آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

منشور

تاریخ:شنبه 6 خرداد 1391-09:18 ب.ظ


حجم های منشوری

  مراجعه کنید به این صفحه کامل
اگر دوقاعده مساوی نباشد منشور نیست.  شکل3
ما انواع منشور را به شما نشان میدهیم.
          درست شود
                         منشور مربع القاعده  (مربعی)               

منشور مثلث القاعده
                 مکعب
مکعب یک نوع منشور است زیرا دوقاعده مساوی دارد و تمام برش طولی مربع شکل هستند.
همچنین مکعب و مکعب مستطیل یک منشور است.
 
               
 
                   منشور 5ضلع القاعده
منشور های منظم(منتظم) ونا منظم
همه شکلهای بالامنشور منتظم هستند زیرا برش طولی همه منتظم هستند  .به زبان دیگر همه ضلع های قاعده مساویند .
منشورزیر دونوع قائم ومایل

اما منشور زیر نامنظم است زیرا شکل قاعده منشور 5ضلعی نامنظم است.
به شکل توجه کن:


فهرست

حجم یک منشور=مساحت قاعده ×  ارتفاع

مثال:اگر مساحت قاعده شکل  12 سانتی متر مربع باشدوارتفاع20 سانتی متر باشد

.در این صورت :حجم  این منشور=    cm3   240= 12 × 20

 درمساحت جانبی وکل منشور باید به قاعده ها توجه کرد

مساحت جانبی منشور:مجموع مساحت های وجه های جانبی

(یا محیط قاعده ضرب در طول یال جانبی)

مساحت کل منشور=مجموع مساحت جانبی +مساحت دو قاعده منشور


     فهرست

منشور مراجعه کن


ارتفاع منشور، فاصله بین دوقاعده است.

سطوح جانبی  از 6 مشتطیل مساوی درست شده..

گسترده منشور

Unfold of a Prism


انواع منشور

منشور 5 ضلعی منتظم                                                                    

Regular Prisms

دوقاعده 5 ضلعی دارد. وسطح جانبی از 5 مستطیل مساوی درست شده.

منشور 5 ضلعی نامنظم                                                                                        

Irregular Prisms


اندازه ه  ضلع ها ی قاعده 5ضلعی  مساوی نیستند.

منشور قاعده 4  ضلعی متوازی الاضلاع                                                                   

Parallelepipeds

مکعب هم نوعی منشور است.                                                                                                        

Cuboid

منشور قاعده مثلث                                                                                         

Triangular Prism

منشور قاعده مربع                                                                           

Quadrangular Prism

منشور 6 ضلعی                                                                            

Hexagonal Prism

سطح جانبی منشور : محیط قاعده × ارتفاع                                                                                                                                                                                                                 

سطح کل=    سطح جانبی+  مساحت دو قاعده                                                                     

حجم منشور = مساحت  قاعده × ارتفاع                                                                                               

Volume of a Prism Formula


مثال: حساب کنید ارتفاع منشوری که مساحت قاعده 12 دسیمتر مربع وحجم آن 48 لیتر باشد:

 توجه 48 لیتر =48 دسیمتر مکعب

حجم منشور = مساحت  قاعده × ارتفاع

     4 دسیمتر ارتفاع    4 = 12 ÷     48                        48        =      12       ×     ؟   

مثال2: سطح جانبی وسطح کل وحجم منشور به ارتفاع cm24 وقاعده لوزی به قطر های 12و18  cm را حساب کنید .
Prism Problem

Prism Exercise

سطح جانبی منشور : محیط قاعده × ارتفاع

 چون قاعده لوزی است لوزی را 4 قسمت کرده وقطرها  را نصف می کنیم که (6و9 شد)وازرا فرمول مثلث فیثاغورث  ضلع لوزی را   حساب می کنیم:

      62+92=L2    =  62+92=117                              L2   

           ضلع قاعده      10.82 سانتیمتر  =   117 √=L=     

سطح جانبی منشور : محیط قاعده × ارتفاع

                                                                                   سانتیمتر مربع       سطح جانبی          1038.72    =      (4×10.82  ) ×    24


حجم منشور = مساحت  قاعده × ارتفاع 

مساحت قاعده( لوزی شکل)=قطر ×قطر÷  2                        108 =2÷18×12                                   سانتیمتر مکعب حجم              2592  =108×24سطح کل=    سطح جانبی+  مساحت دو قاعده 

                                                                                                      سانتیمتر مربع سطح کل                    1254.72  =    1038.72    +    ( 108×2)
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 
امین
سه شنبه 1 خرداد 1397 07:50 ق.ظ
سلام میشه جواب اینو بدید مساحت کل منشور مربع القاعده به ضلع 10 سانتی متر وارتفاع 12 سانتی متر چند است با فرمول
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : مساحت جانبی+ مساحت دوقاعده
جانبی=محیط قاعده× ارتفاع
الی
دوشنبه 24 اردیبهشت 1397 03:59 ب.ظ
سلام جواب قاعده ی منشور مربعی به ضلع5 و ارتفاع آن 8واحد می باشد حجم این منشور چند می شود
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 5×5×8= مساحت قاعده×ارتفاع
ناشناس
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 03:26 ب.ظ
عالییی
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : تقریبا16 ساعت
یکشنبه 26 فروردین 1397 06:26 ب.ظ
مکعب مستطیلی با ارتفاع10 و طول4 و عرضx.
اگر مساحت جانبی آن 140 باشد.حجم آن چقدر است؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : عرض=3
مساحت جانبی=محیط قاعده ×ارتفاع=140
4+3)×2 ×10=140
حجم=3×10×4=120
Maede
شنبه 25 فروردین 1397 05:54 ب.ظ
در یک هرم با قاعده مربع اندازه سهمی برابر 8و طول یال جانبی برابر10 میباشد حجم و مساحت کل را به دست اورید
ندا
یکشنبه 12 فروردین 1397 05:54 ب.ظ
بیزحمت جواب اینا رو میگین؟
۱-مجموع سه عدد فرد متوالی ۴۵ است بزرگترین عدد کدام است؟
۲-قاعده عدد دو رقمی وجود دارد که ارقام آن دو عدد متوالی نمی باشد؟
۳-اختلاف ۳۰ درصد بشکه ای خالی است محتوایش ۳۰ لیتر بیشتر از وقتی است که ۳۰ درصد آن پر است.ظرفیت بشکه چند لیتر است؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 1- 17
2 متوجه نشدم
3- ظرفیت75 لیتر
پریسا
یکشنبه 12 فروردین 1397 05:49 ب.ظ
ببخشید جواب این سوال چیه؟
۱-در یک اتوبوس ۴۲ مسافر وجود دارد.اگر در ایستگاه اول ثلث آنها پیاده شوند و در ایستگاه دوم دوختم افراد باقی مانده پیاده شوند و ۴ نفر سوار شوند و در ایستگاه سوم تعداد یک چهارم افرادی که در اتوبوس بودند سوار شوند اکنون چند نفر در اتوبوس هستند؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : مسئله اشکال املایی دارد ایستگاه دوم دوختم
نفس
یکشنبه 12 فروردین 1397 02:26 ب.ظ
سلام ببخشید جواب اینا چیه؟
1-ک م م دو عدد 225 و ب م م آنها 5 ایت اگر یکی از عدد ها 25باشد عدد دیگر چند است؟
2-کوچکترین عددی که میتوان در 3×7×12×12×12×12×12ضرب کرد تا حاصل مجذور کامل شود کدام است؟
3-اگر2ایکس+1=8باشدحاصل 4ایکس+1 چقدر است؟
4-در مثلث c=30 و A=2B است زاویه Bچند درجه است؟
5-یک قوطی مقوایی به شکل مستطیل به طول6سانتی متر و عرض 5 سانتی متر و ارتفاع 8سانتی متر می باشد سطح کل آن چند سانتی متر مربع است؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 1-45
2-28
3- x=7/2 حاصل 4ایکس+1=15
4- زاویه B=50
5-سطح کل =سطح جانبی+مساحت دوقاعده=176+6×5×2=236
سطح جانبی= محیط قاعده× ارتفاع
6+5)×2=22
22×8=176
شادی
یکشنبه 12 فروردین 1397 02:13 ق.ظ
جواب این سوالات چیه؟
۱-مساحت جانبی منشوری به قاعده ی شش ضلعی را بیابید به طوری که ضلع قاعده ۰/۳ وارتفاع۳/۵باشد؟
۲-قاعده یک منشور سه پهلو مثلث قائم الزامی ای با اضلاع ۸ و ۶ سانتی متر است.اگر ارتفاع منشور ۱۲ ساتی متر باشد حجم منشور را بدست اورید؟
۳-اختلاف دو زاویه متمم ۲۰ است اندازه مکمل زاویه کوچکتر چند درجه است؟
۴-منبع آبی به شعاع ۴ و ارتفاع ۱۲ متر داریم.میخواهیم این منبع را رنگ کنیم اگر برای هر متر مربع۰/۲ کیلوگرم رنگ لازم باشد مقدار رنگ مصرفی چقدر است؟این منبع چند لیتر گنجایش دارد؟(عدد پی=۳)
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 1-سطح جانبی=محیط قاعده× ارتفاع
0.3×6×3.5=6.3
2-حجم= مساحت قاعده× ارتفاع
6×8÷2=24 مساحت قاعده
24×12= حجم
3-90-20)÷2=35 زاویه کوچک 180-35=145 مکمل
4-سطح کل منبع= سطح جانبی+مساحت دو قاعده
سطح جانبی=محیط دایره کف× ارتفاع =4×2)3×12=288
4×4×3×2=96مساحت دو دایره کف
96+288=384متر مربع ×0.2=76.8 کیلوگرم رنگ
حجم= 4×4×3×12= 576 ×1000=576000 لیتر
فرشته
پنجشنبه 9 فروردین 1397 12:06 ق.ظ
ببخشید جواب این سوال چی میشه؟
استخری به شکل مکعب مستطیل به ابعاد۵و ۳ و ۱۲ متر میباشد اگر بخواهیم این استخر را با شیری که در هر ساعت ۱۵۰۰۰لیتر اب از ان خارج می شود پر کنیم چند ساعت طول می کشدتا استخر پر شود؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 12×3×5=180 متر مکعب
180×1000=180000 لیتر
180000÷15000=12 ساعت
Setayesh
جمعه 18 اسفند 1396 08:12 ب.ظ
ببخشید منشور 15پهلو چند یال دارد؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 45
لغب
شنبه 12 اسفند 1396 05:09 ب.ظ
حجم مثلث منشوری
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : مساحت قاعده( مثلث) × ارتفاع
کاوان
جمعه 11 اسفند 1396 11:04 ق.ظ
مساحت منشور 5 پهلو
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : سطح جانبی+ مساحت دو قاعده(مساحت 2تا5 ضلعی )
سطح جانبی= محیط قاعده× ارتفاع
سمیرا
جمعه 4 اسفند 1396 02:03 ب.ظ
مساحت جانبی هرم را چطور به دیت اوریم
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : مساحت یک وجه × تعداد جانبی
نفس
چهارشنبه 2 اسفند 1396 11:26 ب.ظ
جواب27×5×64 توروخدا5بتوان3
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : 120 به توان3
پنجشنبه 5 بهمن 1396 11:18 ق.ظ
توی همین سوال طول وتر 10است مساحت کل منشور چقدر هست
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : مساحت دوقاعده +سطح جانبی
سطح جانبی= محیط قاعده × ارتفاع
پنجشنبه 5 بهمن 1396 11:14 ق.ظ
سلام یه سوال داشتم
قاعده یه منشور سه پهلو مثلث قاعم الزاویه هست اندازه زاویه های قاعم6، 8است .ارتفاع 5است.حجم چقدر است
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : مساحت قاعده × ارتفاع
بی نام
چهارشنبه 4 بهمن 1396 05:32 ب.ظ
ببخشید مساحت مثلث منشوری چیه؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : مساحت جانبی + مساحت دوقاعده
نیلا
یکشنبه 1 بهمن 1396 05:59 ب.ظ
سلام ببخشید جواب این سوالو چطور بدم؟
دید از بالای یک منشور به ارتفاع 20 سانتی متر که ذوزنقه است را با ابعاد 14 و 6 و 8
است حجم و مساحت جانبی آن را به دست آورید
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : حجم =مساحت ذوزنقه × ارتفاع
سطح جانبی =محیط قاعده × ارتفاع
سطح کل= سطح جانبی + مساحت دوقاعده
بی نام
جمعه 29 دی 1396 01:19 ب.ظ
بسیار عالی و آموزنده هست مطالبتون با تشکر از شما
آرین
شنبه 9 دی 1396 09:32 ب.ظ
خیلی خوب بود
جمعه 17 آذر 1396 06:45 ب.ظ
السامحمدی
یکشنبه 5 آذر 1396 08:02 ب.ظ
خییلییی عالی بود
من توفرانسه هستم واقعابدردم خورد.
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی :
حسین
چهارشنبه 3 خرداد 1396 09:22 ب.ظ
سلام مساحت قاعده ی منشور چیه؟
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : قاعده یا مربع یامثلث یاچندضلعی است مساحت هرکدام از شکلها مساحت قاعده است
حسام
سه شنبه 2 خرداد 1396 05:30 ب.ظ
سلام ببخشید اگه میشه مساحت منشور مربع القاعده رو بگید ممنون میشم
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : محیط قاعده× ارتفاع + مجموع مساحت دو قاعده
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 10:07 ب.ظ
سلام استاد عزیز مساحت جانبی ذوزنقه رو لطف کنید.
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : منشور ذوزنقه قاعده ای = محیط ذوزنقه *ارتفاع
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 10:07 ب.ظ
سلام استاد عزیز مساحت جانبی ذوزنقه رو لطف کنید.
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : محیط ذوزنقه * ارتفاع
جمعه 22 اردیبهشت 1396 06:27 ب.ظ
جمعه 22 اردیبهشت 1396 06:26 ب.ظ
میشه زود جواب بدین ممنون
جمعه 22 اردیبهشت 1396 06:22 ب.ظ
ک م م و ب م م 30و12و60و36
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : ب.م.م=6
ک.م.م=180
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30