تبلیغات
معلم5 فتحی - مطالب اسفند 1393

آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

سوالات آزمون های پیشرفت تحصیلی 1

تاریخ:یکشنبه 24 اسفند 1393-08:49 ق.ظ

سوالات و پاسخنامه آزمون پیشرفت رزمندگان


پیشرفت دبیرستان (1392)
مرحله اول اول دبیرستان دوم دبیرستان
سوال پاسخنامه انسانی تجربی ریاضی
سوال پاسخنامه سوال پاسخنامه سوال پاسخنامه
مرحله دوم
سوال

پاسخنامه
انسانی تجربی ریاضی
سوال پاسخنامه سوال پاسخنامه سوال پاسخنامه
مرحله سوم سوال جواب انسانی تجربی ریاضی
سوال جواب سوال جواب سوال جواب
مرحله چهارم سوال جواب انسانی تجربی ریاضی
سوال جواب سوال جواب سوال جواب
مرحله پنجم سوال جواب انسانی تجربی ریاضی
سوال جواب سوال جواب سوال جواب
پیشرفت راهنمایی (1392)
مرحله / پایه هفتم سوم

اول

سوال جواب سوال جواب

دوم

سوال جواب سوال جواب

سوم

سوال جواب سوال جواب

چهارم

سوال جواب سوال جواب

پنجم

سوال جواب سوال جواب

 پیشرفت ابتدایی (1392)
مرحله / پایه سوم چهارم پنجم ششم

اول

سوال جواب سوال جواب سوال جواب سوال جواب

دوم

سوال جواب سوال جواب سوال جواب سوال جواب

سوم

سوال جواب سوال جواب سوال جواب سوال جواب

چهارم

سوال جواب سوال جواب سوال جواب سوال جواب

پنجم

    سوال جواب سوال جواب سوال جواب


برای دریافت سوال و پاسخنامه های آزمون های جهاد علمی به جدول زیر مراجعه کنید.


مرحله / پایه مرحله اول مرحله دوم مرحله سوم مرحله چهارم
ششم
 
92/9/18 92/10/16 92/12/5 93/2/8
سوال پاسخ سوال پاسخ سوال پاسخ سوال سوال
هفتم 92/9/22 92/11/11 92/12/9 93/2/12
سوال پاسخ سوال پاسخ سوال پاسخ سوال پاسخ
سوم راهنمایی 92/9/22 92/11/11 92/12/9 93/2/12
سوال پاسخ سوال پاسخ سوال پاسخ سوال پاسخ
اول دبیرستان 92/9/22 92/11/11 92/12/9 93/2/12
سوال پاسخ سوال پاسخ سوال پاسخ سوال پاسخ


   نمونه سوالات ریاضی هفتم انتشارات جویا مجد 93   


نمونمه آزمون های ریاضی هفتم  جویا مجد خرداد ماه 93-جدیدنمونمه آزمون های ریاضی هفتم  جویا مجد خرداد ماه 93  نمونمه آزمون های ریاضی هفتم  جویا مجد دیماه 92
آزمون شماره 8 آزمون شماره1 آزمون شماره 1
آزمون شماره 9آزمون شماره 2 آزمون شماره 2
آزمون شماره 10آزمون شماره 3 آزمون شماره 3
آزمون شماره 11آزمون شماره 4آزمون شماره 4
آزمون شماره 12آزمون شماره 5 آزمون شماره 5
آزمون شماره 13آزمون شماره 6 آزمون شماره 6
-------آزمون شماره 7 آزمون شماره 7
------- -------آزمون شماره 8
------------- ازمون شماره 9
------------- آزمون شماره 10
مهدی عزت الهی نژاد
هوشنگ میرزاوند بروجنی
کاظم نادی
نرگس افشار افضلی-مهدی عزت الهی نژاد  سارا شمیم

منبع: اینترنت و خانه ریاضیات
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

سوالات آزمون های پیشرفت تحصیلی 2

تاریخ:یکشنبه 24 اسفند 1393-08:48 ق.ظ

برای دانلود سوالات آزمون  اصفهان بر روی جمله مورد نظرتان کلیک نمائید تا دانلود شود

سوالات آزمون پیشرفت تحصیلی پایه هفتم

سوالات آزمون پیشرفت تحصیلی پایه هشتم

جهت دریافت كلید و دفترچه سوالات دوازدهمین دوره مسابقات علمی دانش آموزان دوره متوسطه اول، پایه هفتم سال 92-93 روی لینک زیر کلیک نمایید.
دریافت سوالات
دریافت پاسخنامه

-سوالات پیشرفت تحصیلی سال هفتم دوره متوسطه اول


آزمون پیشرفت تحصیلی پایه سوم راهنمایی

استان قم-اردیبهشت 93

آزمون پیشرفت تحصیلی پایه سوم راهنمایی استان قم-اردیبهشت 93

پاسخنامه تشریحی ریاضیات آزمون ورودی پایه هفتم

مدارس تیزهوشان اردیبهشت 93

اسخنامه تشریحی ریاضیات آزمون ورودی پایه هفتم  مدارس تیزهوشان اردیبهشت 93

آزمون پیشرفت تحصیلی پایه هفتم

استان قم-اردیبهشت 93


آزمون پیشرفت تحصیلی پایه هفتم  استان قم-اردیبهشت 93

چهاردهمین پیمایش علمی دبیرستان های (دوره اول)

