تبلیغات
معلم5 فتحی - فارسی پایه ی ششم ابتدایی

آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

فارسی پایه ی ششم ابتدایی

تاریخ:جمعه 24 آذر 1391-09:44 ب.ظ

  با احترام ، ۲۲ سوال از فارسی پایه ی ششم ابتدایی كه بیشترین فراوانی را داشته اند به صورت مكتوب پاسخ داده می شود امید است كه مورد استفاده قرار گیرد شما می توانید با ارسال سوالات خود از طریق وبلاگ www.afde.blogfa.com یا ایمیل rabbani3@yahoo.comپاسخ آن را نیز دریافت كنید . موفق باشید/ربانی، مدرس و سرگروه درس فارسی دوره ی ابتدایی استان قم

۱-  درس فارسی در هفته چند ساعت برنامه ریزی و هر درس تا چه مدت تدریس می شود؟ فارسی پایه ی ششم پنج ساعت در هفته است و بهتر است هر روز یك ساعت در برنامه به آن اختصاص داده شود هر چند كه می توان به جای یك روز ، دو ساعت در یك روز نیز برنامه ریزی شودو هر درس به طور كامل به مدت 7 یا 8 جلسه تدریس می شود.

۲-تدریس یك جلسه ی فارسی معمولاً چگونه است ؟ البته برای تدریس یك جلسه نمی توان محتوای ثابتی را در نظر گرفت ولی معمولاً به این صورت است كه جلسه ی اول متن درس و خودارزیابی آن و مابقی در جلسات بعدی تدریس می شود ولی باز به شرایط و زمانبندی كلاسی بستگی دارد.

۳- آیا در شروع تدریس ، متن درس بایستی توسط معلم  خوانده شود؟ البته هر چه قدر سعی كنیم خود دانش آموز برای خوانش و درك مطلب متن استقلال داشته باشد بهتر است ولی برای متون ادبی و سنگین تر از لحاظ درك مطلب ، خود معلم و یا سی دی گویا شروع كننده  ی خوانش متن خواهد بود تا درك مطلب بهتر و صحیح تر صورت گیرد.

۴- آیا لازم است معانی شعر و یا كلمات سنگین درس توسط دانش آموز در كتاب نوشته شود ؟ این كار به هیچ عنوان انجام نمی گیرد زیرا با این كار راه تلاش دانش آموز برای درك مطالب گرفته می شود و آن ها در درك مطلب به معلم وابسته خواهند بود بلكه بهتر است با خوانش چند بار ابیات و یا جملات، از دانش آموزان سوالاتی پرسیده شود تا برداشت خودشان را بیان كنند و اگر لازم باشد خودشان به واژه نامه ی انتهایی كتاب مراجعه كنند.

۵-درس فارسی در طول پنج جلسه در هفته چگونه برنامه ریزی می شود؟ البته برای این كار محدودیت خاصی وجود ندارد زیرا هر دو كتاب اهداف ادبیات فارسی را تكمیل می كنند ولی می توان با توجه به شرایط كلاسی هر كدام از كتاب های فارسی را برای ساعت خاصی برنامه ریزی كرد ولی بهتر آن است كه هر دو كتاب همراه دانش آموز باشد تا در شرایط لازم هر دو كتاب طبق زمان بندی آن تدریس گردد یعنی در برنامه به طور كلی فارسی(خوانداری و نوشتاری) گنجانده شود.

۶- آیا نیازی به دفتر املا( تقریری) و یا انشا با موضوع آزاد(یا تمرین بندنویسی) است ؟ تمرین های املایی و انشایی كتاب محدود است لذا جهت تكمیل و یا تقویت املا و انشا دفتری منظور می گردد و هر دوهفته یك بار املای تقریری یا انشا با موضوع آزاد برنامه ریزی می شود.(یك هفته در میان املای تقریری و هفته ی بعد به جای آن درس انشا با موضوع آزاد). فراموش نشود با توجه به شرایط و نیاز هر كلاس می توان به هر هفته یك ساعت املای تقریری افزایش داد.

۷- ارزشیابی صحیح املای فارسی چگونه صورت می گیرد؟ البته می توان در هر زمان و به هر گونه حتی با یك سوال یا یك املای تقریری ارزیابی انجام داد ولی بهترین و اصولی ترین ارزیابی این درس به این صورت است كه ده نمره به املای تقریری و ده نمره سوالاتی ارائه گردد كه به املا مربوط می شود. ( مانند صفحات دوم فارسی نوشتاری)

۸-ارزشیابی صحیح انشای فارسی چگونه صورت می گیرد؟ البته می توان در هر زمان و به هر گونه حتی با یك سوال یا یك موضوع انشا و یا با نوشتن یك بند ارزیابی انجام داد ولی بهترین و اصولی ترین ارزیابی این درس به این صورت است كه ده نمره به موضوع انشا و ده نمره سوالاتی ارائه گردد كه به انشا مربوط می شود. (مانند صفحات سوم فارسی نوشتاری)

۹-تا چه میزان حفظ شعر مورد تاكید است ؟ با حفظ شعر دانش آموزان به اهدافی  چون التذاذ روحی و فضای همخوانی ، تقویت حافظه ، درک معنایی اشعار ، گسترش واژگان ، آشنایی با شعر کهن و نو و... می رسند كه معلم می تواند با راه های مختلفی دانش آموزان را به حفظ شعر كمك و راهنمایی نماید ولی در این میان به تفاوت های فردی دانش آموزان و مدت زمان لازم برای حفظ شعر توجه می شود.

۱۰- آیا لازم است دانش آموزان همه ی اشعار بخوان و حفظ كن را از حفظ بخوانند ؟ حفظ همه ی اشعاربخوان و حفظ كن مورد انتظار است ولی با توجه به تفاوت های فردی حفظ تا دو مورد در آزمون شفاهی فارسی كفایت می كند.  

۱۱- آزمون شفاهی فارسی پایه ی ششم چگونه صورت می گیرد؟ البته این آزمون چون به صورت شفاهی انجام می گیرد فعالیت ها و توانمندی دانش آموزان در گذشته یا در طول مدت ارزیابی كمك زیادی به نمره ی این درس خواهد كرد ولی در مجموع خوانش صحیح از روی متن ، درك مطب (كلمات ، شعر و متن)، حفظ شعر و ... بیست نمره این درس را رقم می زنند.فراموش نگردد فقط دو نمره از این بیست نمره به حفظ شعر اختصاص داده می شود.

۱۲- آیا از متن های بخوان و بیندیش نیز می توان به دانش آموزان املا گفت ؟ در املا (نوشتن شكل خطی )یك اصل وجود دارد و آن این كه هر متنی را كه آموزش داده باشیم و از روی آن چند بار خوانده و تمرین شده باشد املاگفتن از آن مانعی ندارد هر چند آن متن به صورت نظم(شعر) باشد.

۱۳- آیا از متن اشعار بخوان و حفظ كن می توان در آزمون های كتبی استفاده كرد ؟ خیر، با توجه به اهدافی كه برای این نوع اشعار اشاره شد درك مطلب و یا برداشت دانش آموزان از ابیاتِ این گونه اشعار در آزمون های كتبی مناسب نیست هر چند درك مطلب و یا برداشت دانش آموزان از ابیات این اشعار در كلاس درس صورت می گیرد.

۱۴- آیا در املا با نگذاشتن علامت تشدید روی كلمات تشدیددار غلطی محسوب می گردد ؟ به هیچ وجه غلط محسوب       نمی شود زیرا كه تشدید از عناصر آوایی یك نوشته محسوب می شود و مانند حركات كوتاه ـَـِـُـ صرفاً به خوانش صحیح متن كمك می كند و ننوشتن آن غلطی محسوب نمی گردد . مانند : می برد ـ بنا  ؛ (حتی بهتر است علامت تشدید توسط مصحح روی كلماتی كه تشدید نگذاشته اند نوشته نشود تا متن دانش آموز از لحاظ روانی ، خدشه دار به نظر نیاید.)

۱۵-انجام فعالیت های كتاب فارسی در منزل مانعی ندارد؟ انجام این فعالیت ها به صورت انفرادی یا گروهی در كلاس درس پس از تمرین و توضیح نمونه هایی از آن و با نظارت معلم و یا سرگروه ها ، مورد انتظار است .

۱۶-آیا دانش آموزی كه در جمله سازی از كلمات به جای یك جمله ، دو ویا بیشتر جمله می سازد اشتباه گرفته شود ؟ همان طور كه می دانیم جمله سازی مقدمه انشانویسی است و جمله سازی با اهداف فهم ، كاربرد كلمه و رعایت نكات دستوری  انجام می شود و دانش آموزی كه جملاتی با توجه به این اهداف هر چند بیش از یك جمله می سازد به اهداف آن رسیده است هر چند هم اگر صرفاً یك جمله خواسته شده باشد نیز می تواند یك هدف باشد ولی بهتر است در آزمون های رسمی غلطی محسوب نگردد تا حق دانش آموز ضایع نگردد.

۱۷-اگر در جمله سازی به جای كلمه ی مورد نظر، تركیبی از آن با كلمه ای، جمله بسازد چگونه عمل شود ؟ همان طور كه می دانیم جمله سازی مقدمه انشانویسی است و جمله سازی با اهداف فهم ، كاربرد كلمه و رعایت نكات دستوری انجام می شود و دانش آموزی جمله سازی خود را  حتی با گسترش واژگان از طریق پیداكردن كلمات مناسب برای تركیب آن می سازد به اهداف آن رسیده است وغلط گرفتن از آن صحیح نیست مانند:«كتابِ مناسب» به جای «كتاب».كلمه مورد نظر از لحاظ معنایی در هر دو كلمه تفاوتی نكرده است ولی نباید كلمه به كلمه دیگر با معنای متفاوت تبدیل گردد به طور مثال به جای كلمه « كتاب» كلمه «كتابخانه» در جمله سازی مناسب نیست.

۱۸-دانش آموزانی كه در بند نویسی مشكل دارند چه باید كرد؟ در ابتدا این تمرین با موضوع های ساده توسط دانش آموزان تمرین می گردد و اصول و یا مراحل بند نویسی را آموزش می دهیم به طور مثال : قدم اول در بند نویسی تعیین موضوع و یا ایده اصلی است كه دانش آموز در ضرب المثل باید سعی كند موضوع اصلی را در ابتدا درك كند بعد از او می خواهیم در مرحله ی بعد موضوع های كوچك تر ( موضوع های محدود كننده موضوع اصلی) كه می توان برای موضوع اصلی در نظر گرفت را در چند كلمه بیان كند و بعد می خواهیم یكی از این ریزموضوع ها را با آوردن مثال و ... بسط و گسترش دهد و با یك جمله ، پایان خوبی برای بند خود داشته باشد.... بهتر است بند ها توسط دانش آموزان خوانده شود تا با روش قضاوت عملكرد ، معیارهای مناسبی برای بندنویسی مناسب، داشته باشند.

۱۹-اصطلاحات دستوری و یا نكات آموزشی بیشتر تا چه میزان لازم است معرفی گردد؟ در این كتاب ، در حد پایه اصطلاحات دستوری و نكات لازم برای آموزش آورده شده است و مابقی برای سال های آتی برنامه ریزی می شود و اشاره بیش از حد و دور ماندن از اهداف اصلی (تقویت مهارت های زبانی و فرازبانی) و حفظ اصطلاحات و تعاریف مناسب نمی باشد هر چند كه می توان به عنوان تحقیق و پژوهشی ساده توسط دانش آموزان، این امر در حد ضرورت خواسته شود.

۲۰- تاریخ ادبیات ، زندگی نامه شعرا و نویسندگان (اعلام در بخش پایانی كتاب) تا چه حد ارزیابی می شود ؟ این بخش برای اطلاع بیشتر دانش آموزان با تاریخ ادبیات ، منظور شده است و در ارزیابی هدف اصلی نمی باشد هر چند كه معلم می تواند بخش كوچكی از نمره آزمون شفاهی فارسی را به فعالیت ها ، تحقیق و پژوهش های ساده ای كه در مورد زندگی نامه ی شعرا و نویسندگان توسط دانش آموزان انجام می گیرد ، منظور نماید.

۲۱-آیا می توان متنی با كلمات غلط داد تا دانش آموزان درست آن را بنویسند؟ چون همه ی دانش آموزان كلاس از حافظه ی دیداری بالایی برخوردار نیستند مناسب نمی باشد زیرا دیدن كلمات غلط و با آن چه در حافظه خود داشته است نظم و استحكام ساخت شناختی دانش آموزان ضعیف در حافظه ی دیداری را به هم می زند و ممكن است غلط های املایی او نیز بیشتر شود. پیشنهاد می گردد به جای این نوع تمرین ها از املای ناقص ( حذف حرف مهم در كلمه) بیشتر استفاده شود.

۲۲-قبل از تدریس یك درس چه نكاتی لازم است در نظر گرفته شود؟ 1- مطالعه كتاب راهنما و آشنایی با اهداف آن درس 2-توجه به متن و فعالیت های آن قبل از تدریس 3- در نظر گرفتن روش و یا روش های مناسب و علمی برای تدریس آن درس 4- در نظر گرفتن وسیله و یا رسانه ی آموزشی جهت تثبیت بهتر یادگیری 5- آوردن نمونه هایی از آثار نویسندگان مطرح شده در كلاس6- پیش بینی كارپژوهشی و تحقیقی ساده برای آن درس در صورت نیاز 7-آماده نمودن بخش صوتی درس مورد نظر در لوح فشرده « گویا» 8-پیش بینی فعالیت گروهی و تدارك موضوع و یا موضوع های مناسب برای فعالیت9-نحوه ی ارزیابی درست ،‌اصولی و كامل از بخش مورد تدریس جهت حركت و تلاش بیشتر دانش آموزان 10- در نظر گرفتن دانش آموزان نیاز به تلاش در همه ی فعالیت ها از جمله خوانش متن و...  


علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 
فردوس فروغی
یکشنبه 14 آبان 1396 02:22 ب.ظ
عالی
پروین برامکه
یکشنبه 19 مهر 1394 07:25 ق.ظ
سال اولیست که ششم تدریس می کنم نکات زیادی یاد گرفتم.سپاس گزارم
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر