تبلیغات
معلم5 فتحی - حجم وسطح جانبی وکل مکعب مستطیل

آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

حجم وسطح جانبی وکل مکعب مستطیل

تاریخ:جمعه 5 خرداد 1391-04:55 ب.ظمکعب مستطیل به طور کلی در دنیای ما اغلب  اجسام مکعب یا مکعب هستندمثل:ساختمانها-جهبه ها-جعبه دستمال کاغذی-بعضی مداد پاکن ها

  
یک مکعب مستطیل  جسمی است که 6سطح (وجه ) دارد که هر 6وجه  ان مستطیل وزاویه ها همگی راست هستند.  وجه ها دو به دومساوی وموازی ند . هر وجه 4 گوشه دارد
محل برخورد وجه ها یال   یا ضلع نام دارد که همگی یالها  دو به دوموازی هستند.
     در هر مکعب پاره خطی که دو راس  متقابل را به هم وصل کند  قطر مکعب می گویند
مکعب ها 8راس یا گوشه و12 یال و4قطر دارد به آن منشور هم میگویند زیرا   منشور هم یک چند وجهی است که دو وجه قاعده ان مساوی هستندو وجه های دیگر که متوازی الاضلاع هستند  وجه های جانبی نام دارند .  به منشور زیر منشور مربع القاعده(مربعی) هم گویند
 


حجم وسطح جانبی وکل مکعب مستطیل=یک مکعب  مستطیل جسمی است سه بعدی بنابراین ماباید سه اندازه را داشته باشیم.  به شکل نگاه کنید سه اندازه متفاوت دارد. طول و عرض و ارتفاع   حجم  ان به صورت زیر  است:حجم  V  =طول ×عرض ×ارتفاع
مثال:جعبه ای به ابعاد شکل زیر داریم با واحد متر4 × 5 × 10 = 200  m3 =V
 یعنی 200 متر مکعب حجم جعبه استمساحت جانبی =محیط قاعده × ارتفاع         
 متر مربع  180 =  2× (5+4) ×10
مساحت یا سطح کل=2برابرطول در عرض +2برابرارتفاع در طول +2 برابر ارتفاع در عرض
A = 2×4×5 + 2×5×10 + 2×10×4           = 40+100+80 = 220
      سطح کل مکعب مستطیل  بافرمول دیگر=مساحت جانبی  +مساحت دو قاعده
        220سانتی متر مربع= 40+180  مساحت دوقاعده 40=  5×4 ×2
 

مکعب=یک 6 وجهی  است که هر 6 وجه ان مربع هستند.به مکعب، منشور  هم میکویند. بنابراین  مکعب  ومنشور ومکعب مستطیل  همگی در گروه مکعب هستند مثال: مکعب مستطیلی که  طول یالها  ی آن برابر باشند مکعب  نام دارد.6وجهدارد-هروجه مربع شکل و4گوشه دارد.12یال دارد- 8راس (گوشه) ودرهرگوشه3زاویه به هم برخوردمی کنند.
اگر یک ضلع مکعب a     باشد .دراین صورت مساحت جانبی=  a2 4
سطح کل(مساحت کل)=مساحت یک مکعب  وجه×6= a2 6 =s
حجم= مکعب یک ضلع(ضلع×ضلع×ضلع)    a3 =v
ضلع مکعب=3سانتی متر  حجم=3×3×3=27سانتی متر مکعب
سطح جانبی مکعب=3×3×4=36سانتیمتر مربع
سطح کل=3×3×6=54 سانتیمتر مربع
به مکعب چند وجهی یا مکعب مستطیل هم می گویند. اما مکعب مستطیل یک مکعب نیست


V = 10×5×4 = 200 حجم

مساحت کل=A = 2×4×5 + 2×5×10 + 2×10×4
   = 40+100+80 = 220

حجم وسطح جانبی وکل مکعب مستطیل=یک مکعب  مستطیل جسمی است سه بعدی بنابراین ماباید سه اندازه را داشته باشیم.  به شکل نگاه کنید سه اندازه متفاوت دارد. طول و عرض و ارتفاع   حجم  ان به صورت زیر  است:حجم  V  =طول ×عرض ×ارتفاعمثال:جعبه ای به ابعاد شکل زیر داریم با واحد متر4 × 5 × 10 = 200  m3 =V    متر مکعب حجم جعبه است  

مساحت جانبی =محیط قاعده × ارتفاع متر مربع  180 = 10 2× (5+4) 

      

مساحت یا سطح کل=2برابرطول در عرض +2برابرارتفاع در طول +2 برابر ارتفاع در عرض
A = 2×4×5 + 2×5×10 + 2×10×4   
       = 40+100+80 = 220
     
سطح کل مکعب مستطیل  بافرمول دیگر=مساحت جانبی  +مساحت دو قاعده

        220سانتی متر مربع= 40+180  مساحت دوقاعده 40=   × 5×4   2  

منشور        چند وجهی ها       روی اینها کلیک کنید

کد:                                                             


علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 
امیر
یکشنبه 22 اسفند 1395 09:39 ب.ظ
ببخشید جواب سوال مساحت کل مکعبی24متر است.حجم مکعب چند متر مکعب است
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : بر6تقسیم کن=4
4=2×2 مساحت قاعده ابعادان2 هست
حجم=مساحت قاعده×ارتفاع
4×2=8
جمعه 20 اسفند 1395 12:33 ب.ظ
لطفا میشه زودتر تروخدا
جمعه 20 اسفند 1395 12:28 ب.ظ
میشه زود بگید لطفا
جمعه 20 اسفند 1395 12:26 ب.ظ
جواب این سوال چیه؟اگرعددمساحت کل مکعبی دوبرابرعدد حجم ان باشد مساحت جانبی این مکعب رابدست اورید؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : ضلع=3
3×3×4=
دوشنبه 16 اسفند 1395 12:01 ق.ظ
پریا
دوشنبه 16 اسفند 1395 12:00 ق.ظ
سلام خانم فتحی مرسی جواب منو دادنهای بود مثل همیشه
بهار
یکشنبه 15 اسفند 1395 05:10 ب.ظ
نخی به طول 628 سانتی متر را به کدا م شکل در اوریمتا بیشترین مساحت را داشته باشد ؟چرا؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : دربین تمام شکلها دایره مساحت بیشتر دارد
پریا
شنبه 14 اسفند 1395 08:21 ب.ظ
اگر شعاع قاعده استوانه ثلث ارتفاعش باشد حجم آن چند است :[ارتفاع ۳۰]
3140:1
6280:2
9420:3
1250:4
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : مساحت قاعده × ارتفاع=9420
شنبه 14 اسفند 1395 07:53 ب.ظ
سلامسوال مساحت جانبی و مساحت کل مکعبی به ضلع ۳ به ترتیب از راست به چپ چند است:
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 3×3×4=جانبی
3×3×6=کل
جمعه 13 اسفند 1395 08:44 ب.ظ
استاد عزیز لطفا جواب من را بدهید اگر مساحت جانبی مکعبی 256 متر مربع باشد حجم ان چند متر مکعب است
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : بر4 تقسیم کن وپاسخ را در6 ضرب
فاطمه
جمعه 13 اسفند 1395 08:40 ب.ظ
محیط گسترده یک مکعب 56 س.م است حجم ومساحت کل راذپیدا کنید
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : بر14 تقسیم کن =4
4×4×4=حجم
4×4×6=کل
یکشنبه 8 اسفند 1395 11:16 ب.ظ
وجه جانبی کدام قسمت است لطفا تند جواب بدید
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : پهلوها
یکشنبه 8 اسفند 1395 11:13 ب.ظ
وجه جانبی چیست ؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : پهلوها
ملیکا فتحی r
سه شنبه 3 اسفند 1395 09:42 ب.ظ
با سلام اگر بخواهیم یک زمین اسکوواش به طول ۴و عرض۳ و ارتفاع ۳متر را شیشه نماییم چند متر مربع شیشه لازم است ؟؟؟؟خواهش میکنم به این سوال پاسخ دهید باتشکر
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : سطح کل را می خواهد
سطح جانبی +مساحت دوقاعده
سطح جانبی= محیط قاعده × ارتفاع= 42
مساحت دوقاعده=12×2=24
کل=66
Elena
سه شنبه 3 اسفند 1395 07:39 ب.ظ
میشه مساحت جانبی مکعب مستطیل رو بگین
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : محیط قاعده × ارتفاع
نصیری
سه شنبه 3 اسفند 1395 05:07 ب.ظ
دستون درد نکنه
جمعه 29 بهمن 1395 08:10 ب.ظ
مساحت کل و جانبی را چگونه بدست می اوریم
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : مساحت کل =محیط قاعده × ارتفاع+ مجموع مساحت دو قاعده
جانبی =محیط قاعده × ارتفاع
پنجشنبه 28 بهمن 1395 05:09 ب.ظ
سلام ببخشید من کلاس هفتم هستم معلم گفته بری درس حجم و سطح کمک آموزشی مکعب مستطیل و مربع و...درست کنییم میشه لطفا الگو اش را با اندازه های دقیق بزارین البته طوری که زیاد کوچک نشه
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : http://fathi5.mihanblog.com/post/1886
http://fathi5.mihanblog.com/post/274
نغمه
دوشنبه 25 بهمن 1395 06:21 ب.ظ
لطفا مطالب ذو افزایش دهید
نغمه
دوشنبه 25 بهمن 1395 06:19 ب.ظ
ممنون عااااالی بوووووود
نهال
یکشنبه 24 بهمن 1395 11:07 ب.ظ
)ضلع×ضلع )4=
یعنی ضرب 4 شده؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : مثلا4×3×3
شنبه 23 بهمن 1395 03:18 ب.ظ
مساحت وجه جانبی منشور چیست؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : محیط قاعده × ارتفاع
بهار
جمعه 22 بهمن 1395 09:11 ب.ظ
ببخشیدرابطه پیداکردن حجم ها منشوری
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : مساحت قاعده×ارتفاع
علی همتی
جمعه 22 بهمن 1395 10:47 ق.ظ
پس چرا الگو نذاشتید
اتنا
سه شنبه 19 بهمن 1395 05:03 ب.ظ
سلام میشه فرمول حجم و مساحت مکعب. مکعب مستطیل. هرم . استوانه را بگین
مریم عظیمی
جمعه 15 بهمن 1395 08:09 ب.ظ
مطالب جالبی بودند ممنون
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی :
rezakordi93@yahoo.com 5240158
شنبه 9 بهمن 1395 10:04 ب.ظ
سلام ببخشید تعریف حجم منشوری چیه؟؟^.^
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : حجمهایی که دو قاعده مساوی دارند
paray
چهارشنبه 6 بهمن 1395 07:00 ب.ظ
سلام
تعریف قاعده چیست
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : ضلعی که ارتفاع بران عمود شود
دوشنبه 4 بهمن 1395 04:56 ب.ظ
دستتون درد نکنه لطفا مطالب های بهتری بیاورید.کلاس ششم هستم از شهرستان کاشمر
یکشنبه 3 بهمن 1395 07:09 ب.ظ
گزینه ی ۳
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30