تبلیغات
معلم5 فتحی - حجم وسطح جانبی وکل مکعب مستطیل

آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

حجم وسطح جانبی وکل مکعب مستطیل

تاریخ:جمعه 5 خرداد 1391-04:55 ب.ظمکعب مستطیل به طور کلی در دنیای ما اغلب  اجسام مکعب یا مکعب هستندمثل:ساختمانها-جهبه ها-جعبه دستمال کاغذی-بعضی مداد پاکن ها

  
یک مکعب مستطیل  جسمی است که 6سطح (وجه ) دارد که هر 6وجه  ان مستطیل وزاویه ها همگی راست هستند.  وجه ها دو به دومساوی وموازی ند . هر وجه 4 گوشه دارد
محل برخورد وجه ها یال   یا ضلع نام دارد که همگی یالها  دو به دوموازی هستند.
     در هر مکعب پاره خطی که دو راس  متقابل را به هم وصل کند  قطر مکعب می گویند
مکعب ها 8راس یا گوشه و12 یال و4قطر دارد به آن منشور هم میگویند زیرا   منشور هم یک چند وجهی است که دو وجه قاعده ان مساوی هستندو وجه های دیگر که متوازی الاضلاع هستند  وجه های جانبی نام دارند .  به منشور زیر منشور مربع القاعده(مربعی) هم گویند
 


حجم وسطح جانبی وکل مکعب مستطیل=یک مکعب  مستطیل جسمی است سه بعدی بنابراین ماباید سه اندازه را داشته باشیم.  به شکل نگاه کنید سه اندازه متفاوت دارد. طول و عرض و ارتفاع   حجم  ان به صورت زیر  است:حجم  V  =طول ×عرض ×ارتفاع
مثال:جعبه ای به ابعاد شکل زیر داریم با واحد متر4 × 5 × 10 = 200  m3 =V
 یعنی 200 متر مکعب حجم جعبه استمساحت جانبی =محیط قاعده × ارتفاع         
 متر مربع  180 =  2× (5+4) ×10
مساحت یا سطح کل=2برابرطول در عرض +2برابرارتفاع در طول +2 برابر ارتفاع در عرض
A = 2×4×5 + 2×5×10 + 2×10×4           = 40+100+80 = 220
      سطح کل مکعب مستطیل  بافرمول دیگر=مساحت جانبی  +مساحت دو قاعده
        220سانتی متر مربع= 40+180  مساحت دوقاعده 40=  5×4 ×2
 

مکعب=یک 6 وجهی  است که هر 6 وجه ان مربع هستند.به مکعب، منشور  هم میکویند. بنابراین  مکعب  ومنشور ومکعب مستطیل  همگی در گروه مکعب هستند مثال: مکعب مستطیلی که  طول یالها  ی آن برابر باشند مکعب  نام دارد.6وجهدارد-هروجه مربع شکل و4گوشه دارد.12یال دارد- 8راس (گوشه) ودرهرگوشه3زاویه به هم برخوردمی کنند.
اگر یک ضلع مکعب a     باشد .دراین صورت مساحت جانبی=  a2 4
سطح کل(مساحت کل)=مساحت یک مکعب  وجه×6= a2 6 =s
حجم= مکعب یک ضلع(ضلع×ضلع×ضلع)    a3 =v
ضلع مکعب=3سانتی متر  حجم=3×3×3=27سانتی متر مکعب
سطح جانبی مکعب=3×3×4=36سانتیمتر مربع
سطح کل=3×3×6=54 سانتیمتر مربع
به مکعب چند وجهی یا مکعب مستطیل هم می گویند. اما مکعب مستطیل یک مکعب نیست


V = 10×5×4 = 200 حجم

مساحت کل=A = 2×4×5 + 2×5×10 + 2×10×4
   = 40+100+80 = 220

حجم وسطح جانبی وکل مکعب مستطیل=یک مکعب  مستطیل جسمی است سه بعدی بنابراین ماباید سه اندازه را داشته باشیم.  به شکل نگاه کنید سه اندازه متفاوت دارد. طول و عرض و ارتفاع   حجم  ان به صورت زیر  است:حجم  V  =طول ×عرض ×ارتفاعمثال:جعبه ای به ابعاد شکل زیر داریم با واحد متر4 × 5 × 10 = 200  m3 =V    متر مکعب حجم جعبه است  

مساحت جانبی =محیط قاعده × ارتفاع متر مربع  180 = 10 2× (5+4) 

      

مساحت یا سطح کل=2برابرطول در عرض +2برابرارتفاع در طول +2 برابر ارتفاع در عرض
A = 2×4×5 + 2×5×10 + 2×10×4   
       = 40+100+80 = 220
     
سطح کل مکعب مستطیل  بافرمول دیگر=مساحت جانبی  +مساحت دو قاعده

        220سانتی متر مربع= 40+180  مساحت دوقاعده 40=   × 5×4   2  

منشور        چند وجهی ها       روی اینها کلیک کنید

کد:                                                             


علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 
یکشنبه 4 تیر 1396 04:46 ب.ظ
بی نام
یکشنبه 4 تیر 1396 04:44 ب.ظ
ببخشید مساحت کل هرم ومخروط چه طور بدست میاد؟
محمد
سه شنبه 30 خرداد 1396 08:31 ب.ظ
4به توان2×4به توان18×8به توان 20 به صورت عدد توان دار چند است
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : تمان توانها درهم ضرب کنید
علیرضا
شنبه 6 خرداد 1396 03:54 ب.ظ
جواب سوال مساحت کل یک استوانه به شعاع ۶و ارتفاع ۸ چی میشه
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : سطح جانبی+ مساحت دوقاعده
2×6×3.14 ×8 ) + ( 6×6×3.14×2)
چهارشنبه 3 خرداد 1396 08:08 ب.ظ
جواب سوال .مساحن جانبی مکعبی ۳۶ است اندازه ی ضلع ان چقدر است؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : ضلع×ضلع×4=36
ضلع=3
چهارشنبه 3 خرداد 1396 03:04 ب.ظ
قطرمکعبی3سانتی متراست سطح جآنبی مکعب چنداست
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : http://fathi5.mihanblog.com/post/1717
محمد
دوشنبه 1 خرداد 1396 10:10 ب.ظ
خیلی ممنون
محمد
یکشنبه 31 اردیبهشت 1396 12:33 ب.ظ
سلام 27به توان5×6به توان7×3به توان5 به صورت عدد توان دار چند است
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 27به توان5=3به توان15
6 به توان7=2بهتوان7×3به توان7
در اخر=3به توان27 )× (2به توان7
محمد
یکشنبه 31 اردیبهشت 1396 12:22 ب.ظ
سلام مساحت جانبی مکعبی به ضلعaچند است
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : a×a×4
پری
شنبه 30 اردیبهشت 1396 05:32 ب.ظ
اگرمستطیلی به ابعاد 20و10 را حول عرضش دوران دهیم حجم استوانه چند موشود
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : عرض= ارتفاع می شود و طول =شعاع
20×20×3.14×10=
پری
شنبه 30 اردیبهشت 1396 05:23 ب.ظ
عالی
سپیده
پنجشنبه 28 اردیبهشت 1396 09:42 ق.ظ
ممنونم از اینکه به سوالامون جواب میدید
چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396 08:43 ق.ظ

دمای دوشهر aوbقرینه یکدیگرند دمای شهر۶c درجه زیر صفراست قرینه میانگین دمای این سه شهر کدام است؟
اگه جواب بدید یه دنیا ممنون میشم
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : قرنیه هم =صفر
صفر+(6-)=6-
3÷6-=2-
چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396 08:39 ق.ظ
میانگین اعداد 15،16،...،12-،13- را بدست آورید.
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : از منفی 13 تا مثبت13=صفر
14+15+16=45
تعداداعداد=30تا
30÷45=1.5
سپیده
چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396 08:36 ق.ظ
سلام خانم فتحی یه سوال دارم ممنون میشم بهم جواب بدید:-)
سه عدد صحیح داریم مجموع اولی و دومی۴- 'دومی و سومی۶- 'و اولی و سومی ۱۲ است عدد دومی چند است؟
ممنون میشه اگر مشکلم رو رفع کنید
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 4-- 6- 12+=2+
هریک دوبار تکرار شده 1=2÷2 جمع هرسه
دومی 11-=1-12
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 09:54 ب.ظ
باران هستم مساحت جانبی لوزی را می خواستم چو ن خانم برای فردا می خواد
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : محیط قاعده * ارتفاع
امیر
جمعه 22 اردیبهشت 1396 04:29 ب.ظ
محیط قاعده یعنی چی؟؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : اگرقاعده دایره شکل باشد محیط دایره
آوا
جمعه 15 اردیبهشت 1396 08:55 ب.ظ
سلام ببخشید من نمیدونم ک کجا لیاد وجه جانبی و کجا حجم و یا مساحت کل رو حساب کرد لطفا راهنماییم کنید. با تشکر از سایت خوبتون
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : http://fathi5.mihanblog.com/post/295
http://fathi5.mihanblog.com/post/1710
دوشنبه 28 فروردین 1396 05:44 ب.ظ
سلام میشه جواب این سوال را بدین مساحت کل مکعبی54مترمربع است،محیط یک وجه ان چنداست؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 54÷6=9
9=3×3
3 یک ضلع است 3×4=12
ندا
پنجشنبه 24 فروردین 1396 11:49 ب.ظ
در گودالی به طول ۴/۲متر و عرض ۳/۴ متر چند مترمکعب خاک وجود دارد؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : ارتفاع ندارد ویا طول شعاع مشخص نیست
ثمین
سه شنبه 22 فروردین 1396 05:04 ب.ظ
مساحت کل مکعب مستطیل به ارتفاع ۷ و قاعده۳- ۳ را بگویید
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : محیط قاعده × ارتفاع= جانبی
کل = مساحت دوقاعده+ مساحت جانبی
ثمین
سه شنبه 22 فروردین 1396 05:00 ب.ظ
با سلام.
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی :
ghazal
دوشنبه 14 فروردین 1396 07:02 ب.ظ
لطفا به این سوال من پاسخ بدید

اگر ضلع یک مکعب مربع را ۵ برابر کنیم مساحت جانبی ان چند برابر میشود
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 25 برابر
BHW
جمعه 11 فروردین 1396 10:03 ب.ظ
It's remarkable to visit this website and reading the views of all colleagues on the topic of this piece of writing, while I am also eager of getting familiarity.
Gh
پنجشنبه 10 فروردین 1396 02:40 ب.ظ
سلام میشخ به این مسئله پاسخ بدید
Gh
پنجشنبه 10 فروردین 1396 02:39 ب.ظ
مساحت جانبی مکعبی 36 برابر مساحت جانبی مکعب دیگر است . حجم مکعب بزرگتر چند برابر حجم مکعب کوچکتر است؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : اولی ضلع=1
ضلع دومی=6
حجم216 برابر
معین
یکشنبه 6 فروردین 1396 03:43 ب.ظ
مساحت جانبی را نه برابر کنیم حجمش چند برابر می شود
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : نسبتحجم به جانبی یک به 4 بوده حالا 3 به 4می شود
شنبه 5 فروردین 1396 06:30 ب.ظ
تمام (قید و صدر و فعل و.‌.. درس ۱۲ فارسی هفتم رو میخواهم باید چه کار کنم؟؟؟؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : http://moallemgoft.ir/thread-3399.html
امیر
یکشنبه 22 اسفند 1395 10:39 ب.ظ
ببخشید جواب سوال مساحت کل مکعبی24متر است.حجم مکعب چند متر مکعب است
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : بر6تقسیم کن=4
4=2×2 مساحت قاعده ابعادان2 هست
حجم=مساحت قاعده×ارتفاع
4×2=8
جمعه 20 اسفند 1395 01:33 ب.ظ
لطفا میشه زودتر تروخدا
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30