مدارس منتخب سمپاد،پایه سوم راهنمایی

اردیبهشت 93


چهاردهمین پیمایش علمی مدارس منتخب سمپاد( سوم راهنمایی) اردیبهشت 93

پاسخنامه تشریحی چهاردهمین پیمایش علمی

مدارس منتخب سمپاد( سوم راهنمایی)

پاسخنامه تشریحی چهاردهمین پیمایش علمی مدارس منتخب سمپاد( سوم راهنمایی)

رمز فایل زیپ : math-home.ir


چهاردهمین پیمایش علمی دبیرستان های (دوره اول)

مدارس منتخب سمپاد،پایه هفتم

اردیبهشت 93


چهاردهمین پیمایش علمی مدارس منتخب سمپاد( پایه هفتم) اردیبهشت 93پاسخنامه تشریحی چهاردهمین پیمایش علمی

مدارس منتخب سمپاد( پایه هفتم)

پاسخنامه تشریحی چهاردهمین پیمایش علمی مدارس منتخب سمپاد( پایه هفتم)

رمز فایل زیپ : math-home.ir


آزمون پیشرفت تحصیلی مدارس استعدادهای

درخشان پایه سوم راهنمایی

اردیبهشت 93


آزمون پیشرفت تحصیلی سمپاد، پایه سوم راهنمایی-اردیبهشت 93

پاسخنامه تشریحی آزمون پیشرفت تحصیلی سمپاد، پایه سوم راهنمایی

پاسخنامه تشریحی آزمون پیشرفت تحصیلی سمپاد، پایه سوم راهنمایی-اردیبهشت 93

رمز فایل زیپ : math-home.ir


منبع: اینترنت و خانه ریاضیات


علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

مسائل حجم ومساحت

تاریخ:دوشنبه 18 اسفند 1393-06:25 ب.ظ

مقایسه و اندازه گیری حجم:
میلی مترمکعب سانتی مترمکعب دسی مترمکعب مترمکعب کیلومترمکعب
 1000000 ÷       1000 ÷          1000 ÷               1000÷

تمرین:با جدول تناسب تبدیل واحدهای زیر را انجام دهید.
953 دسی مترمکعب = ...... مترمکعب
657 دسی مترمکعب = ...... مترمکعب
5 دسی مترمکعب = ...... سانتی مترمکعب /
 16/2 مترمکعب = ...... سانتی مترمکعب

63/2 دسی مترمکعب = ...... سانتی مترمکعب
 259 سانتی مترمکعب = ...... دسی مترمکعب

    تمرین:منبعی است به شکل مکعب به ابعاد 4،7،6 متر .حجم این منبع چند مترمکعب است؟

تمرین:یک مخزن به شکل استوانه داریم که شعاع قاعده ی آن 2 متر و ارتفاع آن 23 متر است.این مخزن چند
مترمکعب گنجایش دارد؟

تمرین:منشوری داریم که قاعده ی آن لوزی با قطرهای 7 و 6 متر است.اگر ارتفاع منشور 5 سانتی متر باشد،حجم آن
چقدر است؟

مساحت جانبی:
برای محاسبه ی مساحت جانبی یک شکل هندسی کافیست مساحت تمامی اشکال دور تا دور شکل را به دست آوریم
و سپس با هم جمع می کنیم.
تمرین:جسم مقابل از چند وجه تشکیل شده است؟
ب(این جسم از بالا چه شکلی دیده می شود؟
ج(مساحت جانبی آن را به دست آورید.
مساحت کل:
برای محاسبه ی مساحت کل یک شکل هندسی کافیست پس از محاسبه ی مساحت جانبی آن را با دو برابر مساحت قاعده
جمع می کنیم.  
  مساحت کل:
برای محاسبه ی مساحت کل یک شکل هندسی کافیست پس از محاسبه ی مساحت جانبی آن را با دو برابر مساحت قاعده
جمع می کنیم.   
1- ستونی به شکل منشور 6 پهلوست که هر ضلع آن 25/ 0 متر و ارتفاع آن 6 متر است. می خواهند بدنهٔ جانبی این ستون را کاشیکاری کنند. چند متر مربع کاشی لازم است؟

2-قاعدهٔ یک منشور سه پهلو مثلث قائم الزاویه ای که اندازهٔ ضلع های قائمهٔ آن 3 و 4 است. ارتفاع این منشور8 سانتی متر است.حجم این منشور را پیدا کنید

  3-یک پارچ به شکل استوانه است که ارتفاع آن 30 سانتی متر و شعاع قاعدهٔ آن ٨ سانتی متر است. آب داخل این پارچ را درلیوان هایی به شکل استوانه که ارتفاع آنها 10 سانتی متر و شعاع قاعدهٔ آن ٤ سانتی متر است، می ریزیم. این آب چند لیوان را پُر می کند؟

4-حوضی است به شکل مکعب مستطیل که ابعاد آن 4و 3 و 5/ 1 متر است. این حوض خالی را با شیر آبی که در هر دقیقه 60لیتر آب وارد آن می کند، پر می کنیم. چند ساعت طول می کشد تا حوض پر شود؟

 5- چاهی به عمق 12 متر حفر کرده ایم. شعاع دهانهٔ این چاه 4/ 0 متر است. وقتی خاک کنده و بیرون ریخته می شود، حجم آن3/ 1 برابر می شود. اگر خاک این چاه بعد از بیرون آمدن در سطحی به ابعاد 4 و 5 متر به طور یکنواخت ریخته شود تا یک مکعب مستطیل به وجود آید، ارتفاع این مکعب مستطیل چقدر خواهد شد؟

6- یک چادر مسافرتی به شکل مقابل است.چند متر پارچه برای ساخت آن به کار رفته است؟
حجم این چادر چقدر است؟
 7-  یک مخزن نفت به شکل استوانه ای است که شعاع قاعدهٔ آن 4 متر و ارتفاعش 6 متر است. می خواهیم بدنهٔ خارجی و سقف آن را رنگ بزنیم. اگر هزینهٔ رنگ کردن هر متر مربع 30000 تومان باشد، برای رنگ کردن این مخزن چقدر باید هزینه کرد؟
 8- می خواهیم با مقوا مکعبی به ضلع 20 cm بسازیم. چند سانتی متر مربع مقوا به کار می رود؟

9- یک جعبه به شکل مکعب مستطیل به ابعاد 30 و 50 و 40 سانتی متر را با کاغذ کادو پوشانده ایم. برای پوشاندن این جعبه حداقل چند سانتی مترمربع کاغذ کادو لازم داریم؟ چرا در این مسئله حداقل کاغذ لازم خواسته شده است؟

10- با مکعب های به ضلع 1 واحد حجم مقابل را ساخته ایم. اگر تمام سطح های این حجم رارنگ کنیم، چند مکعب رنگ نمی شوند؟
چند مکعب رنگ می شود؟
چند مکعب 2 وجهشان رنگ می شود؟
چند مکعب 3 وجهشان رنگ شده است؟
11-برای بسته بندی ، جعبه هایی را درست می کنند. شکل گستردهٔ این جعبه ها به صورت زیر است و پس از تا کردن  جعبه درست می شود. چند سانتی متر مربع مقوا لازم داریم؟

12-یک صابون مکعب مستطیل شکل به حجم 32 سانتی متر مکعب پس از چند بار مصرف، کوچک شده و
 به ابعاد 2و1و1 سانتی متر تبدیل شده است. چند درصد این صابون استفاده شده است؟

13-یک استوانه که با یک مقوا به طول 20 سانتی متر و عرض 10 سانتی متر ساخته شده به طور تقریبی چه حجمی دارد؟ ارتفاع استوانه 20 است.
14-حجم، مساحت جانبی و مساحت کل شکل های زیر را به دست آورید.
  
15-استوانه به شعاع قاعدهٔ 3 و ارتفاع 2 منشور چهار پهلو با قاعدهٔ مربع به ضلع 2 و ارتفاع 20 داریم اگر استوانه را دورن این منشور قرار دهیم تقریبا چه کسری خالی میماند؟


          علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

دستگاه معادله های خطی

تاریخ:دوشنبه 18 اسفند 1393-06:12 ب.ظ

یک دستگاه معادله خطی مثل تمرین زیر را حل می کنیم منظور از حل کردن ، پیداکدون مقادیری برایy  وx است که وقتی به ازای انها در معادله قراردهیم معادله برقرار باشد.کافی است که ضریب xیا yرا یکسان کنیم البته با داشتن  علامتهای قرینه
کافی است   در معادله زیر چون ضریب x   یکسان است و قرینه هم هستند حذف شوند:


3y - 2x = 11

y + 2x = 9

4y=20      y=5

با جایگزینی در یک از معادله های بالا xرا حساب کنی

y + 2x = 9   :   5 + 2x = 9


 2x = 9-5      2x = 4     x = 2

در حقیقت در حل دومعادله در یک دستگاه باید یکی از مجهولها را با توجه به قرینه بودن وضریبهای مساوی،حذف کنید و   مجهول دیگر را به دست آورید .ودر یکی از معادله ها مقادیر را جایگزین کنید ومجهول دیگر را حساب کنید. .  

توجه کنید مثل قاپیدن طعمه توسط قورباغه که  طعمه دوباره جایگزین شده  ما هم مقادیر را  در معادله جایگزین می کنیم .

می خواهیم دستگاه معادله زیر را حل کنیم".

 4x - 6y = 12
2x + 2y = 6
 

رسم معادله این خط اسان است.

با حل معادله ومراحل کار !


اگر معادله خط به صورت  y = ax + b نوشته شود،ضریب   xیعنی  a شیب خط نام دارد .

ومحورy  را در نقطه به عرضb قطع می کند

یعنی از نقطه ( b   و0)  می گذرد.عدد  bدر معادله  y = ax + b  را عرض از مبدا گوییم.

در مثال y=-x+3شیب خط مساوی 1- است. محو  ر y را در نقطه 3+ قطع می کند.


مراحل حل را در تمرین زیر مشاهده کنید.:

مراحل  توضیح:    4x - 6y = 12
 2x + 2y = 6
می خواهیم ببینیم با حل این دو معادله خط هر یک از خطوط در کجا به هم برخورد کرده ومحور ها در چه نقطه  همدیگر راقطع می کنند.

اول, معادله خط yهر یک ر ا پیداکنید "y =".

4x - 6y = 12

4x=6y+12

4x-12=6y

طرفین را بر 6 تقسیم کردیم:

 12
6

4x-
   6


 =
 y   

2- x
2-
  3


 =
 y   

شیب( ضریبx ) =

نقطه تقاطع با محورyعمودی= -2

2x + 2y = 6

2y=-2x+6

 6
2

2x-
  2


 =y
  


طرفین را بر2 تقسیم می کنیم

y=-x+3

شیب( ضریب) =     1-
y-
نقطه تقاطعبا محورyعمودی= 3

 

  رسم معادله خط.

رسم معادله خطوط را مشاهده کنید شیب خط را بررسی کنید.

نقطه تقاطع دو خط , (3,0),است.که  نتیجه حل دستگاه معادله خط است .

وقتی مختصات( 0و3 ) را درهر یک از  معادله حل شده در مثال قبل جایگزین  x, y کنید:

 معادله درست در می اید

ببینید ما بررسی می کنیم:.


 

بررسی معادله: 
اگر مختصات نقطه (0و3   )  محل تقاطع دو خط را در معادله جایگزین کنیم.

محل تقاطع دوخط (3,0), یعنی x = 3 و y = 0.   میبینیم که جواب درست است. ومعادله برقرار است..  .
4x - 6y = 12
4(3) - 6(0) = 12
12 - 0 = 12
12 = 12  (
بررسی شد .)
2x + 2y = 6
2(3) + 2(0) = 6
6 + 0 = 6
6 = 6 (بررسی شد .)

در مثال زیرروش جایگزینی در معادله را ببینید.:

حل این دو معادل از راه جایگزینی
   (و بررسی):
  3y - 2x = 11
 y + 2x = 9
 

1.  انتخاب یک از متغیر ها "x =" یا "y =".
در این مثال ما متغییر  "y ="را  از معادله دومی

انتخاب می کنیم.

 

 

 

3y - 2x = 11
  y =
9 - 2x

 

2.  ارزش به دست آمده   "y" را در

معادله  3y - 2x = 11 به جای 

y "y"  می گذاریم   

 

 

  3y - 2x = 11
11=2x3(9-2x)-2x


11=27-6x-2x

 

3.   در ادامه   مقادیر"x"به دست می آید.

 

 

 


  27 - 6x - 2x = 11
         27 - 8x = 11
               8x = -16-
                  x =
2

4.  مقادیر ارزشی  "x" را  در معادله دیگر قرار می دهیم تا  "yبه دست اید.!  

 

 
 y + 2x = 9 یا
y = 9 - 2x
y = 9 - 2(2
y = 9 - 4
y =
5
 

5.  بررسی: مقادیر x = 2 و y = 5به دست آمده را

در هر دو معادله اصلی جایگزین می کنیم ببینیم معادله برقرار هست وطرفین مساوی در می آید  .  !

اگر مساوی شدند مقادیر ما درست هستند.

   

3y - 2x = 11
3(5) - 2(2) = 11
  15 - 4 = 11
  11 = 11

(بررسی شد درست!)

y + 2x = 9
  5 + 2(2) = 9
  5 + 4 = 9
  9 = 9

 (بررسی شد درست!)

 
 
دستگاه  معادله خط زیررا حل کنید و   بعد درستی رابررسی کنید 

x - 2y = 14
x + 3y = 9

شما با دیدن هردو معادله گیج شدید ?   ریلکس باش !  راحت ! حالا فکر کن ! دیدی چه راحت حل میشه؟

ببین اول کدام را با توجه به ضریبها و قرینه بودن حذف کنی؟انچه که برایت راحت تر است انتخاب کن .

به نظر میرسد که انتخاب  متغییر xراحت باشد".

اجازه دهید که در طرفین یکی از معادله ها علامت "+" یا "-"

را  ضرب کنیم:

1.  حل دستگاه معادله 
       وبررسی درستی آن:
  x - 2y = 14
x + 3y = 9
 

a.  اول مشاهده دقیق وانتخاب متغییر ".

 

 

 

x - 2y = 14
x + 3y = 9

 

b.  تصمیم بگیریم که ("x" یا "y") کدام اسانتر است/ توجه کنید که متغییری که انتخاب می شود، ضریب مساوی داشته باشند  والبنه قرینه هم باشد . در اینجا   انتخاب "x" راحتر است  زیرافقط علامت منفی در طرفین معادله ضرب شود.

 

 

 

x - 2y = 14
x + 3y = 9

 

c.  به خاطر داشته باشید که اگر علامت را در طرفین ضرب کردید از قانون ضرب علامت ها غافل نشوید.

حالا معادله بالا با پایین را ساده می کنیم.)

 

 

 

 x - 2y = 14
x - 3y = - 9 -  

     5y =- 5  

d.  به سادگی حل شد..  

 

 

5y =- 5
   y =
-1

 

e. حالا "y = -1"در معادله اصلی  جایگزین کنید تا مقدار  "x"به دست اید..

   

 x - 2y = 14
x - 2(-1) = 14
     x + 2 = 14
            x =
12

 

f.  بررسی درستی:   مقادیر

x = 12 و y = -1را در دو معادله اصلی جایگزین کنید.

اگر تساوی برقرارشد مقادیر به دست امده ما درست است.    !

   

x - 2y = 14
14
= (1-) 2- 12
  12  =2+ 12
  14 = 14 

(بررسی شد درست!)

x + 3y = 9
12
+ 3(-1) = 9
 12 + 3 -= 9
  9 = 9

(بررسی شد درست!)

متوقف نشوید وارد محله سخت تر می شویم.....
2.  حل دستگاه معادله 
       وبررسی درستی آن:
:
  4x + 3y = -1
5x + 4y = 1
  قدم به قدم:

a.  توجه کنید که متغییری که انتخاب می شود، ضریب مساوی داشته باشند  والبنه قرینه هم باشد . در اینجا   انتخاب "x" یا y  هیچکدام این شرایط را ندارند.  باید  طرفین در عددی ضرب شوند که ضریب مساوی وعلامت ها قرینه شوند..

 

 

 

4x + 3y = -1
5x + 4y = 1

 

b.  در اینجا ما    "x" یا "y" .  را باید انتخاب کنیم و ضریب هریک را در معادله دیگری ضرب کنیم که ما   "y"  را انتخاب وضریب های "y" را یعنی 3 و4 را در طرفین    ضرب می کنیم ا دارای ضریب یک سان شود.
به خاطر داشته باشید که می توانید یکباره طرفین را در علامت + یا-  ضرب کنی تا قرینه هم شوند و  حذف کنیم.:.  

 

 

 

4(4x + 3y = -1)
3
(5x + 4y = 1)

16x + 12y = -4
15x + 12y = 3

 

 

c.   " حالا"y دارای ضریب یک سان شد .  
(
r: معادله دوم را در منفی ضرب می کنیم..)

 

 

 

 16x + 12y = -4
-15x - 12y = - 3

               = - 7

 

d.  مقادیر "x = -7" در معادله اصلی جایگزین می کنیم تا مقدار  "y".

   

   5x + 4y = 1

(7-)5 -+ 4y = 1
   35 + 4y = 1
             4y = 36
               y = 9 

 

e.  Check:  مقادیر x = -7 و y = 9هردو را در معادله اصلی جایگزین کنید اگر تساوی به دست امد درست است.!

   

4x + 3y = -1
4(-7) +(9) 3= 1-
  28 - 27 = 1-
  1- = 1 -

(بررسی شد درست !)

5x + 4y = 1
(7-) 5+ 4(9) = 1
  35 - 36 = 1
   1 = 1 

(بررسی شد درست !)

 

اجازه دهید تا دستگاه دیگری را بررسی کنیم :

3.  حل دستگاه معادله 
       وبررسی درستی آن:
:
  4x - y = 10
2x  = 12 - 3y 
  اول مطمئن شوید که دو معادله مرتب باشد.

a.  در اینجا معادله اولی مرتب است اما دومی را باید مرتب کنید باتوجه به علامتها .

 

 

 

4x  -   y = 10
2x + 3y = 12

 

b.  تصمیم بگیرید کدام  متغییر را برای حذف انتخاب کنید. ("x" یا "y") کدام اسانتر است؟   "x" یا  "y" . به نظر می رسد   "y"  معادله  اولی به ضریب  احتیاج دارد.  که عدد 3 را در طرفین معادله اولی ضرب می کنیم. و قرینه هم هستند .) 

 

 

 

3(4x - y = 10)
 2x + 3y = 12

12x - 3y = 30
 2x + 3y = 12

 

c.  حالا حل می کنیم و"y"  با ضریب حذف شد.

 

 

 

12x - 3y = 30
 2x + 3y = 12    

 14x        = 42 

d.  مقدار x به دست امد.  

 

 

14x = 42
    x = 3

 

e.  مقادیر  "x = 3" را در معادله اصلی جایگزین می کنیم تا مقدار "y"حساب شود.

   

  4x - y = 10
(3)4 - y = 10-
   12 - y = 10-
         y = -2-
          y = 2

 

f.  بررسی درستی:   x = 3 و y = 2 هردو را در معادله های اصلی جایگزین کنید.اگر تساوی به دست امد درست است.! !

   

4x - y = 10
10 = 2 -( 3)
4
10=   2 - 12
  10 = 10
(بررسی شد درست !)

2x  = 12 - 3y
(2)3 - 12 = (3)2
  6 = 12 - 6
  6 = 6 
(بررسی شد درست !)


 علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

توان صفر

تاریخ:یکشنبه 17 اسفند 1393-07:50 ق.ظ

توان صفر
  (1)                1=8÷8
از طرف دیگر با توجه به تقسیم توانها با پایه های مساوی داریم:
  (2)              20=3-3 2=23÷23=8÷8
باتوجه به تساوی   (1)    و  (2)    نتیجه می شود:      0 2=1

  همچنین:   1    =  0 5       وکسر1  =0(3/4)    و
1  =0(1000-)  و     1  =0(0.00001)
به طر کلی هر عدد حقیقی مخالف صفر مانند aبه توان صفر=1 ویا
            (0 مخالف a 0 = 1     ( 
a   (تعریف)
توجه:صفر به توان صفر تعریف نشده ومبهم است. زیرا اگر
عددحقیقی وnعددطبیعی باشدعبارت کسری
an/an به ازای صفر تعریف نشدهعلم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

ضرب وتقسیم عددهای گویا

تاریخ:یکشنبه 10 اسفند 1393-04:24 ب.ظ

در ضرب دوعدد گویا  به کسر باشد: صورت ها درهم ضرب می شوند.

ومخرج ها در هم ضرب می شوند.  به جای علامت ضرب( × ) گاهی علامت نقطه(.)  می گذارند. این مثالها را با دو علامت نشان دادیم:3

10

  = 

6

20

 = 

6

10

 ×

1

2

 


Multiplying Rational Numbers

خواص صرب دو عدد گویا

1. بسته بودن :

حاصل ضرب دوعدد گویا باز هم گویاست..

a · b Pertenece Rational Numbers

2. شرکت پذیری در ضرب:

در حاصل ضرب تغییر انجام نمی شود.

(a · b) · c = a · (b · c)

12

70

  = 

4

7

 ×(

3

5

 ×

1

2

)

Properties of Rational Numbers

12

70

  =( 

4

7

 ×

3

5

 )×

1

2

 

Properties of Rational Numbers

3. جابه جایی:

جابه جایی عوامل ضرب در حاصل بی تاثیر است..

a · b = b · a

3

8

  × 

1

5

 =

1

5

 ×

3

8

 

Properties of Rational Numbers

4. ضرب عدد در 1:

ضرب عدددر 1 مساوی همان عدد.

a ·1 = a

3

7

 =
1
 ×

3

7

 

Properties of Rational Numbers

5. ضرب عدد در معکوس عدد:

هر عدد در معکوس خودش ضرب شودمساوی 1 می شود..


 1=

8

3

 ×

3

8

 

Properties of Rational Numbers


Properties of Rational Numbers

6. توزیع پذیری:

هر کسر یا عدد گویا درمجموع دوعدد ضرب شود ، حاصل  مساوی ضرب عدد در هریک از عاملهای جمع.

a · (b + c) = a · b + a · c 


=(

1

 6 

+

  1  

4

   1 

2

 

1

 6

×

1

 2

+

   1 

4

×

  1   

2

 

Properties of Rational NumbersProperties of Rational Numbers

فاکتور گرفتن در ضرب اعداد گویا:

عددهای یکسان که در هر عدد ضرب شده در عملیات توزیع پذیری میتوان فاکتور بگیریم در پشت پرانتز بنویسیم و عاملهای جمع را داخل پرانتز بگذاریم..

در برخی از چند جمله ای ها جملات دارای عامل مشترک عددی یا حروفی و یا هر دو می باشند در این صورت اگر چند جمله ای را به صورت حاصلضرب عامل مشترک جملات{فاکتور) در یک چند جمله ای دیگر بنویسیم گوییم فاکتورگیری کرده ایم.به عبارت دقیق تر می توان گفت که فاکتور همان ب.م.م جملات چندجمله ای می باشد.
      ( 12a3b+15ab3=3ab(4a2+5b2

    

a · b + a · c = a · (b + c)

Properties of Rational Numbersتقسیم عددهای گویا
 در تقسیم عددهای گویا نکات زیررا توجه کنید

1-کسر اول خودش میشه :

2-تقسیم به ضرب تبدیل میشه .

3-کسر دوم معکوس میشه .

4-صورت در صورت ضرب میشه

5-مخرج در مخرج ضرب میشه
2=


4

 1

×

1

 2

=

   1 

4

÷

  1   

2

Dividing Rational Numbersd

 c

×

a

 b

=

   c 

d

×

  a   

b


Dividing Rational Numbers


علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

عددهای گویا

تاریخ:یکشنبه 10 اسفند 1393-04:20 ب.ظ


گویا صفت فاعلی از مصدر گفتن است. در ریاضی هر عدد کسری یا هر عددی که بتوان ان را به کسر نوشت را یک عدد گویا گوییم.
مانند 2-و 0 و4+و0.13 یا 13٪ که به ترتیب به شکل کسر نوشت
والبته مخرج کسر مخالف صفر باشد.

1

4

  یا  

13

100

  و 

 4+

1

 و

0

1

 و

2-

1

 


مجموعه عدهای گویا را با حرف (   Q )racionalesنشان داده می شود.

عددهای طبیعی، وعددهای حسابی وعددهای صحیح مثبت ومنفی وعددهای اعشاری و کسرها  جز عددهای گویا هستند.

Rational Numbers

Rational Numbers

 

نمایش عددهای گویا روی محوراعداد

روی محور زیر عددهای گویا را نمایش دادیم.

Representation of Rational Numbers

اول یک محور  خط راست رسم کنید و به واحد  یک سانتی تقسیم کنید.: سپس واحد را به قسمت های کوچکتر تقسیم کنید.در شکل زیر یک واحد را به 4 قسمت تقسیم کردیم هر قسمت یک چهارم


Representation of Rational Numbers

جمع  و تفریق عددهای گویا با مخرج های مساوی

یک مخرج را می گذاریم وصورت ها را باهم جمع می کنیم..

1

1

  =  

7

7

  =  

 2

7

 +

5

7


یک مخرج را می گذاریم وصورت ها را ازهم جمع می کنیم..3

7

  =  

 2

7

 -

5

7


Adding Rational Numbers

Subtracting Rational Numbers

جمع  و تفریق عددهای گویا با مخرج های متفاوت

اول کوچکترین مخرج مشترک را پیدا می کنیم در این تمرین 10 است وصورت ومخرج را در عددی ضرب می کنیم

تا مخرج ها مساوی شوند بعد در پاسخ مخرج را نوشته وصورتهارا جمع یا باتوجه به علامت  تفریق می کنیم.

6

10

  =  

2

10

  + 

4

  10

 = 

2×1

2×5

 = 

4

10
Adding Rational Numbers

Subtracting Rational Numbers

خواص عددهای گویا

1. بسته بودن جمع دوعدد:


حاصل جمع دو عدد گوی باز هم گویاست..

a + b Pertenece Rational Numbers

2. شرکت پذیری:

(a + b) + c = a + (b + c)

شرکت پذیری در جمع  که 3 عدد لازم داریم:


(a + b) + c  =  a + (b + c)

(a + b) + c = a + (b + c)

مثال:

        10 = 5 + 5=  (2 + 3) + 5  

    10 = 2 + 8= 2+ (3 + 5)  =  

 3

 5

 +(

6

40

 +

1

20

)

(

3

 5

 +

6

40

)      +  

1

20

 

Rational Number Properties

Rational Number Properties

Rational Number Properties

3. جابه جایی

a + b  =  b + a

مثال:

Commutative Law Addition

جابه جایی در جمع:

در حاصل جمع تغییری نمی کند..

a + b = b + a

11

10

  =  

6

10

  + 

5 × 1

5 × 2

 = 

6

10

 +

1

2

 

11

10

  =  

1

5×2

  + 

6

10

 = 

1

2

 +

6

10

 


Rational Number Properties
Rational Number Properties


4. جمع با صفر:

جمع هر عددگویا باصفر = خودعدد.

a + 0 = a

 1

 2

 = 0 +

1

2

 

Rational Number Properties

5. جمع هر عدد گویا با قرینه اش مساوی صفر است:


a + (−a) = 0

Rational Number Properties

0

10

  =0=  

6

10

  - 

6

10

 =(

6

10

-) +

6

10

 


قرینه قرینه هر عدد  = خود عدد

5

8

 =(

5

8

-) -

Rational Number Properties

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

میلاد حضرت زینب(س) و روز پرستار مبارک

تاریخ:دوشنبه 4 اسفند 1393-07:35 ب.ظمیلاد عمه سادات حضرت زینب کبری(س)

و روز پرستار و بهورز مبارک
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

مصدر

تاریخ:جمعه 1 اسفند 1393-08:32 ب.ظ

مصدر: واژه‌ای است که مفهوم اصلی فعل را، بی‌آن‌که زمان و شخص آن مشخص باشد، می‌رساند.  رفتن
مصدر جعلی: هرگاه از واژه‌ای مثلاٌ اسم (یا مصدر زبان عربی) فعلی بسازند مصدر آن فعل را مصدر جعلی می‌نامند.
چربیدن (چرب+ید+ن)

مصدردر لغت به معنی محلّ صدور یا صادر کردن است،ولی در اصطلاح دستور زبان فارسی، کلمه ای است که بر انجام گرفتن کار یا روی دادن حالت دلالت می کند، بی آنکه زمان و شخص داشته باشد.

 

  نکته ی دوم :  فرق مصدر با فعل درآن است که فعل زمان و شخص دارد، ولی مصدرزمان و شخص ندارد.

    خورد ( فعل )          خوردن ( مصدر )      گرفت ( فعل )        گرفتن ( مصدر(

  نکته ی سوم : علامت مصدر نون ( ن ) ماقبل مفتوح است. یعنی؛ نونی که قبل از آن فتحه دارد.

 مثال : پرسیدن ، نوشیدن ، گفتن ، نوشتن ، آمدن ، کشتن ، شنیدن ، گرفتن ، زدن و...

  نکته ی  چهارم: کلمه ای مصدر است که اگر نون آخر آن را حذف کنیم، ریشه ی فعل یا بن فعل، به دست آید. مثال :  گداختن با حذف نون می شود ( گداخت(

  نکته ی پنجم : از مصدر می توان انواع فعل در زمان های مختلف ساخت و در ساخت بعضی از اسم ها صفت ها و قید ها بهره گرفت.

 به عنوان مثال از مصدر " رفتن " می توان واژه های زیر را بنا کرد.

            رفتار ، روش ، روان ، رونده ،رفته ، رفتنی ، می رفت ، می رود و...

  نکته ی ششم : تمامی مصدر ها اسم هستند زیرا نه زمان دارند و نه شخص .

     نکته ی هفتم :  از مصدر می توان بن ماضی و بن مضارع بنا کرد.

  نکته ی هشتم : با حذف نون ( ن ) آخر مصدر بن ماضی به دست می آید.

 شنیدن ( شنید )                   آلودن ( آلود (

 نکته ی نهم : برای درست کردن بن مضارع ابتدا از مصدر فعل امر می سازیم، سپس ( ب (امر را از اوّل آن حذف می کنیم.

 دیدن ( مصدر )                 ببین ( فعل امر )           بین ( بن مضارع)         

نشستن ( مصدر )        بنشین ( فعل امر )                نشین ( بن مضارع )   

 نکته ی دهم : مصدر هایی که با (  آ  ) آغازین شروع می شوند، به هنگام درست کردن فعل امر یک حرف ( ی ) میانجی می شود.

 آزردن  ( مصدر )         =         بیازار ( فعل امر )           =           آزار ( بن مضارع )

 آموختن ( مصدر )     =     بیاموز ( فعل امر )      =         آموز ( بن مضارع )

  نکته ی یازدهم :  بن مضارع بعضی از مصدر ها دور از ذهن هستند. با کمی دقّت می توان بن مضارع آن ها به دست آورد.

 1- آمدن( مصدر )   =   آمد ( بن ماضی )  =   بیا ( فعل امر )  =     آ(ی) -بن مضارع

 2-   آراستن ( مصدر )   آراست ( بن ماضی )   بیارا ( فعل امر  )  آ را(ی)- بن مضارع

 3-  آزردن ( مصدر )     آزرد ( بن ماضی )    بیازار ( فعل امر )       آزار ( بن مضارع

 4-  آسودن ( مصدر ) آسود ( بن ماضی )   بیاسا ( فعل امر )  آسا(ی)- بن مضا رع

 5- آشفتن ( مصدر )   آشفت ( بن ماضی )  بیاشوب ( فعل امر )  آشوب ( بن مضارع

6-  آلودن ( مصدر )          آلود ( بن ماضی )    بیالا ( فعل امر )   آلا(ی)-بن مضارع

 7-   افکندن ( مصدر ) افکند ( بن ماضی )  بیفکن ( فعل امر )   افکن ( بن مضا رع

 8-انجامیدن ( مصدر ) انجامید ( بن ماضی )  بیانجام ( فعل امر )  انجام ( بن مضارع

 9- بالیدن ( مصدر )    بالید ( بن ماضی )   ببال ( فعل امر  )     بال ( بن مضارع

 10- پاییدن ( مصدر )  پایید ( بن ماضی )    بپا ( فعل امر )     پا(ی) -بن مضارع

 11-پالودن ( مصدر )    پالود ( بن ماضی )    بپالا ( فعل امر )  پالا(ی)-بن مضارع

 12- پیراستن ( مصدر )     پیراست ( بن ماضی )       بپیرا ( فعل امر )      پیرا(ی) بن مضارع

 13-  رستن (  مصدر )          رَست ( بن ماضی )         برَه ( فعل امر )          رَه( بن مضارع

 14-  رُستن ( مصدر )          رُست ( بن ماضی )      برُوی ( فعل امر )          روی ( بن مضارع

 15- رُفتن ( مصدر )          رُفت ( بن ماضی )         برُوب ( فعل امر )        روب ( بن مضارع

16- زدودن ( مصدر )         زدود ( بن ماضی )       بزُدا ( فعل امر )             زُدا(ی)-  بن مضارع

17-   گماردن ( مصدر )       گمارد ( بن ماضی )      بگمار ( فعل امر )          گُمار  (بن مضارع

 18-  پیوستن ( مصدر )       پیوست ( بن ماضی )    بپیوند ( فعل امر )               پیوند ( بن مضارع

 یاد آوری : تمامی موضوعات آموزشی بین سال های اوّل تا سوم مشترک است

 نکته ی دوازدهم : مصدر جعلی نشانه ی دیگری دارد که از عربی وارد زبان فارسی شده است.

 ( اسم + یّت )  حاکمیّت   ،     مظلومیّت     ،    بشریّت

  نکته ی سیزدهم : اگر( یّت ) مشدّد به آخر واژه های فارسی بیاید از نظر نگارش نادرست است.

 خوبیّت         بدیّت         رهبریّت        مردیّت

  نکته ی چهاردهم: در بعضی از مصدر ها "بن مضارع " در درون مصدر دیده می شود.با این نوع مصدر ها

 ، مصدر های باقاعده گویند.  مثال : نوشیدن ( نوشید = بن ماضی ، نوش = بن مضارع

 لرزیدن  ( لرزید = بن ماضی ، لرز = بن مضارع       

  نکته ی پانزدهم : بعضی از واژه ها  شکل مصدر را ندارند ولی معنای مصدری می دهند. به این نوع واژه

ها " اسم مصدر " گویند.

 "  فرمول های اسم مصدر"

  1- بن مضارع + ش          ورزیدن : ( ورزش )               دیدن ( بینش )

 2-  بن مضارع + ه             نالیدن: ( ناله )                   خندیدن ( خنده ) 

 3-  بن ماضی + ار             رفتن ( رفتار )                     گفتن ( گفتار)  

منبع:http://www.moallem3.blogfa.com/post/21علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات()