آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

اعشاری جمع وتفریق درس

تاریخ:جمعه 19 اردیبهشت 1393-01:30 ب.ظ

عدد اعشاری مقدمه- جدول ارزش مکانی اعشار- کلاس ششم

عدداعشاری گسترده
قسیم اعشاری1
ضرب عددهای اعشاری2
ضرب عددهای اعشاری 1
جمع وتفریق عددهای اعشاری2
جمع وتفریق عددهای اعشاری
درس اعشاری


باتوجه به تعداد اعشاری عدد ها را به

کسر با مخرج 10 مینویسیم .

0.1 + 0.5  =   0.6
1

10
+ 5

10
 = 6

10
2.3  
  −  8.4  = 6.1

3

10
  2− 
4

10
8 = 
1
6
10


توجه کنید  که جمع

0.6+0.7

13 می شود که یک واحد می سازد!

0.6 + 0.7 = ?

  =  1.3

6

10
 +  7

10
 =  13

10
  = 
3
1
10
1.5 + 0.9

  =  2.4


5
1
10
 +  9

10
  = 
4
2
10

1. باتوجه به محور به سوالها پاسخ دهید وجمع ویا تفریق را بنویسید ”.

     a.  0.7,از 0.7      پنج.دهم به راست بروید   _____________________________________

     b.  شما در 0.6. هستید 8دهم به راست بروید  _____________________________________

     شما در 1.1. هستید 8دهم به چپ برویدc. t.  _____________________________________

     d. شما در 1.3 هستید 8دهم به چپ بروید.  _____________________________________

2. جمع یا تفریق کنید..

a.  0.9 + 0.2 = _____

1.9 + 0.2 = _____

b.  0.5 + 0.7 = _____

3.5 + 0.7 = _____

c.  0.8 + 0.7 = _____

 0.8 + 2.7 = _____

d.  1.8 − 0.9 = _____

 0.9 − 5.8 = _____

3. باتوجه به تساوی جمع جای خالی عدد مناسب بنویسید. به طوری که حاصل برابر عدد صحیح شود.

a.

2.1 + ______ = 3

b.

4.5 + ______ = ____

c.

8.9 + ______ = ____

d.

5.3 + ______ = ____

4. باتوجه به تساوی جمع جای خالی عدد مناسب بنویسید.

a.

_____ + 0.5 = 3

b.

0.2 + _____ = 8

c.

0.4 + _____ = 1.2

d.

0.7 + _____ = 1.45.  lج.مع یا تفریق کنید

=  2.3 + 0.9 

     2.3 + 0.8 =

=  1.5 + 0.7

     1.8 + 0.4 =

=  2.2 + 3.4

     2.2 + 5.6 =

=  0.7 − 4.7

     0.5 − 6.6 =

6. به رقم بنویسید..

a. پنج واحد وسه دهم

b.  هفت ده تایی, 8 یکی, 4 دهم

c.  چهاردهم, 3 یکی, 6 ده تایی

d.  عدد هارا از بزرگ به کوچک مرتب کن..

9   8.9   9.1   9.0   9.9   1.9 

7. عددبالای هرگروه را باهم جمع  یا تفریق کنید .

a.  0.1

...+ 0.2  = _____

+ 0.5  = _____

+ 0.8  = _____

+ 0.9  = _____

+ 0.3  = _____

+ 0.7  = _____

b.  1.1

...+ 0.5  = _____

+ 0.6  = _____

+ 0.7  = _____

+ 0.8  = _____

+ 0.9  = _____

+ 0.1  = _____

c.  2.5

...+ 0.3  = _____

+ 0.4  = _____

+ 0.5  = _____

+ 0.6  = _____

+ 0.7  = _____

+ 0.8  = _____

d.  3.6

 0.2 - ...= _____

 0.4 - ...= _____

 0.5 -... = _____

 0.9  -...= _____

 0.8 - ...= _____

 0.5 -... = _____

8.  یک میلیمتر یک دهم سانتیمتر است. , 1 mm = 0.1 cm.

  

a. یک خط 4 سانتیمتری با این خط کش بکش.
 

b. خط زیررا با خطکش رسم کنید وبه اعشار بنویس.

 

 

9. پاسخ ها را به سانتیمتر بدهیدmm=میلیمتر                 cm=   سانتیمتر.

a. 0.5 cm  = ______ mm

    1.2 cm  = ______ mm

b.  7 mm  = ______ cm

     35 mm  = ______ cm

c.  5 mm + 0.9 cm = ______ cm

     4 cm + 3.4 cm = ______ cm

10. دوضلع یک مثلث
       6.5 cm  و 3.6 cm    است.
      مثلث را رسم کنید  ضلع سوم چه عددی  می تواند باشد محیط را محاسبه کنید.?

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 
راضیه
شنبه 26 اردیبهشت 1394 07:34 ب.ظ
بلللللههه خان فتحییی من زدم995 بام کارداشتی عزیزمن اینجا هم نظر میدم
پاسخ عفت فتحی باغبادرانی :


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic