تبلیغات
معلم5 فتحی - مرکز تقارن

آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

مرکز تقارن

تاریخ:جمعه 26 آذر 1395-08:59 ب.ظ

تقارن مرکزی


قرینه تقارن ومحور مختصات


تقارن محوری


 مرکز تقارن
مرکز تقارن نقطه ای درون شکل است که اگر هر نقطه از شکل را به ان متصل کنیدوبه همان اندازه درهمان راستا ادامه دهید نقطه ای روی شکل به دست می اید.
 یعنی قرینه هر نقطه شکل نسبت به مرکز تقارن روی خود شکل قرار می گیرد.
 دردو شکل زیر نقطه Oمرکز تقارن است. زیرا نقاط Aو   Bنسبت به  o  روی شکل است.

در شکل های زیرO مرکز تقارن نیست. زیرا قرینه  A  نسبت به  oروی خود شکل قرار ندارد.

به عبارت دیگر مرکز تقارن شکل ، نقطه ای درون شکل است که اگر شکل را حول ان نقطه 180 درجه دوران دهیم بر خودش منطبق شود.
مثال:نقطه oدر شکل مقابل( مستطیل) مرکز تقارن است زیرا اگر مستطیل را حول نقطه o180 درجه دروران دهیم برشکل اولیه منطبق می شود.

در چند ضلعی های منتظم اگر تعداد ضلع ها زوج باشد مرکز تقارن دارند
اگر تعداد ضلع ها فرد باشد مرکز تقارن ندارند.
مثلث متساوی الاضلاع و 5 ضلعی مرکز تقارن ندارند .
ولی مربع و 6 صلعی و10 ضلعی منتظم مرکز تقارن دارند
در مربع ومستطیل ولوزی و چند ضلعی های منتظم با تعداد ضلع زوج محل برخورد قطرها همان مرکز تقارن است.
در شکل زیر oمرکز تقارن است زیرا هر نقطه مثل A و B را به o    وصل کنیم به همان اندازه ادامه دهید نقاطی روی شکل به دست می اید.

دوران چرخشی
بعضی شکل ها با دوران غیر از 180 درجه حول نقطه o برخودشان منطبق می شوند که به ان دوران چرخشی می گوییم.

الف-مثلث متساوی الاضلاع حول نقطه oبه اندازه 120 درجه دوران دهیم دوباره برخودش منطبق می شود.
 ب-5 ضلعی منتظم حول نقطه oبه اندازه 72 درجه دوران دهیم دوباره برخودش منطبق می شود.
ج- مثلث متساوی الاضلاع حول نقطه oبه اندازه 120 درجه دوران دهیم دوباره برخودش منطبق می شود.
د- مربع حول نقطه oبه اندازه 90 درجه دوران دهیم دوباره برخودش منطبق می شود.
روش اول دوران 180 درجه=شکل زیر مثلث نسبت به oقرینه شده  ازنقاطAو  B  وCو     Dبه    oوصل شدند وبه همان اندازه ادامه دادیم تا نقاط قرینه ایجاد شده  به این کار تقارن مرکزی
گوییم.
 یا دوران 180 درجهتقارن نسبت به خط

دوران180 درجه

دوران مربع هر بار با زاویه 90 درجه

قرینه خطی و دورام 180  روش دوم دوران 180 درجه :قرینه نسبت به خط افقی  و سپس قرینه شکل حاصل نسبت به خط عمودی
      

قرینه روی طراحی شکل های قالی

 انواع قرینه تابلو stop


علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 
Discount viagra
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 03:57 ق.ظ

Wow quite a lot of fantastic info!
how do i get viagra with a prescription cheap viagra online pharmacy buy viagra soft tabs buy viagra with no prescription viagra in pharmacy can you buy viagra at walgreens where can i buy viagra safely online can you really buy viagra online buy viagra online with paypal buy viagra uk cheap
دوشنبه 3 اردیبهشت 1397 04:21 ب.ظ
آیا دایره مرکز تقارن دارد
ناشناس
دوشنبه 6 فروردین 1397 07:33 ق.ظ
چه شکلی کوچکترین زاویه تقارن چرخشی را دارد
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : مثلث متساوی الاضلاع
البته شکلهای چندین ضلعی با زاویه خیلی کم مثل دایره با یک درجه
M
چهارشنبه 1 فروردین 1397 05:18 ب.ظ
چه زمانی می گوییم یک شکل تقارن چرخشی دارد؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : هرشکلی که تقارن مرکزی داره حتما تقارن چرخشی هم داره. ولی عکس این مطلب درست نیست
اگر شکلی را حول مرکز دوران به اندازه 180درجه یا کمتر از 180درجه دوران دهیم و شکل دوران یافته روی خود شکل اصلی بیفتد آن شکل تقارن چرخشی دارد
P
چهارشنبه 1 فروردین 1397 05:03 ب.ظ
تعدادمحور تقارن نیم دایره
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 1
چهارشنبه 1 فروردین 1397 05:02 ب.ظ
آیاشش ضلعی منتظم،نیم دایره و ذوزنقه ی متساوی الساقین مرکز تقارن دارد؟؟؟فقط لطفاسریع
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 6 ضلعی
هلن
جمعه 25 اسفند 1396 03:19 ب.ظ
عجله کنید لطفا
هلن
جمعه 25 اسفند 1396 03:04 ب.ظ
لطفا هر چه زود تر جواب بدید
باتشکر
هلن
جمعه 25 اسفند 1396 03:00 ب.ظ
سلام
بین شکل های زیر کدومشون مرکز تقارن ندارد؟
مثلث متساوی الاضلاع
لوزی
متوازی الاضلاع
دایره
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : مثلث
یکشنبه 13 اسفند 1396 04:12 ب.ظ
شکلی که محور تقارن ندارد ولی مرکز تقارن دارد
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : متوازی الاضلاع
سه شنبه 24 بهمن 1396 11:27 ب.ظ
ببخشید من تو کیبرورد گوشیم مصلص رو این جوری مینویسم سوال این است : مصلص متوازی الاضلاع محور تقارن دارد ؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : مثلث متساوی الاضلاع3 محور تقارن دارد اما مرکزتقارن ندارد
متین
سه شنبه 24 بهمن 1396 12:10 ق.ظ
سلام من اجله دارم و میشه زود این سوال رو جواب بدین من منتظرم سوال ام این است که نیم دایره مرکز تقارن چیست؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : ندارد
ف خ
چهارشنبه 11 بهمن 1396 08:30 ب.ظ
سلام ممنون میشم اگر زود جواب این سوال بدید:آیا این جمله درست است :مرکز تقارن هر شکلی درونش قرار دارد.
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : ممکن است چهار کلبرگ باشند و یک نقطه وسط 4 گلبرگ که خط بسته نیست
آرمان
سه شنبه 10 بهمن 1396 03:54 ب.ظ
از بین این شکل ها کدام مرکز تقارن دارد سریع لطفا؟
ذوزنقه. مستطیل. مثلث. نیم دایره
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : مستطیل
رادین
دوشنبه 2 بهمن 1396 08:14 ب.ظ
سلام آیا مراکز تقارن همواره داخل شکل است؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : بله
زهرا
شنبه 30 دی 1396 03:11 ب.ظ
فرق تقارن مرکزی و مرکز تقارن چیست؟؟؟؟؟؟


سریییع لطفا جواب بدین فردا امتحان دارم
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : http://fathi5.mihanblog.com/post/2083
سروش
پنجشنبه 28 دی 1396 03:25 ب.ظ
آیا شکلی وجود دارد که مرکز تقارن دارد ولی خط تقارن ندارد لطفا سریع
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : متوازی الاضلاع
ali
جمعه 22 دی 1396 06:38 ب.ظ
ذوزنقه مرکز تقارن داردیانه?
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : خیر
هومن
شنبه 16 دی 1396 06:11 ب.ظ
متوازی الاضلاع مرکز تقارن دارد؟[[
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : بله
نعیمه
جمعه 15 دی 1396 06:08 ب.ظ
از کجا بدونیم یازده ضلعی منتطم چند تقارن داره
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : در منتظم ها به تعداد ضلع
چهارشنبه 13 دی 1396 11:32 ب.ظ
آیا نیم دایره مرکز تقارن دارد؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : خیر
samin
دوشنبه 11 دی 1396 06:47 ب.ظ
سلام.میشه بگید کدام چندضلعی بر اثر چرخش 270درجه روی خودش منطبق میشه؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : مربع
امیر
دوشنبه 27 آذر 1396 04:37 ب.ظ
آیا ذوذنقه ی متساوی الساقین مرکز تقارن دارد
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : خیر
ریحان
یکشنبه 26 آذر 1396 12:33 ب.ظ
افرین عالی بود
مینا
جمعه 24 آذر 1396 10:47 ب.ظ
سلام
یک سوال داشتم!
چگونه می توانیم بین یک شکل دوران یافته آن مرکز دوران را مشخص کنیم؟
ممنون میشم اگر خیلی سریع پاسخ بدید.
پنجشنبه 9 آذر 1396 03:12 ق.ظ
یک 5 ضلعی منتظم را چند درجه دوران دهیم روی خودش می افتد؟ مرتبه دوران آن چند درجه است؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 5بار زاویه دوران72
masi
چهارشنبه 8 آذر 1396 04:06 ب.ظ
اگر شکلی با دوران 90 درجه ساعتگرد روی خودش بیفتد حتما با دوران 180 درجه نیز روی خودش می افتد؟
پنجشنبه 2 آذر 1396 03:45 ب.ظ
سلام ببخشید می خواست بدونم که روش تشخیص دادن اینکه یک شکل مرکز تقارن دارد یانه در شکل های منتظم و غیر منظم یکی است
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : شکلهای فرد مرکزتقارن ندارند
عسل
یکشنبه 28 آبان 1396 04:10 ب.ظ
خیلی ممنون که جواب دادید..
ولی در مورد مرکز تقارن نیم دایره چی آیا نیم دایره مرکز تقارن داره یا نه؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : خیر
عسل
شنبه 27 آبان 1396 04:09 ب.ظ
سلام آیا نیم دایره خط تقارن و مرکز تقارن داره یا نه؟؟
فکر کنم اگه درست باشه نیم دایره فقط یک خط نقارن داره...
ولی مرکز تقارن رو نمیدونم....
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : جواب درست
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30