آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

زلزله چیست؟

تاریخ:پنجشنبه 30 خرداد 1392-11:18 ق.ظ

آب وهوا         ابرها           باران           اتمسفر           باد         باران           باران وسیل          اثرات گل خانه ای     ازون      رعدوبرق 
فصول      اسمان ونورها   
   اتشفشان
زلزله چیست؟

زمین لرزه لرزیدن یا تکان ناگهانی سطح زمین است. زمین به طور طبیعی دایم درحال لرزش است. بیش از یک میلیون زمین لرزه  هر سال در جهان رخ می دهد.. بیشتر زمین لرزه ها در کمربند زمین رخ میدهدزمان زمین لرزه کمتر از یک دقیقه است وهنوز دانشمندان نتوانسته اند زمان دقیق زمین لرزه پیش بینی کنند!

چه چیز باعث زمین لرزه  می شود؟
1-ریزش ورانش (معادن- کوه ها –و...
2-انفجار:طبیعی(اتشفشان)مصنوعی(انفجارهای اتمی یا معادن
3 حرکت ورقه های زمین وگسل ها
در حدود 20ورقه (طبقات  یا صفحات تکتونیک زمین)در   امتداد سطح زمین است که به طور مداوم و به آرامی حرکت یا از کنار هم میگذرند . هنگامی که صفحات  زمین تحت فشار یا کشش سنگ های عظیم قرار گیرند تغییر مکان سنگ   یا تغییر شکل یا شکستن سنگها نیروی عظیمی آزاد می کنندو باعث زلزله می شوند. از آن فکر می کنم این راه: تصور کنید یک مداد به صورت افقی نگه داشتها ید. اگر شما به یک سر مداد نیروی وارد کنید فشار ی بر آن اعمال می کنیم ،که می خواهم مداد خم شود. پس از اعمال نیروی کافی ، مداد از وسط، می شکند. پوسته زمین به  همان شیوه عمل می کند. همانطور  هم حرکت صفحا ت زمین  هم برخود شان وهم بریکدیگر نیروهای وارد میشود.هنگامی که نیروی به اندازه کافی زیاد شد، پوسته می شکند. هنگامی که سنگها شکستند ، انرژی آزادشده  به شکل امواج از در زمین منتشر می  شود که ما به صورت تکان زمین یا زمین لرزه احساس میکنیم.
هنگام  اتشفشان گدازه ها از عمق زمین مجوشند وبه دهانه گودال  کوه میرسد در این گودالها مقدار زیادی گاز هست که باعث انفجار شده وبه بالا پرتاب میشوند بارانی از گدازه فرو می ریزند وکم کم انباشته وبه صورت مخروط سرد می شوند.

حرکت ورقه  در مجاور هم به سه صورت ممکن است.

ورقه ها از هم دور می شوند ای ورقه ها در اقیانوس قرار دارند وقتی گدازه ها از ای ون مناطق خارج شوند سرد شده وپوسته ای جدید به وجود می آید. وهر ساله چند سانتی متری به وسعت اقیانوس اضافه می شود.

 این پدیده دور شونده موجب زمین لرزه، ایجاد رشته کو ه،اتش فشان
ورقه ها به هم برخورد کرده وبه هم نزدیک  میشوند.ممکن است ورقه سنگین تر به زیر ورقه قاره ای کشیده شود
یک ورقه  به زیر ورقه دیکر رفته واین ورقه به پایین کشیده شده وذوب شود  به صورت گدازه خارج شود جزایر
جدید ایجاد شود. این پدیده اعث ایجاد جزایر ، زلزله  گاه ورقه ها به زیر دیگری فرو نمی روند زیرا هم جرم هستند باعث ایجاد کوه یا زلزله می شود.
ورقه ها در کنار هم می لغزند دراین پدیده نه تخریب پیش می اید ونه پوسته ایجاد می شود  فقط موجب زلزله می شود.
امواج لرزه ای چیست؟
وقتی سنگ را در اب می اندازیم امواجی ایجاد می کند که باعث حرکت سطح وعمق آب می شود.پرتاب سنگ در نفت وجیوه هم موج ایجاد می کند ولی به علت تفاوت خواص فیزیکی مایعات، امواج انها هم متفاوت است.
امواج زمین لرزه در زمین مشابه امواج حاصل از پرتاب سنگ در مایع است.پس زلزله هم آزاد شدن انرژی که در اثر سکستن سنگهاةانفجارهای اتشفشانی و...رخ می دهد به صورت انرژی در زمین منتشر می شود.
امواجی که در اثر شکستن سنگهای درونی زمین،حرکت ورقه ها و.... ایجاد می شود.امواج یا درونی یا سطحی هستند. امواج درونی  به دو گروه هستند:طولی وعرضی
امواج سطحی که سطح زمین رخ می دهدبیشترین تخریب را دارد دو نوع است: امواج ریلی –امواج لاو
هنگام وقوع زلزله ابتداامواج طولی وسپس امواج عرضی ولاو وریلی به دستگاه لرزه نگار می رسد.
سرعت امواج: طولی >  عرضی >  لاو    >  ریلی

امواج طولی= درامواج طولی جهت ارتعاش ذرات در جهت انتقال انرژی ذرات است. سرعت امواج طولی5 / 7 کیلومتر در ثانیه
درانیمیشن زیر موج برااثر یک فشار یا کشش ناگهانی (مثلا ضربه چکش) ایجاد شده در سنگ به جلو حرکت می کند. باعث انقباض وانبساط متوالی سنگ شده وذرات تشکیل دهنده به جلو حرکت می کند وبار دیگر به عقب بر میگردند.درامواج طولی  هر جزماده متراکم و بعد منبسط میشوند درنهایت به حالت اول برمی گر.دد جهت ارتعاش وجهت انتشار موازی هستند.
هرچه جسم متراکمتر باشد سرعت حرکت موج در ان بیشتر است.

 امواج عرضی=در امواج عرضی جهت ارتعاش برجهت انتقال انرژی یا انتشار موج عمود است. سرعت موج 4 کیلومتر در ثانیه استامواج عرضی در گازها ومایعات منتشر نمی شوند.مثلا اگر با ضربه چکش به طو عمودی بر سنگ ضربه وارد کنیم.
ذرات سنگ به طرف بالا وپایین حرکت میکنند.به حرکت ذرات در انیمیشن توجه کنید.

                        ×××                                                 ×××                                                  سبک دیگر :×××                                                              سبک دیگر :


گسل چیست؟

گسل منطقه افزایش فشار ورقه هابر هم دیگر درزیر زمین سنگ هاشکستگی ایجاد می شودکه در سطح زمین ترک ایجاد می کنند.. گسل  ها انواع مختلف دارند.: یا روی هم میلغزند، یابه هم برخورد می کنند یا از هم دور می شوند.

گسل شکستگی در سنگ هایی است که پوسته زمین را تشکیل می دهند و سنگ ها از هر طرف به موازات آن حرکت می کنند و از هم دور می شوند. 

گسل
این عکس یک گسل کوچک را در سن متئو کانتی آمریکا را نشان می دهد. تطبیق دادن لایه ها در سراسر شکستگی، انحراف
لایه های روشن تر و لایه های تیره تر را به میزان حدود سه متر نشان می دهد

زمین ساخت بشقابی چیست؟
نظریه زمین ساخت بشقابی داستان جالب قاره دست خوش پیشامد میشه از جایی به جای به شکستن جدا برخورد و مخرب علیه یکدیگر است. تئوری پلیت تکتونیک طیف گسترده ای از شواهد که گوشته پوسته و بالای زمین باید متشکل از چند بشقاب بزرگ، نازک، نسبتا سفت و سخت است که نسبت به یکدیگر حرکت پشتیبانی می کند. (پلیت تکتونیک گرافیک بالا مراجعه کنید.) صفحات هستند همه حرکت در جهات مختلف و در سرعت های مختلف. گاهی اوقات صفحات با هم تصادف، جدا بکشید یا sideswipe هر یک از دیگر. وقتی این اتفاق معمولا در زلزله نتایج.
نظریه صفحات تکتونیکی زمین  می گوید که زمین از صفحات (ورقه هایی از سنگ )تشکیل شده است کهکه مثل ورقه های یونولیت بر روی آب دائم در حال با سرعت متفاوت ودر جهات مختلف در حال جابجا شدن هستند.یا به هم برخورد می کنند یا از هم دور می شوند ویا روی هم می لغزند  این حرکت ها موجب زمین لرزه می شود.
واحد سنجش زلزله
واحد سنجش زلزله ریشتر است که
چارلز ریشتر و بنو گوتنبرگ در سال ۱۹۳۵ رابطه‌ای ارائه کردند که میزان انرژی آزاد شده در کانون زلزله را بر اساس لگاریتم بیشترین مقدار جابه‌جایی افقی ثبت شده توسط لرزه‌نگار مشخص می‌کرد. طبق رابطه ریشتر، گوتنبرگ، اضافه شدن هر یک درجه به بزرگی زلزله، انرژی آزاد شده آن را تقریبا ۳۱٫۶ برابر بیشتر می‌کند.واقعیت این است که مقیاس ریشتر، مقیاس دقیق و کاملی در مورد تخمین میزان ویرانگری یک زلزله نیست. ریشتر مقیاسی است که شدت انرژی آزاد شده در کانون زلزله را نشان می‌دهد.

مقیاس ریشتر بیانگر میزان انرژی آزاد شده در کانون زلزله است. اگر بزرگی زلزله‌ای M در مقیاس ریشتر باشد. انرژی آزاد شده آن زلزله E در واحد ارگ (Erg) خواهد بود:

log (E) = 11.8 + 1.5 M \!

رابطه فوق نشان می‌دهد اضافه شدن هر یک درجه به بزرگی زلزله، انرژی آزاد شده آن را تقریبا ۳۱٫۶ برابر بیشتر می‌نماید. انرژی یک زلزله ۸ ریشتری برابر با انرژی انفجار یک میلیارد تن تی‌ان‌تی(دینامیت) براورد شده‌است.

میزان انرژی رسیده به هر نقطه از سطح زمین علاوه بر میزان انرژی آزادشده در کانون زلزله یه مجموعه عواملی نظیر عمق زلزله(فاصله کانون زلزله از مرکز روزمینی زلزله)، جنس خاک و ... بستگی دارد. از همین رو خسارت‌های وارده در زمین لرزه‌های دارای درجه یکسان، ممکن است بسیار متفاوت باشد. به همین دلیل پرسش و بیان مقاومت ساختمان‌ها در برابر زلزله با بزرگی خاصی در مقیاس ریشتر از نظر فنی بی‌معناست. در نتیجه ریشتر مقیاس کاملی برای توصیف همه جانبه زمین لرزه نیست. در دانش و مهندسی لرزه شناسی معیارهای دیگری برای بیان سایر خصوصیات زلزله وجود دارد. برای بیان مقدار خسارت وارده توسط زمین لرزه از مقیاس مرکالی استفاده می‌شود
زلزله سنج  چیست؟

ابزار مورد استفاده برای ضبط شدت و مدت زلزله است.
تسونامی چیست؟

تسونامی موج بزرگ اقیانوس  که معمولا ناشی زلزله و یا یک انفجار آتشفشانی زیر آب    است. سونامی امواج جزر و مد نیست. همانطور که آب حرکت می کند امواج جزر و مدی بر اثر نیروهای ماه و خورشید و سیارات و یا باد ایجاد می شود. با امواج معمولی جریان آب دایره ای حرکت می کنند و به ساحل میرسد وپهن می شودودر اخر برمی گردد.اما  تسونامی جریان آب به صورت دیواری از اب  حرکت میکند. به همین دلیل تسونامی باعث آسیب زیادی می شود!
×××
دانستنی هایی در باره زلزله در ایران   
)  مرگبارترین زمین لرزه ای که در کشور ما به وقوع پیوسته، مربوط است به خرداد ماه 1369 در زنجان و گیلان، برای بسیاری هنوز خاطره تلخ درگذشت 40000 تا 50000 نفر از ساکنان مناطق شمال و شمال غرب کشور تازه است.

2) در زلزله بم نیز که 26 دسامبر 2003 برابر 5 دی 1382 روی داد نزدیک به 30 هزار نفر کشته شدند. در این زمین لرزه همچنین تقریبا تمام ارگ تاریخی بم ویران شد.

3) زلزله طبس در شهریور ماه 1357 خسارات مالی و جانی فراوانی برجای گذاشت. در این زلزله حدود 25000 نفر جان باختند و حدود همین تعداد زخمی و بی خانمان شدند.

4) زلزله 3/7 ریشتری دشت بیاض در شهریور ماه 1347 به قدری گسترده بود که برآورد تلفات ناشی از آن مقداری تقریبی در حدود 12000 تا 20000 بوده است و مقدار دقیقی برای آن ارائه نشده است.

5) در مقام پنجم زمین لرزه بوئین زهرا قراردارد که به لحاظ میزان خسارات مالی در مقیاسی بسیار وسیع از موارد قبل به وقوع پیوسته است. در شهریور 1341 ، یک زلزله 3/7 ریشتری این منطقه را تقریباً با خاک یکسان کرد و جان 12230 نفر را گرفت.

6) یک زلزله 1/7 ریشتری تعطیلات نوروزی مردم قیر کرزین را در فروردین 1351 به عزا تبدیل کرد و آنها را در سوگ 5100 نفر از همشهریانشان نشاند.

7) در شمال غرب ایران، شهرهای مرزی با روسیه 5000 نفر از ساکنان خود را در آذر 1355 بر اثر یک زلزله 3/7 ریشتری از دست دادند.

8) زلزله 2/8 ریشتری مکران در آذر سال 1324 باعث جان باختن حدود 4000 نفر از ساکنان آن مناطق در بلوچستان شد. اگر چه این زلزله به لحاظ بزرگی، در ایران بی سابقه بوده است، اما به دلیل کم تراکم بودن منطقه خسارات جانی گسترده در پی نداشته است.

9) تقریباً 3300 نفر از ساکنان شهر درگز در شمال خراسان و روستاهای اطراف آن بر اثر زلزله 4/7 ریشتری در اردیبهشت 1308 جان باختند.

10) شهر گلباف در خرداد سال 1360 توسط زمین لرزه ای به بزرگی 9/6 ریشتر به لرزه درآمد و براثر آن حدود 3000 نفر جان خود را از دست دادند.

11)زلزله اردیبهشت ماه 1309 در سلماس با بزرگی 2/7 ریشتر که در رده ده زمین لرزه مرگبار ایران قرار دارد، جان 2500 نفر را گرفت

                   علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 
شاهین
جمعه 5 دی 1393 11:42 ق.ظ
ممنون
شاهین
پنجشنبه 4 دی 1393 09:05 ب.ظ
فردا آزمون دارم اگه میشه سریع تر
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : بنام خدا و با سلام .اینم پاسخ شما:
چارلز ریشتر و بنو گوتنبرگ در سال ۱۹۳۵ رابطه‌ای ارائه کردند که میزان انرژی آزاد شده در کانون زلزله را بر اساس لگاریتم بیشترین مقدار جابه‌جایی افقی ثبت شده توسط لرزه‌نگار مشخص می‌کرد. طبق رابطه ریشتر، گوتنبرگ، اضافه شدن هر یک درجه به بزرگی زلزله، انرژی آزاد شده آن را تقریبا ۳۱٫۶ برابر بیشتر می‌کند.
ضمناً مبحث زلزله را دوباره مطالعه کنید امروز تکمیلترش کردم
http://fathi5.mihanblog.com/post/615
شاهین
پنجشنبه 4 دی 1393 09:03 ب.ظ
سلام ببخشید هر واحد ریشتر 10 برابر واحد قبلیه یا 31 برابر پدر منو در آوردن این عقیده های مختلف نویسنده ها.
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی : چارلز ریشتر و بنو گوتنبرگ در سال ۱۹۳۵ رابطه‌ای ارائه کردند که میزان انرژی آزاد شده در کانون زلزله را بر اساس لگاریتم بیشترین مقدار جابه‌جایی افقی ثبت شده توسط لرزه‌نگار مشخص می‌کرد. طبق رابطه ریشتر، گوتنبرگ، اضافه شدن هر یک درجه به بزرگی زلزله، انرژی آزاد شده آن را تقریبا ۳۱٫۶ برابر بیشتر می‌کند.
پاسخ برایتان ایمیل شد.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر