تبلیغات
معلم5 فتحی - حجم وسطح جانبی وکل مکعب مستطیل

آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

حجم وسطح جانبی وکل مکعب مستطیل

تاریخ:جمعه 5 خرداد 1391-03:55 ب.ظمکعب مستطیل به طور کلی در دنیای ما اغلب  اجسام مکعب یا مکعب هستندمثل:ساختمانها-جهبه ها-جعبه دستمال کاغذی-بعضی مداد پاکن ها

  
یک مکعب مستطیل  جسمی است که 6سطح (وجه ) دارد که هر 6وجه  ان مستطیل وزاویه ها همگی راست هستند.  وجه ها دو به دومساوی وموازی ند . هر وجه 4 گوشه دارد
محل برخورد وجه ها یال   یا ضلع نام دارد که همگی یالها  دو به دوموازی هستند.
     در هر مکعب پاره خطی که دو راس  متقابل را به هم وصل کند  قطر مکعب می گویند
مکعب ها 8راس یا گوشه و12 یال و4قطر دارد به آن منشور هم میگویند زیرا   منشور هم یک چند وجهی است که دو وجه قاعده ان مساوی هستندو وجه های دیگر که متوازی الاضلاع هستند  وجه های جانبی نام دارند .  به منشور زیر منشور مربع القاعده(مربعی) هم گویند
 


حجم وسطح جانبی وکل مکعب مستطیل=یک مکعب  مستطیل جسمی است سه بعدی بنابراین ماباید سه اندازه را داشته باشیم.  به شکل نگاه کنید سه اندازه متفاوت دارد. طول و عرض و ارتفاع   حجم  ان به صورت زیر  است:حجم  V  =طول ×عرض ×ارتفاع
مثال:جعبه ای به ابعاد شکل زیر داریم با واحد متر4 × 5 × 10 = 200  m3 =V
 یعنی 200 متر مکعب حجم جعبه استمساحت جانبی =محیط قاعده × ارتفاع         
 متر مربع  180 =  2× (5+4) ×10
مساحت یا سطح کل=2برابرطول در عرض +2برابرارتفاع در طول +2 برابر ارتفاع در عرض
A = 2×4×5 + 2×5×10 + 2×10×4           = 40+100+80 = 220
      سطح کل مکعب مستطیل  بافرمول دیگر=مساحت جانبی  +مساحت دو قاعده
        220سانتی متر مربع= 40+180  مساحت دوقاعده 40=  5×4 ×2
 

مکعب=یک 6 وجهی  است که هر 6 وجه ان مربع هستند.به مکعب، منشور  هم میکویند. بنابراین  مکعب  ومنشور ومکعب مستطیل  همگی در گروه مکعب هستند مثال: مکعب مستطیلی که  طول یالها  ی آن برابر باشند مکعب  نام دارد.6وجهدارد-هروجه مربع شکل و4گوشه دارد.12یال دارد- 8راس (گوشه) ودرهرگوشه3زاویه به هم برخوردمی کنند.
اگر یک ضلع مکعب a     باشد .دراین صورت مساحت جانبی=  a2 4
سطح کل(مساحت کل)=مساحت یک مکعب  وجه×6= a2 6 =s
حجم= مکعب یک ضلع(ضلع×ضلع×ضلع)    a3 =v
ضلع مکعب=3سانتی متر  حجم=3×3×3=27سانتی متر مکعب
سطح جانبی مکعب=3×3×4=36سانتیمتر مربع
سطح کل=3×3×6=54 سانتیمتر مربع
به مکعب چند وجهی یا مکعب مستطیل هم می گویند. اما مکعب مستطیل یک مکعب نیست


V = 10×5×4 = 200 حجم

مساحت کل=A = 2×4×5 + 2×5×10 + 2×10×4
   = 40+100+80 = 220

حجم وسطح جانبی وکل مکعب مستطیل=یک مکعب  مستطیل جسمی است سه بعدی بنابراین ماباید سه اندازه را داشته باشیم.  به شکل نگاه کنید سه اندازه متفاوت دارد. طول و عرض و ارتفاع   حجم  ان به صورت زیر  است:حجم  V  =طول ×عرض ×ارتفاعمثال:جعبه ای به ابعاد شکل زیر داریم با واحد متر4 × 5 × 10 = 200  m3 =V    متر مکعب حجم جعبه است  

مساحت جانبی =محیط قاعده × ارتفاع متر مربع  180 = 10 2× (5+4) 

      

مساحت یا سطح کل=2برابرطول در عرض +2برابرارتفاع در طول +2 برابر ارتفاع در عرض
A = 2×4×5 + 2×5×10 + 2×10×4   
       = 40+100+80 = 220
     
سطح کل مکعب مستطیل  بافرمول دیگر=مساحت جانبی  +مساحت دو قاعده

        220سانتی متر مربع= 40+180  مساحت دوقاعده 40=   × 5×4   2  

منشور        چند وجهی ها       روی اینها کلیک کنید

کد:                                                             


علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 
ریحانه
یکشنبه 19 آذر 1396 08:43 ب.ظ
به کمک دانش ریاضی نشان دهید مساحت کل یک مکعب ۱/۵برابر مساحت جانبی است.
میشه توضیح بدید اینو لطفا
باران
دوشنبه 10 مهر 1396 08:56 ب.ظ
سلام خوبین من مساحت مربع رو فراموش کردم میشه برام توضیع بدین
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : ضلع ×ضلع
ثمین سلیمانی
جمعه 3 شهریور 1396 11:31 ق.ظ
سقف ندارد اواریوم
ثمین سلیمانی
جمعه 3 شهریور 1396 11:28 ق.ظ
سقف ندارد اواریوم
ثمین سلیمانی
جمعه 3 شهریور 1396 11:28 ق.ظ
سقف ندارد اواریوم
ثمین سلیمانی
جمعه 3 شهریور 1396 11:22 ق.ظ
علی میخواهد یک اکواریوم مکعب مستطیل ب ابعاد ۳۰.۴۰.۲۰درست کند .برای ساختن ان چند سانتی متر مربع شیشه لازم است؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : محیط قاعده× ارتفاع+ مساحت یک قاعده اکواریم بدون در
40×20+30×2(40+30)
معصوم بگلو
پنجشنبه 19 مرداد 1396 06:03 ب.ظ
مجموع سن 3 نفر 55 است. اکر سن اولی از سن دومی 6 سال بزرگتر باشد.و سن دومی از سن سومی 8 سال بزرگتر باشد سن اولی چقدر است. متشکرم
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : سومی=x
دومی=8+x
اولی=6+8+x
سومی=11 سال دومی=19
اولی=25
معصوم بگلو
جمعه 30 تیر 1396 03:45 ب.ظ
با 125 بسته مکعب کوچک مکعبی بزرگ ساخته ایم مکعب را داخل ظرف پر از رنگی میاندازیم تا کاملا رنگی شود سپس مکعب های کوچک را از هم جدا میکنیم.چند مکعب کوچک حداقل دو پهلویشان رنگی شده است؟از راهنمایتون متشکرم
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : چنو هربعد 5 سانتیمتر است 8تا 3پهلو گوشه ها+هر یالی 3دوپهلویی
36=3× 12
36+8=44
چهارشنبه 28 تیر 1396 08:17 ب.ظ
کوچکترین عدد سه رقمی را بنویسید که باقی مانده تقسیم ان بر 6 و 8 و 5 به ترتیب برابر2 و 4 و 1 باشد.
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 116
سه شنبه 20 تیر 1396 10:55 ق.ظ
ممنون
مریم
دوشنبه 19 تیر 1396 11:38 ق.ظ
از اینکه به سوالاتم جواب میدهید نهایت تشکر را دارم.
مساحت جانبی مکعبی 196سانتی متر مربع است. حجم مکعب چقدر است
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : جانبی= ضلع ×ضلع ×4
جایگزین کنید ضلع=7
حجم=7×7×7
معصوم بگلو
شنبه 17 تیر 1396 07:06 ب.ظ
فکر کنم جواب 296 بشود 100*100*100=1000000 و بعد 15*15*15 =3375 و در اخر 1000000 تقسیم بر 3375 میشود296 متشکرم
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 216 تا
معصوم بگلو
شنبه 17 تیر 1396 06:06 ب.ظ
درون یک جعبه مکعب به ضلع 100 سانتی متر. چند بسته ی مکعب شکل به ضلع 15 سانتی متر جای میگیرد
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 100تقسیمبر15=6
6×6×6=216
معصوم بگلو
چهارشنبه 7 تیر 1396 12:23 ب.ظ
از راهنمایی شما متشکرم
معصوم بگلو
چهارشنبه 7 تیر 1396 12:21 ق.ظ
مساحت کل یک مکعب 294 سانتی متر مربع است. حجم مکعب چند لیتر است
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : بر6 تقسیم کن 49 ضلع=7
حجم=7×7×7 =
پاسخ بر1000 تقسیم کن=لیتر
بی نام
یکشنبه 4 تیر 1396 04:44 ب.ظ
ببخشید مساحت کل هرم ومخروط چه طور بدست میاد؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : جانبی + مساحت قاعده
محمد
سه شنبه 30 خرداد 1396 08:31 ب.ظ
4به توان2×4به توان18×8به توان 20 به صورت عدد توان دار چند است
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : تمان توانها درهم ضرب کنید
علیرضا
شنبه 6 خرداد 1396 03:54 ب.ظ
جواب سوال مساحت کل یک استوانه به شعاع ۶و ارتفاع ۸ چی میشه
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : سطح جانبی+ مساحت دوقاعده
2×6×3.14 ×8 ) + ( 6×6×3.14×2)
چهارشنبه 3 خرداد 1396 08:08 ب.ظ
جواب سوال .مساحن جانبی مکعبی ۳۶ است اندازه ی ضلع ان چقدر است؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : ضلع×ضلع×4=36
ضلع=3
چهارشنبه 3 خرداد 1396 03:04 ب.ظ
قطرمکعبی3سانتی متراست سطح جآنبی مکعب چنداست
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : http://fathi5.mihanblog.com/post/1717
محمد
دوشنبه 1 خرداد 1396 10:10 ب.ظ
خیلی ممنون
محمد
یکشنبه 31 اردیبهشت 1396 12:33 ب.ظ
سلام 27به توان5×6به توان7×3به توان5 به صورت عدد توان دار چند است
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 27به توان5=3به توان15
6 به توان7=2بهتوان7×3به توان7
در اخر=3به توان27 )× (2به توان7
محمد
یکشنبه 31 اردیبهشت 1396 12:22 ب.ظ
سلام مساحت جانبی مکعبی به ضلعaچند است
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : a×a×4
پری
شنبه 30 اردیبهشت 1396 05:32 ب.ظ
اگرمستطیلی به ابعاد 20و10 را حول عرضش دوران دهیم حجم استوانه چند موشود
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : عرض= ارتفاع می شود و طول =شعاع
20×20×3.14×10=
پری
شنبه 30 اردیبهشت 1396 05:23 ب.ظ
عالی
سپیده
پنجشنبه 28 اردیبهشت 1396 09:42 ق.ظ
ممنونم از اینکه به سوالامون جواب میدید
چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396 08:43 ق.ظ

دمای دوشهر aوbقرینه یکدیگرند دمای شهر۶c درجه زیر صفراست قرینه میانگین دمای این سه شهر کدام است؟
اگه جواب بدید یه دنیا ممنون میشم
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : قرنیه هم =صفر
صفر+(6-)=6-
3÷6-=2-
چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396 08:39 ق.ظ
میانگین اعداد 15،16،...،12-،13- را بدست آورید.
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : از منفی 13 تا مثبت13=صفر
14+15+16=45
تعداداعداد=30تا
30÷45=1.5
سپیده
چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396 08:36 ق.ظ
سلام خانم فتحی یه سوال دارم ممنون میشم بهم جواب بدید:-)
سه عدد صحیح داریم مجموع اولی و دومی۴- 'دومی و سومی۶- 'و اولی و سومی ۱۲ است عدد دومی چند است؟
ممنون میشه اگر مشکلم رو رفع کنید
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 4-- 6- 12+=2+
هریک دوبار تکرار شده 1=2÷2 جمع هرسه
دومی 11-=1-12
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 09:54 ب.ظ
باران هستم مساحت جانبی لوزی را می خواستم چو ن خانم برای فردا می خواد
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : محیط قاعده * ارتفاع
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30