آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

ضرب عددهای اعشاری1

تاریخ:شنبه 20 اردیبهشت 1393-05:34 ب.ظ

تقسیم اعشاری1
ضرب عددهای اعشاری2
ضرب عددهای اعشاری 1
جمع وتفریق عددهای اعشاری2
جمع وتفریق عددهای اعشاری
درس اعشاری
درس اعشاری ضرب
ضرب عدد  صحیح در اعشاری

0.2 × 4  =  0.2 + 0.2 + 0.2 + 0.2  =  0.8

4تا 0.2 داریم  از را ه جمع می نویسیم.8دهم

 0.15× 5  =  0.15 + 0.15 + 0.15 + 0.15 + 0.15  =  0.75

5 تا پنچ صدم داریم  از راه جمع ..... می شود75صدم

 0.006 ×3 =  0.006 + 0.006 + 0.006  =  0.018

3تا 6هزارم ازراه جمع می شود 18هزارم

1. ضربها عدد در اعشاری را به کمک جمع انجام دهید.

a.  2 × 0.8 = b.  3 × 1.5 =
c.  4 × 0.03 = d.  2 × 0.007 =

 

ضرب اعشاری شما می توانید برای حل  ضرب اعشاری   0.05 ×6     می توانید ممیز را بردارید  ودوعدد را ضرب کنید 6 × 5 = 30 و میدانید که 5 تا 5صدم می شود 30 صدم     پس    0.30 =0.05 ×6ودر اخر ممیز را می گذاریم   یعنی دو رقم از سمت راست شمرده وممیز می گذاریم.

  مثال2=ضرب  0.008  ×7    را   متوان بدون اعشاری     مثل    7 × 8 = 56   حل کرده وبعد به تعدادرقم های بعد از اعشاری یعنی هزارم  در پاسخ   ممیز را  می گذاریم   0.056=0.008×7


2. در نمرینها ممیز را در جای صحیح بگذارید

a.  10 × 0.4  =  40

b.  100 × 0.4  =  400

c.  1000 × 0.4  =  400

g.   7  × 0.05  =      35

h.   8  × 0.05  =      40

i.  10 × 0.05  =      50

m.  4 × 0.004  =      16

n.   5 × 0.008  =      40

o.   3 × 0.012  =      36

d.  8 × 0.4  =  32

e.  80 × 0.4  =  320

f.  800 × 0.4  =  3200

j.   10 × 0.09  =         90

                k.  100 × 0.09  =       900

l.   1000 × 0.09  =           9000

     p.  10 × 0.003  =        30

    q.  100 × 0.003  =      300

      r.  1000 × 0.003  =     3000


توجه : هر عدد اعشاری در 10 یا 100  یا 1000 یا ...ضرب شود ممیز به تعداد صفر به سمت راست حرکت می کند.

3. ضربها را انجام دهید وممیز را در جای مناسب بگذارید  طبق الگو ادامه دهید

a.

7  ×    0.01    = ________

7  ×    0.02    = ________

7  ×    0.03    = ________

7  ×    0.04    = ________

7  × _______ = ________

7  × _______ = ________

7  × _______ = ________

7  × _______ = ________

7  × _______ = ________

b.

10  ×    0.1     = ________

10  ×    0.2     = ________

10  ×    0.3     = ________

10  ×    0.4     = ________

10  × ______ = ________

10  × ______ = ________

10  × ______ = ________

10  × ______ = ________

10  × ______ = ________

c.

1   × 0.005 = ________

 2   × 0.005 = ________

3   × 0.005 = ________

  4   × 0.005 = ________

____ × 0.005 = ________

____ × 0.005 = ________

____ × 0.005 = ________

____ × 0.005 = ________

____ × 0.005 = ________

4.   ضربهای  اعشاری را در  هر جدول  انجام دهید  ومقایسه کنید

a.  3 × 0.7 = _______

b.  3 × 0.07 = _______

c.  3 × 0.007 = _______

d.  12 × 0.5 = _______

e.   12 × 0.05 = _______

f.   12 × 0.005 = _______

g.  10 × 0.4 = _______

h.  100 × 0.04 = _______

i.   1000 × 0.004 = _______

5. ضرب کنید وبه پاسخها دقت کنید. به چه نتایجی می رسید؟

a.

5 × 100 = ____________

5 × 10 = ____________

5 × 1 =  ___________

5 × 0.1 = ___________

5 × 0.01 = ___________

5 × 0.001 = ___________

b.

6 × 400 = ____________

6 × 40 = ____________

6 × 4 = ___________

6 × 0.4 = ___________

6 × 0.04 = ___________

6 × 0.004 = ___________

c.

9 × 800 = ____________

9 × 80 = ____________

9 × 8 = ___________

9 × 0.8 = ___________

9 × 0.08 = ___________

9 × 0.008 = ___________

الف

 مریم 1.2کیلومتر 5بار در هفته واکرم 11.2کیلومتر 4باردر هفته طی می کند.کدام بیشتر طی می کند ؟چقدر؟

 

   
       

ب= 1.6 بیشتر یا کمتر یا مساوی یک ویکدوم است؟

 

    ج. یک کیلوگرم =4تا0.250   گرم  است 4590 گرم چند کیلو وچند گرم ?

 

 

    d.

 ضخامت کتابی 0.8 سانتیمتر است.آیا شما می توانید 10 تا از این کتاب را در یک جعبه به ارتفاع 15 سانتیمتر قرار دهید؟

        12تا چطور ?

 

        حداکثر چند کتاب در این جعبه جا می گیرد؟?

 

 

7. جدول اعداد حل کنید..

    افقی:

    a.  4  × 0.06

    b.  3  × 0.3

    c.  10 × 0.07

    d.  90 × 0.011

    e.  100 × 0.05

عمودی:

a.  8  × 0.009

b.  9  × 0.03

c.  7  × 0.07

d.  5  × 0.16

e.  10 × 0.3صفرها در اخر سمت راست عددهای اعشاری


0.600=0.6=0.60000=0.60    یا1.25=  1.250  و   یا    6.00= 6       یا

دقت کنید که صفرها در اخر عددهای اعشاری بی ارزش هستند.


مثال, 5 × 0.08 = 0.40,   که 40صدم را 4دهم =  0.4  می خوانیم.

, 10 × 0.7 = 7.0 یا در  حاصلضرب   هفت دهم در10 می خوانیم 7


8. ضربهای اعشاری را حل کرده  ودر حاصلضرب از صفر آخر عدداعشاری   صرف نظر کنید. .

a.  4 × 0.5 = b.  12 × 0.05 = c.  10 × 0.03 =
d.  10 × 0.009 = e.  100 × 0.002 = f.   5 × 0.06 =

9. ضربهای سمت راست راحل کنید وحاصل ضرب  را در جدول   مناسب بگذارید.

 

40 × 0.001

40 × 0.01 

10 × 0.4

10 × 0.04

8 × 0.5

8 × 0.05  

20 × 0.2 

20 × 0.02 

0.04

 

 

 

 

 

4  

 

 

 

 

 

0.4

 

 

 

 

 

 

10. هر تمرین را حل کنید و  در جدول پاسخ زیر نام هرحرف  را بنویسید.
 

     8  × 2.7     O

    10 × 3.04    P

      8 × 2.07   U

10 × 0.304   E

 5  × 2.202   F

 6  × 5.002   C

10 × 3.4      L

  5 × 2.22    O

  5 × 2.022  T

5 × 6.2   A

      آیا میدانی چگونه اقای ممیز  از حاصل ضرب کنار می رود؟

11.1 16.56 10.11   21.6 11.01   30.4 34 31 30.012 3.04
                       
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 
جمعه 19 تیر 1394 12:59 ق.ظ
عالللللللللللللللللللیییییییییییییییییی


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic