلی به طول 32 m و  30 m عرض      کاشت اگر هردرخت به    4 m² برای رشد احتیاج دارد.

3-مساحت ذوزنقه ای 120 متر مربع است.به ارتفاع 8 متر و قاعده کوچک 10متر   محاسبه کنید طول قاعده بزرگتررا.

4- مساحت متوازی الاضلاعی به ارتفاع 3 وقاعده 2س چقدر؟

5- اگر مساحت این 6 ضلعی=96 سانتیمتر مربع باشد مساحت رنگی چقدر است؟Hexagon

6-  مساحت لوزی که قطر کوچک نصف قطر بزرگ وقطر بزرگ 10 سانتیمتر  چقدر؟

7-      حساب کنید تعداد موزاییک هایی  به ابعاد 10 س که سطح یک مستطیلی  به ابعاد 4متر و3متر  را می پوشاند.

8-محیط یک مثلث متساوی الاضلاع 0.9 دسیمتر ارتفاع 25و95 سانتیمتر  مساحت چقدر؟

-9مزرعه مستطیل شکلی به ابعاد 170 متر و 28 متر  مساحت چند هکتار است ؟ اگر قیمت هر هکتار 150 هزار تومان باشد .  ارزش این مزرعه چقدر؟

راه حل هر مسئله:

-1-مساحت مثلث  قائم الزاویه متساوی الساقین  طول هر ساق 10 س.

1


Area of a Triangle


A = (10 × 10) : 2 = 50 cm²


2

-  چند درخت میتوان در زمین مستطیلی به طول 32 m و عرض 30 m       کاشت اگر هردرخت به    4 m² برای رشد احتیاج دارد..

A = 32 ×30 = 960 m²

4 ÷ 960 = 240 درخت


3

مساحت ذوزنقه ای 120 متر مربع است.به ارتفاع 8 متر و قاعده کوچک 10متر   محاسبه کنید طول قاعده بزرگتررا.?


مساحت ذوزنقه    سانتیمتر مربع                    =


ارتفاع* (قاعده بزرگ+قاعده کوچک)

2

مساحت ذوزنقه    سانتیمتر مربع                   120 =


8* (قاعده بزرگ+10)

2

120×2=  240

30=8÷240

20متر=10-304

مساحت متوازی الاضلاعی به ارتفاع 2 وقاعده 3برابرارتفاع چقدر؟.

h = 2 cm

   قاعده  b = 2× 3 = 6 cm

A = 2× 6 = 12 cm²مساحت


5

اگر مساحت این 6 ضلعی=96 سانتیمتر مربع باشد مساحت رنگی چقدر است؟?

Hexagon


6 ÷ 96 = 16 cm²

16× 2 = 32 cm²

6

  مساحت لوزی که قطر کوچک نصف قطر بزرگ وقطر بزرگ 10 سانتیمتر  چقدر؟.

   قطر بزرگD = 10 cm

  قطر کوچک d = 10 : 2 = 5 cm

A = (10 × 5) : 2 = 25 cm²


7

حساب کنید تعداد موزاییک هایی  به ابعاد 10 س که سطح یک مستطیلی  به ابعاد 4متر و3متر  را می پوشاند..

AS = 4×  3 = 12 m2 = 120,000 cm²

     موزاییک  AB = 10 · 10 = 100 cm²

100 : 12000 = 1,200 تعداد


8

محیط یک مثلث متساوی الاضلاع 0.9 دسیمتر وارتفاع 25و95 سانتیمتر  مساحت چقدر؟.

Area of a Triangle Problem


P = 0.9 دسیمتر = 90 cm

    یک ضلع یا قاعده l = 90 : 3 = 30 cm

A = (30 × 25.95) : 2 = 389.25 cm²


9

مزرعه مستطیل شکلی به ابعاد 170 متر و 28 متر  مساحت چند هکتار است ؟ اگر قیمت هر متر مربعی 150 هزار تومان باشد .  ارزش این مزرعه چقدر:

.

A = 170 · 28 = 4,760 m²

 10,000÷ 4760 = 0.476 هکتار

ارزش زمین

4760× 000015 =0000 71400 تومان


علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 
لیلا
سه شنبه 4 اسفند 1394 05:42 ب.ظ
اگه ممکنه سریع جواب بدین ممنون میشم
لیلا
سه شنبه 4 اسفند 1394 05:40 ب.ظ
خانم فتحی منابع آزمون تحلیلی نهم رو میگید؟؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : کتاب خوب در بازار زیاده


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic