تبلیغات
معلم5 فتحی - حجم وسطح جانبی وکل مکعب مستطیل

آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

حجم وسطح جانبی وکل مکعب مستطیل

تاریخ:جمعه 5 خرداد 1391-03:55 ب.ظمکعب مستطیل به طور کلی در دنیای ما اغلب  اجسام مکعب یا مکعب هستندمثل:ساختمانها-جهبه ها-جعبه دستمال کاغذی-بعضی مداد پاکن ها

  
یک مکعب مستطیل  جسمی است که 6سطح (وجه ) دارد که هر 6وجه  ان مستطیل وزاویه ها همگی راست هستند.  وجه ها دو به دومساوی وموازی ند . هر وجه 4 گوشه دارد
محل برخورد وجه ها یال   یا ضلع نام دارد که همگی یالها  دو به دوموازی هستند.
     در هر مکعب پاره خطی که دو راس  متقابل را به هم وصل کند  قطر مکعب می گویند
مکعب ها 8راس یا گوشه و12 یال و4قطر دارد به آن منشور هم میگویند زیرا   منشور هم یک چند وجهی است که دو وجه قاعده ان مساوی هستندو وجه های دیگر که متوازی الاضلاع هستند  وجه های جانبی نام دارند .  به منشور زیر منشور مربع القاعده(مربعی) هم گویند
 


حجم وسطح جانبی وکل مکعب مستطیل=یک مکعب  مستطیل جسمی است سه بعدی بنابراین ماباید سه اندازه را داشته باشیم.  به شکل نگاه کنید سه اندازه متفاوت دارد. طول و عرض و ارتفاع   حجم  ان به صورت زیر  است:حجم  V  =طول ×عرض ×ارتفاع
مثال:جعبه ای به ابعاد شکل زیر داریم با واحد متر4 × 5 × 10 = 200  m3 =V
 یعنی 200 متر مکعب حجم جعبه استمساحت جانبی =محیط قاعده × ارتفاع         
 متر مربع  180 =  2× (5+4) ×10
مساحت یا سطح کل=2برابرطول در عرض +2برابرارتفاع در طول +2 برابر ارتفاع در عرض
A = 2×4×5 + 2×5×10 + 2×10×4           = 40+100+80 = 220
      سطح کل مکعب مستطیل  بافرمول دیگر=مساحت جانبی  +مساحت دو قاعده
        220سانتی متر مربع= 40+180  مساحت دوقاعده 40=  5×4 ×2
 

مکعب=یک 6 وجهی  است که هر 6 وجه ان مربع هستند.به مکعب، منشور  هم میکویند. بنابراین  مکعب  ومنشور ومکعب مستطیل  همگی در گروه مکعب هستند مثال: مکعب مستطیلی که  طول یالها  ی آن برابر باشند مکعب  نام دارد.6وجهدارد-هروجه مربع شکل و4گوشه دارد.12یال دارد- 8راس (گوشه) ودرهرگوشه3زاویه به هم برخوردمی کنند.
اگر یک ضلع مکعب a     باشد .دراین صورت مساحت جانبی=  a2 4
سطح کل(مساحت کل)=مساحت یک مکعب  وجه×6= a2 6 =s
حجم= مکعب یک ضلع(ضلع×ضلع×ضلع)    a3 =v
ضلع مکعب=3سانتی متر  حجم=3×3×3=27سانتی متر مکعب
سطح جانبی مکعب=3×3×4=36سانتیمتر مربع
سطح کل=3×3×6=54 سانتیمتر مربع
به مکعب چند وجهی یا مکعب مستطیل هم می گویند. اما مکعب مستطیل یک مکعب نیست


V = 10×5×4 = 200 حجم

مساحت کل=A = 2×4×5 + 2×5×10 + 2×10×4
   = 40+100+80 = 220

حجم وسطح جانبی وکل مکعب مستطیل=یک مکعب  مستطیل جسمی است سه بعدی بنابراین ماباید سه اندازه را داشته باشیم.  به شکل نگاه کنید سه اندازه متفاوت دارد. طول و عرض و ارتفاع   حجم  ان به صورت زیر  است:حجم  V  =طول ×عرض ×ارتفاعمثال:جعبه ای به ابعاد شکل زیر داریم با واحد متر4 × 5 × 10 = 200  m3 =V    متر مکعب حجم جعبه است  

مساحت جانبی =محیط قاعده × ارتفاع متر مربع  180 = 10 2× (5+4) 

      

مساحت یا سطح کل=2برابرطول در عرض +2برابرارتفاع در طول +2 برابر ارتفاع در عرض
A = 2×4×5 + 2×5×10 + 2×10×4   
       = 40+100+80 = 220
     
سطح کل مکعب مستطیل  بافرمول دیگر=مساحت جانبی  +مساحت دو قاعده

        220سانتی متر مربع= 40+180  مساحت دوقاعده 40=   × 5×4   2  

منشور        چند وجهی ها       روی اینها کلیک کنید

کد:                                                             


علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 
راستین
شنبه 28 بهمن 1396 06:08 ب.ظ
فرمول مساحت جانبی
ب تو چ اسمم چیه
پنجشنبه 26 بهمن 1396 03:49 ب.ظ
خوب بود
پنجشنبه 26 بهمن 1396 01:45 ب.ظ
بسیار عالی بود
Ahmad
یکشنبه 22 بهمن 1396 11:31 ب.ظ
یک مکعب 20در15هم حجم وهم مساحت جانبی
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : مکعب اضلاع برابرند
رها
یکشنبه 22 بهمن 1396 04:35 ب.ظ
باسلام مساحت مکعب مستطیل چند است
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : سطح جانبی+ مساحت دوقاعده
نباسه
شنبه 21 بهمن 1396 08:43 ب.ظ
حجم مکعب مستطیلی 234اینچ است و طول ان 30متر است عرض و ارتفاع چند است مساحت ان چند است
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : اینچ=2.5سانتیمتر=0.025 متر
234×0.025=5.850
5.850÷30= 0.195
=حاصل ضرب عرض وارتفاع=0.195
علی
جمعه 20 بهمن 1396 07:49 ق.ظ
مساحت وجه یک مستطیل ۷و۲۸و۲۵ حجم مستطیل را حساب کنید
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : اشکال عددی هست
محمد
چهارشنبه 18 بهمن 1396 12:03 ب.ظ
سلام خسته نباشید ممنون میشم اگه جوابمو سریع بدید
مساحت کل مکعبی را 9 برابر میکنیم حجم ان چند برابر میشود؟ اگه میشه توضیح بدید و روش هاشو بگید مثال هم بزنید ... خیلی خیلی شرمنده ام
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : مساحت کل ضلع1= 1×1×6
ضلع=9
9×9×6=
حجم=9×9×9=
کیان
دوشنبه 16 بهمن 1396 09:50 ب.ظ
استوانه چند وجه جانیی و راس و یال دارد؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : بیشمار که بعضی معلمان قبول ندارند
دیبا
شنبه 14 بهمن 1396 11:55 ب.ظ
محیط مکعب مستطیل چی میشه؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : محیط گسترده
عرفان
شنبه 14 بهمن 1396 06:03 ب.ظ
محیط قاعده چجوری به دست میاد
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : قاعده به هر شکلی هست محیط همان شکل
سه شنبه 10 بهمن 1396 03:33 ب.ظ
اگر مساحت یک وجه مکعب را شش برار کنیم ....حاصل می شود
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 36
جواد
سه شنبه 10 بهمن 1396 02:11 ب.ظ
مکعب چند قرینه سطحی دارد
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 4
مهدی
شنبه 7 بهمن 1396 10:21 ق.ظ
عالی بود
مهدی
شنبه 7 بهمن 1396 10:21 ق.ظ
عالی بود
پری
دوشنبه 2 بهمن 1396 11:19 ب.ظ
لطفا
فرمول
مساحت جانبی مکعب چیست؟
وفرمول کل مکعب چیست؟

پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : جانبی= محیط قاعده× ارتفاع
کل= جانبی+ مساحت قاعده ها
پری
دوشنبه 2 بهمن 1396 11:12 ب.ظ
فرمول مساحت جانبی ?
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : محیط قاعده × ارتفاع
دوشنبه 25 دی 1396 09:22 ب.ظ
مساحت جانبی مکعب مستطیلی ۱۸۰سانتی مترمربع میباشداگر اندازهی طول و عرض این مکعب مستطیل به ترتیب۱۷و۱۱سانتی متر باشد اندازهی ارتفاع آن چند سانتی مترمیباشد؟


پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : مساحت جانبی = محیط قاعده× ارتفاع
11+17)×2=56
180÷56=
کامیلیا
جمعه 22 دی 1396 03:15 ب.ظ
ممنون خیلی خوب بود
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی :
جمعه 22 دی 1396 03:13 ب.ظ
خوب بود درکل ولی حجم مکعب نگفته بودید
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : با دقت بخوان از همین صفحه
حجم مکعب مستطیل به صورت زیر است:حجم V =طول ×عرض ×ارتفاع
مثال:جعبه ای به ابعاد شکل زیر داریم با واحد متر4 × 5 × 10 = 200 m3 =V متر مکعب حجم جعبه است
حجم= مکعب یک ضلع(ضلع×ضلع×ضلع) a3 =v
ضلع مکعب=3سانتی متر حجم=3×3×3=27سانتی متر مکعب
محسن
یکشنبه 17 دی 1396 05:07 ب.ظ
سلام مجموع دوعدد اول99است آن دوعددرا پیداکنید و بگویید چگونه آن دوعدد را پیدا کردید راستی ممنون خانم فتحی به خاطر همه چی
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 2و97
محسن
یکشنبه 17 دی 1396 05:07 ب.ظ
سلام مجموع دوعدد اول99است آن دوعددرا پیداکنید و بگویید چگونه آن دوعدد را پیدا کردید راستی ممنون خانم فتحی به خاطر همه چی
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 2و97
محسن
شنبه 16 دی 1396 11:29 ب.ظ
مجموع سه عددمتوالی پشت سرهم27است.آن سه عدد راپیداکنید ممنون
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 8 و9 و10
مهدی
پنجشنبه 7 دی 1396 11:41 ق.ظ
مساحت کل مکعب مستطیل چیست؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : مساحت یا سطح کل=2برابرطول در عرض +2برابرارتفاع در طول +2 برابر ارتفاع در عرض
البته روش دیگ هم دارد
جمعه 24 آذر 1396 05:34 ب.ظ
مساحت کل مکعب مستطیل چیست؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : همین صفحه را بخوان
باران
دوشنبه 10 مهر 1396 08:56 ب.ظ
سلام خوبین من مساحت مربع رو فراموش کردم میشه برام توضیع بدین
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : ضلع ×ضلع
ثمین سلیمانی
جمعه 3 شهریور 1396 10:31 ق.ظ
سقف ندارد اواریوم
ثمین سلیمانی
جمعه 3 شهریور 1396 10:28 ق.ظ
سقف ندارد اواریوم
ثمین سلیمانی
جمعه 3 شهریور 1396 10:28 ق.ظ
سقف ندارد اواریوم
ثمین سلیمانی
جمعه 3 شهریور 1396 10:22 ق.ظ
علی میخواهد یک اکواریوم مکعب مستطیل ب ابعاد ۳۰.۴۰.۲۰درست کند .برای ساختن ان چند سانتی متر مربع شیشه لازم است؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : محیط قاعده× ارتفاع+ مساحت یک قاعده اکواریم بدون در
40×20+30×2(40+30)
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30